Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 01 tháng 05/2012

Dân trí Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 719.962.005 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ 01/05.2012
   
Chi tiết danh sách ủng hộ:
NGÀY HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ   SỐ TIỀN 
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương   
26/04/2012 Lưu Mỹ Như giúp MS 582 2,000,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 912 Cn Nhà Bè giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Bạn đọc TK: 711A43144271 ủng hộ QNA 100,000
26/04/2012 Nguyễn T Lan Anh - Nguyễn Mạnh Cường giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Phạm V Hải giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đỗ Quỳnh Hương giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Bạn đọc Tk: 711A22214169 - Bùi Thị Hoa giúp MS 581 150,000
26/04/2012 Bạn đọc TK: 711A15224927 giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Bạn đọc Tk: 711A22214169 - Bùi Thị Hoa giúp MS 579 150,000
26/04/2012 Bạn đọc Tk: 711A22214169 - Bùi Thị Hoa giúp MS 552 150,000
26/04/2012 Bạn đọc Tk: 711A22214169 - Bùi Thị Hoa giúp MS 582 150,000
26/04/2012 Bùi Ngọc Minh giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Trần Thị Bé Tha ủng hộ QNA 2,000,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 573 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 566 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 579 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 578 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 576 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 575 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 574 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 572 500,000
26/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 902 CN 1 TP.HCM  giúp MS 569 1,000,000
26/04/2012 Bạn đọc Tk: 711A03000259 giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyeễn Ngọc Thủy giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Hoàng Thanh Thúy giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Phi Thanh Nga giúp MS 582 1,000,000
26/04/2012 Bạn đọc TK: 711A48110251 giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyễn Thế Anh ủng hộ QNA 200,000
26/04/2012 Bạn đọc TK: 711A07766331 - Duy Hải giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Thiếu chứng từ: Bạn đọc Dân trí giúp MS 577 - Anh Bảo 1,500,000
26/04/2012 Thiếu chứng từ: Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 1,500,000
26/04/2012 NPH giúp MS 581 80,000
27/04/2012 Phạm Bích Hạnh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Phạm Bích Hạnh giúp MS 580 100,000
27/04/2012 Pham Bích Hạnh giúp MS 577 100,000
27/04/2012 Phạm Bích Hạnh giúp MS 569 100,000
27/04/2012 Phạm Bích Hạnh giúp MS 579 100,000
27/04/2012 Phạm Bích Hạnh giúp MS 575 100,000
27/04/2012 Trần T Lê Hồng giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Nguyễn San giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Nguyễn T Kiều Liên giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Mr 04 126 ủng hộ QNA 200,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A01336051 giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 140 CN Nam Thăng Long giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A57866423 giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A00179993 giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A07766331 - Duy Hải giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A46689852 - Đào Duy Khánh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Bạch Thái Hà giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyen Hoàng Linh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Hương Giang giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Quân giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Bạn dọc chuyển tiền từ 262 CN Bình Xuyên giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Đào Khắc Thuận giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Đào Khắc Thuận giúp MS 582 300,000
27/04/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 240 Cn Phú Thọ giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A05799544 giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A03869658 ủng hộ QNA 100,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A05738364 ủng hộ QNA 200,000
27/04/2012 Phạm T Như Huyền giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Công ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thành Hải giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Trần Chí Hiếu giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Tuyết Mai giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nghiêm Thị Minh Tâm giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Dương Thanh Nga giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Đặng T Ngọc Ngà giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Dặng T Ngọc Ngà giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Lê Viết Nga giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Phaạm T Nga giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần T Thoa ủng hộ QNA 150,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A29951713 giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Hồ Kim Ngân giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 577 anh Bảo 500,000
27/04/2012 Ngô Trần Minh Tuấn giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 582 300,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 574 300,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 578 300,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 567 300,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 564 300,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 563 300,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 571 300,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Vân giúp MS 574 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Vân giúp MS 577 Anh Bảo 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Vân giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lê T Kim Chung giúp MS 579 300,000
27/04/2012 Nguyễn Hoồng Phong giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A01096358 ủng hộ QNA 100,000
27/04/2012 Lê T Bích hà giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Bạn đọc TK: 711A29951713 giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Xuân Anh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Xuân Anh giúp MS 577 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Xuân Anh giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Xuân Anh giúp MS 575 500,000
27/04/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 200,000
27/04/2012 TCT: A/c: 101010000103267 giúp MS 583 200,000
27/04/2012 TCT: A/c: 101010000965472 giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Phạm T Thanh Thúy giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Thiếu chứng từ 200,000
28/04/2012 Hoa giúp MS 582 1,000,000
28/04/2012 Hoa giúp MS 584 1,000,000
28/04/2012 Hoa giúp MS 583 1,000,000
28/04/2012 Bạn đọc TK: 711A02225723 giúp MS 583 90,000
28/04/2012 Bạn đọc TK: 711A04188052 giúp MS 584 300,000
28/04/2012 Bạn đọc TK: 711A11259683 ủng hộ QNA 50,000
28/04/2012 bạn đọc Tk: 711A24091136 ủng hộ QNA 100,000
28/04/2012 Bạn đọc TK: 711A22833269 giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Trần T Luyến giúp MS 581 300,000
02/05/2012 Nguyễn Thanh Sơn giúp MS 584 250,000
02/05/2012 Ngô T Ngọc Lan (Đức, Lan, Giang, Hà) giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Ngô T Ngọc Lan (Đức, Lan, Giang, Hà) giúp MS 582 200,000
02/05/2012 Trần Quý TRung giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Lưu Trung ứng giúp MS 584 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Phương Thu giúp MS 584 150,000
02/05/2012 Nguyễn Quân giúp MS 584 300,000
02/05/2012 Trần Kim Chi giúp MS 584 500,000
02/05/2012 Trần T Tuyết Hoa giúp MS 585 200,000
02/05/2012 Nguyễn Hải SƠn ủng hộ QNA 500,000
02/05/2012 Trần T Luyến giúp MS 583 300,000
02/05/2012 Bạn đọc TK: 711A16247375 ủng hộ QNA 300,000
