Thứ năm, 23/08/2018 - 21:31

Cà Mau:

Yêu cầu giám đốc 4 sở, ngành rút kinh nghiệm vì ra quy định gây phiền hà cho dân

Dân trí

Ra kế hoạch, hướng dẫn liên quan thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em không đảm bảo tính khả thi, gây phiền hà cho người dân, Giám đốc Sở Y tế và nhiều Sở, ngành của tỉnh Cà Mau bị yêu cầu… rút kinh nghiệm.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn cho biết, ngày 1/12/2017, liên ngành Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có Kế hoạch số 21/KH-LĐTBXH-TC-YT-BHXH liên quan đến quy định, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ngoài ra, ngày 7/12/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau cũng có Hướng dẫn số 02/HD-BHXH liên quan đến vấn đề trên.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua thẩm tra, nội dung của 2 văn bản này có nhiều điểm chưa phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, làm phát sinh nhiều khâu, nhiều bước thực hiện không có trong quy định, phá vỡ trật tự các bước thực hiện theo nguyên tắc, không đảm bảo tính khả thi.

Bên cạnh đó, nội dung các công văn này cũng gây phiền hà cho người dân và cơ quan hành chính Nhà nước trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Giám đốc Sở Y tế và nhiều Sở, ngành bị yêu cầu rút kinh nghiệm.
Giám đốc Sở Y tế và nhiều Sở, ngành bị yêu cầu rút kinh nghiệm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau rút kinh nghiệm.

“Tiếp tục thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham mưu ban hành Kế hoạch số 21 và Hướng dẫn số 02 nói trên”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các Sở, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo thẩm quyền đối với Kế hoạch số 21 và Hướng dẫn 02 theo đúng quy định pháp luật.

"Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2018", công văn chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Huỳnh Hải

Mới nhất