Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 8 năm 2019

Dân trí Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 894,657,311 đồng.

Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 8 năm 2019

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 894,657,311 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   11 đến 17/8/2019

12/8

Ông Phạm Huy Hoàn - Hà Nội   giúp Ms3419 (PT số 31: 8.000.000 đ)

             8,000,000

12/8

Nguyễn Kim Ấn (Số 1A/22 - Ngõ 530 Thụy Khuê - Tây Hồ -HN) Giúp Ms3431; MS3432; Ms3433; Ms3434; Ms3437 (Mỗi h/c 200k)

             1,000,000

NMH Giúp Ms3423 (nhận qua BĐ)

                   50,000

Lê Anh Tú (số 42 Ngõ 204 Tôn Đức Thắng - Đống Đa -HN) giúp Ms3437; MS3439; Ms3423 (Mỗi h/c 2,000,000 đ)

             6,000,000

13/08

Trần Thanh Hường (Số 71 Nguyễn Chí Thanh -HN) Giúp Ms3439; Ms3436; Ms3435 (Mỗi H/c 1,000,000 đ) Ủng hộ bão lũ tại Thanh Hóa "3,000,000 đ"

             6,000,000

Lê Huỳnh (Số 22 Hùng Vương -HN) Giúp Ms3443

                 200,000

14/08

Trần Đức (Huỳnh Thúc Kháng -HN) Giúp Ms3445; Ms3444; MS3443; Ms3442; Ms3441 (Mỗi h/c 200k)

             1,000,000

Nguyễn Thị Tân Nhàn (P1901 -C3 -Lê Văn Lương -HN) giúp Ms3445

                 500,000

15/8

Khúc Trần Tuấn (Số 31 Hàm Long -HN) Giúp Ms3443

                 200,000

Nguyễn Tuấn Sơn (Số 15/8/379 Đội Cấn -HN) giúp Ms3446; Ms3445; Ms3444; Ms3443; Ms3442 (Mỗi h/c 100k)

                 500,000

Trần Văn Hưng (Huỳnh Thúc Kháng -HN) Giúp Ms3444; Ms3445; Ms3446 (Mỗi h/c 300k)

                 900,000

16/08

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) giúp MS3440; Ms3443; Ms3444; Ms3447 (Mỗi h/c 1,000,000 đ); MS3441; MS3442; MS3445; Ms3446 (Mỗi h/c 500k)

             6,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 11 đến 17/8/2019

12/8

Gia đình bạn đọc quận 12 giúp MS 3327, 3328, 3329, 3330, 3332, 3333, 3334, 3337, 3338, 3342

                 500,000

Bạn đọc quận Thủ Đức giúp MS 3443

                 700,000

13/8

Nguyễn Thiện Huy giúp MS 3443

                 200,000

Bà Nguyễn Thị Trang giúp MS 3416, 3418, 3426

                 600,000

14/8

Gia đình bà Trần Thị Thanh giúp MS 2990

                 250,000

15/8

Bạn đọc giúp 6 MS, từ 3441 - 3446

             4,200,000

Bạn đọc giúp MS 3433

                 500,000

Võ Ngọc Hoàng giúp MS 3446, 3445, 3444

                 300,000

16/8

Lê Quang Bảo Dương giúp MS 3446

                 200,000

Phạm Huy Trọng giúp MS 3386

                 500,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 11 đến 17/8/2019

15/08/2019

chị Trang (Đà Nẵng) giúp đỡ 2 trường hợp: MS 3432, MS 3445 (mỗi trường hợp 500.000đ)

             1,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel Paytừ ngày 11 đến 17/8/2019

11/08/2019 00:15:43

800039 DANTRI 190811238520208 VTBANK

10,000

11/08/2019 01:49:13

Xem noi dung trong CMS

4,867,800

11/08/2019 09:15:48

800039 DANTRI 190811239160708 VTBANK

10,000

11/08/2019 12:34:19

800039 DANTRI 190811239846881 VTBANK

200,000

11/08/2019 14:00:25

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190811 190811189063315

200,000

11/08/2019 14:17:41

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190811 190811189082074

200,000

11/08/2019 14:22:32

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190811 190811189087644

200,000

11/08/2019 14:31:42

800039 DANTRI 190811230146242 VTBANK

100,000

11/08/2019 16:52:14

TinTin TukTuk 0984890768 500000 Ma so 3440: 500000

484,800

12/08/2019 07:18:19

800039 DANTRI 190812232144949 VTBANK

10,000

12/08/2019 08:03:36

800039 DANTRI 190812232296984 VTBANK

50,000

12/08/2019 08:24:55

Xem noi dung trong CMS

971,800

12/08/2019 09:17:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190812 190812190131324

500,000

12/08/2019 09:45:32

800039 DANTRI 190812232854053 VTBANK

10,000

12/08/2019 09:49:50

800039 DANTRI 190812232878797 VTBANK

10,000

12/08/2019 10:09:07

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190812 190812190254013

100,000

12/08/2019 10:32:39

Quang Le 0919951869 100000 Ma so 3443: 100000

97,800

12/08/2019 10:33:27

Quang Le 0919951869 100000 Ma so 3443: 100000

97,800

12/08/2019 10:58:09

ca nhan 0948660660 100000 Ma so 3443: 100000

95,200

12/08/2019 11:02:16

Do Thi Phuong Dung 0912588838 100000 Ma so 3443: 100000

97,800

12/08/2019 13:24:24

Hao Le 0987039738 100000 Ma so 3443: 100000

95,200

12/08/2019 14:50:22

Gia Ngoc 0987423333 250000 Ma so 3441: 250000

246,150

12/08/2019 14:55:39

Vinh 0913421968 500000 Ma so 3443: 500000

493,400

12/08/2019 16:20:56

Dinh Tram Anh 0972735575 15000000 Ma so 3443: 15000000

14,833,900

12/08/2019 17:43:09

O. Ha Nhuong & B. Dang Thi So 0939731686 500000 Ma so 3442: 500000

484,800

12/08/2019 17:50:04

O. Ha Nhuong & B. Dang Thi So 0939731686 500000 Ma so 3434: 500000

484,800

12/08/2019 18:53:07

800039 DANTRI 190812235455013 VTBANK

300,000

12/08/2019 21:03:08

800039 DANTRI 190812236017678 VTBANK

100,000

12/08/2019 22:06:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190812 190812191582679

100,000

13/08/2019 00:46:33

800039 DANTRI 190813236521326 VTBANK

100,000

13/08/2019 01:26:43

800039 DANTRI 190813236547303 VTBANK

3,000

13/08/2019 05:30:19

800039 DANTRI 190813236643989 VTBANK

100,000

13/08/2019 06:19:42

VU XUAN CUONG 0868275123 100000 Ma so 3443: 100000

97,800

13/08/2019 07:49:51

800039 DANTRI 190813236895020 VTBANK

500,000

13/08/2019 08:57:10

Xem noi dung trong CMS

97,800

13/08/2019 08:57:24

Xem noi dung trong CMS

97,800

13/08/2019 09:45:06

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 3444: 50000

46,500

13/08/2019 09:58:17

Ngoc Dung 0905164050 500000 Ma so 3437: 500000

484,800

13/08/2019 10:08:45

Ngoc Dung 0905164050 500000 Ma so 3406: 500000

484,800

13/08/2019 11:04:34

Pham van hoat 0973372346 100000 Ma so 3443: 100000

95,200

13/08/2019 11:18:38

800039 DANTRI 190813238013946 VTBANK

200,000

13/08/2019 11:55:23

800039 DANTRI 190813238182596 VTBANK

100,000

13/08/2019 12:42:29

800039 DANTRI 190813238365947 VTBANK

50,000

13/08/2019 14:23:37

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190813 190813192584880

100,000

13/08/2019 16:03:37

800039 DANTRI 190813239266406 VTBANK

20,000

13/08/2019 17:08:27

800039 DANTRI 190813239606309 VTBANK

100,000

13/08/2019 18:11:03

800039 DANTRI 190813239892856 VTBANK

50,000

13/08/2019 20:20:12

800039 DANTRI 190813230405406 VTBANK

200,000

13/08/2019 20:59:24

Xem noi dung trong CMS

95,200

13/08/2019 22:49:11

800039 DANTRI 190813230917217 VTBANK

2,000

13/08/2019 23:11:09

Dang Thai Son 0937749477 1000000 Ma so 3302: 1000000

971,800

14/08/2019 08:36:55

Do Van Anh 0936894488 100000 Ma so 3445: 100000

97,800

14/08/2019 09:06:34

800039 DANTRI 190814231839635 VTBANK

200,000

14/08/2019 09:41:20

Nguyen Ha Minh Chau 0978844025 100000 Ma so 3445: 100000

97,800

14/08/2019 09:42:27

Nguyen Ha Minh Chau 0978844025 100000 Ma so 3445: 100000

97,800

14/08/2019 09:50:30

Hong Ha 0903749192 200000 Ma so 3439: 200000

192,600

14/08/2019 10:01:06

800039 DANTRI 190814232144347 VTBANK

100,000

14/08/2019 10:57:18

800039 DANTRI 190814232445340 VTBANK

100,000

14/08/2019 11:12:48

Trang Ton 0903809731 2000000 Ma so 3445: 2000000

1,945,800

14/08/2019 11:23:32

800039 DANTRI 190814232569198 VTBANK

100,000

14/08/2019 12:38:40

Nhien 0909418787 200000 Ma so 3445: 200000

192,600

14/08/2019 12:39:46

800039 DANTRI 190814232872066 VTBANK

100,000

14/08/2019 12:41:08

800039 DANTRI 190814232876406 VTBANK

100,000

14/08/2019 12:43:17

800039 DANTRI 190814232883116 VTBANK

100,000

14/08/2019 12:46:15

800039 DANTRI 190814232893566 VTBANK

100,000

14/08/2019 12:46:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190814 190814194269195

50,000

14/08/2019 12:48:29

800039 DANTRI 190814232900969 VTBANK

100,000

14/08/2019 13:00:43

Nang Hong Music 0932058881 200000 Ma so 3302: Vo benh nao om 3 con tho bat luc nhin chong sap mu

192,600

14/08/2019 13:50:27

800039 DANTRI 190814233102636 VTBANK

2,000

14/08/2019 14:29:23

800039 DANTRI 190814233259026 VTBANK

100,000

14/08/2019 14:48:36

Nguyen Van Hong 0909905788 100000 Ma so 3445: 100000

95,200

14/08/2019 14:51:02

Nguyen Van Hong 0909905788 100000 Ma so 3443: 100000

95,200

14/08/2019 15:08:29

800039 DANTRI 190814233437973 VTBANK

50,000

14/08/2019 15:18:56

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 3445: 50000

46,500

14/08/2019 15:49:47

Pham Thanh Hoan 0984477535 100000 Ma so 3242: 100000

95,200

14/08/2019 16:19:00

Dung 0913979745 1000000 Ma so 3445: 1000000

971,800

14/08/2019 16:22:12

Dung 0913979745 500000 Ma so 3443: 500000

484,800

14/08/2019 16:58:44

Dat 0979158568 100000 Ma so 3445: 100000

95,200

14/08/2019 17:19:03

Trinh 0934030287 600000 Ma so 3445: 200000 Ma so 3443: 200000 Ma so 3444: 200000

592,300

14/08/2019 18:54:58

800039 DANTRI 190814234429551 VTBANK

10,000

14/08/2019 20:54:11

800039 DANTRI 190814234905603 VTBANK

100,000

14/08/2019 20:58:37

800039 DANTRI 190814234923795 VTBANK

100,000

14/08/2019 21:02:56

800039 DANTRI 190814234941129 VTBANK

200,000

14/08/2019 22:03:16

800039 DANTRI 190814235158530 VTBANK

100,000

15/08/2019 02:30:17

800039 DANTRI 190815235504901 VTBANK

500,000

15/08/2019 08:23:16

800039 DANTRI 190815235963497 VTBANK

200,000

15/08/2019 08:24:56

800039 DANTRI 190815235971826 VTBANK

200,000

15/08/2019 08:44:16

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 3446: 50000

46,500

15/08/2019 09:10:00

phong 0944448666 100000 Ma so 3445: 100000

97,800

15/08/2019 09:13:16

phong 0944448666 100000 Ma so 3442: 100000

97,800

15/08/2019 09:19:53

phong 0944448666 100000 Ma so 3441: 100000

97,800

15/08/2019 09:49:03

800039 DANTRI 190815236442001 VTBANK

20,000

15/08/2019 10:52:11

800039 DANTRI 190815236803795 VTBANK

50,000

15/08/2019 10:57:46

800039 DANTRI 190815236832263 VTBANK

50,000

15/08/2019 11:21:01

Trinh Thu Trang 0983405082 200000 Ma so 3446: 200000

192,600

15/08/2019 11:43:11

800039 DANTRI 190815237053261 VTBANK

50,000

15/08/2019 11:45:35

800039 DANTRI 190815237063686 VTBANK

50,000

15/08/2019 13:15:04

800039 DANTRI 190815237395247 VTBANK

50,000

15/08/2019 13:16:10

Duong Minh Ngoc 0902341983 100000 Ma so 3445: 100000

95,200

15/08/2019 16:00:40

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190815 190815196549494

100,000

15/08/2019 16:43:37

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190815 190815196647313

60,000

15/08/2019 17:10:40

Xem noi dung trong CMS

295,600

15/08/2019 18:23:47

800039 DANTRI 190815239092056 VTBANK

100,000

15/08/2019 18:29:42

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190815 190815196865566

100,000

15/08/2019 18:34:22

800039 DANTRI 190815239141773 VTBANK

100,000

15/08/2019 19:50:14

800039 DANTRI 190815239480660 VTBANK

300,000

15/08/2019 20:06:42

800039 DANTRI 190815239559205 VTBANK

50,000

15/08/2019 20:16:15

800039 DANTRI 190815239603206 VTBANK

50,000

15/08/2019 21:48:41

800039 DANTRI 190815230002208 VTBANK

200,000

15/08/2019 21:59:07

800039 DANTRI 190815230040184 VTBANK

100,000

15/08/2019 22:01:02

800039 DANTRI 190815230047133 VTBANK

100,000

15/08/2019 23:42:41

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190815 190815197340168

200,000

16/08/2019 01:49:25

vu thi kim 0968925259 200000 Ma so 3446: 200000

192,600

16/08/2019 06:17:20

VU XUAN CUONG 0868275123 50000 Ma so 3446: 50000

48,350

16/08/2019 06:33:54

Xem noi dung trong CMS

196,700

16/08/2019 08:19:01

800039 DANTRI 190816230829429 VTBANK

500,000

16/08/2019 10:25:28

Do Quoc Thang 0363095999 50000 Ma so 3447: 50000

46,500

16/08/2019 17:04:00

800039 DANTRI 190816233461968 VTBANK

500,000

16/08/2019 17:26:48

800039 DANTRI 190816233581275 VTBANK

200,000

16/08/2019 17:34:57

800039 DANTRI 190816233620770 VTBANK

200,000

16/08/2019 17:47:59

800039 DANTRI 190816233681791 VTBANK

50,000

16/08/2019 21:30:39

800039 DANTRI 190816234611151 VTBANK

200,000

17/08/2019 06:55:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190817 190817199303234

300,000

17/08/2019 07:04:13

VU XUAN CUONG 0868275123 100000 Ma so 3448: 100000

97,800

17/08/2019 09:52:34

800039 DANTRI 190817235912860 VTBANK

5,000

17/08/2019 12:19:44

Nguyen Thi Van 0986251730 300000 Ma so 3448: 300000

290,000

17/08/2019 12:56:35

Le Bao An 0934918267 500000 Ma so 3448: 500000

493,400

17/08/2019 13:40:15

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190817 190817199964635

200,000

17/08/2019 14:09:18

Hai 0868636189 1000000 Ma so 3448: 1000000

987,900

17/08/2019 14:53:25

vu quang viet 0913005970 200000 Ma so 3448: 200000

196,700

17/08/2019 17:01:34

Tran Minh Ha 0913300860 100000 Ma so 3448: 100000

97,800

17/08/2019 17:02:12

Tran Minh Ha 0913300860 100000 Ma so 3448: 100000

97,800

17/08/2019 17:44:03

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190817 190817150353387

500,000

17/08/2019 17:45:25

800039 DANTRI 190817237808330 VTBANK

500,000

17/08/2019 18:12:54

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190817 190817150410247

500,000

17/08/2019 19:43:39

Le Mai 0903884939 1000000 Ma so 3448: 1000000

971,800

17/08/2019 19:54:43

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190817 190817150584623

500,000

17/08/2019 22:17:38

Xem noi dung trong CMS

196,700

17/08/2019 22:53:29

Pham Tuan Anh 0886640994 1000000 Ma so 3448: 1000000

971,800

17/08/2019 23:02:45

Pham Tuan Anh 0886640994 1000000 Ma so 3444: 1000000

987,900

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 11 đến 17/8/2019

11/8/2019

M BVC B217061926: Pham Thi Hos Anh Gia Lai ct ung ho ms 2990: CT tu 0291000001564 PHAM THI HOA ANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

300,000

11/8/2019

M BVC B2171 8 8630: Ung ho quy Nhan Ai: CT tu 04910019129 82 HO THI HOANG GIANG toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

100,000

11/8/2019

M BVC B2172 824 86: UNG HO MA SO 3442: CT tu 02 81000531940 DOAN VAN TRIEN toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

250,000

11/8/2019

I BVC B: 100 8190 846422005: DANG QUOC TRUNG: Ma so 3440: Quy Nhan ai - Bao Khuyen hoc & Dan tri - Bao dien tu Dan tri:

300,000

11/8/2019

I BVC B: 110 8190263127001: PHAM TUAN LONG: Ma so 2990:   Ba Bui Thi Do ba noi cua 4 chi em Thuong thon Tan Thuong xa Tan Loc   huyen Loc Ha Ha Tinh

500,000

11/8/2019

309221: 110 819:   0 84654: Vietcombank 04510019444 87 NGUYEN MINH HA chuyen khoan Bui Thi Do Ms 2990

500,000

11/8/2019

527752: 110 819:   0 85254: Ung ho Ma so 2990 Bui Thi Do

200,000

11/8/2019

95 8560: 110 819:   102424: Ung ho MS 2990 Bui Thi Do

500,000

11/8/2019

130 816: 110 819:   114401: chuyen cho ms 3436 chi Thao Thi Do

1,000,000

11/8/2019

666349: 110 819:   132642: Le lien huong ck FT192249019370 84

100,000

11/8/2019

6 84527: 110 819:   153132: CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 04510019444 87 - BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19224 811201009

100,000

12/8/2019

Sender:01310012: DD:120 819:   SHGD:1001194 8:   BO:LE HUY TRUONG: MA SO 3442

500,000

12/8/2019

Sender:01314007: DD:120 819:   SHGD:10000272:   BO:TRAN THI NGOC TRAM: UNG HO NGUOI NGHEO

100,000

12/8/2019

Sender:01310005: DD:120 819:   SHGD:10016255:   BO:TA THANH HUNG: UNG HO MA SO TU 3434 DEN 3443

2,000,000

12/8/2019

TRAN THI HOA UNG HO MS 3424 3425 3437 343 8 GD TIEN MAT

1,200,000

12/8/2019

M BVC B217433997: ung ho chi pHam Thi Chao - Gia Lai (ms 3443): CT tu 099100000 847 8 TRAN THANH THUY toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

300,000

12/8/2019

M BVC B217561094: HO TRO CHI PHAM THI CHAO MA SO 3443 MONG CHI SOM BINH PHUC: CT tu 007100211719 8 NGUYEN XUAN TUYEN toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

500,000

12/8/2019

M BVC B217711024: Giup ms 3443-3435: 100K: CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

900,000

12/8/2019

LE NGUYEN BAO; 3430; 3431; 342 8; 3427; 3424; 3426; 3425; 3423; 3422; 3421; 3432; 3429;

2,200,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3433 DINH HUU NGHIA TIEU KHU 8 QUY DAT MI NH HOA QUANG BINH GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3430 VONG THI THUY THON EA MO XA CU SUE C U MGAR DAKLAK GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3432 VO DINH LUONG XOM BAC THUONG HOA DON G CAT TAN PHU CAT   BINH DINH GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3434 NGUYEN VAN LOI XOM THANH SON DONG VA N THANH CHUONG NGHE AN GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3435 HA VAN VAN BAN SA NA NA MEO QUAN SON THANH HOA GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3437 HOANG THI TAP THON CHI TRU XA HOP LY LY NHAN HA NAM GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 343 8 NGUYEN THI HUE THON 1 XA NGHIA DONG QUANG NGAI GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3439 NGUYEN THI SAU KHU 2 XA QUANG HUC TA M NONG PHU THO GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3441 ANH TRAN XUAN SU TRU TAI XOM 4 XA DI EN HUNG DIEN CHAU NGHE AN GD TIEN MAT

100,000

12/8/2019

I BVC B: 110 81910260 85002: NGUYEN TUE GIANG: Ms 2990

500,000

12/8/2019

I BVC B: 110 8190131041003: NGUYEN TUE GIANG: Ms 3433

500,000

12/8/2019

I BVC B: 120 819059 8555001: NGUYEN THAI HUNG: Ma so 3443: Chi Pham Thi Chao Dia chi: Khu 5 xa Thach An huyen An Khe tinh Gia LaiSo DT: 024 3215 1 8 83 (So DT cua phong CTXH benh vien Bach

2,000,000

12/8/2019

I BVC B: 120 81903 86401001: DANG PHI SON: Ma so 3443: Chi Pham Thi Chao Dia chi: Khu 5 xa Thach An huyen An Khe tinh Gia LaiSo DT: 024 3215 1 8 83 (So DT cua phong CTXH benh vien Bach

200,000

12/8/2019

I BVC B: 120 819022 8 825001: NGHIEM MINH THANH: Ma so 3443

50,000

12/8/2019

I BVC B: 120 8190495 830004:   BUI THANH TUNG: ba NGUYEN THI PHICH UNG HO 4 CHI EM THUONG THON TAN THUONG XA TAN LOC   HUYEN LOC HA HA TINH MA SO 2990

2,000,000

12/8/2019

I BVC B: 120 819027 8610001: NGUYEN THU HANG: Giup do ma so 2990 (ba Bui Thi Do)

300,000

12/8/2019

I BVC B: 120 8190157035002: TONG VAN DUNG: ung ho MS 2019: 1 86 ( Em Tran Thi Thuy Van)

200,000

12/8/2019

7504 81: 110 819:   220 82 8: Ung ho MS3302 FT19224 8125 8 82 89

500,000

12/8/2019

9347 83: 110 819:   231317: Ck bao dan tri de tu thien 11: 0 8

100,000

12/8/2019

679614: 120 819:   001510: gui ma so 3430 va 3433 moi ma 300k:

600,000

12/8/2019

6 846 89: 120 819:   060234: Ms 3443 chi Pham Thi Chao

300,000

12/8/2019

812907:   120 819: 0 80654: NHQ UNG HO MS 3437

500,000

12/8/2019

813291:   120 819: 0 81124: NHQ UNG HO MS 343 8

500,000

12/8/2019

652043: 120 819:   090029: Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao Dia chi Khu 5 xa Thach An   huyen An Khe tinh Gia Lai So DT 024 3215

