Thứ hai, 21/10/2019 - 08:00

"Bí mật" của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt

Dân trí

Jordi Koalitic là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Tây Ban Nha với hơn 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram nhờ những bức hình đầy sáng tạo. Koalitic vừa chia sẻ loạt hình ảnh độc đáo của mình và cũng tiết lộ các bức ảnh hậu trường với "chiêu trò" để có thể tạo ra các tác phẩm xuất sắc của mình.

Jordi Koalitic là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Tây Ban Nha với hơn 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram nhờ những bức hình đầy sáng tạo. Koalitic vừa chia sẻ loạt hình ảnh độc đáo của mình và cũng tiết lộ các bức ảnh hậu trường với "chiêu trò" để có thể tạo ra các tác phẩm xuất sắc của mình.

Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 1
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 2
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 3
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 4
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 5
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 6
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 7
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 8
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 9
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 10
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 11
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 12
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 13
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 14
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 15
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 16
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 17
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 18
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 19
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 20

Minh Anh