Trước và sau khi có Internet, cuộc sống đã thay đổi ra sao?

Dân trí

Việt Nam đã hòa vào mạng Internet toàn cầu vừa tròn 20 năm. Kể từ khi có Internet, nó đã làm thay đổi mọi lĩnh vực trong đời sống, cùng xem qua những khác biệt trước và sau khi có internet.

Trước và sau khi có Internet, cuộc sống đã thay đổi ra sao? - 1

Gia Hưng

Tin liên quan

Mới nhất