500,000

12/8/2019

1 82249: 120 819:   105030: YEN MINH HN UNG HO MA 3443 NHO QUY BAO CHUYEN GIUP

500,000

12/8/2019

947094: 120 819:   131917: MS 2990 UNG HO GD   BA BUI THI DO (TAN LOC LOC HA   HA TINH)-120 819-13:19:12

500,000

12/8/2019

944043: 120 819:   165209: Le lien huong ck FT19224 8062 810 81

100,000

12/8/2019

190511: 120 819:   172915: Ma so 3443: Chi Pham Thi Chao

200,000

12/8/2019

996170: 120 819:   194721: Ma so 2990 Ba   Bui Thi Do ba noi cua 4 chi em Thuong FT192244944509 87

200,000

12/8/2019

5412 82: 120 819:   210315: P110 809 UNG HO QUY DAN TRI

100,000

12/8/2019

Sender:01310005: DD:120 819:   SHGD:10022412:   BO:NGUYEN THI THUY HUONG: UNG HO MA 3443

200,000

12/8/2019

Sender:01352002: DD:120 819:   SHGD:10001017:   BO:LE THI MY HANH: UNG HO MA SO TU 3416 DEN 3443 MO I MA SO 50 NGHINDONG

1,400,000

13/8/2019

Sender:01310005: DD:130 819:   SHGD:1000 8901:   BO:TRAN DUY KHANH: UNG HO MA SO 3443

100,000

13/8/2019

Sender:79310001: DD:130 819:   SHGD:100129 82:   BO:LE THI HONG NHUNG: MS 3440 NHAN AI

50,000

13/8/2019

M BVC B21 813450 8: giup ma so 3444: CT tu 054100019 8174 TRAN THI HA toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

200,000

13/8/2019

M BVC B21 8135152: giup ma so 3443: CT tu 054100019 8174 TRAN THI HA toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

100,000

13/8/2019

M BVC B21 8135651: giup ma so 3442: CT tu 054100019 8174 TRAN THI HA toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

100,000

13/8/2019

M BVC B21 8136102: giup ma so 3441: CT tu 054100019 8174 TRAN THI HA toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

100,000

13/8/2019

M BVC B21 8139657: xin giup do gia dinh chau thuong o nghe an:   vua mat bo nay me lai mac can nenh ung thu: CT tu 03 810005 87272 DAO THI LUAN toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

500,000

13/8/2019

M BVC B21 8204277: le thi ha ung ho ma so 3444 ba ly thi bay quang ninh:   CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

500,000

13/8/2019

M BVC B21 8211959: of04 T6 time chuyen tien dang bai cho time : CT tu 0611001900092 TRAN LAN ANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

100,000

13/8/2019

M BVC B21 8314515: ma so 3441: CT tu 0071001102193 PHAN ANH TU toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

500,000

13/8/2019

M BVC B21 8505421: giup do ba bui thi do ma so 2990: CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

100,000

13/8/2019

I BVC B: 130 8190545720001: NGHIEM MINH THANH: Ma so 3444

50,000

13/8/2019

I BVC B: 130 819093919 8001: TRAN TIEN NAM: Ma so 3441: Anh Tran Xuan Su (tru tai xom 4 xa Dien Hung huyen Dien Chau Nghe An)

200,000

13/8/2019

I BVC B: 130 8190222590001: DOAN NGUYEN DUONG: Ma so 2990:   Ba Bui Thi Do

500,000

13/8/2019

I BVC B: 130 8190697440001:   BUI THI QUYNH TRANG: Ma so 3444:   Ba Ly Thi Bay tru doi 1   thon Thanh Phu xa Dai Chanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

100,000

13/8/2019

I BVC B: 130 819035 8161005: DAO DUY LUAN: Maso : 3443 Pham thi Chao

400,000

13/8/2019

I BVC B: 130 8190205 837001: DO THI HONG GAM: Ma so 3444:   Ba Ly Thi Bay tru doi 1   thon Thanh Phu xa Dai Chanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

500,000

13/8/2019

161965: 130 819:   144116: Fb truc anh park 3 ck dang bai FT192253040 84677

100,000

13/8/2019

1 8 8204: 130 819:   154 825: Chuyen ma so 2990 bui thi do FT1922599 8742250

100,000

13/8/2019

125975: 130 819:   155939: GIU MA SO 3444-130 819-15:59:39

300,000

13/8/2019

127157: 130 819:   16053 8: GUI 300K CHO 1 MA SO GOM 3443 3302 2995 299 8 3002 3006 3011 3014 3016 3019-130 819-16:05:3 8

3,000,000

13/8/2019

127905: 130 819:   160909: GUI 300K CHO 1 MA SO GOM 3023 3026 3032 3036 3040 3043 304 8 3049 3054 3441-130 819-16:09:0 8

3,000,000

13/8/2019

933263: 120 819:   235903: Ckunghonguoingheo130 8 FT19225495292500

100,000

13/8/2019

962293: 130 819:   090219: Ma So 2990 ung ho Bui Thi Do que Ha Tinh nuoi 4 be bo mat me ung thu FT1922560449 8569

200,000

13/8/2019

057712: 130 819:   09205 8: UNG HO MA 2990 BA   BUI THI DO O HA TINH NHO BAO CHUYEN TOI 4 CHI E GIUP MINH-130 819-09:20:57

4,000,000

13/8/2019

96 8 84 8: 130 819:   092336: Ung ho gia dinh em Phan Thi Vinh thon tan thuong xa tan loc   loc ha ha tinh FT19225105590 849

100,000

13/8/2019

00071 8: 130 819:   095426: Ung ho ba Bui Thi Do-ba noi cua 04 chi em Thuong-thon Tan Thuong-xa Tan Loc-huyen Loc Ha-Ha Tinh-ma

200,000

13/8/2019

6 84434: 130 819:   102142: Ung ho MS 2990 Phan Hoai Thuong:   Ha Tinh

2,000,000

13/8/2019

99 8452: 130 819:   105207: Ck bao dan tri de tu thien 13: 0 8

100,000

13/8/2019

6 8 8 84 8: 130 819:   121311: Ma so 2990 Ba Bui Thi Do(ba noi cua 4 chi em Thuong thon Tan Thuong xa Tan Loc   huyen Loc Ha Ha T

200,000

13/8/2019

Sender:79310001: DD:130 819:   SHGD:10007610:   BO:NGUYEN HOAI THUONG: UNG HO MS 3439 3434 3430

600,000

14/8/2019

NGUYEN THANH TIN//UNG HO GDINH BA BUI THI DO VA 4 CHI EM THUONG GD TIEN MAT

500,000

14/8/2019

I BPS/SE:79310001: DD:140 819: SH:10015605:   BO:DO THE HUNG: UNG HO

100,000

14/8/2019

FTF_CN:9704366 801319233059: FrAcc:00710030 87152: ToAcc:04510019444 87

200,000

14/8/2019

Sender:01310012: DD:140 819:   SHGD:10001245:   BO:NGUYEN THI THUY: UNG HO MA SO 3444   BA LY THI   BA Y TRU DOI 1 THON THANH PHU XA DAI CHANH HUYEN DAI LOC TINH QUANG NAM SDT 0773329311

100,000

14/8/2019

Sender:79310001: DD:140 819:   SHGD:100026 81:   BO:TRAN THI HUONG LY: P 8 0906

100,000

14/8/2019

Sender:79310001: DD:140 819:   SHGD:10007496:   BO:HA HONG HANH: UNG HO MA SO 3445

1,000,000

14/8/2019

M BVC B21 8924701: Ung ho ma so: 3437 cu Hoang Thi Tap: CT tu 0011001962955 DOAN HUONG LAN toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

2,000,000

14/8/2019

M BVC B219103395: MS 2990(   Ba Bui Thi Do): CT tu 0071003114443 PHAN BICH NGOC toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

500,000

14/8/2019

M BVC B2191 8 8515: ung ho 3445: CT tu 0361000267691 DO KIEU OANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

200,000

14/8/2019

M BVC B21 8726137: ung ho chi Nguyen Thi Thanh Tuyen - nghe an (ms 3445): CT tu 099100000 847 8 TRAN THANH THUY toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

500,000

14/8/2019

VC BPAY2191 85 892: ung ho MS 2990: TRAN HIEP CT den BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI: 04510019444 87:

100,000

14/8/2019

I BVC B: 130 819051410200 8: PHAM VAN HIEU: giup Ma so 3444: Ba Ly Thi   Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai Chanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam So DT: 0773: 329:   311

500,000

14/8/2019

I BVC B: 140 8190739209001: HOANG THUY THANH PHUONG:   Be Xuka giup do ma so 3432

200,000

14/8/2019

I BVC B: 140 8191031397002: HOANG THUY THANH PHUONG:   Be Xuka giup do ma so 3433

200,000

14/8/2019

I BVC B: 140 81900035 89003: HOANG THUY THANH PHUONG:   Be Xuka giup do ma so 3434

200,000

14/8/2019

I BVC B: 140 8190915277004: HOANG THUY THANH PHUONG:   Be Xuka giup do ma so 3436

200,000

14/8/2019

I BVC B: 140 81907 8 8165005: HOANG THUY THANH PHUONG:   Be Xuka giup do ma so 343 8

200,000

14/8/2019

I BVC B: 140 8190591411001: TRUONG VU NGAN: Ma so 3444:   Ba Ly Thi Bay tru doi 1   thon Thanh Phu xa Dai Chanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

500,000

14/8/2019

I BVC B: 140 81905159 81002: NGUYEN HAI ANH:

200,000

14/8/2019

I BVC B: 140 8191003429001: DAU HUY NGOC: ung ho Ma so 3445 Chi Nguyen Thi Thanh Tuyen

50,000

14/8/2019

307416: 140 819:   071325: Ung ho ma so 2990 FT19226370937766

100,000

14/8/2019

192 80 8: 140 819:   095544: GD N: VY VA T:   NGHI UNG HO MS 3437- 3444- 3445- 140 819 -09:55:43

300,000

14/8/2019

194975: 140 819:   112043: Ung ho ms 3445: Chi Nguyen Thi Thanh Tuyen:   Nghe An

500,000

14/8/2019

247421: 140 819:   154715: GIU MA SO 3445-140 819-15:47:14

300,000

14/8/2019

722010: 140 819:   160610: Ung ho c Pham Thi Chao ma so 3443:   Chuc c mau khoi benh chien thang so phan

300,000

14/8/2019

090696: 140 819:   165247: Ung ho ba Bui Thi Do Ha tinh ms 2990

500,000

14/8/2019

250 877: 140 819:   201110: Ung ho ma so 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen

200,000

14/8/2019

25 8406: 140 819:   215227: giup do ma so 3445

300,000

14/8/2019

NGUYEN THI ANH DAO UNG HO MA 3445 NGUYEN THI THANH TUYEN NGHE AN GD TIEN MAT

500,000

14/8/2019

Sender:79321001: DD:140 819:   SHGD:10000414:   BO:NGUYEN THI THANH VAN               21 TANG BAT   HO Q:   BINH THANH: HO TRO MA SO 3444: BA LY THI BAY TRU DOI 1 THON THANH PHU XA DAI CHANH HUYEN DAI LOC TINH QUANG NAM: SDT0773:   329: 311

300,000

15/8/2019

/Ref:P13 50944 {//}/Ref: P1350944{//} Ma so 3445 Chi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duo ng Nguyen Canh Chan phuong Quang Trung TP:     Vinh Nghe An:   DVC:NGUYEN TIEN THANH

200,000

15/8/2019

DO THI HUYEN TRAM;GIUP DO MS 2990 - BA BUI THI DO; GD TIEN MAT

5,000,000

15/8/2019

DO THI HUYEN TRAM;GIUP DO MS 3441 - ANH TRAN XUAN SU;

5,000,000

15/8/2019

DO THI HUYEN TRAM;GIUP DO MS 3302 - CHI LE THI LIEN;

5,000,000

15/8/2019

DO THI HUYEN TRAM;GIUP DO MS 3439 - BA NGUYEN THI SAU;

5,000,000

15/8/2019

DO THI HUYEN TRAM;GIUP DO MS 3437 - BA HOANG THI TAP;

5,000,000

15/8/2019

DO THI HUYEN TRAM;GIUP DO MS 3433 - ANH DINH HUU NGHIA; GD TIEN MAT

5,000,000

15/8/2019

DO THI HUYEN TRAM;GIUP DO MS 3435 - ANH HA VAN VAN;

5,000,000

15/8/2019

I BPS/SE:01310012: DD:150 819: SH:1000661 8:   BO:NGUYEN THI MINH NGUYET: TRUC LINH   MINH CHI UNG H O BE TRAN THI MINH TRANG CON CHI NGUYEN THI THANH TUYEN MS3445

100,000

15/8/2019

M BVC B219665 8 87: Ung ho ma so 3446 ong Le Ngoc Nhat: CT tu 0 8 81000455 8 8 8 TRIEU MINH KHANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

200,000

15/8/2019

M BVC B219666907: ung ho ma so 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen: CT tu 0 8 81000455 8 8 8 TRIEU MINH KHANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

200,000

15/8/2019

M BVC B219667719: ung ho ma so 3443 chi Pham Thi Chao: CT tu 0 8 81000455 8 8 8 TRIEU MINH KHANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

300,000

15/8/2019

M BVC B21966 8390: ung ho ma so 3441 anh Tran Xuan Su: CT tu 0 8 81000455 8 8 8 TRIEU MINH KHANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

200,000

15/8/2019

I BVC B: 150 81907 89153001: DO THI HONG GAM: Ma so 3446: Ong Le Ngoc Nhat thon 2   xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

1,000,000

15/8/2019

I BVC B: 150 8190 824 8 85002: DO THI HONG GAM: Ma so 3445: Chi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen Canh Chan phuong Quang Trung TP:     Vinh Nghe An:

500,000

15/8/2019

I BVC B: 150 8190309441003: DO THI HONG GAM: Ma so 3433: Anh Dinh Huu Nghia Tieu khu   8 thi tran Quy Dat huyen Minh Hoa tinh Quang   Binh:

500,000

15/8/2019

I BVC B: 150 819029 8761005: DO THI HONG GAM: Ma so 3434: Anh Nguyen Van Loi - chi Lam Thi Vinh xom Thach Son xa Dong Van huyen Thanh Chuong tinh Nghe An

500,000

15/8/2019

I BVC B: 150 8190240019001: LE THI DIEM HUONG: Ung ho Ma so 3446: Ong Le Ngoc Nhat thon 2   xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

200,000

15/8/2019

I BVC B: 150 8190092701002: NGUYEN THI MY DUNG: ung ho be Minh Trang ma so 3445

300,000

15/8/2019

I BVC B: 150 8190915634001: NGUYEN VAN LONG: Ma so 3446: Ong Le Ngoc Nhat thon 2   xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

300,000

15/8/2019

I BVC B: 150 819076077 8001: LE THI THUY: ung ho ma so 3445 gd chi NG THI THANH TUYEN tp Vinh Nghe An sdt 0944:   2 86: 023

300,000

15/8/2019

I BVC B: 150 819061 81 82002: TRUONG HUE LINH: ung ho ms 3433 3441   3442 3445 3446 moi ms 100 ngan

500,000

15/8/2019

I BVC B: 150 8190323021001: LE CAO CUONG: Ma so 3445

100,000

15/8/2019

431545: 150 819:   06265 8: Ha Trong Thang giup Ma so 3441

50,000

15/8/2019

431535: 150 819:   062 821: Ha Trong Thang giup Ma so 3445

50,000

15/8/2019

362376: 150 819:   090437: hiep ck ung ho quy khuyen hoc ngay 15 thang 8 nam 2019

100,000

15/8/2019

574567: 150 819:   090 847: Fb Huong Huong ung ho FT192274 83166013

100,000

15/8/2019

0 84044: 150 819:   102359: Ck bao dan tri de tu thien 15: 0 8

100,000

15/8/2019

31 8 839: 150 819:   103309: GUI MA SO 3446-150 819-10:33:0 8

300,000

15/8/2019

3 82294: 150 819:   112732: Ung ho MS 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2   Xa Xuan Du huyen Nhu Thanh tinh Thanh Hoa:   dt 0327556614

200,000

15/8/2019

460634: 150 819:   120720: Ung ho ma so 2990 Bui Thi Do ba noi cua 4 chi em Thuong

1,000,000

15/8/2019

311771: 150 819:   144130: Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du   huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

200,000

15/8/2019

312663: 150 819:   144733: Ma so 3444 Ba Ly Thi   Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai Chanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

200,000

15/8/2019

120239: 150 819:   215253: MA SO 3446 LE NGOC NHAT O NHU THANH THANH HOA

300,000

15/8/2019

PT: _:   20190 815: 112300: 04510019444 87;Transfer for PT:   BaoDanTri:  

900,000

15/8/2019

Sender:79307005: DD:150 819:   SHGD:1000 8723:   BO:TRAN NGOC HUONG: I BUNG HO ANH LE NGOC TAI

400,000

15/8/2019

Sender:79310001: DD:150 819:   SHGD:10015965:   BO:NGUYEN THI THUY: UNG HO MA SO 3446 ONG LE NGOC   NHAT THON 2 XA XUAN DU   HUYEN NHU THANH TINH THANH HOA SDT 0327556614

100,000

16/8/2019

I BPS/SE:01310012: DD:160 819: SH:10004 84 8:   BO:LE THAI HUNG: UNG HO MS 3446

300,000

16/8/2019

FTF_CN:9704366 801319233059: FrAcc:00710030 87152: ToAcc:04510019444 87

200,000

16/8/2019

FTF_CN:9704366 800 867155011: FrAcc:0011000973655: ToAcc:04510019444 87

175,000

16/8/2019

Sender:79309001: DD:160 819:   SHGD:10000460:   BO:HONG TRUNG DUNG: 3446 ONG LE NGOC NHAT   TAM LON GNHAN AI

500,000

16/8/2019

M BVC B219 856765: Ung ho MS3441 anh Tran Xuan Su   Nghe An:   CT tu 0451000207256 DINH TUAN LONG toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

1,000,000

16/8/2019

M BVC B219966954: ung ho ma so 3447 chi Mai Thi Liem thon Song Ba xa Chu Rcam   huyen Krongpa Gia Lai: CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

150,000

16/8/2019

I BVC B: 160 8190431306001: DO THI HONG GAM: Ma so 3447: Chi Mai Thi Liem (43 tuoi Thon Song   Ba xa Chu Rcam huyen Krong Pa Gia Lai)

500,000

16/8/2019

949 87 8: 160 819:   211 814: Ckunghonguoingheo170 8 FT192299953761 80

100,000

16/8/2019

757573: 160 819:   0 85353: Ma so 3447 Chi Mai Thi Liem (43 tuoi Thon Song Ba   xa Chu Rcam huyen Krong Pa Gia Lai):     SDT 0357

500,000

16/8/2019

456496: 160 819:   111319: TIEU HA SANH HP GUI MA SO 3447-160 819-11:13:1 8

300,000

16/8/2019

8 80465:   160 819: 112323: Le lien huong ck FT1922 8471662647

100,000

16/8/2019

I BPS/SE:01310001: DD:160 819: SH:10004 892:   BO:LE THAI HUNG: UNG HO MS 3445

300,000

16/8/2019

I BPS/SE:01310005: DD:160 819: SH:10004 841:   BO:LE THAI HUNG: UNG HO MS 3444

300,000

16/8/2019

Sender:79302001: DD:160 819:   SHGD:10001016:   BO:NGUYEN THANH SON: (CKRMNO: 0302190 815 84100)GIUP DO MA SO 3302 (NHH: VIETCOM BANK THANH CONG )

100,000

16/8/2019

Sender:01310001: DD:160 819:   SHGD:10004142:   BO:NGUYEN THI PHUONG MAI: UNG HO MA SO 3445

200,000

16/8/2019

Sender:01314007: DD:160 819:   SHGD:10000076:   BO:LUU NGOC LONG: MA SO 3446

200,000

16/8/2019

Sender:79302001: DD:160 819:   SHGD:10003 89 8:   BO:HOANG VIET PHUONG: (CKRMNO: 0312190 816 82356)MA S O 3446 ONG LE NGOC NHAT THON 2 XA XUAN DU   HUYEN NHU THANH   TINH THANH HOA (NHH: VIETCOM BANK THANH CONG )

83,336

16/8/2019

Sender:79302001: DD:160 819:   SHGD:10004305:   BO:HOANG VIET PHUONG: (CKRMNO: 0302190 816 84166)MA S O 3447 CHI MAI THI LIEM (43 TUOI   THON SONG BA XA CHU RCAM   HUYEN KRONG PA GIA LAI):   (NHH: VIETCOM BANK THANH CONG )

89,000

17/8/2019

M BVC B220565 803: ung ho ms2990 ba bui thi do ha tinh: CT tu 0031000259072 LUONG THI HANG toi 04510019444 87 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI:

100,000

17/8/2019

I BVC B: 160 819045 86 86001: NGHIEM MINH THANH: ma so 3447

50,000

17/8/2019

I BVC B: 170 8190675402001: GIAP VAN SON: 344 8 Trinh Thi Phuc

200,000

17/8/2019

I BVC B: 170 8190012 830005: NGUYEN NGOC LINH: Ung ho Ma so 3447: Chi Mai Thi Liem

100,000

17/8/2019

I BVC B: 170 8190757954004: NGUYEN   BA HOANG: Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat

100,000

17/8/2019

I BVC B: 170 8190317909003: NGUYEN THU THAO: Ma so 344 8:   E Trinh Thi Phuc

300,000

17/8/2019

725753: 160 819: 222445:   tam long nhan ai MS 3447

200,000

17/8/2019

967059: 160 819:   235025: CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 04510019444 87 - BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT192290705205 80

100,000

17/8/2019

016332: 170 819:   064501: Ung ho Ms3445 ms3446 ms3447 ms344 8:   Moi hoan canh 500k:

2,000,000

17/8/2019

570174: 170 819:   09460 8: SANH SEACO GUI MA SO 344 8-170 819-09:46:09

300,000

17/8/2019

00 8366: 170 819:   095522: Nguyen Thi My Hang ung ho ms 344 8

300,000

17/8/2019

00 83 86: 170 819:   095742: Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3447

300,000

17/8/2019

00 8631: 170 819:   102340: Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3445

300,000

17/8/2019

7 87261: 170 819:   114442: Ma so 344 8 Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen   huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa So DT 03

1,000,000

17/8/2019

822579:   170 819: 121431: Ung ho ma so 3447 nguoi dan ba gay nhu cai que FT192290 810027 80

100,000

17/8/2019

1 806 80: 170 819:   130121: Ck bao dan tri de tu thien 17: 0 8

100,000

17/8/2019

636951: 170 819:   140534: Ung ho MS 344 8 em Tran Thi Phuc

1,000,000

17/8/2019

341372: 170 819:   203756: Ung ho tu thien dan tri

100,000

17/8/2019

246799: 170 819:   20512 8: tu thien FT19231524024069

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank điện tử từ ngày 11 đến 17/8/2019

11/8/2019

MBV B217079627 Ung ho anh Tran Xuan Su   MS   3441   T tu 021100047 83 82 DANG MINH THI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

150,000

11/8/2019

MBV B217169 825 ung ho ba Sau   T tu 0301002 829231 LUONG XUAN BA H toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

11/8/2019

MBV B 217170349   ms 3442 3442 3437   3435 moi nguoi 500k   T tu Tran Thi Mai hau toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

11/8/2019

MBV B2171769 82   hau Vu Bao Ngoc ung ho MS 3441 A Tran Xuan Su Dien chau Nghe an   T tu 0451001 873516 TA THU THUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

