Thứ tư, 04/12/2013 - 15:29

Việt Nam đứng đầu châu Á về tốc độ già hóa dân số

Dân trí

Theo thông tin từ Tổng Cục dân số, giai đoạn giai hóa dân số của Việt Nam đã bắt đầu từ 2011 (khi tỷ trọng nhóm dân số từ 65 tuổi đạt 7%), sớm hơn 6 năm so với dự kiến.

Theo Tổng cục dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế: nếu như suốt 3 thập kỷ (1979-2009) tỷ trọng nhóm dân số từ 65 tuổi chỉ tăng 0,036 điểm phần trăm/năm thì trong 3 năm (2009-2012) tốc độ này đã tăng 0,18 điểm phần trăm/năm. Vì vậy tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh hàng đầu Châu Á và cũng thuộc diện nhanh nhất thế giới.

 

Các quốc gia mất hàng thập kỷ thậm chí hàng thế kỷ để chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang gia đoạn dân số già (dân số từ 65 tuổi chiếm 14% tổng dân số) thì Việt Nam chỉ mất khoảng 16-18 năm. Nếu như năm 2012, cứ 11 người dân có 1 người cao tuổi thì đến 2029 tỷ lệ này là 6/1 và năm 2049 là 4/1.

 

Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục dân số Việt Nam cho biết, già hóa dân số thể hiện tuổi thọ của  người dân tăng cao là thành quả của phát triển kinh tế xã hội; thành công của chính sách giảm sinh. Tuổi thọ trung bình người dân đã đạt 73. Tuy nhiên, tuổi thọ cao nhưng chất lượng sống của người cao tuổi chưa cao, số năm mắc bệnh tât còn lớn. Chỉ khoảng trên 30% người cao tuổi có lương hưu hoặc trợ cấp từ ngân sách; 30% người cao tuổi không có bảo hiểm y tế; 70% người cao tuổi không có tích lũy vật chất; 18 % người cao tuổi sống trong hộ nghèo.

 

Tú Anh