Mỗi ngày một mẹo:

Cách xử lý khi không thể ngắt kết nối USB trên Windows

Dân trí

Bạn muốn ngắt kết nối USB trên Windows nhưng máy lại báo không thể ngắt vì… vẫn đang được sử dụng? Bạn không muốn rút nóng USB ra khỏi máy tính? Hãy tham khảo cách làm sau, có thể cách làm này sẽ hữu ích cho bạn bên cạnh nhiều cách làm khác.

Cách xử lý khi không thể ngắt kết nối USB trên Windows

Xuân Ngọc