11/8/2019

MBV B21717 8749 chau Vu Bao Ngoc ung ho MS 3430 Be Vong Thi Thuy BV da khoa vung Tay nguyen   T tu 0451001 873516 TA THU THUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

11/8/2019

MBV B 217223 812   nha ngheo kho khan   T tu Pham Thi Lan toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

11/8/2019

MBV B 2172301 86   Ma so 3441 Tran Xuan Su   T tu Ma so 3441 Tran Xuan Su toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

20,000

11/8/2019

MBV B 217315379   ma so 3441   T tu TRAN XUAN SU toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

11/8/2019

MBV B 217315 872   ma so 3439   T tu To Thi Ly toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

11/8/2019

MBV B217359969 UngHo MS 3441 Anh Tran Xuan Su   T tu 0011004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

11/8/2019

MBV B217025107 ung ho ms 3441 tran xuan su   T tu 0541000266165 NGUYEN THI HA VAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

11/8/2019

MBV B217025140 ung ho ms 3437 ba hoang thi tap   T tu 0541000266165 NGUYEN THI HA VAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

11/8/2019

MBV B2170457 8 8 Duong-079 8091517 ung ho gia dinh chi Lien anh hau -Ha Tinh   T tu 01 810035929 87 NGUYEN THUY DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

11/8/2019

MBV B217050 832 UNG HO MA SO 3442 BA PHAM THI LAN   T tu 0441000799 856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

11/8/2019

IBV B 110 8190 835951001 Khanh Lam   Ma so 3442

200,000

11/8/2019

IBV B 100 819069 8660001 DANG QUO TRUNG   Ma so 3441 Anh Tran Xuan Su (tru tai xom 4 xa Dien Hung huyen Dien   hau Nghe An)

200,000

11/8/2019

IBV B 100 81907 803 80002 DANG QUO   TRUNG Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau khu 2   xa Quang Huc huyen Tam Nong tinh Phu Tho

200,000

11/8/2019

IBV B 100 81901554 84003 DANG QUO   TRUNG Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap Dia chi Thon   hi Tru xa Hop Ly huyen Ly Nhan tinh Ha Nam

200,000

11/8/2019

IBV B 100 81906734 84004 DANG QUO   TRUNG Ma so 3436   hi Thao Thi Do ban Pa Hoc xa Nhi Son huyen Muong Lat tinh Thanh Hoa

200,000

11/8/2019

IBV B 110 8190 86 8900002 phan ngoc hung Giup ma so   3442

100,000

11/8/2019

IBV B 110 819071625 8001 Luu Van Dinh Hnoi Ma so 3442

300,000

11/8/2019

IBV B 110 8190 842542001 BUI THI DO Thon Tan Thuong Xa Tan Loc   Loc Ha Ha Tinh 4 chi em mo coi ( ma so 2990)

100,000

11/8/2019

IBV B 110 8190 89269 8001 NGUYEN THI NU Ung ho Ms 3433 3434 3437   3439 3441 3442 moi ms 50 000d

300,000

11/8/2019

IBV B 110 8190074212001   Ba Pham Thi Lan   thue tro tai K7 8/H30/1 8 Le Thanh Nghi phuong Hoa am canh

60,000

11/8/2019

IBV B 110 81905639 84002 Pham Thi Lan thue tro K7 8/H3/1 8 Le Thanh Nghi Hoa uong Bac ma so 3442

100,000

11/8/2019

IBV B 110 819050637 8002 TRUONG QUO   BAO Giup MS 3421(500) 3422(500)   3423(500) 3424(500) 3425(500)   3426(200) 3427(500)

3,200,000

11/8/2019

IBV B 110 81905 87171002 X X Ma so 3440 Quy Nhan ai

500,000

11/8/2019

IBV B 110 81901 85263004 X X Ma so 3441 Anh Tran Xuan Su

500,000

11/8/2019

IBV B 110 819056 8131006 X X Ma so 3302   hi Le Thi Lien

1,500,000

11/8/2019

IBV B 110 8190156923007 X X Ma so 3442 Ba Pham Thi Lan

1,000,000

11/8/2019

IBV B 110 8190752209001 VU THI MAI   Ma so 3442 Ba Pham Thi Lan   Ma so 3439 Ba Nguyen Thi Sau

600,000

11/8/2019

IBV B 110 8190 817 829001 quach dinh phuc tp   ninh binh Ma so 3442 Ba Pham Thi Lan

100,000

11/8/2019

IBV B 110 8190145223001 Nghiem Thi Thanh Van 15A Phan Dinh Phung Dalat MS 343 8 3439 3442

300,000

11/8/2019

IBV B 110 8190529641001 HTH   342 8 3441 3437   150k/ nguoi   MS   3433   200k

650,000

11/8/2019

IBV B 110 8190320359002 TRAN MINH HOANG ung ho ma so 3442 ba pham thi lan

200,000

11/8/2019

IBV B 110 8191031071002 PHAM QUO   SON Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

200,000

11/8/2019

IBV B 110 8190623707001 NGUYEN THI MY THUAN Ung ho ma so 3441 anh Tran Xuan Su

200,000

11/8/2019

IBV B 110 8190 8425 87002 NGUYEN THI MY THUAN Ung ho ma so 3442 ba Pham Thi Lan

200,000

11/8/2019

86 8701   110 819 01534 8 Giup Ma so 3441 - Quy Nhan Ai FT19224447 800452

200,000

11/8/2019

523364 110 819   071535 UNG HO GIA DINH HI LE THI LIEN HA TINH XIN AM ON QUI BAO

100,000

11/8/2019

833012   110 819 073405 Ung ho ma so 3427

500,000

11/8/2019

550563 110 819   105104 Ma so 3442

50,000

11/8/2019

672373 110 819   141130 anh em Duy Huy   Khanhs H Anh tang ban 342 8 FT192245 80405713

300,000

11/8/2019

927099 110 819   173650 ung ho PHAM THI LAN(K7 8/H30/1 8 le thanh nghi hai chau da nang)

500,000

11/8/2019

7267 87 110 819   192 803 Ung ho ms3442 FT19224 812090130

100,000

11/8/2019

736379 110 819   202944 Ngo The Viet ung ho gia dinh chi Le Thi Lien thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach Ha tinh Ha Tin

300,000

11/8/2019

153362 110 819   203902 ms 3442 ba pham thi lan

200,000

12/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3443 - HI PHAM THI HAO   GD TIEN MAT

2,000,000

12/8/2019

IBPS/SE 01310001 DD 120 819   SH 10016732 BO DO THI HONG NHUNG MS 3443   PHAM THI   HAO

100,000

12/8/2019

TRUONG THI HANG;ung ho ma so 3437;

200,000

12/8/2019

truong quoc vuong ung ho cac ma so tu 3430 den 3439 (10 ma) GD TIEN MAT

5,000,000

12/8/2019

Sender 01310005 DD 120 819   SHGD 10014313 BO TRAN THI NGO ANH MS 3442 PHAM THI LAN

150,000

12/8/2019

Sender 01310005 DD 120 819   SHGD 10014377 BO TRAN THI NGO ANH MS 3441 TRAN XUAN SU

100,000

12/8/2019

Sender 01310012 DD 120 819   SHGD 100057 85 BO TRAN THI OANH UNG HO MA SO 3427 HI VU THI LIEN TO 17 THI TRAN VI XUYEN TINH HA GIANG

200,000

12/8/2019

Sender 79310001 DD 120 819   SHGD 1000 8343 BO GIAP VAN HUNG   UNG HO MA SO 3441 TRAN VAN SU

50,000

12/8/2019

Sender 01310001 DD 120 819   SHGD 10010430 BO TRAN TRUNG THANH MS 3441 ANH TRAN XUAN SU

100,000

12/8/2019

Sender 01310012 DD 120 819   SHGD 10010710 BO NGUYEN TRONG DAM UNG HO MA SO 3441 ANH TRAN XUA N SU

100,000

12/8/2019

Sender 01310001 DD 120 819   SHGD 10015443 BO TRAN THI YEN UNG HO HI PHAM THI   HAO   MS 3443

100,000

12/8/2019

Sender 79310001 DD 120 819   SHGD 10017 84 8 BO VO THANH BINH MS 3443 PHAM THI HAO

500,000

12/8/2019

Sender 01310012 DD 120 819   SHGD 10014355 BO TRAN THI GIANG UNG HO A TRAN XUAN SU   MA 3441

300,000

12/8/2019

Sender 01310001 DD 120 819   SHGD 10017140 BO NGUYEN THANH LUAN UNG HO MS 3443 PHAM THI HAO

100,000

12/8/2019

Sender 79334001 DD 120 819   SHGD 10002 896 BO BUI XUAN DAM1410452 UNG HO HI     PHAM THI HAO M S 3443 (V B)   NH TM P NGOAI THUONG HA NOI

1,000,000

12/8/2019

Sender 01310012 DD 120 819   SHGD 10017571 BO NGUYEN MANH HUNG PHAM THI HAO MS 3443

1,000,000

12/8/2019

Sender 79310001 DD 120 819   SHGD 10016227 BO DANG NGO ANH   UNG HO HI PHAM THI HAO   MA SO 3 443

500,000

12/8/2019

Sender 01310001 DD 120 819   SHGD 10021096 BO NGUYEN THI TUAN ANH MS 3443   HI PHAM THI HAO

100,000

12/8/2019

Sender 79310001 DD 120 819   SHGD 10027672 BO HUYNH KIM NGO   UNG HO HI PHAM THI   HAO MA SO 3 443

100,000

12/8/2019

MBV B2173 86557 ma so 3437 mong 2 cu luon khoe manh   T tu 0731000 829365 DUONG QUANG THINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/8/2019

MBV B217391007 ung ho ma so 3442 ba Pham Thi Lan ( thue tro tai K7 8/H30/1 8 Le Thanh Nghi) Hoa uong Bac Hai hau   Da Nang   T tu 0451000226777 NGUYEN NGO HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

MBV B217403644 Ma so 3373   Anh Tran Sach tru xom 13 xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu Nghe An     T tu 0071000962400 LAM MINH PHAT toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B2174036 8 8 ung ho ma so 3443 Pham Thi hao     T tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

MBV B217404223 Pham Thi   hao-Dia hi Khu 5 Xa Thach An Huyen An khe Tinh Gia Lai(Nho Bao Dien Tu Dan Tri gui dum cho hi   hao 500 000) am on   T tu 0321000904717 KHUU QUANG THAI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B217404332 tu thien     T tu 0441000759652 NGUYEN VAN MAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

MBV B217405579 MS 3443   ung ho Pham Thi hao   T tu 029100026 8462 AO DUY HIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B217410466 ung ho MS 3443 chi Pham Thi hao     T tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B 21741 83 80   ung ho Ms   3443   T tu pham thi chao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

12/8/2019

MBV B217424351 ung ho chi pham thi chao   T tu 0291000320256 TRUONG THI NGO THIEP toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

12/8/2019

MBV B 217430525   ma 3067   T tu ngo thi anh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B 217435123   Ma so 3443 chi Pham Thi hao     T tu Nguyen Hoang Thao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

12/8/2019

MBV B 217440421   4334 pham thi chao   T tu hi Pham Thi   hao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B2174401 87 gui chi Pham thi hao ma so 3443   T tu 0611001 891143 DINH THI THANH YEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/8/2019

MBV B 217453611   ms 3443 nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat   T tu toi den hebisu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

20,000

12/8/2019

MBV B217454277 goi cho chi   Pham thi hao ma so 3443 Gia Lai   T tu 0421003 835674 MAI SON toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

3,000,000

12/8/2019

MBV B217459225 ct     T tu 0071001304336 NGUYEN VU MAI UYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

MBV B21746347 8 ma so 3443     T tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

12/8/2019

MBV B 217464351   cap cuu tai benh vien khong co tien   T tu Pham Thi hao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B2174 8177 8 3443     T tu 0351000 840 856 DOAN DU   VINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

12/8/2019

MBV B2174 82 851 Too ma so   3443 chi Pham Thi hao   khu 5 ca Thach An tinh Gia Lai     T tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

MBV B2174 85109 N   Xuan Anh ung ho MS 3432 ong Vo Dinh Uong   T tu 0011002991547 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B2174 869 81 N   Xuan Anh ung ho MS 3436 vo anh Thao Van Sua   T tu 0011002991547 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B 2174 8 8105   MS 3443 chi Pham Thi hao khu 5   thach an GiaLai   T tu pham trung hieu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

500,000

12/8/2019

MBV B2174 895 84 Ms 3443     T tu 0441003 830274 NGUYEN XUAN THANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

12/8/2019

MBV B2174 89540 N   Xuan Anh ung ho MS 3440 nguoi dan dao Phu Quoc   T tu 0011002991547 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B 217493799   Ms 3443   T tu Nguyen Van Khuong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B217515126 ung ho chi   hao o Gialai dang dieu tri tai bv Bachmai   T tu 0071002703673 NGUYEN TUAN SINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B 217524010   MS 3443 benh huyet tuong   T tu Pham Thi hao   toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B 217530103   MS 3442 Gia dinh 4 nguoi co cha dien giat   T tu Pham Thi Lan toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

90,000

12/8/2019

MBV B217534550 ban doc Nguyen Huu Duc giup Ma so 3443 Pham Thi   hao   T tu 0351000 867 8 82 NGUYEN HUU DU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

12/8/2019

MBV B217539272 ung ho chi Pham Thi hao ma so 3443   T tu 0011000730165 VU THI THU HUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

12/8/2019

MBV B217554232 xin ung ho pham thi chao nam vien bach mai dieu tri loc mau tri nhuoc co mong bao dien tu dan tri chuyen ho xin cam on   T tu 0011000672469 NGUYEN DINH TOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

1,000,000

12/8/2019

MBV B217563369 ma so 3443   hi Pham Thi hao   T tu 001100119 8450 NGUYEN VAN PHUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/8/2019

MBV B21756 8545 Ma so 3443   giup ch Pham Thi hao-Gia Lai   T tu 00710043 82529 NGUYEN THI NGO LY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/8/2019

MBV B217571934 ma so   3442   giup Ba Pham Thi Lan- Da Nang   T tu 00710043 82529 NGUYEN THI NGO LY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/8/2019

MBV B 217592004   Bi nhuoc co phai thay huyet tuong   T tu Pham Thi hao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

12/8/2019

MBV B217601671 mong chi nhanh khoe chi nhe   T tu 0351000 839655 NGUYEN VAN DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

12/8/2019

MBV B21761 8967 ung ho c pham thi chao- gia lai- ms 3443   T tu 0071001449510 LE THI TUONG LY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

300,000

12/8/2019

MBV B 217630200   ms 3443 PHAM THI HAO     T tu ho tat dang quy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

12/8/2019

MBV B 217636121   ung ho ma so 3443 so tien 100   000   T tu nguyen huu manh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B 2176 82209   3443 c Pham Thi hao   T tu   toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

12/8/2019

MBV B 217715303   ma so 3443 chi Pham Thi   hao   T tu nguyen dung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B21771550 8 ma so 3443     T tu 061100196 8 8 8 8 DO XUAN DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

MBV B 21772204 8   ma so 3302 le Thi Lien   T tu nguyen dung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B21773 860 8 ung ho ma so 3443 chi Pham Thi hao     T tu 001100103 8422 HA THI THU THUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B 21774 89 81   ma so 3443   T tu Pham Thi hao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B217759219 Ma soos 3443 chi Phan Thi hao     chuc chi mau lanh benh de ve voi con     T tu 0341006 805532 LE THI HANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/8/2019

MBV B217769242 giup do MS 3443 pham thi chao   T tu 0071001031411 HUYNH BAO NGAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B 217771250   ms 3442 ba pham thi lan   T tu thuy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

MBV B 217 8002 84   kho khan   T tu Nguyen Hao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

775

12/8/2019

MBV B217 813005 ung ho chi Pham Thi hao     T tu 054100033196 8 NGUYEN LE UYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

12/8/2019

MBV B 217 823499   MS 3443   T tu Ton That Hieu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

12/8/2019

MBV B217 84346 8 le thi lien - thach ban- thach ha - ha tinh   T tu 0141000 829 839 HOANG THI MAI ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/8/2019

MBV B 217 850112   ung ho Pham Thi hao   T tu ung ho ma so 3443 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

50,000

12/8/2019

MBV B217922 809 Giup MS 3443   T tu 02510012422 8 8 LAI MINH TUAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

12/8/2019

MBV B217930023 Ma So 3443   chi Pham Thi hao (tinh Gia Lai)   T tu 007100120 8930 TRAN LE PHUO THO toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

4,000,000

12/8/2019

MBV B217931231 Ma So 3442   ba Pham Thi Lan (tp Da Nang)     T tu 007100120 8930 TRAN LE PHUO   THO toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

MBV B217932216 Ma So 3440   Quy Nhan Ai   T tu 007100120 8930 TRAN LE PHUO THO toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,200,000

12/8/2019

MBV B21793 8714 ung ho chi pham thi chao ma so 3443   T tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

12/8/2019

MBV B217971416 Ma So 3441   anh Tran Xuan Su ( Nghe An )   T tu 007100120 8930 TRAN LE PHUO THO toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

12/8/2019

MBV B 217975727   a   T tu a toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

50,000

12/8/2019

MBV B 21 8027993   ma so 3443   T tu nguyen huynh tue tam toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

12/8/2019

IBV B 110 8190965 811006 nguyen ba linh ung ho ma so 342 8

100,000

12/8/2019

IBV B 120 81907 81039002 BUI VAN ANH   BUI VAN ANH GIUP MS3443

100,000

12/8/2019

IBV B 120 819062 8347001 DO DUY HONG   Ung ho Ma So   3443   Pham Thi   hao

1,000,000

12/8/2019

IBV B 120 8190910401001 phan ngoc hung Giup ma so   3443

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190325609001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3443

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190259373001 PTTT   3439

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8191037105002 PNA   3443

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190063 861001 Ma so 3443     hi Pham Thi hao Khu 5   xa Thach An huyen An Khe tinh Gia Lai So Nguoi dan ba

60,000

12/8/2019

IBV B 120 8190499 821001 NGUYEN THE QUAN UNG HO MA SO 3443-PHAM THI THAO

50,000

12/8/2019

IBV B 120 8190699303001 PHUNG KIM LONG 3443     PHAM THI HAO

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190306295001 NGO THI TUYET MAI Ma so 3443     hi Pham Thi hao Dia chi Khu 5   xa Thach An huyen An Khe tinh Gia Lai

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190536379001 NGUYEN HUU TIEN Ung ho ma so 3443 - chi Pham Thi hao huyen An Khe Tinh Gia Lai

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190052515001 Ma so 3443     hi Pham Thi hao Khu 5 xa Thach An   huyen An Khe tinh Gia Lai nhuoc co

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190152095003 Ma so 3442   Ba Pham Thi Lan K7 8/H30/1 8 Le Thanh Nghi Hoa uong Bac Hai hau DN hoan canh kho khan

100,000

12/8/2019

IBV B 120 81900 8 8939004 Ma so 3441   Anh Tran Xuan Su xom 4 xa Dien Hung huyen Dien   hau Nghe An hoan canh kho khan

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190945519005 Ma so 3440   Quy Nhan ai - Bao Khuyen hoc & Dan tri uu tro Hang tram ho dan tren dao Phu Quoc hoan canh kho khan

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190259755001 To thai lien 19 8/5 ton dan P 8 Q4 Ms 3443   hi Pham Thi hao

500,000

12/8/2019

IBV B 120 819030 8791001 chi Pham Thi hao Gia Lai ma so 3443

110,000

12/8/2019

IBV B 120 8190112503001 NGUYEN THANH QUO   Ma so 3443   hi Pham Thi hao

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190114599003 Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho Ma So 3443   Pham Thi hao

200,000

12/8/2019

IBV B 120 819019 8325004 Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho Ma So 3442     Pham Thi Lan

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190 844249001 quach dinh phuc tp   ninh binh Ma so 3443   hi Pham Thi hao

100,000

12/8/2019

IBV B 120 81905 89 825001 TRAN THU HIEN Ma so 3443     hi Pham Thi hao

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190045753001 Thuy A25 My My Ma so 3443   hi Pham Thi hao

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190357 824002 TRAN NGO   THANG Ung ho chi Pham Thi hao 3443

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190041 84 8002 th   Ma so 3443   hi Pham Thi hao

200,000

12/8/2019

IBV B 120 819003546 8002 NGUYEN DANG BINH ung ho ma so 3443

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190619396004 HO THU HUONG HO THU HUONG UNG HO Ma so 3443     hi Pham Thi hao Dia chi Khu 5   xa Thach An huyen An Khe tinh Gia Lai

500,000

12/8/2019

IBV B 120 8190331916001 NGUYEN THI MAI ANH UNG HO   HI HAO MA SO 3443

500,000

12/8/2019

IBV B 120 81906236 84001 LE THI THANH THAO Ung ho chi Pham Thi hao

500,000

12/8/2019

IBV B 120 819009 8652001 HOANG KIM ANH Hoang Kim Anh ck ung ho ma so 3443   Mong chi som khoe

300,000

12/8/2019

IBV B 120 8190023004001 NGUYEN THI PHUONG DUNG Ung ho ma 3443 Pham Thi hao khu 5 xa Thach An Huyen An Khe tinh Gia Lai

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190535920001 Hieu Nguyen Ma so 3443   hi Pham Thi hao   Ma so 3443   hi Pham Thi hao

1,000,000

12/8/2019

IBV B 120 8190922016001 PHAM THI BI H VAN Mong chi   hao som binh phuc suc khoe

50,000

12/8/2019

IBV B 120 8191015634001 TRAN HOANG NGAN Ung ho tien cho MS 3443 (Pham Thi hao)

100,000

12/8/2019

IBV B 120 819029929 8001 LAI THI THUONG Ung ho Ma so 3443   hi Pham Thi hao

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190190740001 NGUYEN THU NGA 1     Ma so 3443   hi Pham Thi hao Dia chi   Khu 5 xa Thach An huyen An Khe tinh Gia LaiSo DT 024 3215 1 8 83 (So DT cua phong TXH BV Bach Mai

300,000

12/8/2019

IBV B 120 8190136 854002 Hoang Quynh Linh Hanoi Ung ho Pham Thi hao MS 3443

300,000

12/8/2019

IBV B 120 8190 811002001 Minh Trang Tp Hue UNG HO MA SO 3443

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190 825572001 HUYNH KIM NHUT Ung ho Ma so 3443   hi Pham Thi hao - Khu 5   xa Thach An huyen An Khe tinh Gia Lai

500,000

12/8/2019

IBV B 120 81903 8 8410001 NGUYEN THI LAN HUONG Ung ho MS 3443- hi Pham Thi   hao-Khu 5 xa Thach An huyen An khe tinh Gia lai

500,000

12/8/2019

IBV B 120 8190064996001 NGUYEN THI HOA Gui chi Pham Thi hao ( Tay Nguyen ) chua benh

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190559972001 NGUYEN THI MINH Nho bao Dan tri chuyen giup tien ung ho chi Nguoi dan ba lam lu nhap vien khan cap   Xin hay cuu giup cho em duoc ve voi con ma so 3443

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190023692003 TRAN MINH HOANG ung ho ma so 3443 chi pham thi chao

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190607 87 8005 VU VIET HUNG Ung ho Ma so 3443 - hi Pham Thi   hao

