Gói an sinh 62.00 tỷ đồng: Câu hỏi - đáp cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

(Dân trí) - Trước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Nghị quyết 42/NQ-CP và QĐ 15/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH đã giải đáp các câu hỏi của bạn đọc gửi tới về chế độ, điều kiện hưởng của Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

Câu hỏi - đáp cho Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/goi-an-sinh-6200-ty-dong-cau-hoi-dap-cho-nhom-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-20200504064838518.htm