02/05/2012 Bạn đọc TK: 711A39528694 ủng hộ QNA 50,000
02/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00689491 giúp MS 574 200,000
02/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00689491 giúp MS 577 anh Bảo 200,000
02/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00689491 giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Bạn đọc TK: 711A15919964 giúp MS 587 200,000
02/05/2012 Bạn đọc TK: 711A15919964 giúp MS 586 200,000
02/05/2012 Cao T K Ngân giúp MS 583 250,000
02/05/2012 Cao T K Ngân giúp MS 584 250,000
02/05/2012 Đoàn Minh Tân giúp MS 583 100,000
02/05/2012 Lê T Ngọc Sương giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Đoàn Minh Tân giúp MS 582 100,000
02/05/2012 Lê T Vĩnh Linh- GĐ Công ty CP Toplin VN giúp MS 582 2,000,000
02/05/2012 Phạm T Như Liên giúp MS 582 1,000,000
02/05/2012 Thiếu chứng từ : Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 200,000
02/05/2012 Thiếu chứng từ : Bạn đọc Dân trí giúp MS 584 1,000,000
02/05/2012 Đỗ T Tâm giúp MS 411 300,000
03/05/2012 Ngô T Mỹ Hà giúp MS 589 50,000
03/05/2012 Phạm T Thu Hà giúp MS 582 750,000
03/05/2012 Phạm T Thu Hà giúp MS 584 750,000
03/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 906 CN 3 TP.HCM giúp MS 567 500,000
03/05/2012 Nguễn Phạm Kim Hoàng ủng hộ QNA 10,000,000
03/05/2012 Huỳnh T Thúy Liễu giúp MS 589 300,000
03/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00003338 ủng hộ QNA 1,000,000
03/05/2012 Trần Aánh Tuyết giúp MS 583 150,000
03/05/2012 Trần Aánh Tuyết giúp MS 587 150,000
03/05/2012 Nguyen Đức Mậu giúp MS 589 500,000
03/05/2012 Ngueễn Đức Mậu giúp MS 583 500,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A48110251 giúp MS 589 100,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A15401634 giúp MS 589 200,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A54174751 giúp MS 589 200,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A00096111 giúp MS 582 100,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A00096111 giúp MS 574 100,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A00096111 giúp MS 577 100,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A00096111 giúp MS 583 100,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A00096111 giúp MS 578 100,000
03/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A00096111 giúp MS 584 100,000
03/05/2012 Bạn đọc TK: 711A26592324 giúp MS 583 500,000
03/05/2012 Lê T Thu Thanh giúp MS 582 1,000,000
03/05/2012 Lê T Thu Thanh giúp MS 583 1,000,000
03/05/2012 Bạn đọc TK: 711A24896657 giúp MS 588 500,000
03/05/2012 Bạn đọc TK: 711A24896657 giúp MS 587 500,000
03/05/2012 Bạn đọc TK: 711A24896657 giúp MS 586 500,000
03/05/2012 Bạn đọc TK: 711A24896657 giúp MS 585 500,000
03/05/2012 TCT: Bạn đọc Dân trí giúp MS 583 200,000
03/05/2012 TCT: Bạn đọc Dân trí giúp MS 589 100,000
03/05/2012 Bạn đọc TK: 711A62543253 ủng hộ QNA 100,000
03/05/2012 Thiếu chứng từ 100,000
04/05/2012 Phạm T Thanh Trúc giúp MS 590 300,000
04/05/2012 Hoồ Kim Ngân giúp MS 589 800,000
04/05/2012 Nguyễn Ngọc Thủy giúp MS 590 100,000
04/05/2012 Vũ Thanh Hương ủng hộ QNA 500,000
04/05/2012 Nguyễn Liêm giúp ms 590 200,000
04/05/2012 Nguyễn T Ngọc Lan giúp MS 590 3,000,000
04/05/2012 Bùi Ngọc Minh giúp MS 590 200,000
04/05/2012 Trần ánh Tuyết giúp MS 590 200,000
04/05/2012 Bạn đọc TK" 711A01861274 ủng hộ QNA 100,000
04/05/2012 Bạn đọc TK: 711A29951713 giúp MS 590 100,000
04/05/2012 Ngô Thu Hà giúp MS 590 400,000
04/05/2012 Ngô Thu Hà giúp MS 583 400,000
04/05/2012 Ngô Thu Hà giúp MS 582 400,000
04/05/2012 Ngô Thu Hà giúp MS 578 400,000
04/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 590 200,000
04/05/2012 Trần Minh Sơn - Cty CP Xi Măng Hoàng Mai giúp MS 589 500,000
04/05/2012 Lê Hồng Vân giúp MS 583 200,000
04/05/2012 Lê Hồng Vân giúp MS 590 200,000
04/05/2012 Nguyễn Tuấn Cường giúp MS 590 150,000
04/05/2012 Bạn đọc TK: 711A23872687 giúp MS 590 300,000
05/05/2012 Bạn đọc TK: 711A18340494 ủng hộ QNA 100,000
05/05/2012 Hoàng T Ngọc ủng hộ QNA 100,000
05/05/2012 Trương Quốc Vượng giúp MS 584 500,000
05/05/2012 Trương Quốc Vượng giúp MS 590 500,000
05/05/2012 Huỳnh Châu Quốc Thái giúp MS 590 1,000,000
05/05/2012 Phạm T Thanh giúp MS 556 100,000
05/05/2012 Phạm T Thanh giúp MS 557 100,000
05/05/2012 Phạm T Thanh giúp MS 558 100,000
05/05/2012 Phạm T Thanh giúp MS 576 100,000
05/05/2012 Phạm T Thanh giúp MS 587 100,000
05/05/2012 Bạn đọc chuyển từ 900 CN TP.HCM giúp MS 584 150,000
05/05/2012 Bạn đọc chuyển từ 900 CN TP.HCM giúp MS 590 150,000
05/05/2012 Lê T Mai Sinh giúp MS 583 200,000
05/05/2012 Bạn đọc TK: 711A12403334 giúp MS 590 100,000
07/05/2012 KHương Lê Hoàng giúp MS 590 200,000
07/05/2012 Phùng Bảo Trân giúp MS 591 200,000
07/05/2012 Phùng Bảo Trân giúp MS 589 100,000
07/05/2012 Hồ T KIm Chi giúp MS 588 200,000
07/05/2012 Phùng Bảo Trân giúp MS 590 300,000
07/05/2012 Nguyễn Văn Đăng giúp em Xuyên - Phú Yên ? 1,000,000
07/05/2012 Nguyễn Văn Đăng giúp MS 587 1,000,000
07/05/2012 Nguyễn Văn Đăng giúp MS 586 1,000,000
07/05/2012 Nguyễn Văn Đăng giúp MS 587? 1,000,000
07/05/2012 Nguyễn Văn Đăng giúp MS 589 1,000,000
07/05/2012 Nguyễn Văn Đăng giúp MS 590 1,000,000
07/05/2012 Đặng Trung Tính giúp MS 592 200,000
07/05/2012 Trần Thu Hà - Gia đình Huy Hà giúp MS 582 1,000,000
07/05/2012 Nguyễn T Hoàng Yến giúp MS 591 500,000
07/05/2012 Trần Hữu Phúc giúp MS 590 400,000
07/05/2012 Nguyễn T Hoàng Yến giúp MS 587 1,000,000
07/05/2012 Nguyễn T Hoàng Yến giúp MS 550 500,000
07/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00072482 giúp MS 591 500,000
07/05/2012 TRịnh Quân giúp MS 564 500,000
07/05/2012 TRịnh Quân giúp MS 590 500,000
07/05/2012 Bạn đọc Tk: 711A0562722 giúp MS 593 500,000
07/05/2012 Bạn đọc TK: 711A19326422 - Nguyễn Thị Hoàng Mai giúp MS 592 400,000
07/05/2012 Bạn đọc TK: 711A07766331 - Duy Hải giúp MS 592 300,000
07/05/2012 Bạn đọc TK: 711A07766331 - Duy Hải giúp MS 590 300,000
07/05/2012 Bạn đọc TK: 711A00072482 giúp MS 590 500,000
07/05/2012 Bạn đọc TK: 711A1567294 ủng hộ QNA 10,000
07/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 106 CN TP.HN giúp MS 590 300,000
07/05/2012 Vũ VĂn Cường ủng hộ QN A 100,000
07/05/2012 Đàm Quang Sang giúp MS 583 100,000
07/05/2012 Đỗ T Diễm Hằng giúp MS 577 1,000,000
07/05/2012 Đỗ T Diễm Hằng giúp MS 578 1,000,000
07/05/2012 Đỗ T Diễm Hằng giúp MS 564 1,000,000
07/05/2012 Đỗ T Diễm Hằng giúp MS 568 1,000,000
08/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền Indovina Banhk TP HCM giúp MS 592 1,000,000
08/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền Indovina Banhk TP HCM giúp MS 590 500,000
08/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền Indovina Banhk TP HCM giúp MS 594 1,000,000
08/05/2012 Bùi T Quỳnh Nga giúp MS 590 3,000,000
08/05/2012 Nguyễn Đức Mậu giúp MS 594 500,000
08/05/2012 Nguyễn Đức Mậu giúp MS 592 500,000
08/05/2012 Đinh Đức Thắng giúp MS 592 300,000
08/05/2012 Đinh Kim Nguyễn Trinh giúp MS 574 300,000
08/05/2012 Đinh Kim Nguyễn Trinh giúp MS 575 300,000
08/05/2012 Đinh Kim Nguyễn Trinh giúp MS 590 300,000
08/05/2012 Đinh Kim Nguyễn Trinh giúp MS 584 300,000
08/05/2012 Đinh Kim Nguyễn Trinh giúp MS 582 300,000
08/05/2012 Nguyễn T Minh Hảo giúp MS 594 100,000
08/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 845 CN Tân Bình giúp MS 540 1,500,000
08/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 845 CN Tân Bình giúp MS 538 1,000,000
08/05/2012 Bạn đọc chuyển tiền từ 845 CN Tân Bình giúp MS 592 500,000
08/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 592 200,000
08/05/2012 Trần Đức Khánh giúp MS 594 500,000
08/05/2012 Thiếu chứng từ: Bạn đọc Dân trí giúp MS 559 100,000
  Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcoambnk  
26/04/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 581 200,000
26/04/2012 Thái T Mai Trinh giúp MS 559 200,000
26/04/2012 Thái T Mai Trinh giúp MS 564 100,000
26/04/2012 Thái T Mai Trinh giúp MS 574 200,000
26/04/2012 Nguyễn Văn Đờn giúp MS 581 100,000
26/04/2012 Nguyễn Uyên Phương ủng hộ QNA 50,000