300,000

12/8/2019

IBV B 120 819049 8934001 Ma so 3443     hi Pham Thi hao Khu 5 xa Thach An   huyen An Khe tinh Gia Lai Nguoi dan ba lam lu nhap vien khan cap

300,000

12/8/2019

IBV B 120 8190596525003 Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong Da nang   MS 3443   hi Pham Thi hao   Gia Lai

500,000

12/8/2019

IBV B 120 8190340 8 85001 VU THI TRANG NHUNG UH MA SO 3443

150,000

12/8/2019

IBV B 120 8190740151001 HOANG TRONG DU   ung ho Ms 3443 la 200 k - au mong quy vi Manh khoe

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190362079003 Bui Huyen Trang Soc Son Ha Noi MS   3443 chi Pham Thi hao

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190474159002 NGUYEN DU   TAN ung ho chi pham thi hao-(ma3443)

500,000

12/8/2019

IBV B 120 8190057 819005 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3442

100,000

12/8/2019

IBV B 120 8190 859605003 LE THI NGA   cty mai le chuyen ung

500,000

12/8/2019

IBV B 120 8190001 829004 LE   HI NGUYEN Ho tro ba Nguyen Thi Sau khu 2 xa Quang Huc H     Tam Nong T Phu Tho

500,000

12/8/2019

IBV B 120 819033 89 85005 TRUONG MINH TAM MS 3443 ung ho chi PHAM THI HAO

800,000

12/8/2019

IBV B 120 8190719321006 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3441

100,000

12/8/2019

IBV B 120 81909 86253002 VU THI THUY QUYNH Ung ho chi   hao MS 3443   Mong chi chong khoe

200,000

12/8/2019

IBV B 120 81905114 81003 NGUYEN THI HAI MS   3443 HI PHAM THI HAO

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190944435002 Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan au Giay HN Ma so 3443

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190526543003 Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan au Giay HN Ma so 3442

200,000

12/8/2019

IBV B 120 8190 822 892002 LE THI PHUONG   hau Mai va Phuong ung ho Ma so 3423 Ba Nguyen Thi Tuyet

400,000

12/8/2019

004094 110 819   224142 190 811000021942 Ma so 3442 ZP5DHAJ3JR0M

100,000

12/8/2019

757033 110 819   232050 Ms 3442 ba Pham thi Lan 0905 823957 FT19224477957923

100,000

12/8/2019

90 8375 110 819   234750 Tran Ha Ngoc Thien giup ms 343 8 3439 3442 moi ms 200 nghin

600,000

12/8/2019

772354 120 819   0 80322 Ma so 3443 pham thi chao FT19224905957025

200,000

12/8/2019

775177 120 819   0 8210 8 Ung ho Ma so 3443   hi Pham Thi hao FT192246250 87160

300,000

12/8/2019

775429 120 819   0 82224 Quyen ung ho ms 3443 FT19224 830430540

200,000

12/8/2019

779605 120 819   0 84211 Ung ho c Pham Thi hao MS 3443 FT19224 810 8 83932

200,000

12/8/2019

335659 120 819   0 85 839 Ngan hang TM P Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476 8 89 ma 3302 le thi lien

500,000

12/8/2019

903424 120 819   091945 UNG HO MA SO 3443 HI PHAM THI   HAO-120 819-09 19 06

300,000

12/8/2019

8996 8 8   120 819 092327 ung ho ma so 3443 - PHAM THI HAO

200,000

12/8/2019

82326 8   120 819 093232   hi Pham Thi hao     MS 3443

100,000

12/8/2019

961031 120 819   093623 Ung ho ma so 3443 - chi Pham Thi hao

200,000

12/8/2019

653625 120 819   093902 Ung ho Ma so 3443 chi Pham Thi hao

200,000

12/8/2019

756061 120 819   101 804 Ung ho MS 3443 Pham Thi hao

500,000

12/8/2019

830474   120 819 101912 Ung hochi Pham Thi hao   Ma so 3443

500,000

12/8/2019

81 8111   120 819 104151 Ung ho chi Pham Thi hao ma so 3443 FT19224971 8 81 89 8

100,000

12/8/2019

004260 120 819   104423 Giup chi Pham Thi hao Ma so 3443 huyen An Khe tinh Gia Lai 12 Aug 2019

2,000,000

12/8/2019

1 8634 8 120 819   11230 8 Ung ho cac ma so 3442 3443

100,000

12/8/2019

84106 8   120 819 112711 Ma so 3443 chi pham thi chao benh nhan can giup do

500,000

12/8/2019

632925 120 819   113103 GIUP DO MA SO 3443 HI PHAM THI   HAO

300,000

12/8/2019

6590 85 120 819   114516 Ung ho ma so 3443 chi Pham Thi hao

300,000

12/8/2019

1 89901 120 819   11514 8 ms 3443 chi pham thi chao

215,000

12/8/2019

844517   120 819 115749 Giup MA SO 3443 hi PHAM THI   HAO FT192240000 89 855

100,000

12/8/2019

9175 83 120 819   124945 IBFT ung ho chi Le Thi Lien ma so 3302

200,000

12/8/2019

85 8 832   120 819 125346 Ung ho chi pham thi chao FT1922425 8920077

2,000,000

12/8/2019

195421 120 819   125409 Gui chi Trao ma so 3443

1,000,000

12/8/2019

002631 120 819   011450 PHAM QUANG NINH chuc chi mau khoe

200,000

12/8/2019

2575 82 120 819   133357 Ung ho chi Pham THI hao ma so 3443

100,000

12/8/2019

871503   120 819 13433 8 Ung ho ms 3443 Pham Thu hao FT19224209301932

4,000,000

12/8/2019

85 83 81   120 819 140459 Ung ho c chao ma 3443

100,000

12/8/2019

920449 120 819   140627 Ung ho ma so 3443 pham thi chao

500,000

12/8/2019

87 8 835   120 819 140629 Gui toi GD a Tran Xuan Su ma so 3441 FT19224 85 8705019

500,000

12/8/2019

66314 8 120 819   141039 Ung ho Ma so 3443 hi Pham Thi   hao   Dia chi Khu 5 xa Thach An   huyen An Khe tinh Gia Lai So DT

50,000

12/8/2019

860471   120 819 142011 Ung ho chi Pham Thi hao

500,000

12/8/2019

206 861 120 819   144422 gui 3411

200,000

12/8/2019

255962 120 819   032540   huyen tien lien ngan hang

100,000

12/8/2019

213211 120 819   153153 Ung ho chi Pham Thi hao ms 3443

500,000

12/8/2019

51434 8 120 819   034752 Ma so 3443   Ung ho   hi PHAM THI HAO   Khu 5     Xa Thach An   Huyen An Khe   Tinh Gia Lai

300,000

12/8/2019

920376 120 819   154 846 Pham Bao Long ck ung ho Ma so 3443 hi Pham Thi hao FT19224001704749

2,000,000

12/8/2019

514720 120 819   035119 Ma so 3443 chi Pham Thi hao - khu 5 Thach An - An Khe - Gia Lai

500,000

12/8/2019

9 83160 120 819   16060 8 NELSON HUYEN GIUP DO TRUONG HOP HI PHAM THI   HAO - MS 3443-120 819-16 06 11

500,000

12/8/2019

932044 120 819   160707 Vy ung ho chi Pham Thi hao ma so 3443

200,000

12/8/2019

967767 120 819   164011 Hoang Kien giup ma so 3342

100,000

12/8/2019

967797 120 819   164235 Hoang Kien giup ma so 3343

150,000

12/8/2019

964211 120 819   164604 Ung ho ma so 3443 (chi Pham Thi hao)

500,000

12/8/2019

967 852 120 819   164623 Hoang Kien giup ma so 3442

100,000

12/8/2019

945 832 120 819   165537 MS 3443 Pham Thi hao FT192241 857 80404

100,000

12/8/2019

375619 120 819   16553 8 Uh ms 3443 chi pham thi chao

100,000

12/8/2019

9469 82 120 819   16574 8 Ung ho ma so 3443 chi pham thi chao FT192241649206 80

50,000

12/8/2019

9 82649 120 819   1 84745 Ung ho Ms 3443 FT1922440424 8530

100,000

12/8/2019

992 819 120 819   193144 Ung ho hoan canh ma so 3443 FT19224165119942

200,000

12/8/2019

676615 120 819   205341 Ung ho Ma so 3443 hi Pham Thi   hao Dia chi Khu 5 xa Thach An huyen An Khe tinh Gia Lai

500,000

12/8/2019

02 869 8 120 819   212706   HO DI VA NHAN LAI-120 819-21 27 05

200,000

12/8/2019

V BVT   843 8305407 8   T tu 0591001697143 LUU THI THIN sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 812215523513 VNVT20190 81255409 8 ma so 3443

200,000

12/8/2019

IBPS/SE 01310001 DD 120 819   SH 1001 8244 BO VU TUAN NINH UNG HO HI   HAO MS 3443

100,000

12/8/2019

IBPS/SE 7930300 8 DD 120 819   SH 1002332 8 BO DANG TRUNG HIEU UNG HO MA SO 3302 HI LE THI LIE N THANH LONG THA H BAN THA H HA HA TINH/BAO DT

200,000

12/8/2019

Sender 79307001 DD 120 819   SHGD 10000459 BO TRINH THI THANH HUONG IBHO TRO ANH TRAN XUAN SU MA 3441

200,000

12/8/2019

Sender 79307001 DD 120 819   SHGD 10000465 BO NGUYEN THI LI IBUNG HO GIA DINH O MA SO 3433

200,000

12/8/2019

Sender 01310001 DD 120 819   SHGD 100069 85 BO HOANG XUAN ANH UNG HO 3441

100,000

12/8/2019

Sender 7930300 8 DD 120 819   SHGD 10023403 BO KHU HOANG PHUONG UNG HO MOI MA SO 500 NGHIN   3433   3432 3430 3429

2,000,000

12/8/2019

Sender 01321001 DD 120 819   SHGD 10001960 BO PHAM THI AM TU   1 MA SO 3443 HI PHAM THI HAO   DIA HI KHU 5 XA THA H AN HUYEN AN KHE TINH GIA LAISO DT 024 3215 1 8 83 SO DT UA PHONG   TXH BENH

100,000

12/8/2019

Sender 79307005 DD 120 819   SHGD 1001 8033 BO NGUYEN VIET HUNG IB NGUYEN VIET HUNG HUYEN KHO AN HO BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

12/8/2019

Sender 79309001 DD 120 819   SHGD 10005447 BO BUI TUYET LAN BAO MINH 26 GUI MA SO 343 8 NGUYE N THI HUE

500,000

12/8/2019

Sender 79309001 DD 120 819   SHGD 10005431 BO BUI TUYET LAN BAO MINH 26 GUI MA SO 3439 NGUYE N THI SAU

500,000

12/8/2019

Sender 79309001 DD 120 819   SHGD 10005435 BO BUI TUYET LAN BAO MINH 26 GUI MA SO 3429 TRAN   VAN TI H

500,000

12/8/2019

Sender 01341001 DD 120 819   SHGD 10001366 BO NGUYEN KIM HAI LAM (190000000 833 8741)MA SO 3443   PHAM THI HAO

200,000

12/8/2019

Sender 79309001 DD 120 819   SHGD 10005420 BO BUI TUYET LAN BAO MINH 26 GUI MA SO 3423 NGUYEN THI TUYET

500,000

12/8/2019

Sender 79310001 DD 120 819   SHGD 1003004 8 BO DO DUY PHUONG UH MS 3443 HU   MOI DIEU TOT LANH

200,000

13/8/2019

UNG HO BA LY THI BAY( MS 3444) TRU DOI 1 THON THANH PHU XA DAI   HANH HUYEN DAI LO   QUA NG NAM GD TIEN MAT

250,000

13/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3444 BA LY THI BAY GD TIEN MAT

2,000,000

13/8/2019

FTF_ N 9704366 8102 83272027   FrAcc 0011004263202   ToAcc 0451000476 8 89

200,000

13/8/2019

IBPS/SE 79310001 DD 130 819   SH 10027960 BO NGUYEN TUAN ANH MS 3443 PHAM THI HAO

200,000

13/8/2019

Sender 79310001 DD 130 819   SHGD 10000301 BO LE ANH TUAN UNG HO MS 3443

500,000

13/8/2019

Sender 79310001 DD 130 819   SHGD 10001655 BO LE THI LINH GIUP DO HI PHAM THI   HAO   MA SO 34 43 HUYEN MU   NHAN AI   BAO DAN TRI

50,000

13/8/2019

Sender 79310001 DD 130 819   SHGD 10004644 BO DO THI THANH TUYET UH MA SO 3443

200,000

13/8/2019

Sender 01310001 DD 130 819   SHGD 10005445 BO DO THI HUE HI   UNG HO MA SO 3443 PHAM THI HAO

200,000

13/8/2019

Sender 01310005 DD 130 819   SHGD 1001193 8 BO LE THI HONG NHUNG MS 3443 MONG HI MAU KHOE

50,000

13/8/2019

Sender 01310012 DD 130 819   SHGD 10012192 BO LE THI HONG NHUNG MS3433 MONG ON MAU KHOE

50,000

13/8/2019

Sender 01310001 DD 130 819   SHGD 10012514 BO LE THI HONG NHUNG MS 3441 ANH TRAN XUAN SU

50,000

13/8/2019

Sender 01310012 DD 130 819   SHGD 10012 810 BO LE THI HONG NHUNG MS 3437 BA HOANG THI TAP

50,000

13/8/2019

Sender 01310005 DD 130 819   SHGD 10013079 BO LE THI HONG NHUNG MS 3432

50,000

13/8/2019

VU THANH THAO GUI TU THIEN ( HONG MU VO BENH NAO   O 3   ON BE) GD TIEN MAT

1,000,000

13/8/2019

MBV B21 8039526   MS 3396 - Ung ho truong hop ong Tran Van Ung ( Nam dinh )   T tu 0011004070 8 84 LE TRA MI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

13/8/2019

MBV B 21 8044173   Benh nhan Nhuoc o - BV Bach Mai Ha noi   T tu Pham Thi hao - Ma so 3443 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

13/8/2019

MBV B21 8047311 UngHo MS 3443 chi Pham Thi hao     T tu 0011004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

13/8/2019

MBV B21 807309 8 dong gop ung ho ma so 3396   T tu 0301000307 847 DAO THU HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

250,000

13/8/2019

MBV B 21 80734 87   MS 3443 hi PHAM THI HAO     T tu VU NGO LINH toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

500,000

13/8/2019

MBV B21 8124372 Ms 3444   ung ho ba ly thi bay   T tu 0021000379663 TRAN THI MAI HI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

13/8/2019

MBV B21 813 8 857 ung ho MS3443   T tu 049100191 8337 DANG THI LUOT toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

13/8/2019

MBV B 21 814 8701   3444   T tu Nghia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

100,000

13/8/2019

MBV B 21 815945 8   ung ho ma so 3444   T tu gia dinh Dang Viet Hung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

13/8/2019

MBV B 21 8160765   3444 ly thi bay   T tu trang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

13/8/2019

MBV B21 8169305 ung ho gia dinh bac Tran Van Ung MS_3396   T tu 01 81003500290 TRAN THI KIM DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

13/8/2019

MBV B 21 8171 844   ma 3067   T tu Ngo thi anh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

13/8/2019

MBV B 21 8230541   ung ho ma so 3437   T tu an danh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

13/8/2019

MBV B 21 8240627   con trai bi tai nan cap cuu nguy hiem     T tu Ly Thi Bay toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

13/8/2019

MBV B 21 834240 8   Ung ho ma so 3444 ba Ly Thi Bay     T tu Nguyen Thi Ngoc toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

13/8/2019

MBV B 21 83 83704   ung ho nguoi tan tat   T tu tran ngoc diep toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

13/8/2019

MBV B21 8404361 ung ho gd le thi lien ms 3302   T tu 0141000 879 815 LE THI TUYET toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

13/8/2019

MBV B21 8415709 p   T tu 0231000627691 DANG TUAN PHAT toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

13/8/2019

MBV B21 8432962 ung ho 3302 chi Le Thi Lien( thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Tinh)     T tu 00110043012 84 NGUYEN NGO   HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

13/8/2019

MBV B21 843 8221 ung ho chi LE THI LIEN thon Thanh Long xa Thach Ban H Thach Ha tinh Ha Tinh   T tu 00710020235 82 LE THI MAI LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

13/8/2019

MBV B 21 8464407   ma so 3444   T tu LY THI BAY 0773329311 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

13/8/2019

MBV B 21 84 85 82 8 3444     T tu Nguyen Hong Ly toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

13/8/2019

MBV B21 8577626 GUI EM THANH ( MA 3444)   T tu 0041000165363 PHAN THI HANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

13/8/2019

MBV B21 8606261 Ma so 3444     chuc Thanh mau khoe gui chut qua den co Bay   T tu 045100040 8970 PHAM BA QUYET toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

13/8/2019

MBV B21 8617 8 83 Ung ho GD Le Thi Lien - MS 3302   T tu 072100512342 8 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

13/8/2019

MBV B21 861 8533 Ung Ho Ma So 3302- hi LE THI LIEN-DT 039690 8925   T tu 050100002414 8 AU DUONG NGO XUAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

13/8/2019

IBV B 130 8190730266002 Phan ngoc Hung   Giup ma so   3444

100,000

13/8/2019

IBV B 130 81907 83746001 Nguyen van Xuat Hai Duong Ma so 3443

1,000,000

13/8/2019

IBV B 130 81901557 86001 Ba Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai   hanh huyen Dai Bo me

60,000

13/8/2019

IBV B 130 81906 84592001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3444

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190962600001 PHAN THANH VU Ung ho MS 3444 LY THI BAY

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190655642001 Dang Thanh Sang - P604-34T- Hoang Dao Thuy- au Giay-HN Ma so 3444 Ba Ly Thi Bay tru doi 1   Quang Nam

500,000

13/8/2019

IBV B 130 8190 8 86326002 LE MINH HANG gui ma so   3444 ba Ly Thi Bay doi 1 thon Thanh Phu xa Dai hanh Dai Loc   Quang Nam

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190190136001 Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai   hanh huyen Dai Bo me ban dau co nghiep cuu chang tan sinh vien

100,000

13/8/2019

IBV B 130 819103203 8001 HOANG TRONG DU   Ung ho Ms 3444 la 200 k - au mong quy vi manh khoe - ADIDAPHAT

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190132910006 Thuy A25 My My Mã s? 3444 Bà Lý Th? B?y

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190562250001 Tong Gia Long Bien Ma so 3439   Ba Nguyen Thi Sau Phu Tho

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190350056001 LE THI NHUNG UNG HO Ma so 3444 Ba Ly Thi Bay tru doi 1   thon Thanh Phu xa Dai hanh   huyen Dai Loc tinh Quang Nam

200,000

13/8/2019

IBV B 130 819017 8699002 Tong Gia Long Bien Ma so 3437 Ba Hoang Thi Tap

100,000

13/8/2019

IBV B 130 81905593 85002 Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3441 3443   3444 moi ma 100 000d

300,000

13/8/2019

IBV B 130 8190760695001 Ma so 3444   Ba Ly Thi Bay doi 1 thon Thanh Phu x Dai hanh Dai Loc Quang Nam hoan canh kho khan

150,000

13/8/2019

IBV B 130 8190914933001 Nguyen thi bich tram 53/7 duong 12 kp2   hbc thu duc Ms 3444- ba Ly Thi Bay

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190071543002 NGUYEN THI THAO NGUYEN TN giup chi chao ms 3443

50,000

13/8/2019

IBV B 130 8190020609001 HOANG NGO   HA Ung ho Ma so 3444 Ba Ly Thi Bay tru doi 1   thon Thanh Phu xa Dai hanh   huyen Dai Loc tinh Quang Nam

300,000

13/8/2019

IBV B 130 8190 856613002 HOANG NGO   HA ung ho Ma so 3443   hi Pham Thi hao   Dia chi Khu 5 xa Thach An   huyen An Khe tinh Gia Lai

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190094265001 VU DINH KHUONG Ma so 3444   Ba Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai   hanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190712769003 HOANG NGO   HA ung ho Ma so 3442 Ba Pham Thi Lan thue tro tai K7 8/H30/1 8 Le Thanh Nghi (phuong Hoa uong Bac quan Hai   hau TP Da Nang)

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190357 877004 HOANG NGO   HA ung ho Ma so 3441 Anh Tran Xuan Su (tru tai xom 4 xa Dien Hung huyen Dien   hau Nghe An)

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190234249002 Giang Ha Noi MS 3444   Ba Ly Thi Bay

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190625699002 NGUYEN DIEU HONG   Ung ho chi Pham Thi hao     ma so 3443

300,000

13/8/2019

IBV B 130 81902591 85002 VU THUY PHUONG Vu Thuy Phuong Dinh Do Quyen gui toi cac ma so 3436 3437   3441 3443 3444

1,000,000

13/8/2019

IBV B 130 81906094 87001 Bao Lien Ngo 13 Khuat Duy Tien-HN Ung ho ma so 3444

50,000

13/8/2019

IBV B 130 81905250 87001 PHAM TUAN NAM ung ho ma so 342 8

100,000

13/8/2019

IBV B 130 81902 84579001 DungHoang   ms 3444 ba Ly THi Bay (mong em Thanh som binh phuc

50,000

13/8/2019

IBV B 130 8190923069001 Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho Ma So 3444   Ly Thi Bay

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190791657002 Do Thi Hang 1 ngach 46/3 8 Nguyen Hoang Ton Tay Ho Ha Noi 3444

300,000

13/8/2019

IBV B 130 8190727437001 Nguyen thi thu ha 7 8 giai phong Ma so 3444

500,000

13/8/2019

IBV B 130 81907904 89004 Do Thi Hang 1 ngach 46/3 8 Nguyen Hoang Ton Tay Ho Ha Noi 3443 3442

300,000

13/8/2019

IBV B 130 8190774732001 Ma so 3444   Ba Ly Thi Bay doi 1 Thanh Phu Dai hanh   Dai Loc Quang Nam chang-tan-sinh-vien-bi-tai-nan

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190345132001 NGUYEN HOANG AN Ban doc ung ho MS 3444

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190020772003 Ma so 3443     hi Pham Thi hao Khu 5   xa Thach An huyen An Khe tinh Gia Lai nguoi-dan-ba-lam-lu-nhap-vien-khan-cap

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190 86174 8004 Ma so 3442   Ba Pham Thi Lan tro tai K7 8/H30/1 8Le Thanh Nghi Hoa uong Hai   hau gia-dinh-4-nguoi-trong-can-nha-tro-1 8-m-2

50,000

13/8/2019

IBV B 130 819104423 8005 Ma so 3441   Anh Tran Xuan Su xom 4 xa Dien Hung huyen Dien hau   Nghe An nhung-dua-tre-nheo-nhoc-longuoi-cha-khong-an-duoc

50,000

13/8/2019

IBV B 130 8190569916002 DANG TRI DUNG UH MS 3444   LY THI BAY

200,000

13/8/2019

IBV B 130 81900575 84002 Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong Da nang Ms 3444 Ba Ly Thi Bay Quang Nam

300,000

13/8/2019

IBV B 130 8190695304003 NGUYEN HUU TIEN Ung ho ma so 3444- ba Ly Thi Bay huyen Dai Loc Tinh Quang Nam

100,000

13/8/2019

IBV B 130 8190 8 8205 8001 LE HOANG NGHIA Ma so 3443   Ung ho hi Pham Thi hao Dia chi   Khu 5 xa Thach An huyen An Khe tinh Gia Lai

