Thứ năm, 23/04/2020 - 08:06

Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì?

Dân trí

Ngoài việc lựa chọn những con số có ý nghĩa hay là ngày sinh nhật, một số gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng nếu bạn được lựa chọn một biển số theo sở thích…

Đề xuất lựa chọn biển số xe theo sở thích vẫn đang phải chờ sự thông qua của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, khả năng lớn là đề xuất này sẽ được thông qua, vì đây là việc minh bạch mà nhiều nước trên thế giới đã thực hiện đối với việc cung cấp biển số xe cho người dân, vừa mang tính thuận tiện và có lợi cho ngân sách nhà nước.

Trong lúc háo hức đi tìm những ý tưởng mới cho chiếc ôtô trong tương lai, bạn có thể tham khảo một số biển số xe “rất có ý nghĩa" mà cộng đồng người Việt tại nước ngoài cũng như các nước khác trên thế giới đã sử dụng; trong đó có một vài ý tưởng có tính "chơi ngông"...

Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 1
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 2
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 3
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 4
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 5
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 6
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 7
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 8
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 9
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 10
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 11
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 12
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 13
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 14
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 15
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 16
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 17
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 18
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 19
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 20
Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 21

Quy định hiện hành về biển số xe về kích thước, chữ và số, theo thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017

1. Biển số ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc trong nước (kể cả xe có kết cấu tương tự sản xuất lắp ráp trong nước)

Thứ tự bao gồm hai số đầu là ký hiệu địa ph­ương đăng ký xe, Số sê-ri và nhóm số thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99

Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 22

Ví dụ trên biển số hình vẽ H1 thể hiện:

- 30 là ký hiệu địa ph­ương đăng ký.

- A là sê-ri biển số đăng ký

- 246.56 là thứ tự đăng ký

2. Biển số môtô

Thứ tự bao gồm:           

- Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa ph­ương đăng ký xe và sê ri đăng ký. Giữa ký hiệu địa ph­ương và sê-ri đăng ký đư­ợc phân cách bằng dấu gạch ngang (-).

- Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.           

Nếu được chọn biển số xe, bạn có ý tưởng gì? - 23

Ví dụ trên biển số hình vẽ H2 thể hiện:                 

- 29 chỉ ký hiệu địa ph­ương đăng ký.                                   

- K6 chỉ ký hiệu sê-ri đăng ký.

- 447.43 số thứ tự đăng ký. 

Như Phúc