26/04/2012 Lê Minh Nga giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Trần T Diệp Lê giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Trần T Nga giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đoàn T Thanh Thúy giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Đoàn Minh Xuân  giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Lê Nguyên Minh giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Trần T Thu Hiền giúp MS 579 300,000
26/04/2012 Phạm Quỳnh Hoa giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Trần T Thu Hiền giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Chu T Hồng Hạnh giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Trần T Thu Hiền giúp MS 552 300,000
26/04/2012 Lê T Thanh Huyền giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Tạ Chí Hoài giúp MS 582 650,000
26/04/2012 Đoàn Kim Oanh giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Tô Thanh Trúc giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn Hồng Ngọc giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Phạm T Quỳnh Nga giúp MS 582 400,000
26/04/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
26/04/2012 Trần Hương Giang giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Trần  T Mai Liên giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Bùi T Thu Hiền giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Huỳnh Tấn Hiệp giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Nguyễn  T Quỳnh Hương giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn T Đình giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Tô Thanh Trúc giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyễn  T Quỳnh Hương giúp MS 569 300,000
26/04/2012 Bùi Hưng giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Thắm T Thúy giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 303 200,000
26/04/2012 Tô T Kim Thoa giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Đặng T Huyền giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Vũ Trí Trung giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn Ngọc Vĩnh giúp MS 574 200,000
26/04/2012 Đặng T Ngọc Vân giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Bùi T Anh Đào giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Lâm T Thoa giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Bùi Minh Thắng ủng hộ QNA 200,000
26/04/2012 Nguyễn T Song Hiền giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Đặng T Thu Trang giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Đỗ Đăng Doanh giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn  T Ngọc Hà giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Hoàng Gia Điềm giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đỗ Hoàng Quyên giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Trần Phương Thảo giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyễn T Ngọc Hà giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đinh Trang Nhung giúp MS 577 300,000
26/04/2012 Phạm Quỳnh Huy Luân giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn T Thúy Ngọc giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đinh Trang Nhung giúp MS 566 300,000
26/04/2012 Trần Điềm Trinh giúp MS 582 250,000
26/04/2012 Nguyễn Đoàn Nguyệt Nga giúp Ms 582 100,000
26/04/2012 Trần Văn Tam giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Vũ Hà Minh giúp MS 582 150,000
26/04/2012 Đỗ T Thanh Nga giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Trần T Vân Anh giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
26/04/2012 Leê T Kim Mỹ giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Ngô T Bảo Vân giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Trương Vũ Ngân giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Huỳnh Đỗ Minh Phương giúp MS 582 489,000
26/04/2012 Ngô T Bảo Vân giúp MS 580 100,000
26/04/2012 Mai T Ngọc Hà giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Hoàng T Huyền giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Đinh T Thu Huyền giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Nguyễn Anh Tuấn giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Dương T Ngọc Lan giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn T Nguyệt Anh giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyễn Ngọc Thiện giúp MS 581 100,000
26/04/2012 Phạm T Minh Phương giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Lê T Ngọc Trang giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Hoàng Thu Trang giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Bùi T Thúy Linh giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Huỳnh Phạm Phú Cường giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Chu Quý Dân giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Đặng Vân Anh giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đặng Vân Anh giúp MS 581 200,000
26/04/2012 Đặng Vân Anh giúp MS 580 200,000
26/04/2012 Đặng Vân Anh giúp MS 579 200,000
26/04/2012 Đặng Vân Anh giúp MS 578 200,000
26/04/2012 Trịnh T Thu Giang giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Võ T Ngọc Phương giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Tạ Văn Tuấn giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Bùi Anh Hoàng giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Vũ Hữu Đức giúp MS 582 50,000
26/04/2012 Lương T Thùy Dương giúp MS 582 1,500,000
26/04/2012 Lâm Thùy Dương giúp MS 540 300,000
26/04/2012 Lâm Thùy Dương giúp MS 537 100,000
26/04/2012 Lâm Thùy Dương giúp MS 563 100,000
26/04/2012 Nguyễn T Mỹ Linh giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Nguyễn Trọng Kiên giúp MS 579 500,000
26/04/2012 Nguyễn Trọng Kiên giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Đinh Công Thoái Vân ủng hộ QNA 50,000
26/04/2012 Đỗ T Thanh Thúy ủng hộ QNA 150,000
26/04/2012 Phạm Quang Ngọc ủng hộ QNA 100,000
26/04/2012 Trần Hữu Xuân ủng hộ QNA 50,000
26/04/2012 Mai Phúc Hương giúp MS 566 100,000
26/04/2012 Mai Phúc Hương giúp MS 564 100,000
26/04/2012 Mai Phúc Hương giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Chu T T Giang giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Lê T Cúc Phương giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Lý T Hồng Minh giúp MS 579 100,000
26/04/2012 Hoàng V Phú giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Nguyễn T Thu Vân giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 574 500,000
26/04/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 564 500,000
26/04/2012 Nguyễn T Thu Hằng giúp MS 281 1,000,000
26/04/2012 Nguyễn Ngọc Cẩm giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Nguyễn Đình Tú giúp MS 582 1,000,000
26/04/2012 Lê T Phương Dung giúp MS 548 500,000
26/04/2012 Nguyễn Bảo Khang - Nguyễn Mai Dung giúp MS 579 300,000
26/04/2012 VI T Ngọc Anh giúp MS 581 500,000
26/04/2012 Trần Đình Dũng giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Lê Việt Hùng giúp MS 580 500,000
26/04/2012 Nguyễn T Nam Phương giúp MS 581 300,000
26/04/2012 Vũ Thành Trung giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Lương T Thu Hà giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Ngô Trọng Vĩnh Hưng giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Lê Viết Hùng giúp MS 579 1,000,000
26/04/2012 Nguyễn Hạnh Liên giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Tô Thị Thúy giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Huỳnh AN Thành giúp MS 582 900,000
26/04/2012 Nguyễn Duy Công giúp MS 581 100,000
26/04/2012 Nguyễn Thanh Hà giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Đào Huy Quang giúp MS 582 250,000
26/04/2012 Nghe Thị Phương Uyên - Nhóm Hy Vọng giúp MS 566 1,000,000
26/04/2012 Nghe Thị Phương Uyên - Nhóm Hy Vọng giúp MS 577 1,000,000
26/04/2012 Nghe Thị Phương Uyên - Nhóm Hy Vọng giúp MS 582 1,000,000
26/04/2012 Nghe Thị Phương Uyên - Nhóm Hy Vọng giúp MS 574 500,000
26/04/2012 Nghe Thị Phương Uyên - Nhóm Hy Vọng giúp MS 578 500,000
26/04/2012 Ngoô Việt Tuấn giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Lê T Tân Linh giúp MS 582 400,000