200,000

13/8/2019

IBV B 130 8190 825052001 Tran Ngoc Quy 34/4N Nguyen Thi Hue Hoc Mon   H M Ma so 3443   hi Pham Thi hao Dia chi   Khu 5 xa

300,000

13/8/2019

2 81152 130 819   135345 LUU THI TUYET UNG HO HAU VO THANH_ MA SO 3444

300,000

13/8/2019

165020 130 819   14495 8 Ms 3444   Giup co Bay FT19225006991207

300,000

13/8/2019

116399 130 819   151319   HUYEN TIEN UNG HO BA VO DINH LUONG (PHU AT   BINH DINH)-130 819-15 12 02

300,000

13/8/2019

176395 130 819   15191 8 Ung ho ma so 3441 FT1922543 8 8214 80

100,000

13/8/2019

911 8 85 130 819 17130 8   ung ho ms 3402 ong tran dinh viet

100,000

13/8/2019

32 8303 130 819   193045 3444

50,000

13/8/2019

32 8429 130 819   193307 3443

50,000

13/8/2019

87022 8   130 819 193637 Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3441 va 3444

100,000

13/8/2019

40 806 8 130 819   205239 Hieu linh

1,000,000

13/8/2019

415675 130 819   213040 30 8590 8936 huyen qua MoMo Ung ho MS 3302 Le Thi Lien

200,000

13/8/2019

949319 130 819   0 80541 Hoang thi thao dung k ung ho c pham thi chao gia lai FT1922592715022 8

500,000

13/8/2019

0120 85 130 819   090231 Ung ho gia dinh 3396

100,000

13/8/2019

940744 130 819   090543 IBFT Ung ho ma so 3443 Pham Thi hao

200,000

13/8/2019

113 817 130 819   091707 NGUYEN VIET BAO TRAM nop tm ct

500,000

13/8/2019

269062 130 819   095 849 gui 3444

100,000

13/8/2019

9 8 8019 130 819   101937 Ung ho tien ma so 3443 FT19225923911139

500,000

13/8/2019

15 8632 130 819   104501 Ung ho tien chi pham thi chao

1,000,000

13/8/2019

625723 130 819   105641 Pham Thuy Linh ung ho quy nhan ai MS 3444

500,000

13/8/2019

6 86561 130 819   111122 Ung ho ba Ly Thi Bay ma so 3444

100,000

13/8/2019

102 8 82 130 819   111201 Kim loan giup ms 3444 FT19225426149360

500,000

13/8/2019

103303 130 819   111310 Kim loan giup ms 3443 FT1922530 8206363

1,000,000

13/8/2019

104632 130 819   111652 Kim loan giup ms 3441 FT19225711539370

500,000

13/8/2019

411179 130 819   113609 ung ho ma so 3443 chi Pham Thi hao

2,000,000

13/8/2019

034653 130 819   11415 8 Nguyen mau Sau ung ho ma so 3444

500,000

13/8/2019

570595 130 819   123335 Ung ho ba Ly Thi Bay   MS 3444

150,000

13/8/2019

570 810 130 819   123 816 Ung ho chi Pham Thi hao   MS 3443

200,000

13/8/2019

57099 8 130 819   124205 Ung ho ba Pham Thi Lan   MS 3442

150,000

13/8/2019

V BVT   84963246 8 8 8   T tu 0011001000565 LE THI NGO   MAI sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 813217775406 VNVT20190 81356212 8 ma so 3444

200,000

13/8/2019

Sender 79202002 DD 130 819   SHGD 10000023 BO PHAM QUANG HUAN 9952190 81350954   HUYEN TIEN     HI HAO

100,000

13/8/2019

Sender 79317002 DD 130 819   SHGD 10000199 BO HI NHANH   ONG TY TNHH O DIEN LANH   HUYEN TIEN   UNG HO MA SO 3443 HIPHAM THI HAO(GIA LAI)BI BENH NHUO O AN THAY HUYET TUONG DT02432151 8 83(PHONG   TXH BENH VIENBA H MAI)

2,000,000

13/8/2019

Sender 79302001 DD 130 819   SHGD 10001690 BO PHAM THANH QUYNH ( KRMNO 1302190 813 86 836)QUYNH PHAM UNG HO MS 3443 (NHH   VIET OMBANK THANH ONG )

300,000

13/8/2019

Sender 7930300 8 DD 130 819   SHGD 10009099 BO NGUYEN THI NGO THUY UNG HO MA SO 3444

500,000

13/8/2019

Sender 79307005 DD 130 819   SHGD 10009906 BO HO THI HOA IBUNG HO MS 3443

200,000

13/8/2019

Sender 79302001 DD 130 819   SHGD 10003104 BO LE NGO LOI   ( KRMNO 0432190 813 8 8223)MA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU KHU 2   XA QUANG HU   HUYEN TAM NONG TINH PHU THO   (NHH   VIET OMBANK THANH ONG )

500,000

13/8/2019

Sender 79307005 DD 130 819   SHGD 10014226 BO PHAM XUAN TRUNG IBMA SO 3442     BA PHAM THI LAN (THUE TRO K7 8/H30/1 8 LE THANH NGHI (P   HOA UONG BA     HAI HAU DA NANG)  

500,000

13/8/2019

Sender 01314007 DD 130 819   SHGD 10002552 BO HOANG VAN HUNG MS 3444

50,000

14/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3445 HI NGUYEN THI THANH TUYEN GD TIEN MAT

3,000,000

14/8/2019

FTF_ N   9704366 80045139104 8   FrAcc 0071000961231   ToAcc 0451000476 8 89

300,000

14/8/2019

TRAN LINH HUONG - T HO MA SO 3437 BA HOANG THI TAP GD TIEN MAT

200,000

14/8/2019

TRAN THI MINH LOAN;BMT;UNG HO MA SO 3439; GD TIEN MAT

1,000,000

14/8/2019

TRAN THI MINH LOAN;BMT;UNG HO MA SO 3437;

1,000,000

14/8/2019

Sender 01310005 DD 140 819   SHGD 10005059 BO LE THI HUONG MA SO 3443 A DI DA PHAT

500,000

14/8/2019

Sender 01309001 DD 140 819   SHGD 10001670 BO NGO THI HONG DIEP UNG HO MA SO 3445

100,000

14/8/2019

Sender 01310012 DD 140 819   SHGD 10006925 BO HOANG THI HANH UNG HO MA SO 3444 BA LY THI BAY

200,000

14/8/2019

Sender 01310005 DD 140 819   SHGD 10007200 BO HOANG THI HANH UNG HO MA SO 3445 HI NGUYEN THI THANH TUYEN

200,000

14/8/2019

Sender 01310001 DD 140 819   SHGD 10012042 BO HA THI HONG PHU MA SO 3445

100,000

14/8/2019

Sender 01309001 DD 140 819   SHGD 1000271 8 BO LUONG DUY LONG MS 3445 HU     ON MAU KHOE

100,000

14/8/2019

Sender 01309001 DD 140 819   SHGD 10004576 BO NGUYEN THANH NGA UNG HO MS 3432 ONG VO DINH LUO NG

900,000

14/8/2019

Sender 01310005 DD 140 819   SHGD 100152 87 BO HUYNH KIM NGO UNG HO   HI NGUYEN THI THANH TUYE N MA SO 3445

100,000

14/8/2019

IBPS/SE 79334001 DD 140 819   SH 10000776 BO NGUYEN THI THU QUE1510931 UNG HO MA 3445 (V B) - NH TM P NGOAI THUONG HA NOI

200,000

14/8/2019

MBV B21 8 890 832 Ung ho be Tran Thi Minh Trang ms 3445   T tu 0451000265 852 HOANG HANH LIEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

14/8/2019

MBV B 21 8 893942   33 86   T tu Nguyen Phuong Thuy toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B 21 8 89 81 84 3445     T tu nguyen minh hang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

14/8/2019

MBV B21 8900 879 doan ngoc luu chuyen ung ho ma so 3444   T tu 0011001702139 LY THANH HANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

14/8/2019

MBV B21 8922662 ung ho ma so 3433 be Thuy Duong   T tu 0011001962955 DOAN HUONG LAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

3,000,000

14/8/2019

MBV B 21 8941064   ma so 3445   T tu Tran thi minh trang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B21 8947933 ma so 3445     T tu 0901000117300 NGUYEN THI HANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

14/8/2019

MBV B21 89520 87 ma so 3444     T tu 0901000117300 NGUYEN THI HANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

14/8/2019

MBV B 21 8979911   ms 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen   T tu ngoc tram toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

100,000

14/8/2019

MBV B21 89975 84 xin giup do chi Lien (ma so 3302)     T tu 044100397924 8 AU DUONG NGO   TRAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

14/8/2019

MBV B 219042993   Ms 3445   Mong con mau khoe   T tu Pham Huong Tra toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

100,000

14/8/2019

MBV B219046115 quyen gop cho ma so 3302   T tu 0531002516245 VO THI THANH NGUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

14/8/2019

MBV B2190715 82 ma so 3445     T tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

14/8/2019

MBV B2190 8593 8 Ma so     3437 Hoang Thi Tap   T tu 00210021 84566 PHAN XUAN HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

14/8/2019

MBV B 219093570   ma so 3396   T tu to thi ly toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

14/8/2019

MBV B 219094453   ma so 3445   T tu to thi ly toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

14/8/2019

MBV B 2190951 85   ma so 3302   T tu to thi ly toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

14/8/2019

MBV B219114550 ung ho gia dinh chi Lien Ha Tinh   T tu 0351000 842945 DAO VAN HA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

14/8/2019

MBV B 219159540     on bi benh   T tu MS 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

400,000

14/8/2019

MBV B219173692 Ung ho Ma so 3302 hiLe Thi Lien(thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Tinh     T tu 0121001 840 807 NGUYEN TIEN MANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

14/8/2019

MBV B 2191 83431   3440   T tu D toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

10,000,000

14/8/2019

MBV B 21 866 8077   Ma so 3445-c Ng Th Thanh Tuyen-NgheAn-09442 86023   T tu GD Thinh uc Kiet Minh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

14/8/2019

MBV B 21 866 8265   Ma so 3444- Ly Thi Bay-Q Nam- 0773 329 311     T tu GD Thinh uc Kiet Minh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

14/8/2019

MBV B 21 866 8526   Ma so 3443-Pham Thi hao-Gia Lai-sdt 024 3215 1 8 83     T tu GD Thinh uc Kiet Minh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

14/8/2019

MBV B 21 866 8 819 Ma so 3441- Tran Xuan Su-Nghe An- 0963 163   695   T tu GD Thinh uc Kiet Minh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

14/8/2019

MBV B21 8705703 ho tro ba bay dai loc quang nam thon thanh phu xa dai chanh doi 1   T tu 035100004092 8 LE TIEN NAM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

14/8/2019

MBV B21 8716624 cua hang Phap Tam Bac Ninh ung ho ma so 3445   T tu 0731000 86 86 8 8 NGUYEN THI THU HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

14/8/2019

MBV B 21 8719701   ma so 3445 chi Nguyen Thanh Tuyen     T tu nguyen dung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B21 872234 8 Ung ho be gai bi benh la     T tu 07210005511 87 NGUYEN HO HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

14/8/2019

MBV B 21 8727 8 82 ma so 3443- chi hao     T tu Hanh TN toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

14/8/2019

MBV B 21 873422 8   Ma so 3445 chi Nguyen Thi Thanh Nghe An   T tu Do Thi Ngoc hau toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

14/8/2019

MBV B21 8755 8 8 8 ung ho ma 3444 Ba Ly Thi Bay Quang Nam   T tu 0071004145321 NGUYEN HOAI THU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

500,000

14/8/2019

MBV B 21 8757770   Be gai Minh Trang do benh la   T tu MS 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B21 8766661 ung ho ma so 3445   chi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han Quang Trung TP     Vinh Nghe An   T tu 0451000226777 NGUYEN NGO HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

14/8/2019

MBV B21 8773622 giup do chi le thi lien ma so 3302   T tu 01 81003403665 TRAN THI NGO DIEP toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

14/8/2019

MBV B 21 87 87252   ung ho ma so 3441   T tu giau ten toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B 21 87 87556   ung ho ma so 3442   T tu giau ten toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B 21 87 87 825 ung ho ma so 3443   T tu giau ten toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B 21 87 8 8065 ung ho ma so 3444   T tu giau ten toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B 21 87 8 8297 ung ho ma so 3445   T tu giau ten toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B 21 8 806425   con gai bi benh liet toan than     T tu Nguyen thi Thanh Tuyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

14/8/2019

MBV B21 8 844632 ms 3445     T tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

14/8/2019

MBV B21 8 84 897 8 ungho   T tu 011100027622 8 BUI THI YEN NHI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

14/8/2019

MBV B21 8 862 873 3302     T tu 0111000304572 TRUONG THI HUYEN TRAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

14/8/2019

MBV B 21 8 876610   ung ho MS 3445   T tu Ha Quang Nghia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

14/8/2019

IBV B 130 8190676746002 KHU   LE HOA Ma so 3443 - c Pham Thi hao

200,000

14/8/2019

IBV B 130 8190630222002 Toan Nguyen 67 Mai hi Tho     H M Giup do hoan canh kho khan

50,000

14/8/2019

IBV B 140 8190677356002 phan ngoc hung Giup ma so   3445

100,000

14/8/2019

IBV B 140 8190610412003 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3443     hi Pham Thi hao

300,000

14/8/2019

IBV B 140 8190221204002 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3444   Ba Ly Thi Bay

300,000

14/8/2019

IBV B 140 81905597 80004 NGUYEN HAI DUONG Ma so 3442   Ba Pham Thi Lan

300,000

14/8/2019

IBV B 140 8190975723003 NGUYEN THI SUONG Ma so 3437   Ba Hoang Thi TapDia chi   Thon hi Tru xa Hop Ly   huyen Ly Nhan tinh Ha Nam

50,000

14/8/2019

IBV B 140 8190519147001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3445

100,000

14/8/2019

IBV B 140 8190441415002 HOANG THI HUONG Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen Nghe An

500,000

14/8/2019

IBV B 140 8190710 839001 NGUYEN VAN UT Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen   Ngay Vu Lan con xin goi tam long ve Me!

450,000

14/8/2019

IBV B 140 81902 80597003 NGUYEN THI QUYNH DUNG Giup be Tran Dinh Manh o Ha Nam

1,000,000

14/8/2019

IBV B 140 8191007215001 NGUYEN THI KIM OANH Ung ho Ma so 3445 - Nguyen thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han P   Quang Trung TP Vinh   Nghe An  

100,000

14/8/2019

IBV B 140 8190624023001 VU THI MAI   Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen   Ma so 3444 Ba Ly Thi Bay

600,000

14/8/2019

IBV B 140 8190 822329001 NGUYEN THI HIEN LUONG ung ho Ma so 3444 em Vo Thanh

100,000

14/8/2019

IBV B 140 81909 85219001 Nguyen Thanh Ha Nguyen Van u   Long Bien Ha Noi Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo

100,000

14/8/2019

IBV B 140 8190052091002 Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A   Nguyen anh han Quang Trung Vinh Ng hoan canh kho khan

100,000

14/8/2019

IBV B 140 8190 829151001 Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A   duong Nguyen anh han   phuong Quang Xot thuong

60,000

14/8/2019

IBV B 140 8190596591002 nguyen van duong 256/34 phan huy ich p 12 go vap hcm 3445

500,000

14/8/2019

IBV B 140 81900 83529001 Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen Nguyen   anh han P   Quang Trung TP   Vinh   Nghe An be gai bi benh la liet nguoi

300,000

14/8/2019

IBV B 140 8190997025001 NGUYEN THANH THUONG MS3445

200,000

14/8/2019

IBV B 140 81903132 85001 Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A   Nguyen anh han   Q Trung Vinh N   An be-gai-dang-khoe-manh-bong-do-benh-la

100,000

14/8/2019

IBV B 140 8190199001001 Luu Van Thuan Hnoi Ma so 3445

300,000

14/8/2019

IBV B 140 8190196251001 VU THI THU 1 8/3 HOA LONG VINH PHU THUAN AN BINH DUONG ung ho MS 3443 va 3445 moi hoan canh 100 ngan

200,000

14/8/2019

IBV B 140 8190672721001 Le tu quoc thang Tp ho chi minh 3445 chi Nguyen Thi Thanh

300,000

14/8/2019

IBV B 140 819090096 8002 be Nam Anh   Minh Anh tp Vung Tau ung ho 99 ngo 6A   Nguyen anh han   P   Quang Trung Vinh Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen

500,000

14/8/2019

IBV B 140 81905 840 84002 Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han phuong Quang Ung ho ma so 3445

100,000

14/8/2019

IBV B 140 819064 8076001 DUONG THI BI H HANH giup MS   33 86 Lo Thi Sieng

500,000

14/8/2019

IBV B 140 819040 8576002 DUONG THI BI H HANH giup do MS 3302 Le Thi Lien

1,000,000

14/8/2019

IBV B 140 8190 8 82 822003 VO THI   AM THUY Giup chau Minh Trang MS 3445

1,000,000

14/8/2019

IBV B 140 81906 86272005 TIT-HAU N02-T3 2990

200,000

14/8/2019

IBV B 140 8190512262003 LE NHUT BA     Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen

100,000

14/8/2019

IBV B 140 81901 86662001 Ma so 3302     hi Le Thi Lien thon Thanh Long   xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Vo benh nao om 3 con tho bat luc nhin chong sap mu

500,000

14/8/2019

IBV B 140 8190 855466002 Ma so 3396   Ong Tran Van Ung Xom 3 xa Hai Phuong huyen Hai Hau tinh Nam Dinh Bo chet tham me tam than   ba dua tre song lay lat

200,000

14/8/2019

IBV B 140 8190069720001 Tra Du Ha Noi ung ho MS 3445

500,000

14/8/2019

IBV B 140 81904041 80001 Nguyen Hoang Long 45 duong 817 ta Quang Buu P5 Q 8 3445 va 33 86

2,000,000

14/8/2019

IBV B 140 8190699 850001 NGO DOAN KHANH VINH Ung ho MS 3445- Nguyen Thi Thanh Tuyen

50,000

14/8/2019

IBV B 140 81906027 86001 NGUYEN THI MY AM   Ho tro chi Lien o Ha Tinh

200,000

14/8/2019

IBV B 140 81906 84 836001 NGUYEN THI THU HIEN ung ho ma so 3445 - be Minh Trang- Vinh Nghe An

200,000

14/8/2019

IBV B 140 819075 8096002 NGUYEN THI THU HIEN Ung ho ma so 3444 - em Vo Thanh - Quang Nam

200,000

14/8/2019

IBV B 140 81906 84936001 Le Ngoc Lan 263/34 Nguyen Hong Dao F   14 Q TB   TP H M Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo

400,000

14/8/2019

IBV B 140 81906 8655 8001 Dang Dung Ha Noi Ma so 3445

100,000

14/8/2019

IBV B 140 819067759 8002 TRAN THI MANH Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han phuong Quang Trung TP     Vinh Nghe An

1,000,000

14/8/2019

IBV B 140 8190591306001 NINH THI QUYNH ANH Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han phuong Quang Trung TP     Vinh Nghe An

300,000

14/8/2019

IBV B 140 819043 82 86001 ab as as

1,000

14/8/2019

IBV B 140 8190466696001   HU VAN KHA   Ung ho chau tran thi minh trang nghe an

150,000

14/8/2019

IBV B 140 8190055464001 NGUYEN THI BINH MINH ung ho gia dinh hi Lien   thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Tinh   (ma so 3302)

500,000

14/8/2019

IBV B 140 81904 846 85001 ONG THANH TRUNG GUI UNG HO   HI LE THI LIEN MA SO 3302 THON THANH LONG XA THA H BAN HUYEN THA H HA HA TINH

2,000,000

14/8/2019

IBV B 140 81909 8 8269002 NGUYEN THI THANH NHAN ung ho MS 3445

200,000

14/8/2019

302002 140 819   015 807 Ungho ms 3444 FT19226 800010200

100,000

14/8/2019

706129 140 819   060753 Ma so 3302 hi Le Thi Lien (thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Tinh)  

300,000

14/8/2019

306773 140 819   070309 Ung ho ms3445 FT192260 83335310

1,000,000

14/8/2019

30 8314 140 819   072555 Ma so 3445 FT192267674155 80

100,000

14/8/2019

171349 140 819   0 82255 Ma so 3302 chi LE THI LIEN

100,000

14/8/2019

94 847 8 140 819   0 82402 Ung ho ms 3445 nguyen thi thanh tuyen Mong chau mau khoe

100,000

14/8/2019

86 8277   140 819 0 84027   huyen tien cho be Tran Thi Minh Trang bi benh la

1,000,000

14/8/2019

31 8920 140 819   0 84101 Ung ho MS 3445 FT192269912 81393

100,000

14/8/2019

69 8015 140 819   0 8475 8 ung ho chi Nguyen Thi Thanh Tuyen ma so 3445

500,000

14/8/2019

159491 140 819   092107 3443   HI PHAM THI HAO

200,000

14/8/2019

840093   140 819 100030 NH99 UNG HO MA SO 3445 NGUYEN THITHANH TUYEN FT192265159 831 80

300,000

14/8/2019

353 801 140 819   103911 NNDung ung ho ong Vo Dinh Uong MS3432 FT19226907103754

200,000

14/8/2019

0134 86 140 819   105353 Nguyn thng tuyn MS 3445

50,000

14/8/2019

017339 140 819   110220 Ung ho Tran xuan su Ms 3441

50,000

14/8/2019

62 8634 140 819   122140 Ung ho ma so 3443

500,000

14/8/2019

979697 140 819   12435 8 Ung ho MS3302 Le Thi Lien Thon Thanh Long Xa Thach Ban Thach Ha Ha Tinh

100,000

14/8/2019

393193 140 819   130615 MS 3439- ba Nguyen Thi Sau Tam Nong Phu Tho FT19226 89 8574220

300,000

14/8/2019

716951 140 819   135307 chuyen khoan ho tro chi Lien Ma so 3302 hi Le Thi Lien (thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach

500,000

14/8/2019

261703 140 819   141303 3302

200,000

14/8/2019

020327 140 819   143 859 nguyen thi nga ha long quang ninh ung ho ma 3302 le thi lien 039690 8925

500,000

14/8/2019

3 85 814 140 819   144 821 Ung ho ma so 3445

100,000

14/8/2019

3 86027 140 819   145009 Ung ho ma so 3444

50,000

14/8/2019

62 8 865 140 819   15025 8 30 8 87 84736 huyen qua MoMo Ms 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen

100,000

14/8/2019

436941 140 819   153140 Dinh Hoai ung ho ma so 3443 quy nhan ai bao dan tri FT1922605774 8941

500,000

14/8/2019

440540 140 819   154114 Ung ho MS 3445 chuc hau Minh Trang som khoi FT19226040677633

100,000

14/8/2019

3947 85 140 819   155720 ung ho MS 3436 vo anh Thao Van Sua

900,000

14/8/2019

0499 8 8 140 819   16102 8 Pham Thi Thanh Nha giup MS 3443 Pham Thi hao

200,000

14/8/2019

004400 140 819   162242 Ma so 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen   MS 3435     Ha Van Van

300,000

14/8/2019

146754 140 819   163950 Ung ho chi lien ma so 3302

100,000

14/8/2019

473552 140 819   170 811 Thien Trang 261 8 chuyen bao dien tu dan tri FT1922616440579 8

