Sắp trình Bộ Chính trị xem xét Đề án mới về phát triển Kinh tế tập thể

(Dân trí) - Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) sẽ bổ sung, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, trình Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị thảo luận, xem xét ban hành các chủ trương để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới.

Sáng nay (20/11), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT - chủ trì cuộc họp nhằm xây dựng Đền án tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

Trước đó vào tháng 10/2019, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện báo cáo tổng kết, trình Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị thảo luận, xem xét ban hành các chủ trương để phát triển KTTT trong giai đoạn tới.

Sắp trình Bộ Chính trị xem xét Đề án mới về phát triển Kinh tế tập thể - 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải xác định rõ thực trạng và yêu cầu phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù còn khó khăn nhưng KTTT đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và có bước phát triển khởi sắc, nhất là trong 5 năm gần đây sau khi có Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13.

Khoảng 50% hợp tác xã (HTX) phát triển hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng nhận định chất lượng hoạt động của hợp tác xã còn nhiều tồn tại; sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với KTTT không đồng đều; quản lý nhà nước về KTTT còn yếu kém, chưa có hệ thống thông tin dữ liệu của lĩnh vực này,…                             

“Có những địa phương khó khăn nhưng KTTT, HTX, tổ hợp tác phát triển tốt như Hà Giang, Sơn La,… nhưng nhiều địa phương thì chưa quan tâm phát triển” - Phó Thủ tướng nói và chỉ ra để đánh giá hiệu quả của KTTT không chỉ tập trung vào số lượng HTX, quy mô tài sản, doanh thu mà phải tính tới sự đóng góp tổng thể về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại cơ sở, giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị đầu ra cho từng thành viên của KTTT.

Về vấn đề luật pháp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ hợp tác xã và tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp là phổ biến và có đặc thù riêng vì gắn chặt chẽ với sử dụng đất đai và kinh tế hộ gia đình; đề nghị các bộ, ngành thảo luận xin ý kiến Bộ Chính trị về việc xây dựng Luật riêng về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên cơ sở hệ thống pháp lý hiện nay. 

Sắp trình Bộ Chính trị xem xét Đề án mới về phát triển Kinh tế tập thể - 2
Cuộc họp của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT sáng 20/11

Đối với trường hợp doanh nghiệp “đội lốt” HTX để hoạt động và chính sách cho phép thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã nhưng qua thực tiễn, nhiều HTX đề nghị được chuyển đổi thành doanh nghiệp để các bộ, ngành cho ý kiến.

Xử lý triệt để các hợp tác xã không thể giải thể, chuyển đổi được vì vướng nợ khê đọng, hay tỷ lệ cung ứng sản phẩm ra ngoài hợp tác xã khi đã cung cấp đầy đủ dịch vụ cho thành viên; xem xét việc uỷ thác chức năng kiểm toán hợp tác xã cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện để minh bạch tài chính của khối này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị các bộ, ngành rà soát các quan điểm của Đảng về KTTT tại Nghị quyết số 13, bổ sung các ý nghĩa của kinh tế tập thể về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có tác động quan trọng tới các chính sách xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội...

Châu Như Quỳnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/sap-trinh-bo-chinh-tri-xem-xet-de-an-moi-ve-phat-trien-kinh-te-tap-the-20191120170204554.htm