26/04/2012 Nguyễn T Thanh Minh giúp MS 572 300,000
26/04/2012 Nguyễn T Thu Hương giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn Minh Đức giúp MS 582 1,000,000
26/04/2012 Đỗ T Ngoan  giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn Thanh Thuận giúp MS 565 500,000
26/04/2012 Trần T Bích Loan giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn T ánh Nguyệt giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Đặng T Thanh Thảo giúp MS 582 1,000,000
26/04/2012 Hoàng T Phương Thảo giúp MS 581 200,000
26/04/2012 Trần T Tuyết Mai giúp MS 578 100,000
26/04/2012 Quang Dương ủng hộ QNA 200,000
26/04/2012 Hồ T Hà Giang giúp MS 564 200,000
26/04/2012 Phạm Ngọc DUng giúp MS 576 100,000
26/04/2012 Nguyễn T Trà Linh giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Phạm Thanh Tùng (Benkid và những người bạn) giúp MS 574 2,700,000
26/04/2012 Vũ T Hồng Anh giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Phạm Ngọc Thịnh giúp MS 582 1,500,000
26/04/2012 Nguyễn ánh Tuyết giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Hồng Quốc Cường giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Nguyễn T Thanh Lượm ủng hộ QNA 100,000
26/04/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Đinh T Quỳnh Anh ủng hộ QNA 500,000
26/04/2012 Lê Hạnh Họa Mi giúp MS 564 500,000
26/04/2012 Nguyễn T Hồng Hạnh giúp MS 582 150,000
26/04/2012 Dương T Lê Hà - Huệ Lâm giúp MS 582 500,000
26/04/2012 Trần T Thu Hiền giúp MS 581 400,000
26/04/2012 Nguyễn T Mỹ Hương giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Hồ Việt Anh - Bùi Ngân Trang giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Đỗ Minh Thu giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Lê T Cẩm Tú giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Trần T Thuận giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Trần T Thuận giúp MS 572 300,000
26/04/2012 Bùi T Tường Liên giúp MS 580 200,000
26/04/2012 Bùi T Tường Liên giúp MS 581 200,000
26/04/2012 Bùi T Tường Liên giúp MS 575 200,000
26/04/2012 Nguyễn T Minh Huệ giúp MS 582 200,000
26/04/2012 Phạm T Vân giúp MS 582 100,000
26/04/2012 Trần T Bích Thủy giúp MS 581 250,000
26/04/2012 Trần T Bích Thủy giúp MS 582 250,000
26/04/2012 Phạm Thu Trang - Vũ T ánh Nguyệt (400) + Bé Bùi Tất Lâm Anh (200) giúp MS 582 600,000
26/04/2012 Đinh TRương Linh CHi giúp MS 582 300,000
26/04/2012 Lưu Hồng Phong giúp MS 555 200,000
26/04/2012 Lưu Hồng Phong giúp MS 574 200,000
26/04/2012 Lưu Hồng Phong giúp MS 516 200,000
26/04/2012 Lưu Hồng Phong giúp MS 564 200,000
26/04/2012 Lưu Hồng Phong giúp MS 579 200,000
27/04/2012 Lê Bảo Thắng giúp MS582 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 581 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 580 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 579 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 578 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 577 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 576 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 575 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 574 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 573 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Lan giúp MS 571 500,000
27/04/2012 Trần T Tuyết Loan giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Nguyễn Công Đính giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 573 100,000
27/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 574 100,000
27/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 575 100,000
27/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 577 100,000
27/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 578 100,000
27/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 579 100,000
27/04/2012 Phạm Thanh Tùng giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Loan giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Trần T Huyền giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Lê T Quỳnh Trâm giúp MS 577 200,000
27/04/2012 Lê T Quỳnh Trâm giúp MS 578 200,000
27/04/2012 Lý Đức Duy giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Vũ T Thu Hiền giúp MS 582 300,000
27/04/2012 Vũ T Thu Hiền giúp MS 581 300,000
27/04/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 582 700,000
27/04/2012 Dương Thị Thúy Hằng giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Dương Thị Thúy Hằng giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thanh Hiếu giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Vũ Sơn  giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần Lê Vân giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần Khánh Thi giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Vũ Minh Đức giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Duy Thắng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đoàn T Hoàng Oanh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Lã Ngọc Tuyết giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Huỳnh Trúc Thanh Cang giúp MS 583 2,000,000
27/04/2012 Huỳnh Trúc Thanh Cang giúp MS 579 1,000,000
27/04/2012 Huỳnh Phạm Phú Cường giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Mỹ Châu giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Mỹ Châu giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 574 200,000
27/04/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 577 200,000
27/04/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 578 200,000
27/04/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Bùi T Bích Thủy giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Hoàng Quốc Hùng giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần T Thu Hà giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lã Ngọc Tuyết giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Triệu Phương Mai giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Kim Chi + bé Hoàng Thiên Phúc giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Vũ T Kim Thành giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Lê T Hồng Liễu giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Thái Sơn giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Hoàng T út + Trương T Cầm giúp MS 574 1,000,000
27/04/2012 Trần T Vân Anh + bé Trần Bảo Ngọc giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Vũ Ngọc Diệu Linh giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần T Vân Anh + bé Đặng Nguyễn Bảo Hân giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Võ Cao Thắng giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Cao T Thu Hằng giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Kim Loan giúp MS 583 50,000
27/04/2012 Phan Thái Bắc giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần T Thơm giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Ngô T Bảo Vân giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Leê Văn Hoàn + cháu Lê Hoàng Đức giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Tạ Quốc Hùng giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần T Phương Hằng giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Phương Hiền giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Hoàng Tùng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đặng T Huyền giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Lê Thúy Nga giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Đàm T Xuân giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Anh Tuấn giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Lê T Thu Hà giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Đinh T Vân Khánh giúp MS 583 50,000
27/04/2012 Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Phan T Bích Hạnh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Hồng Nhung giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Vũ T Thu  Huyền giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Bùi Lê Bích Trâm giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Hà T Lan Phương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Thanh Hương giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần T Huyền Trang giúp MS 583 50,000