100,000

14/8/2019

500512 140 819   1 85047 Ma so 3445 hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A Duong Nguyen anh   han phuong Quang Trung TP

150,000

14/8/2019

246096 140 819   190537   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen   MS 3445

200,000

14/8/2019

421140 140 819   204527 Pham ngoc diep ung ho ms 3445

100,000

14/8/2019

213753 140 819   213753 Nho bao Dan Tri gui toi chi Pham Thi Trao Ma so 3443

100,000

14/8/2019

667 863 140 819   093 823 Ung ho chi Nguyen Thi Thanh Tuyen MS 3445  

200,000

14/8/2019

V BVT   8497755 83 86   T tu 0011001972177 DUONG THU NGO sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 813230 859103 VNVT20190 813573151 Ung ho Ma so 3443 Pham Thi hao Dt 02432151 8 83

100,000

14/8/2019

AO THANH MAI;MA SO 3445;

100,000

14/8/2019

Sender 01204001 DD 140 819   SHGD 11557315 BO PHAM PHI DON UNG HO A   GIA DINH O HOAN ANH K HO KHAN KH NHAN TIEN TAI N THANH   ONG HA NOI

2,000,000

14/8/2019

Sender 79333001 DD 140 819   SHGD 10000540 BO NGUYEN THI HOANG HAU NG T HOANG HAU UNG HO MA S O 3445 H I NGUYEN THI THANH TUYEN

200,000

14/8/2019

Sender 4 8304001 DD 140 819   SHGD 10001756 BO NGUYEN KHOI NGUYEN MA SO 3445 HI NGUYEN THI TH ANH TUYEN TAI NGOAI THUONG VIET NAM N THANH ONG

300,000

14/8/2019

Sender 79307005 DD 140 819   SHGD 1000 8995 BO TRAN THI TUYET MAI IBUNG HO TU THIEN MA SO 3445   HI NGUYEN THI THANH TUYEN

500,000

14/8/2019

Sender 01310005 DD 140 819   SHGD 10009506 BO LE THI KIM MY UNG HO MA SO 3445

50,000

14/8/2019

Sender 79201001 DD 140 819   SHGD 10006663 BO PHAM ONG THANH   MA SO 3445 HI NGUYEN THI THANH TUYEN

200,000

14/8/2019

Sender 01310005 DD 140 819   SHGD 10011147 BO NGUYEN VAN LUONG MS 33 86 HI LO THI SIENG MUONG 1 XA MUONG KIM HUYEN THAN UYEN TINH LAI   HAU SO DT 0936 109   857

500,000

14/8/2019

Sender 7930300 8 DD 140 819   SHGD 10014770 BO NGUYEN SU QUANG THAO MA SO 3445 HI NGUYEN THI THANH TUYEN

350,000

14/8/2019

Sender 79307005 DD 140 819   SHGD 10014526 BO NGUYEN VAN VINH IBUNG HO MA SO 3445(150 000)   3 444(100 000) 3443(100   000) 3442(150 000)   3441(200 000) 3440(100   000) 3439(100 000)   343 8(150 000)

1,050,000

14/8/2019

Sender 01310001 DD 140 819   SHGD 10006672 BO NGUYEN NGO HUY UNG HO QUY TAM LONG NHAN AI   MS   3445

500,000

15/8/2019

/Ref PALPM90HRXW{//}/ Ref PALPM90HRXW{//} LP VNM90HRXW GIUP DO MS3445GIUP DO MS3445 DV MS L UU THI MINH HUE

5,000,000

15/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3446 ONG LE NGO NHAT GD TIEN MAT

2,000,000

15/8/2019

NGUYEN THI NGO KHUYEN UNG HO HI LE THI LIEN THA H HA HA TINH GD TIEN MAT

1,000,000

15/8/2019

NGUYEN VAN TAM;UNG HO MA SO 3446;

300,000

15/8/2019

Sender 01310012 DD 150 819   SHGD 10002496 BO NGUYEN DOAN DU   UNG HO MA SO 3445

400,000

15/8/2019

Sender 01310012 DD 150 819   SHGD 10006 844 BO TRAN THI THANH HOA GOUP DO MS 3444 BA LY THI B AY DOI 1   THON THANH PHU XA DAI HANH   HUYEN DAI LO   QUANG NAM

500,000

15/8/2019

Sender 79305001 DD 150 819   SHGD 10002440 BO HO TRUNG THAO GIUP DO TU THIEN MS 3445

500,000

15/8/2019

Sender 01323001 DD 150 819   SHGD 1000090 8 BO NGUYEN THI KIM OANH 10 NGUYEN THI KIM OANH 0UNG HO MA SO 3434 3437 3427 3369

4,000,000

15/8/2019

MBV B 219193243   Ms 33 86 sdt 0936109 857   T tu Lo thi sieng toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

15/8/2019

MBV B 219199093   Ma so 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen Nghe An   T tu Lam Hanh Uyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

15/8/2019

MBV B2192020 81 e trang vinh phuc ung ho ms 3444   T tu 0361000293026 NGO THI THU TRANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

15/8/2019

MBV B 219209 897   3445   T tu vu thi tuyet mai toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

15/8/2019

MBV B219213495 Thu Suong ung ho be Nguyen Thi Minh Trang Nghe An ms 3445   T tu 0061001012631 TRAN THI THU SUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

15/8/2019

MBV B 219250336   Ms 3446 3445 3444 3443 3442   T tu ndh toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

15/8/2019

MBV B 219262291   Ung ho ma so 3446 3445 3444   3443 3442   T tu Nguyen Thi Van Nga toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

500,000

15/8/2019

MBV B 219269041   nguoi gia neo don   T tu Tran Kim Long toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

15/8/2019

MBV B 219276920   ma so 3444   T tu Nguyen hai yen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B2192 87069 ung ho Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2   xa Xuan Du huyen Nhu Thanh tinh Thanh Hoa   T tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B 2192930 82   hc 3444 3445 3446 moi hc 300k     T tu cao thi dung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

900,000

15/8/2019

MBV B21933 8542 ma so 3446     T tu 0301002 829231 LUONG XUAN BA H toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B219342 824 ung ho ms 3433   T tu 0031000276447 BUI THI THU HUE toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B219371577 Giup MS 3444   T tu 06110001 8 8139 NGUYEN THI NGAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

15/8/2019

MBV B 219406357   3445-Nguyen Thi Thanh Tuyen TP Vinh Nghe An   T tu Toan gia toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

15/8/2019

MBV B 21940 8347   cac chau co hoan canh kho khan     T tu le thi thu huong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 219431 852   Ma so 3446 Le Ngoc That   T tu Ma so 3446 Le Ngoc That toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

20,000

15/8/2019

MBV B 219432965   Ma so 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen   T tu Ma so 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

20,000

15/8/2019

MBV B 2194340 83   Ma so 3444 Ly Thi Bay   T tu Ma so 3444 Ly Thi Bay toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

15/8/2019

MBV B 219436064   Ma so 3443 Pham Thi hao     T tu Ma so 3443 Pham Thi hao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

20,000

15/8/2019

MBV B219465176 trung ung ho ma so 3446   T tu 0 821000146003 PHAM VAN TRUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

15/8/2019

MBV B219466191 ung ho ms 3446 Ong Le Ngoc Nhat   T tu 02 81001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B219469341 ms 3443 ung ho chi Pham Thi hao     T tu 00210003002 86 HOANG DU   SAM toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

15/8/2019

MBV B 219477969   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3431 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 21947 8460   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3432 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194790 8 8   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3433 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 219479992   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3435 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 80449   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3436 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 80 8 8 8 cn ve huu     T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3437 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 81402   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 343 8 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 81751   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3439 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 82072   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3440 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 8253 8   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3441 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 83101   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3442 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 83473   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3443 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 83957   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3444 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 84371   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3445 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B 2194 85033   cn ve huu   T tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3446 toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

15/8/2019

MBV B219497536 ung ho ms 3446 quy tam long nhan ai   T tu 03910009 85474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

15/8/2019

MBV B2195074 80 ung ho ma 3439 3443   T tu 0011002564534 DANG QUANG THANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

15/8/2019

MBV B 219512591   con trai bi tai nan 2 lan   T tu Le Ngoc Nhat toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

15/8/2019

MBV B 219523644   UH ms 3433   T tu Thuy Tran toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

15/8/2019

MBV B21952 8370 ung ho ma so 3446   T tu 001100091657 8 MAI VIET HUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

15/8/2019

MBV B219554625 3446     T tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B219556042 ung ho ma so 3446 ong le ngoc nhat   T tu 03410069 86197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

15/8/2019

MBV B 219574665   3444   T tu Lam Hoa toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

15/8/2019

MBV B 219576463   3446   T tu LamHoa toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

15/8/2019

MBV B 219634 875   ma so 3439   T tu Nguyen Hoang Thao toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

15/8/2019

MBV B 219661 831   ma so 3446 ong Le Ngoc Nhat Thanh Hoa   T tu Lam Hanh Uyen toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

15/8/2019

MBV B21967 83 84 giup gd ong le ngoc nhat thon 2   xa xuan du huyen nhu thanh tinh thanh hoa   T tu 0421000419741 NGUYEN HANH DAI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

15/8/2019

MBV B 2196 8100 8   ms 3446 o nguyen ngox nhat nhu thanh thanh hoa   T tu nguyen minh thu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

200,000

15/8/2019

MBV B2196 82 856 ma so 3446   le ngoc nhat   T tu 0051000076036 TRAN VAN HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B 2196 83397   ms 3445-nguyen thanh tuyen   quang trung nghe an   T tu nguyen minh thu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

300,000

15/8/2019

MBV B 2196 8 8122   MS 3445   T tu Ngoc Do toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

15/8/2019

MBV B219756249 ck bao dan tri   T tu 0451000359726 VU THI HANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B2197705 87 ung ho MS   3446   T tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

15/8/2019

MBV B2197 86049 UngHo MS 3446 ong Le Ngoc Nhat   T tu 0011004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

15/8/2019

IBV B 140 81902 890 87002 thang hanoi 3445

1,000,000

15/8/2019

IBV B 150 8190427469001 MAI TUONG VY UH MS 3302 le thi lien

500,000

15/8/2019

IBV B 150 8190521931001 phan ngoc hung Giup ma so   3446

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190 800035001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3446

100,000

15/8/2019

IBV B 150 81903 80155001 Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem   Ha Noi Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat Nhu Xuan Thanh Hoa

400,000

15/8/2019

IBV B 150 8190735 863002 Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem   Ha Noi Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen TP Vinh

400,000

15/8/2019

IBV B 150 8190907635002 BUI QUANG TRUNG Ma so 3444   Ba Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai   hanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

200,000

15/8/2019

IBV B 150 8190023217001 Ma so 3446   Ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   tinh Thanh H ha me

60,000

15/8/2019

IBV B 150 8190075209001 TRAN HOANG VU Nhan ai

500,000

15/8/2019

IBV B 150 819099 8217001 Pham Thi Minh Phuong To 1 8 KP4 Long Binh Bien Hoa Dong Nai Ma so 3446 - Le Ngoc Nhat

300,000

15/8/2019

IBV B 150 819059 8051001 NGUYEN THI THU HUONG 1     Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han phuong Quang Trung TP     Vinh Nghe An

80,000

15/8/2019

IBV B 150 8190451471002 NGUYEN THI THU HUONG Ma so 3433   Anh Dinh Huu Nghia Tieu khu 8   thi tran Quy Dat huyen Minh Hoa tinh Quang Binh

80,000

15/8/2019

IBV B 150 81904 822 87003 NGUYEN THI THU HUONG Ma so 3434   Anh Nguyen Van Loi - chi Lam Thi Vinh xom Thach Son xa Dong Van   huyen Thanh huong tinh Nghe An

80,000

15/8/2019

IBV B 150 819096 8 837001 PHAM TUAN NAM ung ho ms 3445

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190700449001   ao Minh Hieu   ao Minh Huyen 1 8 Hoe Nhai BD   HN ung ho ma so 3443 3444 3445   3446

1,000,000

15/8/2019

IBV B 150 8190545574002 Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MaSo 3446     Le Ngoc Nhat

200,000

15/8/2019

IBV B 150 8190150254004 NGUYEN THI TRANG Ma so 3446   Ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du   huyen Nhu Thanh   tinh Thanh HoaSo DT 0327 55   66 14

200,000

15/8/2019

IBV B 150 81900126 86001 Vo Thi Ut   PD Dieu Hoa 17/1 Phan Van Hon   Nam Lan Ba Diem Hoc Mon   H M 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2   xa Xuan Du huyen

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190273760002 Vo Thi Ut   PD Dieu Hoa 17/1 Phan Van Hon   Nam Lan Ba Diem Hoc Mon   H M 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A    

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190733512003 Vo Thi Ut   PD Dieu Hoa 17/1 Nam Lan Ba Diem Hoc Mon H M 3444   Ba Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu    

100,000

15/8/2019

IBV B 150 81901276 84004 Vo Thi Ut   PD Dieu Hoa 17/1 Nam Lan Ba Diem Hoc Mon H M 3443     hi Pham Thi hao

100,000

15/8/2019

IBV B 150 81902 87532005 Nguyen Thanh An 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3442 Ba Pham Thi Lan

100,000

15/8/2019

IBV B 150 81904274 80006 Nguyen Thanh An 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3441 Anh Tran Xuan Su

100,000

15/8/2019

IBV B 150 819009 8 824007 Vo Van Nhiet 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3440 Ung ho nugoli dan dao Phu Quoc

100,000

15/8/2019

IBV B 150 819012945600 8 Vo Van De 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3439 Ba Nguyen Thi Sau

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190125364009 Thai Thi Loi 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3440 ung ho nguoi dan dao Phu Quoc

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190951220010 Thai Thi Loi 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3446 Ong Le Ngoc Nhat

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190497360011 Vo Van De 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190246936012 Vo Van Vong 17/1 Nam Lan Ba Diem   Hoc Mon H M 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen

100,000

15/8/2019

IBV B 150 81907229 82001 NLNQ   Ma so 3446 (Ong Le Ngoc Nhat   Thanh Hoa)

200,000

15/8/2019

IBV B 150 8190 862650001 quach dinh phuc tp   ninh binh Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190475 87 8002 NGUYEN BAO NGO   Giup do chi le thi lien Ma so 3303

300,000

15/8/2019

IBV B 150 8190267 800001 Nguyen Nhat Minh TTN1 P   TTN quan 12   H M Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat Thanh Hoa)

50,000

15/8/2019

IBV B 150 819015 8706001 Dang Nguyet Quan 7 Ho chi Minh Ung Ho Ma so 3439 Nguyen Thi Sau

500,000

15/8/2019

IBV B 150 8190134362003 Dang Nguyet Quan 7 Ho chi Minh Ung Ho Ma so 3446 Le Ngoc Nhat

500,000

15/8/2019

IBV B 150 8190923730001 NGUYEN DU   TRUNG Ho tro MS 3446

100,000

15/8/2019

IBV B 150 819000 8640001 PHAM THUY DUONG Ung ho Ma so 3446

500,000

15/8/2019

IBV B 150 8190 8 8 8112002 PHAM THUY DUONG Ung ho Ma so 3445

1,000,000

15/8/2019

IBV B 150 8190742 8 84003 NGUYEN DANG BINH ung ho ma so 3446

200,000

15/8/2019

IBV B 150 8190056637003 NGUYEN THI THANH VAN Ung cho chi PHAM THI HAO - Ms 3443

100,000

15/8/2019

IBV B 150 8190432117001 Luu   hi Anh Hnoi Ma so 3446

300,000

15/8/2019

IBV B 150 8190129 837001 Tran Duc Long Hanoi Ma so 3445

500,000

15/8/2019

IBV B 150 81910471 81001 Ma so 3446   Ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   tinh Thanh H con trai bi tai nan giao thong 2 lan

200,000

15/8/2019

IBV B 150 81907 85793002   Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han phuong Quang con gai bi Minh Trang bi benh la teo top tay chan

300,000

15/8/2019

IBV B 150 8190601755003 Ma so 3444   Ba Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai hanh   huyen Dai con trai ten Thanh bi tai nan xe may

200,000

15/8/2019

IBV B 150 8190299611001 ab as as

1,000

15/8/2019

IBV B 150 8190056757002 HUA THUY VI   PK AN PHUO GIUP LE NGO NHAT-THANH HOA-MS 3446

500,000

15/8/2019

IBV B 150 8190754 845003 HUA THUY VI   PK AN PHUO GIU   NG   THI THANH TUYEN-NGHE AN-MS 3445

500,000

15/8/2019

IBV B 150 8190264399001 HUYNH LANG KIEU ung ho ma so 3445 nguyen thi thanh tuyen

2,000,000

15/8/2019

IBV B 150 8190117 867002 NGUYEN HOAI PHUONG Ma so 3446   Ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du   huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

500,000

15/8/2019

IBV B 150 8190706091004 TRUONG QUO   BAO Giup MS 342 8(500) 3429(100)   3430(500) 3431(300) 3432(300)   3433(500) 3434(300)

2,500,000

15/8/2019

IBV B 150 819077 8603005 TRUONG QUO   BAO Giup MS 3435(100) 3436(100)   3437(100) 343 8(300) 3439(100)   3440(100) 3441(500)

1,300,000

15/8/2019

IBV B 150 8190250725001 Vi Q5 Ms 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen

500,000

15/8/2019

53 8350 140 819   221251 Ma so 3302 chi le thi lien FT19227 8 83215593

100,000

15/8/2019

269691 140 819   224257 HA TRANG UH MS 3302 3396 3443 3445 100K x 4

400,000

15/8/2019

034050 140 819   224 804 IBFTA 190 814000036320 Ung ho chi Lien MS 3302

100,000

15/8/2019

7700 82 150 819   000446 Tonyken gui quy nhan ai

1,000,000

15/8/2019

560 840 150 819   075936 Ung ho chi le thi lien bi benh nao chong bi mu FT19227536254302

500,000

15/8/2019

001047 150 819   0 80939 190 815000002332 Ma so 3444 ma so 3445 ma so 3446 ZP5DHEA5HLM6

150,000

15/8/2019

732100 150 819   0 85014 ung ho ma so 3444

100,000

15/8/2019

5 875 84 150 819   095211 Ung ho ma so 3446 FT19227340277570

100,000

15/8/2019

5 890 89 150 819   095647 Ung ho ms 3444 FT19227 879 8940 8 8

100,000

15/8/2019

290507 150 819   100 829   huyen tien ung ho ma so 3446 ong le ngoc nhat

200,000

15/8/2019

594100 150 819   101145 Ung ho be minh trang ma so 3445 FT19227001202470

200,000

15/8/2019

840346   150 819 102239 Ung ho chi Pham Thi hao

2,000,000

15/8/2019

620431 150 819   113316 Ma so 3446 FT192270602 875 83

300,000

15/8/2019

127313 150 819   113600 ung ho ong Le Ngoc Nhat ma so 3446

500,000

15/8/2019

466 875 150 819   133031 ma so 3445

500,000

15/8/2019

655009 150 819   13573 8 Ung ho tu thien MS 3445 Nguyen thi thanh tuyen FT19227 816094214

200,000

15/8/2019

016425 150 819   135900 IBFTA 190 815000017112 TRAN NGUYEN HOANG MINH giup do chau Trang MS 3445

1,000,000

15/8/2019

74275 8 150 819   144021 ung ho ma so 3445 chi nguyen thanh tuyen nghe an

500,000

15/8/2019

016926 150 819   144151 IBFTA 190 81500001 8250 Ung ho MS 3430

800,000

15/8/2019

67051 8 150 819   144511 Ung ho ma 3445 FT19227 8 8370 8241

200,000

15/8/2019

47 8971 150 819   151911 Ung ho ma so 3446

50,000

15/8/2019

41164 8 150 819   154055 Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2   xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

200,000

15/8/2019

6960 81 150 819   15523 8 Huong Giang ung ho ma so 3446 ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du huyen Nhu Thanh tinh Thanh Hoa FT19

300,000

15/8/2019

504609 150 819   163722 Ung ho chau HRchel ma 3426

100,000

15/8/2019

724617 150 819   17025 8 Ma so 3445 Mong con khoe manh FT19227 800112956

500,000

15/8/2019

725700 150 819   170539 Ma so 3443 Mong chi vuot qua FT19227620495240

200,000

15/8/2019

770072 150 819   194 845 Ung ho ma 3446 le ngoc nhat FT19227009957397

200,000

15/8/2019

0303 86 150 819   202643 IBFTA 190 81500003435 8 giup ong Le Ngoc Nhat   ms 3446

500,000

15/8/2019

096 834 150 819   205210 3095439076 huyen qua MoMo UNG HO HOANG THI TAP MS 3437

50,000

15/8/2019

495351 150 819   210142 Ngan hang TM P Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476 8 89 Dang Thi Thu Trang ung ho anh Xuan MS 3441

500,000

15/8/2019

227420 150 819   210650 Ngan hang TM P Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476 8 89 Dang Thi Thu Trang ung ho ong Nhat MS 3446

500,000

15/8/2019

7 8 8527 150 819   211601 Ms 3446 ong Le Ngoc Nhat 0327556614 FT1922 8400233905

100,000

15/8/2019

V BVT   849 8 8396765   T tu 0021000264 877 NGUYEN DUY LINH sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 815235645016 VNVT20190 81559092 8 MS3417

100,000

15/8/2019

V BVT   84972447736   T tu 07 8100042329 8 LE DU   LINH sang 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI 190 815239 823713 VNVT20190 815605996 Ung ho ma so 3446 ong le ngoc nhat

50,000

15/8/2019

VU HONG HANH UNG HO MS 3437 GD TIEN MAT

200,000

15/8/2019

Sender 79307006 DD 150 819   SHGD 10003 872 BO NGUYEN THI KHANH LINH   D V B N THANH   ONG HA N OI HS UNG HO MS 3445 XOT THUONG BE GAI     DA BO XUONG

40,000,000

15/8/2019

Sender 01307001 DD 150 819   SHGD 10000513 BO NGUYEN THI MAI IBUNG HO MS3302 LE THI LIEN HA   TINH

300,000

15/8/2019

Sender 01321001 DD 150 819   SHGD 1000001 8 BO PHAM THI AM TU   MA SO 3445 HI NGUYEN THI THANH TUYEN SO 99 NGO 6A DUONG NGUYEN ANH   HAN PHUONG QUANG TRUNG TP VINH NGHE AN

100,000

15/8/2019

Sender 01310012 DD 150 819   SHGD 10005135 BO TRAN DU TAN   TRAN DU TAN ( P PE ) UNG HO MA S O 3302

200,000

16/8/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3447 HI MAI THI LIEM GD TIEN MAT

2,000,000

16/8/2019

IBPS/SE 01310012 DD 160 819   SH 10004532 BO NGUYEN MANH UONG   UNG HO ONG NHAT MA SO 3446

200,000

16/8/2019

Sender 79310001 DD 160 819   SHGD 100103 84 BO NGUYEN THI ANH DAO GUI MA SO 3302 LE THI LIEN

500,000

16/8/2019

MBV B219799435 ung ho ma so 3439 Nguyen Thi Sau   T tu 012100057 8322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

200,000

16/8/2019

MBV B219799915 ung ho ma so 343 8 Nguyen thi Hue   T tu 012100057 8322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

200,000

16/8/2019

MBV B 219 80015 8   3445-3446   T tu Nguyen Hong Ly toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

