Thứ sáu, 25/10/2019 - 08:08

Thanh niên Quảng Ngãi: Đoàn kết, Sáng tạo, Khởi nghiệp, Hội nhập và Phát triển

Dân trí

Đây chính là khẩu hiệu hành động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 24/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiến hành phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh dự và phát biểu tại Đại hội.

Thanh niên Quảng Ngãi: Đoàn kết, Sáng tạo, Khởi nghiệp, Hội nhập và Phát triển - 1
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp.

 Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ mới là “Thanh niên Quảng Ngãi: Đoàn kết - Sáng tạo  - Khởi nghiệp - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XI xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Quảng Ngãi yêu nước, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên 440.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu là công dân tốt, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, sáng tạo, có tinh thần xung kích, tình nguyện, tự tin hội nhập quốc tế...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, triển khai việc thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể. Xây dựng lớp thanh niên Quảng Ngãi có bản lĩnh, yêu quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm, nhân ái, có sức khỏe, kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XI với 43 thành viên. Anh Lê Văn Vin - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa X tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XI.

Quốc Triều