27/04/2012 Trần T Huyền Trang giúp MS 582 50,000
27/04/2012 Trần T Huyền Trang giúp MS 579 60,000
27/04/2012 Trần T Huyền Trang giúp MS 576 60,000
27/04/2012 Trần T Huyền Trang giúp MS 573 50,000
27/04/2012 Nguyễn T Thanh Thủy giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Phạm T Hoàng Nhung giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Anh Dũng giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Thanh  giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Bùi Quỳnh Nga giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Tống T Bích Hằng giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lê Ngọc Cảnh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Đinh Hà Ly giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Hoàng Lan Thảo giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Hằng Quốc Nhật giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Đinh Tuấn Long giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Vũ Mai Phương giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Hạnh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Bùi T Mai Thương giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Vũ Huy Đỗ giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Hoàng Ngọc Mai Khanh giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Phương Thanh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Trâm Thúy Thủy Linh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Trần Như Bảng giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Hương giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Ngọc Mai giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Ngô Huyền Trang giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn Hoài Mai giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Bảo T Thanh Hà giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Trịnh T Thu Giang giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Ngọc Mai giúp MS 575 100,000
27/04/2012 Đinh T Khánh Vân giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Phương Loan giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Vũ Hải Bình giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Lê T Thanh Thành giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đặng Hằng Huyền giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đỗ Hải Yến  giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Bùi Nguyễn ái Nhật giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn Văn Thương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần Phương Thảo giúp MS 528 100,000
27/04/2012 Bùi T Minh Thơm giúp MS 583 89,000
27/04/2012 Kiều T Nam Phương giúp MS 578 3,000,000
27/04/2012 Nông Ngọc Trang giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Đoàn T Hoài giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Hữu Tín giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trịnh T Thu Giang giúp MS 577 100,000
27/04/2012 Long Minh Nhựt giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Huỳnh T Ngọc Lan giúp MS 581 200,000
27/04/2012 Lương T Hương Giang giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Phương Lan giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Trần T Tố Uyên giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn Hoài Nam giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Tuyết Minh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Bích Vân ủng hộ QNA 100,000
27/04/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Phạm T Thu Thủy giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Cảnh Toàn giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Châu Đinh Hồng giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thu Hồng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Chí Thanh giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần Quốc Bảo  giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Lê Cẩm Hương giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lê Thanh Tài giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Tống T Bích Hằng giúp MS 577 100,000
27/04/2012 Dương T Thanh Hoa giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Lê Trần Thúy Dung giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Phương Thảo giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Tạ Thanh Bình giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Song Hiền giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Cứu Tinh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Hương Trà giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đào T Ngọc Quỳnh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Bùi T Thu Trang giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lương Viết Lộc giúp Ms 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Hương Ly giúp MS 583 400,000
27/04/2012 Phạm T Bích Liên giúp MS 583 50,000
27/04/2012 Vũ Thanh Phong giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Lê T Nghĩa Hạnh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Ngô Hữu Quang giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Tô Thanh Trúc giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Cao T Hoa giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Tạ Minh Hoa giúp MS 583 300,005
27/04/2012 Đặng Hồng Ngọc giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Hồng Vân giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thúy Diệp giúp MS 562 500,000
27/04/2012 Nguyễn Thúy Diệp giúp MS 564 500,000
27/04/2012 Nguyễn Thúy Diệp giúp MS 580 500,000
27/04/2012 Đặng Hoàng Hương giúp MS 583 50,000
27/04/2012 Dương Du Mai giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Hồng Loan giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Hoa giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Ngọc Dung giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Thu Hiền giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Phạm Hoàng Yến giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Thu Hương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Phan Loan Duyên giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn  Duy Thông giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn  Hữu Tiệp  giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Mỹ Hạnh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Phạm Quỳnh Hương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Minh Đức giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Vũ Công Giang giúp MS 583 50,000
27/04/2012 Phan T Thanh Minh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Mai Xuân Thủy giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Lê Thúy Anh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trương T Thu Thủy  giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Bùi T Mai Phương giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần T Thanh Toàn giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Vũ Đức Tài giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Hoàng T Ngọc Dung giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Trương T Lụa giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Hoàng Anh Dám giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Dương Thị Viết Yên giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Bích Hạnh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thu Thủy giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Tạ T Minh Hiếu giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Lan Phương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Thu Hiền giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Phạm Hồng Phương giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn Hữu Long giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Phạm Trường Giang giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đỗ Lê Nam giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Phan Minh Chính giúp Ms 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Hồng Nhung giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn Sành Đức giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Hoàng Lan Phương  giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thúy Anh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Trần Nam Quang giúp MS 583 120,000
