Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xử lý dứt điểm tên trên bia mộ “liệt sĩ vô danh”

(Dân trí) - Thống nhất tên bia mộ "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin", phấn đấu 100% gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng, hoàn thành hỗ trợ nhà cho người có công…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xử lý dứt điểm tên trên bia mộ “liệt sĩ vô danh” - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị. (Ảnh: Minh Thắng)

Đây là nội dung trong Công điện số 06/CĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành đầu tháng 7.

Công điện nhằm tăng cường việc thực hiện công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu và các giải pháp về công tác người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 14-CT/TW.

“Trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với mục tiêu: Đến hết năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú” - Theo nội dung Công điện.

Về việc xác nhận hồ sơ người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng.

Đặc biệt là việc giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, với mục tiêu kết thúc việc xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng vào năm 2020.

Đồng thời đồng thời tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương.

Đối với công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ, Bộ trưởng đề nghị hoàn thành việc sửa thông tin trên bia mộ trên các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Theo đó, những mộ liệt sĩ nếu chưa có đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC thì bia mộ chỉ ghi thông tin đã rõ vào dòng tương ứng.

Với những mộ liệt sĩ không có thông tin hoặc đang khắc chữ "Liệt sĩ vô danh" hoặc "Liệt sĩ không xác định được danh tính", Bộ trưởng chỉ đạo dứt điểm thống nhất việc ghi trên bia mộ là: "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin".

Với kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Bộ trưởng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 2217/KH-LĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH.

Việc tổ chức cần đảm bảo theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Các tỉnh, thành cần đảm bảo các điều kiện đưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

“Đồng thời các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực gặp mặt, thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn lại ở địa phương không có điều kiện ra dự Gặp mặt ở thủ đô Hà Nội, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương” - theo nội dung Công điện số 06/CĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Hoàng Mạnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/bo-truong-dao-ngoc-dung-xu-ly-dut-diem-ten-tren-bia-mo-liet-si-vo-danh-20200710154003836.htm