16/8/2019

MBV B219 801556 ung ho ma so 3442 Pham thi Lan   T tu 012100057 8322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

200,000

16/8/2019

MBV B219 81 8610 ma so -3396-ten -tran van ung-xom 3 xa hai phuong-hai hau -nam dinh- dt 033 8276246     T tu 0011004131257 DINH THI PHUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

16/8/2019

MBV B219 83 8331 ung ho ma so 3446   T tu 02 81000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

16/8/2019

MBV B 219 856536   Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen   T tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

16/8/2019

MBV B219 8575 87 Ung ho MS3444 Ba Ly Thi Bay Quang Nam     T tu 0451000207256 DINH TUAN LONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

16/8/2019

MBV B219 85 81 87 Ung ho MS 3442 ba Pham Thi Lan Da Nang     T tu 0451000207256 DINH TUAN LONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

16/8/2019

MBV B 219 861270   Ma so 3433 Anh Dinh Huu Nghia (Quang Binh)   T tu Lam Nguyen Nhat Vu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

80,000

16/8/2019

MBV B 219963216   ung ho chi Nguyen Thi Thanh Tuyen MS3445   T tu Trang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

16/8/2019

MBV B 219964119   Ung ho ong Le Ngoc Nhat MS3446     T tu trang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

100,000

16/8/2019

MBV B219969299 Gui tien giup do ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat   T tu 0451000436134 NGUYEN THI KIEU HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

100,000

16/8/2019

MBV B 219975960   ms 3447   hi Mai Thi Liem   T tu Nguyen Thi Lan Huong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri  

200,000

16/8/2019

MBV B 2199 8451 8   MS 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen   T tu Nguyen Thi Lan Huong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

16/8/2019

MBV B2199 846 84 Ma So 3447   chi Mai Thi Liem (Gia Lai)   T tu 007100120 8930 TRAN LE PHUO THO toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

16/8/2019

MBV B 219991075   Ma so 3445 hi Nguyen Thi Thanh Tuyen   T tu dao viet dung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

16/8/2019

MBV B220040024 ho tro ma so 3447   T tu 0071000765370 DAU THANH AN NHU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

16/8/2019

MBV B 220043053   Ma so 3447 Mai Thi Liem   T tu Ma so 3447 Mai Thi Liem toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

20,000

16/8/2019

MBV B220074312 ung ho ms 3445   T tu 0021000459970 NGUYEN NGO BINH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

16/8/2019

MBV B22007 83 83 Nhom 3H ung ho ma so 3301 Le Thi Lien   T tu 05010001119 85 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

500,000

16/8/2019

MBV B2201 89 8 82 ung ho ma so 3447 chi Mai Thi Liem (thon Song Ba xa hu   ram huyen Krong Pa Gia Lai)     T tu 0451000226777 NGUYEN NGO   HIEU toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

16/8/2019

MBV B220260511 hoi cho   hi Mai thi Liem ma so 3447 huyen Krong Pa-Gia Lai   T tu 0421003 835674 MAI SON toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

16/8/2019

MBV B 220292329   ms 3445   T tu le sy tung toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

16/8/2019

MBV B 220293550   Ma so 3302   T tu Le Thi Lien toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

16/8/2019

IBV B 150 8190491553001 Truong THi Hong Lien Quan 1 Ms 3443 chi Pham Thi hao

500,000

16/8/2019

IBV B 150 81906464 89002 Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ms 3437 - ba Hoang Thi Tap

500,000

16/8/2019

IBV B 150 8190392177006 Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ms 3427 - chi Vu Thi Lien

500,000

16/8/2019

IBV B 150 819079609700 8 Truong Thi Hong Lien Quan 1 Ms 3417 - chi Thach Thi Phuong

500,000

16/8/2019

IBV B 150 8191017479005 gia dinh be gau minh tri va binh an 74 ngo 41 thai ha Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat

300,000

16/8/2019

IBV B 160 81909 86431001 NGUYEN THI MINH NHAT Tan Phu TPH M Ung ho MS3446 ong Le Ngoc Nhat

150,000

16/8/2019

IBV B 160 8190249163002 NGUYEN THI MINH NHAT Tan Phu TPH M Ung ho MS 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen

150,000

16/8/2019

IBV B 160 8190243779003 NGUYEN THI MINH NHAT Tan Phu TPH M Ung ho MS 3444 ba Ly Thi Bay

150,000

16/8/2019

IBV B 160 8190970777001 Le Ngoc Nhat Thon 2 Xuan Du   Nhu Thanh Thanh Hoa on 2 lan tai nan giao thong

100,000

16/8/2019

IBV B 160 81909350 87001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3431

100,000

16/8/2019

IBV B 160 8190405344001   ong ty Thai Son 11 Dang Thuy Tram   o Nhue 1   HN Ma so 3443   hi Pham Thi hao

2,000,000

16/8/2019

IBV B 160 8190912300001 Ma so 3447     hi Mai Thi Liem 43 tuoi Thon Song Ba   xa hu Rcam huyen Krong Pa Gia Lai Noi co cuc

60,000

16/8/2019

IBV B 160 819026 8650003 phan ngoc hung Giup ma so   3447

100,000

16/8/2019

IBV B 160 819000091 8001 Ma so 3447     hi Mai Thi Liem Thon Song Ba xa hu Rcam   huyen Krong Pa Gia Lai Noi co cuc cua nguoi dan ba gay nhu cai que nhie

250,000

16/8/2019

IBV B 160 8190399932001 Lieu Duc Tuyen Binh Thanh H M MS 3443 3442   3441 343 8 moi tk 250K

2,000,000

16/8/2019

IBV B 160 819060446 8001 DUONG BI H THUY Ma so 3444   Ba Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai   hanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

500,000

16/8/2019

IBV B 160 8190263444002 DUONG BI H THUY Ma so 3445     hi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A duong Nguyen anh   han phuong Quang Trung TP     Vinh Nghe An

500,000

16/8/2019

IBV B 160 819016 8192001 Gia dinh Hung Thanh Bi & Sunny & mooney ba ngoai Trung Hoa   au Giay   Ha Noi (MS342 8; MS3433; MS 3430) x100k & MS 3444x50k

350,000

16/8/2019

IBV B 160 8190062764003 Ms 3444 Ly Thi Bay Doi 1 Phu Thanh   Dai hanh Dai Loc   Quang Nam con bi tai nan

100,000

16/8/2019

IBV B 160 819042 8244001 Tran Thi Ngoan Thai Binh Ung ho MS 3439 Ba Nguyen Thi Sau- Tinh Phu Tho

100,000

16/8/2019

IBV B 160 819024002 8002 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3447

100,000

16/8/2019

IBV B 160 819054740 8002 TO THI HAI YEN UNG HO Ma so 3443

200,000

16/8/2019

IBV B 160 8190940 89 8001 TRAN   UNG UYEN Ung ho gd chi Le Thi Lien Ms 3302

300,000

16/8/2019

IBV B 160 81903025 85002 Ma so 3447     hi Mai Thi Liem - 43 tuoi Thon Song Ba   xa hu Rcam huyen Krong Pa Gia Lai hoan canh kho khan

100,000

16/8/2019

IBV B 160 81906 84957003 Ma so 3446   Ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   t Thanh Hoa hoan canh kho khan

100,000

16/8/2019

IBV B 160 8191030571002 TRAN THI PHUONG KHANH Ung ho ong Le Ngoc Nhat ma so 3446

200,000

16/8/2019

IBV B 160 8190 803375003 Nguyen Hanh Linh Dinh ong   Ha Noi Ma so 3446

300,000

16/8/2019

IBV B 160 8190940519003 TRUONG MINH TAM UH   MS 3447 chi MAI THI LIEM

800,000

16/8/2019

IBV B 160 8190533091004 Nguyen Van   hinh Truong hinh Ha Noi Ma so 3445

300,000

16/8/2019

IBV B 160 8190130501004 LUONG NGUYEN DA THUY   Gui tien cho gia dinh chi Le Thi Lien   que o Ha Tinh co chong sap mu

500,000

16/8/2019

IBV B 160 819072 80 85004 HO ANH TUAN   Ung ho Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2   xa Xuan Du huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

50,000

16/8/2019

IBV B 160 8190077 813005 HO ANH TUAN   Ung ho Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2 xa Xuan Du   huyen Nhu Thanh   tinh Thanh Hoa

80,000

16/8/2019

IBV B 160 8190203777001 QUA H THI THANH TAM QTam gui so 3437 Ba Hoang Thi Tap; Dia chi Thon   hi Tru xa Hop Ly huyen Ly Nhan tinh Ha Nam

200,000

16/8/2019

IBV B 160 8190625177001 LE THI   AM TU Ung ho Ma so 3447   hi Mai Thi Liem (43 tuoi Thon Song Ba xa   hu Rcam huyen Krong Pa Gia Lai)   SDT 0357091299

200,000

16/8/2019

IBV B 160 8190741099001 Linh Ha Tinh Ma so 3447

500,000

16/8/2019

IBV B 160 8190927751002 NGUYEN VAN NAM Ung ho MS 3447   hi Mai Thi Liem (43 tuoi Thon Song Ba xa   hu Rcam huyen Krong Pa Gia Lai)  

200,000

16/8/2019

605420 160 819   160231 chuyen tienung ho cho ma so 3444 ba ly thi bay coconbitngt

300,000

16/8/2019

369254 150 819   222149 3441

150,000

16/8/2019

800160   150 819 222 82 8 ma so 3446 Le Ngoc Nhat FT1922 82322991 87

500,000

16/8/2019

820302   160 819 074755 Mintu 87 ung ho ms 3437 FT1922 831 8764616

500,000

16/8/2019

52590 8 160 819   0 83155 gui 3445

200,000

16/8/2019

1 86002 160 819   094742 UNG HO HI   HAO MS 3443

500,000

16/8/2019

854016   160 819 100512 LanT9Timescity UH Ma 3423 FT1922 813602760 8

100,000

16/8/2019

561 847 160 819   100737   k ung ho ma so 3302

100,000

16/8/2019

45717 8 160 819   11165 8 UNG HO MA SO 3437 BA HOANG THI TAP-160 819-11 16 57

500,000

16/8/2019

457663 160 819   111920 UNG HO MA SO 3436 HI THAO THI DO BAN PA HO   XA NHI SON   THANH HOA-160 819-11 19 1 8

500,000

16/8/2019

7 89363 160 819 125347   Ung ho Ma so 3443     hi Pham Thi hao

500,000

16/8/2019

470 8 82 160 819   12562 8 UNG HO MA SO 3433 ANH DINH HUU NGHIA TIEU KHU 8 TT QUY DAT THANH HOA-160 819-12 56 27

500,000

16/8/2019

906 856 160 819   130733 Ung ho gia dinh chi le thi lien ma so 3302 FT1922 8017 820 826

100,000

16/8/2019

NGUYEN THI TUONG VAN;HN;UNG HO MA SO 3444 BA LY THI BAY   TRU DOI 1 THON THANH PHU XA DAI     HANH DAI LO   QUANG NAM; GD TIEN MAT

3,000,000

16/8/2019

IBPS/SE 01310012 DD 160 819   SH 1001610 8 BO DAO THI THANH GIANG GIUP MS 3447

500,000

16/8/2019

IBPS/SE 79333001 DD 160 819   SH 10001006 BO NGUYEN LUONG UNG HO MS 3445   HI NGUYEN THI THAN H TUYEN

600,000

16/8/2019

Sender 79307005 DD 160 819   SHGD 10002 892 BO NGUYEN THI LI IBUNG HO GIA DINH O MA SO 3434 A NH LOI HI VINH

200,000

16/8/2019

Sender 01310012 DD 160 819   SHGD 100055 82 BO BUI TRIEU XA GIUP A MS 3443 350K 3447 400K

750,000

16/8/2019

Sender 01360002 DD 160 819   SHGD 10000659 BO NGUYEN DUY THUAN UNG HO MA SO 3447 HI MAI THI   LIEM

1,000,000

16/8/2019

Sender 01321001 DD 160 819   SHGD 10001116 BO VO THI QUYNH YEN UNG HO MA SO 3445 BE MINH TRAN G

100,000

16/8/2019

Sender 4 8304001 DD 160 819   SHGD 10004502 BO NGUYEN PHUO THU AN UNG HO MA SO 3445 3442 3447   3446 343 8 TAI NGOAI THUONG VIET NAM N THANH ONG

1,000,000

16/8/2019

Sender 79334001 DD 160 819   SHGD 10002640 BO DINH THI NOI MS   3302 HI LE THI LIEN (UNG HO   HI) THON THA H LONG XA THA H BAN THA H HA   HA TINH 039690 8925 (NGUOI UNG HO   HI THANG)

200,000

17/8/2019

MBV B220715617 MS   344 8   Trinh Thi Phuc xuan yen   tho xuan thanh hoa   T tu 0521000725543 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

500,000

17/8/2019

MBV B22072 86 82 giup em Phuc duoc di hoc   T tu 007100262772 8 NGUYEN THI NGO HANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

17/8/2019

MBV B22074722 8 MS 3446   le ngoc nhat thanh hoa   T tu 0611001923202 HOANG NGAN PHUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

17/8/2019

MBV B 2207755 87   Em Trinh Thi Phuc MS344 8   T tu Dao The Vu toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

17/8/2019

MBV B 220 811051   le thi lien ms 3302   T tu ly gia han toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

17/8/2019

MBV B220 81 8 877 Maso_344 8_UngHo_EPhuc   T tu 0351000770606 BUI VAN SANG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

17/8/2019

MBV B220374296   ty Makxim ung ho Ma so 3302   hiLe Thi Lien(thon Thanh Long   xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Tinh)     T tu 0011001665176 THAI HUY NHUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

17/8/2019

MBV B 220399754   UH chi Mai Thi Liem 3447   T tu Nguyen Sy Thang toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

17/8/2019

MBV B22042 846 8 ung ho ms 344 8   T tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

17/8/2019

MBV B22042 8 8 82 ung ho ms 3447   T tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

17/8/2019

MBV B 220430410   gd chi Pham thi chao ms 3443   T tu nguyen thi huyen sam toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

17/8/2019

MBV B 220430714   chau trinh thi phuc ms 344 8   T tu nguyenthi huyen sam toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

17/8/2019

MBV B220476507 ms 344 8   em trinh thi phuc   co gang len em   T tu 069100030611 8 LE THI DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI  

300,000

17/8/2019

MBV B 2204 823 85   Ung ho ma so 344 8   T tu TRAN MINH TUAN toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

17/8/2019

MBV B220517117 ung ho ma so 3447   T tu 0361000305 874 LE XUAN DONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

17/8/2019

MBV B220536105 ung ho ma so 344 8   T tu 02 81000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

17/8/2019

MBV B220542206 ung ho ma so 3447   T tu 02 81000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

17/8/2019

MBV B220544904 ung ho em tran thi phuc ms   344 8     T tu 0451001509263 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

17/8/2019

MBV B22055 8673 ung ho tu thien 344 8   T tu 02 81000300123 VU HOANG ANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

17/8/2019

MBV B22057 8 805 ung ho em Trinh Thi Phuc   T tu 00 81001266117 DO VAN TUONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

17/8/2019

MBV B 220590503   MS 344 8   T tu VTuong toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

17/8/2019

MBV B2206015 86 Gui cho ma so 344 8 Trinh Thi Phuc   T tu 0021001354444 NGUYEN NGO AN toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

17/8/2019

MBV B22062499 8 ung ho ma so 344 8   em Trinh Thi Phuc Thon Dong Thanh Xa Xuan Yen Tho Xuan Thanh Hoa   dt   0352 831143 8   T tu 0011000664074 LE DUY DONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

17/8/2019

MBV B220633597 344 8     T tu 0341007199293 NGO VAN THANH toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

17/8/2019

MBV B220642335 Nga gui Ha thi Hoan va chau Ha Hai Yen   DT   0 899 833021   ma 3410     T tu 0931004207479 NGUYEN THI THU NGA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

17/8/2019

MBV B220643 825 Tung gui tien ung ho ong Tran Van Tich Nghia Hung   Nam Dinh   ma so 3429     DT 0347326496   T tu 0931004207479 NGUYEN THI THU NGA toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

17/8/2019

MBV B 220647332   ma so 344 8   T tu le thi minh nguyet toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

17/8/2019

MBV B22064 8573 UNG HO MA SO 344 8 EM TRINH THI PHU   T tu 0441000799 856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

17/8/2019

MBV B220655494 ma so 344 8 em trinh thi phuc thon dong thanh xa xuan yen tho xuan thanh hoa     T tu 045100040999 8 NGUYEN DU   LONG toi 0451000476 8 89 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

17/8/2019

MBV B 220693537   ms 344 8   T tu trinh thi phuc toi 0451000476 8 89 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190 86 8556001   hi Mai Thi Liem MS3447 Song ba chu rcam krong pa gia lai hi Mai Thi Liem MS3447 chuc chi suc khoe

150,000

17/8/2019

IBV B 170 81905699 80001 NGUYEN THI MAI   huyen tien tu thien ma so 3445 - chi nguyen thanh tuyen

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190 837512002 phan ngoc hung Giup ma so   344 8

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190455 844001 Nguyen Phuong Vy Nguyen Phuong Vy ung ho ms 344 8

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190232964001 Ma so 344 8   Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh   xa Xuan Yen huyen Tho Xuan tinh   on

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190 827322001 NGUYEN TRONG HIEU Ma so 344 8   Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190213974001 TONG MINH HUY Phuc (Ma 344 8) DT 0352 83143 8 Dong Thanh   Xuan Yen Tho Xuan Thanh Hoa

1,000,000

17/8/2019

IBV B 170 819009944 8002 NGUYEN THI KIM LOAN hung cu Ngo Tat To phuong 19   quan Binh Thanh Ung ho MS 344 8

200,000

17/8/2019

IBV B 170 81902206 84003 NGUYEN THI KIM LOAN hung cu Ngo Tat To phuong 19   quan Binh Thanh Ung ho MS 3444

200,000

17/8/2019

IBV B 170 8190733072001 PHAM THI NHUNG Ung ho ma so 3302 - chi Le Thi Lien

300,000

17/8/2019

IBV B 170 819040499 8001 DAO THANH BINH Ma so 344 8   Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa

500,000

17/8/2019

IBV B 170 819030962 8003 DAO DU   KIEM Ung ho   Ma so 344 8 Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen   huyen Tho Xuan tinh Thanh HoaSo DT 0352 83143 8

500,000

17/8/2019

IBV B 170 819050 8460001 PHAM KIM THOA ung ho cac ms 3422 3423   3425 3426 342 8   3429 3430 3433   3434 3445 moi ms 50 ngan

500,000

17/8/2019

IBV B 170 8190 8563 80001 HOANG NGO   HOAI Ung ho chau Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen   huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190731336001 Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen   huyen Tho Xuan tinh Ma so 344 8   o be lo lem khoc nuc no truoc canh

50,000

17/8/2019

IBV B 170 819017309 8001 NGUYEN BA HOANG Ma so 344 8 Em Trinh Thi Phuc

100,000

17/8/2019

IBV B 170 819069 8974002 NGUYEN BA HOANG Ma so 3447   hi Mai Thi Liem

100,000

17/8/2019

IBV B 170 819031 8762003 NGUYEN BA HOANG Ma so 3445   hi Nguyen Thi Thanh Tuyen

100,000

17/8/2019

IBV B 170 81907 85164001 Ma so 344 8   Em Trinh Thi Phuc Dong Thanh xa Xuan Yen huyen Tho Xuan Thanh Hoa hoan canh kho khan

100,000

17/8/2019

IBV B 170 81905 82976001 BUI THI THUY HOA Ma so 3302     hi Le Thi Lien ( Thon Thanh Long   Xa Thach Ban Huyen Thach Ha Ha Tinh

100,000

17/8/2019

IBV B 170 819104 8332001 NGUYEN HOAI NAM Giup do MS 344 8

200,000

17/8/2019

IBV B 170 8191037 824001 NGUYEN HUNG DUNG Ma so 344 8   Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa

500,000

17/8/2019

IBV B 170 819029052 8002 VAN-LAN Q1 Ma so 3443   hi Pham Thi hao ; Ma so 344 8 Em Tri

400,000

17/8/2019

IBV B 170 819045 8556004 NGO THI THU TRANG Ung ho em Trinh Thi Phuc ma so 344 8

500,000

17/8/2019

IBV B 170 8190641955001 Vnguyen   Ung ho MS 3447

150,000

17/8/2019

IBV B 170 8190 8 84 851001 NGUYEN NGO   THA H Ma so 344 8   huc ban vuot qua kho khan va thanh cong

50,000

17/8/2019

IBV B 170 8190046619002 tran van doanh ha noi MS 3447 HI MAI THI LIEM

150,000

17/8/2019

IBV B 170 8190965923003 tran van doanh ha noi ms 344 8 em Trinh Thi Phuc

300,000

17/8/2019

IBV B 170 81900 8 8361002 NGUYEN THI BINH Ung ho chau Trinh Thi Phuc ma so 344 8

300,000

17/8/2019

IBV B 170 8190677997001 NGUYEN HA LY Ung ho ma so 3439 - ba Nguyen Thi Sau

200,000

17/8/2019

IBV B 170 8190205109002 Ma so 3447   Mai Thi Liem

300,000

17/8/2019

IBV B 170 8190230 899001 Pham Thi Bien Ha Noi Ung ho ms 344 8 - Trinh Thi Phuc

1,000,000

17/8/2019

IBV B 170 81902 80791001 LUU THI NGO   HUYEN MS 3302 LE THI LIEN thon Thanh Long xa Thach Ban Huyen Thach Ha tinh Ha Tinh

200,000

17/8/2019

IBV B 170 8191027047003 Ngo Tuan Manh Dinh Hoa - Thai Nguyen Ma so 344 8   Em Trinh Thi Phuc Th Xuan   Thanh Hoa

100,000

17/8/2019

IBV B 170 8190 803261001 HO THI TAN THU   Ma so 3302   hi Le Thi Lien thon Thanh Long xa Thach Ban huyen Thach Ha Ha Tinh  

200,000

17/8/2019

IBV B 170 8190146391001 NGUYEN DIEU HUYEN MS344 8 Trinh Thi Phuc Thanh Hoa   sdt 0352 83143 8

2,000,000

17/8/2019

IBV B 170 8190 8792 83002 Em trinh thi phuc MS344 8 Thon dong thanh xyan yen thi xuan thanh hoa Em trinh thi phuc MS344 8 chuc e thuc hien uoc mo

100,000

17/8/2019

IBV B 170 819016 8343001 Nguyen Thi Nguyet Phan Dinh Giot - Thanh Xuan -HN ung ho ma 3447 Mai thi liem(Krong Pa- Gia Lai)

200,000

17/8/2019

641290 160 819   225407 ck giup ong Tran Van Ung ma so 3396 so dt 033 8   276 246

