Thứ hai, 17/06/2019 - 06:35

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước

Dân trí

Trước khi bắt đầu ngày làm việc đầu tuần, hãy cười xả hơi với chùm ảnh động về những khoảnh khắc hài hước dưới đây.

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 1

Lỡ mất chuyến đò!

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 2

“Tưởng qua mặt bố mà dễ à?”

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 3

Một cảm giác không thể nói nên lời

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 4

Không phải lúc nào tập thể cũng tạo nên được sức mạnh

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 5

“Thôi, để em tự thua!”

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 6

Chỉ tại trời nóng quá

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 7

Làm gì cũng phải biết lượng sức mình

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 8

Công việc không dành cho người yếu tim

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 9

Nghịch dại và cái kết không mấy vui vẻ

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 10

Nhầm lẫn tí thôi mà

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 11

“Đừng hòng lợi dụng nhé!”

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 12

Chủ nào tớ nấy

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 13

Chỉ tại phanh ăn quá

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 14

Một mũi tên trúng hai đích

Cười xả hơi trong ngày đầu tuần với chùm ảnh động siêu hài hước - 15

Đi giày cao gót không phải là điều dễ dàng gì

Phạm Thế Quang Huy