27/04/2012 Hoàng Thu Hiền giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Phạm Thùy Linh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn Đức Linh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Hương giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Trần T Phương Khánh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trương T Thanh Hương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Diễm Thúy giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Đỗ T Tú Xuyên +  Nguyễn Bá Thành giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Vũ T Châu Yên giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lê Quang Hùng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Chu T Thu Hà giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn Như Trang giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Thu Hà  giúp MS 583 3,000,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Ngọc Phúc giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn  Văn Hải ủng hộ QNA 500,000
27/04/2012 Lê Phương Thảo giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Thu Trang giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Dương Thanh Nhã giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Dương Thanh Kim Phụng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Thanh Hương giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Thu Huyền giúp MS 567 100,000
27/04/2012 Nguyễn Thế Anh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Thị Viết An giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần Đức Tuấn giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Trần Đức Tuấn giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Trần Hương Giang giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Trịnh Minh Chiêu giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lê T Mỹ Lệ giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Lý T Kim Dung  giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Trần T Thúy  giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Ngô Thế Phương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trương Hồng Vân giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đặng Văn Hòa giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Lê Thanh Hoàng ủng hộ QNA 100,000
27/04/2012 Đỗ T Phương Dung giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trương Hoài Hương giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Bùi Vân Khánh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Vũ Hồng Hạnh giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Hoàng Đình Dũng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Yến Linh giúp MS 583 800,000
27/04/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 583 400,000
27/04/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 582 400,000
27/04/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 579 400,000
27/04/2012 Đỗ T Bích Liên giúp MS 580 400,000
27/04/2012 Trần Lê Đoàn Phương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Quyên giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Lương T Kim Phượng giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Huỳnh Tấn Diệp giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn  Hoàng Tiến giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn  Hoàng Đăng Khoa giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Nguyễn  T Thanh Nga giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Võ T Thu Hà giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Phước Điềm giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Lại  T Hồng Nhung giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Doanh Doanh giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Doanh Doanh giúp MS 582 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Thanh Châu giúp MS 583 289,000
27/04/2012 Lê T Ngọc Thu giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Dương Thị Quỳnh Hoa ủng hộ QNA 500,000
27/04/2012 Tống Văn Dũng ủng hộ QNA 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Thanh Hiền ủng hộ QNA 500,000
27/04/2012 Trần T Thu Hiền ủng hộ QNA 300,000
27/04/2012 Phan Trí Nghĩa ủng hộ QNA 100,000
27/04/2012 Trần T Thu Hằng  ủng hộ QNA 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Hương ủng hộ QNA 100,000
27/04/2012 Lê Hải Hà giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Cô Mai Hạnh giúp MS 577 100,000
27/04/2012 Phạm T Ngân Hà giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Thu Hà giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Đặng T Hồng Vân giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Tạ Châu Đạt giúp ms 583 200,000
27/04/2012 Thái Trung Hoa giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Phạm T Thùy Dương ủng hộ QNA 400,000
27/04/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Phạm T Thùy Dương ủng hộ MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Hà giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Vũ T Kiều Loan giúp MS 577 Anh Bảo 400,000
27/04/2012 My, Nghe, Châm, Đông, Mai Hoa giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Bùi Thị Oanh giúp MS 583 400,000
27/04/2012 Nguyễn Ngọc Hiệp giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Hằng ủng hộ QNA 500,000
27/04/2012 Phạm Phương Chi ủng hộ QNA 300,000
27/04/2012 Vũ T Ngọc Bích giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Phan Hoàng Anh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Thu Trang giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Phaạm Ngọc Tú giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Hoàng Văn Dũng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trương Ngọc Diệp giúp MS 582 1,000,000
27/04/2012 Phạm T Dung giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Vũ Lâm Triết giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Nguyễn T Thu Huyền giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn Vũ Kim Chi giúp MS 459 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Thu Hà giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Thu Hà giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Lê T Khánh Chi giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Cao T Cẩm Nhung giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Hồ T Thanh Tâm giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Hồng giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Lê Thúy Thùy Trang + Hồng Phúc giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Hoàng T Ngọc Mai giúp MS  582 500,000
27/04/2012 Vũ Minh Dung giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Lâm Quang Trung giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyễn Ngọc Sơn giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Thanh Tú giúp MS 583 178,000
27/04/2012 Trần T Trang Nhung giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần Bích Ngọc giúp MS 583 400,000
27/04/2012 Lương T Loan giúp MS 583 2,000,000
27/04/2012 Đào Thu Thúy giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Leê T Thu Hiền giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Leê T Tố Nhi giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Nguyeễn Thu Trang giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Kỳ Phương Linh giúp MS 578 300,000
27/04/2012 Kỳ Phương Linh giúp MS 575 300,000
27/04/2012 Phan Thanh Trung - Nguyễn Hồng Nhung giúp MS 583 400,000
27/04/2012 Ngoô Huyền Anh giúp MS 569 250,000
27/04/2012 Leê T Thu Hiền giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn Khuyến học giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Ninh Trung Sơn giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần Cung Uyển giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyeễn Ngọc Hương ủng hộ QNA 500,000
27/04/2012 Nguyeễn T Thanh Hải giúp MS 583 200,000
27/04/2012 DĐoỗ T Giao Thủy giúp MS 578 300,000
27/04/2012 Nguyeễn T Sum giúp MS 577 anh Bảo 200,000
