Mỗi ngày một mẹo:

Cách ẩn phân vùng có dữ liệu quan trọng trên Windows

Dân trí

Bạn có nhiều dữ liệu quan trọng và không muốn bị người khác “lục lọi” trong lúc sơ xuất trên máy chạy Windows. Chỉ với một mẹo nhỏ, chúng ta sẽ có thể ẩn phân vùng có dữ liệu quan trọng. Bạn có thể tham khảo video sau đây.

Cách ẩn phân vùng có dữ liệu quan trọng trên Windows

Xuân Ngọc