Doanh nghiệp bị phạt 1,3 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm về môi trường

(Dân trí) - Tổng cục Môi trường xử phạt gần 1,3 tỷ đồng và buộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà (tỉnh Thái Bình) phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, có phương án và sẵn sàng ứng phó hiệu quả các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Tại thời điểm thanh tra, khu công nghiệp Sông Trà có 6 dự án đang hoạt động, đạt tỷ lệ 70% diện tích đất nông nghiệp.

Tổng cục Môi trường phát hiện công ty này xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3-5 lần theo quy định tại Nghị định số 155/2016 của Chính phủ; phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền đối với tổng Nitơ vượt 1,8 lần và phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với thông số Clorua vượt 1,5 lần.

Doanh nghiệp bị phạt 1,3 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm về môi trường - 1

Khu công nghiệp Sông Trà (Ảnh: DĐDN).

Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà cũng không thực hiện một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

Cụ thể là không xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước thải tách riêng hệ thống thu gom và thoát nước mưa; không lập báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý môi trường và công trình bảo vệ môi trường; không được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu đối với các công trình khi đưa vào sử dụng. Không có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định (đối với Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp và hỗ trợ khu công nghiệp Sông Trà tại xã Tân bình) theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 155/2016.

Doanh nghiệp cũng không thực hiện việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định. Trong quá trình chuyển giao chất thải nguy hại năm 2017-2018, công ty không kê khai các liên chứng từ chất thải nguy hại số 1, không thực hiện tích các liên chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại còn lại và trên các liên chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại không ghi chức danh của đại diện chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,252 tỷ đồng và buộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc, phân tích mẫu nước vượt quy chuẩn trên 11,5 triệu đồng.

Trong quá trình hoạt động, công ty phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nội dung đã cam kết trong báo cáo ĐTM, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

Chậm nhất ngày 31/10/2019 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và không được phép tiến hành thêm các dự án đầu tư thư cấp vào khu công nghiệp khi chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Ngoài ra, công ty phải hoàn thành hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải trong khu công nghiệp riêng biệt, có phương án và sẵn sàng ứng phó hiệu quả các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động (đặc biệt đối với hệ thống xử lý nước thải); lắp đặt hệ thống quan trắc, tự động liên tục đối với nước thải, thực hiện truyền số liệu, dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình khi được yêu cầu.

Thế Kha

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-bi-phat-13-ty-dong-vi-hang-loat-vi-pham-ve-moi-truong-20191007135042532.htm