27/04/2012 Trần Thanh Huệ giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần T Thúy Hải giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Leê T Hoa giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Hoàng T Ngọc Hoa giúp MS 582 70,000
27/04/2012 Leê Xuân Long giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Nguyeễn T Thu Thủy giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Ninh Thu Trang giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Leê T Hà Linh giúp MS 583 250,000
27/04/2012 Mai T Hồng Vân giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Bùi Ngọc Lan giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Trần T Thanh Hoa giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Chu T Thúy giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn T Hương giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyeễn Trung Long giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Hoồ T Thanh Hương giúp MS 583 50,000
27/04/2012 Nguyeễn T Thúy giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Leê T Hải Yến giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn T bích Hồng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 DĐoỗ Minh Thu giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 582 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 578 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 572 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Như Ngọc giúp MS 573 300,000
27/04/2012 Vũ T lê Thanh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn T Ngọc Anh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 PGĐ Huỳnh Thúc Kháng giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Trần Thu Trang giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 574 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 581 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 580 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 579 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 578 200,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Hạnh giúp MS 577 200,000
27/04/2012 Nông Mỹ Xuân giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Hà T Thùy Trang giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 534 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 535 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 537 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 538 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 541 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 543 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên  giúp MS 544 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 547 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 548 300,000
27/04/2012 Nguyễn T Bích Liên giúp MS 550 300,000
27/04/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 559 1,000,000
27/04/2012 Nguyeễn T Phương Hoa giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Leê Thùy Trang + Hồng Phúc giúp ms 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn T Thanh Hà giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Trần T Anh Thư giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyeễn Q Vinh giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Phaạm T Cảnh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Vũ Việt Hùng giúp MS 583 2,000,000
27/04/2012 Chị Hạnh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyeễn Chiến Thắng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Gia đình Tùng - Huệ - Thuận Thông giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Gia đình Tùng - Huệ - Thuận Thông giúp MS 580 200,000
27/04/2012 Bùi Ngọc Trân giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Phaạm ái Tô giúp MS 548 100,000
27/04/2012 Đỗ Hồng Diệp giúp MS 583 400,000
27/04/2012 Nguyeễn T Hoài Nam giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Lại V Hiếu giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Bùi T Kim Chi giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Nguyeễn T Thu Yến giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Trương T Kim CHi giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Hoồ T Cẩm Hồng giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn Thùy Hương giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Nguyeễn Hương Quế giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyeễn T Hoài ĐÔng giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyeễn Thanh Thúy giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Nguyeễn Phú Hải giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Cô Mai Hạnh giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Nguyeễn Hoồng Minh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 PGĐ Huỳnh Thúc Kháng giúp MS 581 500,000
27/04/2012 Vũ T Linh giúp MS 582 200,000
27/04/2012 DĐoỗ Nguyệt Thanh giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Bùi T Kim Cúc giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Ngoô T Thanh Ngân giúp MS 583 100,000
27/04/2012 DĐoỗ Thanh Nhã giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Võ Minh Huế giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Ngoô Thiên Diệu, Tống, Quyên giúp MS 582 420,000
27/04/2012 Ngoo Huyeenf Anh giups MS 550 250,000
27/04/2012 Nguyeễn T Ngọc Phương giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Leê T Mai Chi giúp MS 583 350,000
27/04/2012 Nguyeêễn Đỗ Thúy Hà giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Bùi Hùng Cường giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Leê T Cẩm Tú giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn T Tuyết Nga - Hải  anh Sơn Nam giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Leê Đa Sa giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn Thiên Hùng giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Trần Thiên Hồng Vân giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Trần T Sinh giúp MS 582 100,000
27/04/2012 Phan T Cúc Hà giúp MS 582 200,000
27/04/2012 Trần Thùy Linh giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyeễn T Luyến ủng hộ QNA 2,000,000
27/04/2012 Dương Quế Anh giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Ngoô Huyền Anh giúp MS 568 250,000
27/04/2012 Leê Nguyễn Khôi giúp MS 564 100,000
27/04/2012 Leê Nguyễn Khôi giúp MS 564 100,000
27/04/2012 Công ty TNHH DV Kế Toán ĐÔng Hưng giúp MS 582 1,000,000
27/04/2012 Công ty TNHH DV Kế Toán ĐÔng Hưng giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Nguyeễn Thanh Tùng giúp MS 583 300,000
27/04/2012 Nguyeễn T Hồng giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Trần T Thanh Huyền  ủng hộ QNA 500,000
27/04/2012 Trần T Thanh Hương giúp MS 583 500,000
27/04/2012 Trần Trung Thành giúp MS 583 1,000,000
27/04/2012 Trần Trung Thành giúp MS 582 500,000
27/04/2012 Leê T Ngọc Thành giúp MS 578 1,000,000
27/04/2012 Trần T Xuân giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyeễn Thùy Linh giúp MS 583 500,000
27/04/2012 DĐoỗ Anh Tuấn giúp MS 583 50,000
27/04/2012 DĐoỗ Anh Tuấn giúp MS 550 50,000
27/04/2012 Nguyeễn T Như Tình giúp MS 583 300,000
27/04/2012 DĐăặng Thùy CHi giúp MS 583 250,000
27/04/2012 Hà T Minh Tâm  - Phí Minh Anh giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Nguyeễn Mỹ Trang giúp MS 583 100,000
27/04/2012 Trần T Lan Anh giúp MS 583 600,000
27/04/2012 Ngoô Huyền Anh giúp MS 571 250,000
27/04/2012 Nguyeễn T Mỹ Hạnh giúp ms  582 1,000,000
27/04/2012 Nguyeễn Vũ Bảo Chi giúp MS 583 200,000
27/04/2012 Nguyeễn Vũ Bảo Chi giúp MS 567 50,000
27/04/2012 Nguyeễn Vũ Bảo Chi giúp MS 570 50,000
27/04/2012 Nguyeễn Vũ Bảo Chi giúp MS 561 50,000
27/04/2012 Nguyeễn Vũ Bảo Chi giúp MS 560 50,000
27/04/2012 Nguyeễn Vũ Bảo Chi giúp MS 559 50,000
27/04/2012 Nguyeễn Vũ Bảo Chi giúp MS 558 50,000
27/04/2012 TCT: TK 0071005738931 100,000
27/04/2012 TCT 100,000
29/04/2012 Nguyễn Hoàng Long giúp MS 584 200,000
29/04/2012 Đỗ Thúy Phương Linh giúp MS 584 300,000
29/04/2012 Võ Văn Lực giúp MS 584 50,000
29/04/2012 Nguyễn T ái Việt giúp MS 584 200,000
29/04/2012 Hoàng Anh Diệp giúp MS 583 200,000
29/04/2012 Phạm Thanh Hải giúp MS 584 500,000
29/04/2012 Nguyễn T Oanh + bé Minh Phương giúp MS 584 50,000
29/04/2012 Nguyễn T Oanh + bé Minh Phương giúp MS 527 50,000
29/04/2012 Dương T Bích Hạnh giúp MS 584 600,000
29/04/2012 Hoàng Trương Nguyên giúp MS 584 300,000
29/04/2012 Đỗ Tiến Cường giúp MS 584 200,000
29/04/2012 Nguyễn Trâm Anh giúp MS 584 200,000
29/04/2012 Chung Cẩm Tú giúp MS 584 200,000
29/04/2012 Nguyễn T Lan Phương giúp MS 584 200,000
29/04/2012 Nguyễn T Quỳnh Anh ủng hộ QNA 2,000,000
29/04/2012 Trần Văn Nam  ủng hộ QNA 500,000
29/04/2012 Nguyễn Diệp Thanh ủng hộ QNA 200,000
29/04/2012 Huỳnh An ủng hộ QNA 200,000
30/04/2012 Võ Hoàng Phương Mai giúp MS 583 139,000
30/04/2012 Trần T Ngọc Lan (C.Linh - Trần Minh Tuấn) giúp MS 584 1,000,000
30/04/2012 Trần T Ngọc Lan (C.Linh - Trần Minh Tuấn) giúp MS 579 3,000,000
30/04/2012 Nguyễn T Loan giúp MS 583 400,000
30/04/2012 Nguyễn T Loan giúp MS 585 200,000
30/04/2012 Nguyễn T Loan giúp MS 584 400,000
30/04/2012 Nguyễn Phú Khánh giúp MS 583 200,000
30/04/2012 Nguyễn Ngọc Quang Thông giúp MS 586 300,000
30/04/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
30/04/2012 HOàng T Quỳnh Trân giúp MS 586 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 585 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 582 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 577 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 576 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 573 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 572 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân giúp MS 571 200,000
30/04/2012 Hoàng T Quỳnh Trân ủng hộ QNA 400,000
30/04/2012 Hoàng Mạnh Tuấn giúp MS 583 500,000
30/04/2012 Bùi T Hải Bình giúp MS 542 1,000,000
30/04/2012 Lê T Mộng Hồng ủng hộ QNA 400,000
01/05/2012 Dương T Viết Yến giúp MS 586 100,000
01/05/2012 Nguyễn T Thảo Trang giúp MS 583 200,000
01/05/2012 Phạm Khánh Duy giúp MS 583 100,000
01/05/2012 Nguyễn T Thảo Trang giúp MS 586 100,000
01/05/2012 Dương Đặng Huỳnh Anh giúp MS 583 300,000
01/05/2012 Phương ý Nhi giúp MS 584 200,000
01/05/2012 Trần Quốc Việt giúp MS 583 100,000
01/05/2012 Lương T Thúy Hiền giúp MS 583 300,000
01/05/2012 Đỗ T Thu Hiền giúp MS 587 200,000
01/05/2012 Đặng T Phương Thúy giúp MS 587 200,000
01/05/2012 Đỗ Hữu Tùng giúp MS 587 200,000
01/05/2012 Đỗ Hữu Tùng giúp MS 584 100,000
01/05/2012 Nguyễn T Minh Giang giúp MS 527 1,000,000
01/05/2012 Nguyễn T Minh Giang giúp MS 581 1,000,000
01/05/2012 Phạm Vĩnh Đinh Cường ủng hộ QNA 100,000
01/05/2012 Vương Hữu Thanh ủng hộ QNA 50,000
02/05/2012 Lê T Phương Thảo giúp MS 587 300,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 566 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 568 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 569 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 573 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 574 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 575 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 577 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 578 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 579 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 580 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 581 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 582 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 583 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 584 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 585 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 586 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 587 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thúy giúp MS 588 100,000
02/05/2012 Trần Lưu Kim giúp MS 588 400,000
02/05/2012 Nguyễn T Phương Lan giúp MS 583 50,000
02/05/2012 Vũ Trung Hiếu giúp MS 574 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Thu giúp MS 582 200,000
02/05/2012 Nguyễn T Thu giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Nguyễn T Thu giúp MS 588 100,000
02/05/2012 Đỗ Xuân Phúc giúp MS 584 200,000
02/05/2012 Đỗ Xuân Phúc giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Đỗ Xuân Phúc giúp MS 582 200,000
02/05/2012 Đỗ Xuân Phúc giúp MS 564 200,000
02/05/2012 Đỗ Xuân Phúc giúp MS 577 200,000
02/05/2012 Nguyễn T Kim Hoa giúp MS 576 500,000
02/05/2012 Đặng Trần Thu Trang giúp MS 588 300,000
02/05/2012 Trần T Thu Hà giúp MS 588 200,000
02/05/2012 Vũ Thùy Trang giúp MS 588 100,000
02/05/2012 Trương Hồng Vân giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Phạm T Thoa giúp MS 588 200,000
02/05/2012 Nguyễn Thanh Huyền giúp MS 584 300,000
02/05/2012 Lê Đắc Thái giúp MS 575 100,000
02/05/2012 Nguyễn Thanh Huyền ủng hộ QNA 300,000
02/05/2012 Leê Đắc Thasi giúp MS 580 100,000
02/05/2012 Nguyễn T Hương Thy giúp MS 584 200,000
02/05/2012 Phan Tiến Dũng giúp MS 587 300,000
02/05/2012 Nguyễn Bích Ly ủng hộ QNA 200,000
02/05/2012 Bùi T Hồng Uyên giúp MS 575 200,000
02/05/2012 Trương T Thu Thủy giúp MS 583 500,000
02/05/2012 Phùng Anh Dũng giúp MS 586 200,000
02/05/2012 Lê Văn Vân giúp MS 587 1,000,000
02/05/2012 Ngô T Thanh Hương giúp MS 480 300,000
02/05/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 583 100,000
02/05/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 584 100,000
02/05/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 588 100,000
02/05/2012 Vũ Hoài Anh giúp MS 579 100,000
02/05/2012 Lương Quỳnh Trang giúp MS 588 30,000
02/05/2012 Nguyễn T Cẩm Linh giúp MS 584 200,000
02/05/2012 Nguyễn T Cẩm Linh giúp MS 586 100,000
02/05/2012 Nguyễn Hữu Tuấn giúp MS 588 50,000
02/05/2012 Lưu T Thùy Nhung giúp MS 584 500,000
02/05/2012 Lưu T Thùy Nhung giúp MS 575 500,000
02/05/2012 Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA 100,000
02/05/2012 Vũ T Vân giúp MS 587 1,000,000
02/05/2012 Nguyễn Trọng Hoài An giúp MS 559 200,000
02/05/2012 Đinh T Thu Huyền giúp MS 583 300,000
02/05/2012 Đinh T Thu Huyền giúp MS 584 300,000
02/05/2012 Đinh T Thu Huyền giúp MS 585 200,000
02/05/2012 Nguyễn Bình Dương giúp MS 583 400,000
02/05/2012 Nguyễn Tiến Sĩ ủng hộ QNA 50,000
02/05/2012 Hồ Phan Tân Sỹ giúp MS 527 500,000
02/05/2012 Hồ Phan Tân Sỹ giúp MS 584 500,000
02/05/2012 Huỳnh Chí Viễn giúp MS 583 1,000,000
02/05/2012 Thích Tuệ Tâm giúp MS 582 2,000,000
02/05/2012 Đỗ T Hằng giúp MS 583 1,000,000
02/05/2012 Mai Văn Hải ủng hộ QNA 300,000
02/05/2012 Nguyễn Thanh Cẩn giúp MS 584 1,000,000
02/05/2012 Tạ T Thanh Hà giúp MS 584 300,000
02/05/2012 Đặng T Hồng Nhân giúp MS 586 100,000
02/05/2012 Đặng T Hồng Nhân giúp MS 583 100,000
02/05/2012 Đặng T Hồng Nhân giúp MS 566 100,000
02/05/2012 Đặng T Hồng Nhân giúp MS 564 100,000
02/05/2012 Đặng T Hồng Nhân giúp MS 563 100,000
02/05/2012 Đặng T Hồng Nhân giúp MS 572 100,000
02/05/2012 Nguyễn Huỳnh Nam Hải giúp MS 583 1,000,000
02/05/2012 Phan T Thanh Tâm giúp MS 582 200,000
02/05/2012 Phan T Thanh Tâm giúp MS 583 400,000
02/05/2012 Đỗ Thành Trung giúp chị Lưu T Thu 100,000
02/05/2012 Lê Ngọc Hoan giúp MS 583 100,000
02/05/2012 Nguyễn Việt Quang giúp MS 576 200,000
02/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 582 500,000
02/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 579 500,000
02/05/2012 Bạn đọc Dân trí giúp MS 581 300,000
02/05/2012 Phạm T Hằng  giúp MS 584 500,000
02/05/2012 Đỗ T Bích Hiên giúp MS 583 200,000
02/05/2012 Vũ X T Dương giúp MS 583 1,000,000
02/05/2012 Nguyễn Lâm Hùng giúp MS583 200,000
02/05/2012 Đoàn Hồng Thúy giúp MS 582 300,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 573 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 574 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 575 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 576 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 577 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 578 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 579 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 580 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 581 200,000
02/05/2012 Hoàng Thùy Linh giúp MS 582 200,000
02/05/2012