1,000,000

17/8/2019

060 831 160 819   231310 IBFT Ung ho chi Le Thi Lien - MS 3302

200,000

17/8/2019

4632 82 170 819   055410 3101233055 huyen qua MoMo Gui tang ms 3446

200,000

17/8/2019

463910 170 819   061701 31012370 87 huyen qua MoMo Kinh gui ms 3410

200,000

17/8/2019

554999 170 819   065212 HO TRO TRINH THI PHU MA SO 344 8-170 819-06 51 4 8

500,000

17/8/2019

8111 8 8   170 819 065216 Ung ho em Trinh Thi Phuc   MS   344 8

150,000

17/8/2019

555103 170 819   065627 UNG HO 344 8 TRINH THI PHU   THON DONG THANH TX   THANH HOA-170 819-06 56 27

200,000

17/8/2019

811370   170 819 065745 Ung ho chi Mai Thi Liem   MS   3447

200,000

17/8/2019

811502   170 819 070239 Ung ho ong Le Ngoc Nhat   MS   3446

150,000

17/8/2019

714635 170 819   072029 mr z giup ma so 3437

100,000

17/8/2019

19629 8 170 819   073450 UNG HO MA SO 344 8 - TRINH THI PHU

10,000,000

17/8/2019

55 8274 170 819   0 80239 UNG HO GIA DINH HI LE THI LIEN- MA SO 3302- 170 819-0 8 01 5 8

5,000,000

17/8/2019

142106 170 819   0 80757 NGUYEN THI QUYNH TIEN UNG HO MS 3447

100,000

17/8/2019

9 82309 170 819   0 81711 Bui Trieu Xa giup ms 344 8 FT19229 8 82540603

350,000

17/8/2019

9 8440 8 170 819   0 83003 Ung ho ms 3442 FT1922960 8100 841

100,000

17/8/2019

9 86339 170 819   0 84042 Ma so 344 8 Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen   huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa FT1922960

150,000

17/8/2019

205479 170 819   0 84405 Ung ho giup do hi Le Thi Lien

1,000,000

17/8/2019

995157 170 819   092029 Mintu 87 ung ho ms 344 8 FT19229165299002

1,000,000

17/8/2019

102721 170 819   09493 8 344 8 em phuc FT19229 807173709

200,000

17/8/2019

123172 170 819   110304 Ung ho ma 3447 200k ma 3446 100k FT19229 854053606

300,000

17/8/2019

529093 170 819   111514 ma so 344 8 gui em Trinh Thi Phuc

200,000

17/8/2019

526737 170 819   111719 3102264914 huyen qua MoMo Gui tang ms 3302

200,000

17/8/2019

7 875 80 170 819   115609 Ma so 344 8 Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh Xa Xuan Yen   huyen Tho Xuan Tinh Thanh Hoa

1,000,000

17/8/2019

13 8699 170 819   120337 Ung ho chi Le Thi Lien   Ms 3302 FT192290244433 80

300,000

17/8/2019

542167 170 819   13293 8 Ban doc ung ho chi Le Thi Lien - thon Thanh Long Ha Tinh - ma so 3302

300,000

17/8/2019

175 82 8 170 819   142 810 Ung ho MS 344 8 em Trinh Thi Phuc

500,000

17/8/2019

640550 170 819   150042 Ung ho MS 3447

200,000

17/8/2019

176607 170 819   151312 Ma so 344 8 em trinh thi phuc thon dong thanh xa xuan yen huyen tho xuan tinh thanh hoa FT19229500322

10,000,000

17/8/2019

761739 170 819   154352 Ma so 344 8   em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa

2,000,000

17/8/2019

1 86996 170 819   155615 Ma so 3443   Giup chi Pham Thi hao FT192293052350 84

200,000

17/8/2019

611921 170 819   155914 MA SO 344 8   EM TRINH THI PHU -170 819-15 59 13

300,000

17/8/2019

299207 170 819   1 82 833 Ma so 344 8

200,000

17/8/2019

6301 83 170 819   191732 3104152647 huyen qua MoMo Ungho344 8

200,000

17/8/2019

235666 170 819   194451 10065 FT19231765 802620

500,000

17/8/2019

660434 170 819   203514 Nguyen thi phuong anh ung ho ma so 344 8

500,000

17/8/2019

1 81351 170 819   212249 Ma so 344 8- Trinh Thi Phuc Mong em se thanh tai

100,000

17/8/2019

25356 8 170 819   213541 Anh Bui Viet Hung ung ho em Trinh Thi Phuc di hoc FT19231705090917

450,000

17/8/2019

663593 170 819   214502 Giup do em Phuc ma so 344 8

300,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 11 đến 17/8/2019

12/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3433

50,000

12/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3434

50,000

12/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3435

50,000

12/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3436

50,000

12/8/2019

Vuong T Lien giup MS 3443

300,000

12/8/2019

Pham T Phuong Thao giup MS 2990

500,000

12/8/2019

Nguyen Nam Son giup MS 3443

50,000

12/8/2019

Ban doc TK 020022689305 giup MS 3443

150,000

12/8/2019

Tran Quy Trung giup M S3443

200,000

12/8/2019

Le Hoang Phuong ung ho QNA

1,000,000

12/8/2019

Le Van Chung giup MS 3443

200,000

13/8/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3443

50,000

13/8/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3440

1,000,000

13/8/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3441

1,000,000

13/8/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3442

1,000,000

13/8/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3443

1,000,000

13/8/2019

Ban doc TK 55110000581662 giup MS 3444

1,000,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3424

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3425

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3426

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3427

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3428

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3429

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3430

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3431

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3432

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3433

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3434

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3435

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3436

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3437

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3438

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3439

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3440

100,000

13/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3441

100,000

13/8/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3444

50,000

13/8/2019

Ban doc tai CN 1, TP HCM ung ho QNA

1,000,000

13/8/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

13/8/2019

Vu T Thuy giup MS 2990

200,000

14/8/2019

Bui T Diem Huong giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

14/8/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3439

200,000

14/8/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3444

200,000

14/8/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Nghiem Minh Trang giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Do T Mai Tuyet giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Tran Ngoc Hai ung ho QNA

100,000

15/8/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3446

50,000

15/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3437

50,000

15/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3438

50,000

15/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3439

50,000

15/8/2019

Pham Gia Tu giup MS 3440

50,000

15/8/2019

Trinh T Thu Phuong giup MS 3446

200,000

16/8/2019

Ban doc TK 19029307504013 giup MS 2990

500,000

16/8/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3446

30,000

16/8/2019

Nguyen Huyen Trang giup MS 3445

200,000

16/8/2019

Nguyen Huyen Trang giup MS 3446

200,000

16/8/2019

Nguyen Chau Anh giup MS 3446

200,000

16/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3442

100,000

16/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3443

100,000

16/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3444

100,000

16/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3445

100,000

16/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3446

100,000

16/8/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3447

100,000

17/8/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3448

100,000

17/8/2019

Hoang Minh Thai giup MS 3448

500,000

17/8/2019

Vuong T Lien giup MS 3448

300,000

17/8/2019

Nguyen Nam Son giup MS 3448

50,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank điện tử từ ngày 11 đến 17/8/2019

11-08-2019 06:59:04

Giup do ma so 3302 le thi lien

             1,000,000

11-08-2019 10:35:58

Ma so 3442 Pham Thi Lan thue tro K78-H30-18 Le Thanh Nghi; TP da Nang. Sdt 0905823957

                 100,000

11-08-2019 16:57:57

Ma so 3435 Anh Ha Van Van

                 200,000

11-08-2019 16:59:55

Ma so 3436 Chi Thao Thi Do

                 300,000

11-08-2019 17:04:10

ung ho ms 3442 ba Pham Thi Lan

                   50,000

11-08-2019 17:05:26

Ma so 3434 Anh Nguyen Van Loi

                 200,000

11-08-2019 17:11:03

Ma so 3441 Anh Tran Xuan Su

                 200,000

11-08-2019 17:13:34

Ung ho ma so 3441

                 200,000

11-08-2019 18:04:25

CT DEN:922311916616 ma so 3442

                   50,000

11-08-2019 18:27:47

Chuyen khoan tai ATM tu TK 105004 430239 den TK 129000061096

                 300,000

11-08-2019 20:05:24

Ck quy nhan ai

                 100,000

11-08-2019 22:39:33

Nguyen Quang Minh Phat. Nguyen Quynh Minh Tam ung ho ma. 2990

             1,000,000

12-08-2019 07:01:32

ung ho ms 3443; chi Pham Thi Chao

                 100,000

12-08-2019 07:26:32

Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao Dia chi Khu 5 xa Tha

                 100,000

12-08-2019 07:55:09

Giup do chi Pham Thi Chao MS 3443

                 500,000

12-08-2019 08:04:41

Ho tro Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao Dia chi Khu 5 xa Thach An huyen An Khe tinh Gia LaiSo DT 024 3215 1883 So DT cua phong CTXH benh vien Bach Mai

                 200,000

12-08-2019 08:04:47

Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao tinh Gia Lai

                 200,000

12-08-2019 08:10:45

Ma so 3443

                 500,000

12-08-2019 08:18:37

uh ms 3443 chi pham thi chao

                 100,000

12-08-2019 08:25:25

chuyen den Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao

                 300,000

12-08-2019 08:31:58

Ung ho ma so 3443 pham thi chao

                 200,000

12-08-2019 08:32:55

Ms3443 chi pham thi chao

                 200,000

12-08-2019 08:33:10

Ung ho MS 3443

                 100,000

12-08-2019 08:46:59

gui den ma so 3442

                 500,000

12-08-2019 09:05:31

3443 pham thi chao

                 100,000

12-08-2019 09:06:10

MS 3443 Pham Thi Chao Khu 5 Thach An An Khe Gia Lai

                 500,000

12-08-2019 09:07:15

giup ma 3443

                 300,000

12-08-2019 09:12:44

Ms 3443. Pham Thi Chao

                 100,000

12-08-2019 09:16:41

ung ho bn Chao

                 500,000

12-08-2019 09:24:10

TRA XUAN BINH GIUP 3 MS 3441 ,3442 ,3443

                   15,000

12-08-2019 09:43:13

Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao

                 200,000

12-08-2019 09:45:22

Ung ho chi Pham Thi Chao so 3443

                 200,000

12-08-2019 10:16:59

So GD goc: 10003359 ung ho ma so 3436

             1,000,000

12-08-2019 10:21:58

Ma so 3443 Pham thi Chao Khu 5 xa Thach An -An Khe-Gia

                   30,000

12-08-2019 10:24:51

So GD goc: 10008953 IBMS: 3441

                 200,000

12-08-2019 10:40:19

gui ma so 3443 chi Pham Thi Chao

                 200,000

12-08-2019 10:54:22

Nguyen Thi Dung ung ho ma 3443 chi Pham Thi Chao - Gia lai

                 100,000

12-08-2019 11:03:46

ma so 3443

                 200,000

12-08-2019 11:07:51

Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao

                 200,000

12-08-2019 11:12:46

MS 3443

                   50,000

12-08-2019 12:03:09

So GD goc: 10011129 Ung ho Ms 3441

                   50,000

12-08-2019 12:08:51

So GD goc: 10011718 Ung ho Ms 3442

                   50,000

12-08-2019 12:59:20

So GD goc: 10012847 Gui ung ho ma so 3442

                 500,000

12-08-2019 13:31:11

So GD goc: 10012845 Ung ho ma so 3441

                 500,000

12-08-2019 13:35:20

ung ho

             1,000,000

12-08-2019 14:10:52

CT DEN:922400965206 MS 3443

                 100,000

12-08-2019 14:23:48

VO THANH TRUONG NOP VAO MA SO 3443

             1,000,000

12-08-2019 14:25:00

CT MA 3443 NAM TRAM MA 3437 NAM TRAM

             1,000,000

12-08-2019 14:36:16

UNG HO MA SO 3443 KINH CHUC GIA DINH LUON AN LAC

                 100,000

12-08-2019 14:41:58

UNG HO MA SO 3441 KINH CHUC GIA DINH LUON AN LAC

                 100,000

12-08-2019 14:51:02

So GD goc: 10024071 Ung ho Ms 3443

                   50,000

12-08-2019 14:52:08

ung ho ms 3443 Chi Pham Thi Chao

                 100,000

12-08-2019 14:55:17

ung ho ma 3443 Pham Thi Tra

                 500,000

12-08-2019 15:11:40

Ung ho MS 3443

             1,000,000

12-08-2019 15:12:40

Ung ho MS 3437

                 500,000

12-08-2019 15:27:47

Giup chi pham thi chao ma so 3443

                 100,000

12-08-2019 15:38:46

Gui Chi Pham Thi Chao MS 3443

                 500,000

12-08-2019 15:45:28

ung ho ms 3439 ba Ng Thi Sau o Phu Tho

                 200,000

12-08-2019 16:07:24

Ung ho chi PHAM THI CHAO

                 200,000

12-08-2019 16:13:49

Ung ho ms 3443 chi Pham Thi Chao

                   50,000

12-08-2019 16:50:51

3443

                 200,000

12-08-2019 16:56:58

CT DEN:92240 9141278 KINH BIEU BA HUE 61TUOI QUANG NGAI VA ANH MINH BRNH HO VAN TIM

                 150,000

12-08-2019 16:59:30

Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao

                 100,000

12-08-2019 17:00:25

ma so 3443 chi pham thi chao

                 500,000

12-08-2019 17:16:41

3443, tai BankPlus REQID 190812214620228

                 200,000

12-08-2019 17:47:51

ung ho chi Chao chua benh

                 200,000

13-08-2019 06:57:59

e hoai ung ho ma so 3443

                 100,000

13-08-2019 08:23:07

NGUYEN QUANG HAI GIUP MS 3444

                   20,000

13-08-2019 08:25:06

Ung ho MS 3444

                 100,000

13-08-2019 08:51:19

So GD goc: 10000260 Huynh Minh Thien Khiem ung ho ma so:3443 (Pham Thi Chao - Tinh Gia Lai)

                 300,000

13-08-2019 08:54:51

So GD goc: 10000537 ung ho ma so 3302 - 3437-3441- 3442- 3443 moi ma so 300 ngan.

             1,500,000

13-08-2019 09:14:03

So GD goc: 10001570 Gui pham thi chao ma 3443

                 100,000

13-08-2019 09:38:09

Giup do Ba Tap Ms 3437

                 600,000

13-08-2019 09:39:34

Giup do gia dinh Ba Hue Ms 3438

                 200,000

13-08-2019 09:41:24

Giup do gia dinh Ba Sau Ms 3439

                 200,000

13-08-2019 09:43:23

Giup do Ba con Ms 3440

                 400,000

13-08-2019 09:45:59

Giup do gd Anh Su Ms 3441

                 200,000

13-08-2019 09:47:18

Giup do Chi Chao Ms 3443

                 200,000

13-08-2019 09:54:19

So GD goc: 10004436 Ma so 3443

                 500,000

13-08-2019 10:08:10

So GD goc: 10005242 Ung ho Ms 3444

                   50,000

13-08-2019 11:01:50

So GD goc: 10000544 uh ms 3443 chi pham thi chao. kinh nho quy bao

                 300,000

13-08-2019 12:25:12

ung ho chi Le Thi Lien sinh nam 1986 xa Thach Ban -Huyen Thach Ha- Tinh Ha Tinh

                200,000

13-08-2019 13:12:41

vo thi binh minh ung ho ma so 3444

                 200,000

13-08-2019 15:10:03

ung ho ma so 3443 chi Pham Thi Chao

                 200,000

13-08-2019 15:47:28

TRA XUAN BINH GIUP MS 3444

                     5,000

13-08-2019 16:24:56

UNG HO MS 3444

                 200,000

13-08-2019 17:18:30

ung ho ma so 3396 ong Tran Van Ung

                 200,000

13-08-2019 20:02:20

ung ho ms 3444 ba Ly Thi Bay

                   50,000

13-08-2019 20:41:36

Ma so 3444

                   50,000

13-08-2019 21:23:48

CT DEN:92 2521280812 Ung ho ms 3444 FT19226804170326

                 100,000

13-08-2019 21:48:24

Ung ho be Vo Thanh; ma so 3444

                 900,000

14-08-2019 07:49:15

Gui giup do cu ba Hoang Thi Tap ms 3437 tai thon Chi Tru; xa Hop Ly; huyen Ly Nhan; tinh Ha Nam

                 500,000

14-08-2019 07:53:29

Gui giup anh Dinh Huu Nghia; ms 3433; tieu khu 8; thi tran Quy Dat; huyen Minh Hoa; Quang Binh

                 500,000

14-08-2019 08:02:40

Ma so 3445; NGUYEN THI THANH TUYEN

                 100,000

14-08-2019 08:09:48

Ma so 3445 Chi Nguyen Thi Thanh Tuyen so 99 ngo 6A

                 200,000

14-08-2019 08:41:36

Ung ho be minh trang con chi nguyen thi thanh tuyen tai nghe an dieu tri benh

                 100,000

14-08-2019 08:52:04

Cho ma so 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen

                 500,000

14-08-2019 08:57:44

CT DEN:922608616495 ct ung ho be trang ma so 3445 mong co phep mau cho be va gia dinh

                 200,000

14-08-2019 09:21:25

MS 3302 ung ho c.Le Thi Lien

                 200,000

14-08-2019 09:25:38

CT DEN: 922609503401 UNG HO BE MINH TRANG MS 3445

                 300,000

14-08-2019 09:32:28

Ma so 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen Nghe An

                 100,000

14-08-2019 09:33:52

ung ho chau chau Tran Thi Minh Trang; 2012

                 300,000

14-08-2019 09:38:23

BA HOANG THI TAP (MS 3437 )CHI TRU, HOP LY, LY NHAN , HA NAM 5TR, NGUYEN THI SAU(MS 3439) KHU2 QUANG HUC TAM NONG PHU THO 5TR.

           10,000,000

14-08-2019 09:42:12

Ung ho ms 3445 chi NGUYEN THI THANH TUYEN

                 100,000

14-08-2019 09:45:13

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3445 Nguyen hi ThanhTuyen

             1,000,000

14-08-2019 09:47:09

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3444 Ba Ly Thi Bay

             1,000,000

14-08-2019 10:30:26

Ma so 3445

                   50,000

14-08-2019 10:32:03

CT DEN:922610351540 Ung ho ms 3445 cho be FT19226806949075

                 100,000

14-08-2019 10:44:58

Ma so 3445 chi nguyen thi thanh huyen

                   50,000

14-08-2019 10:58:19

So GD goc: 10006933 Ung ho Ms 3445

                   50,000

14-08-2019 11:55:40

Giup do MS 3445

                 300,000

14-08-2019 13:47:12

TRA XUAN BINH GIUP MS 3445

                     5,000

14-08-2019 14:20:01

ung ho ms 3445; chi Nguyen Thi Thanh Tuyen

                 100,000

14-08-2019 14:20:50

ung ho ma 3445, tai Bank Plus REQID 19081 4213093605

                 100,000

14-08-2019 14:21:51

ung ho ma 3386, tai Bank Plus REQID 190814 213097899

                 100,000

14-08-2019 14:45:35

Ung ho ma so 3443 Pham Thi Chao

                 500,000

14-08-2019 16:18:13

ung ho ms 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen

                 200,000

14-08-2019 16:22:24

ung ho be Minh Trang ma so 3445

                 200,000

14-08-2019 16:59:05

ma so 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen

                 100,000

14-08-2019 17:02:27

3441 3442 3445

                 900,000

14-08-2019 17:24:20

NGUYENQUANG HUY UNG HO MS 3445 NGUYEN THI THANH TUYEN

                 300,000

14-08-2019 20:03:07

N.H.Phuong Anh ung ho MS 3443 c Pham Thi Chao

             1,000,000

15-08-2019 01:23:05

Giup ba Nguyen Thi Sau 0 39726962 -Tam Nong-Phu Tho; thoi gian GD:14/08/2019 23:40:09

                 500,000

15-08-2019 07:19:03

guichiLien

                 100,000

15-08-2019 08:21:08

CT DEN:922708630456 ung ho ma so 3445

                   50,000

15-08-2019 09:10:03

ung ho ms 3446 ong Le Ngoc Nhat

                   50,000

15-08-2019 09:29:14

a Hiep QNinh ung ho MS3446 ong Le Ngoc Nhat; Thanh Hoa

                   50,000

15-08-2019 09:31:32

Pham Minh tuan 46 nguyen viet xuan quan ha dong tp ha noi ung ho gia dinh ong Le Ngoc Nhat Ma so 3446

           10,000,000

15-08-2019 09:50:15

Pham Minh Tuan Cong ty cp dau tu Hai Phat ung ho gd chi Pham Thi Chao Ma so 3443

             8,500,000

15-08-2019 10:25:59

ung ho ma 3445 Tran Thi Minh Trang

                 500,000

15-08-2019 10:54:06

Gui MS 3446 ong Le Ngoc Nhat chuc e mau het benh

                 200,000

15-08-2019 10:56:00

Gui MS 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen chuc mau khoe

                 200,000

15-08-2019 11:17:39

So GD goc: 10006686 Ung ho MS 3446

                   50,000

15-08-2019 12:46:42

ung ho ma so 3445

                 100,000

15-08-2019 12:51:21

ung ho ma so 3446 3443 3442 moi ms 50000d

                 150,000

15-08-2019 12:52:44

ung ho ms 3437 3434 3432 moi ma so 50000 d

                 150,000

15-08-2019 13:05:27

CT DEN:922713642451 Linh Trang Vy ung ho ma so 3446 FT19227743607639

                 300,000

15-08-2019 14:03:57

LE THI THU HONG CT VAO QUY TAM LONG NHAN AI

             2,000,000

15-08-2019 14:37:49

Ung ho ma so 3466 Le Ngoc Nhat thon 2; tinh thanh hoa

                 500,000

15-08-2019 15:43:54

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat

             1,000,000

15-08-2019 15:45:49

So GD goc: 10020568 CTY HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3442

             1,000,000

15-08-2019 15:46:15

So GD goc: 10020710 CTY HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3443

             1,000,000

15-08-2019 15:51:13

ung ho ma so 3445

                 100,000

15-08-2019 15:52:27

ung ho ma so 3442

                 100,000

15-08-2019 15:55:18

ung ho ma so 3446

                 100,000

15-08-2019 16:15:14

ma so 3446 ong Le Ngoc Nhat dt0327556614

                 500,000

15-08-2019 17:26:55

UNG HO MS3446 ONG LE NGOC NHAT

             1,000,000

16-08-2019 02:05:56

3443

                 100,000

16-08-2019 08:32:15

UNG HO MS 3437 BA HOANG THI TAP - HA NAM

                 200,000

16-08-2019 08:35:10

So GD goc: 10000494 ma so 3439 nguyen thi sau khu 2 xa quang huc huyen tam nong phu tho

             1,000,000

16-08-2019 09:07:18

VU HONG NGHI GIUP BA NG THI SAU -PHU THO - KHU 2 X QUANG HUC H TAM NONG

                 300,000

16-08-2019 09:27:21

UNG HO MA SO 3446 ONG LE NGOC NHAT THON 02 XA XUAN DU, HUYEN NHU THANH, TINH THANH HOA

             2,000,000

16-08-2019 09:33:08

NGUYEN QUANG HAI GIUP MS3439

                   10,000

16-08-2019 09:58:12

NGUYEN THI KIM LOAN UNG HO MS 3444 VA 3446 , MOI TH : 100.000

                 200,000

16-08-2019 10:07:23

CT DEN:922810760124 Ma so 3444 Ba Ly Thi Bay tru doi 1 thon Thanh Phu xa Dai Chanh huyen Dai Loc tinh Quang Nam

                 300,000

16-08-2019 10:48:21

So GD goc: 10005753 Ung ho Ms 3447

                   50,000

16-08-2019 10:59:30

So GD goc: 10006779 Duong Anh Toan - Ung ho chi Mai Thi Liem, Ma so: 3447

                 300,000

16-08-2019 11:03:57

Gui giup do gd chi Le Thi Lien; ms 3302; thon Thanh Long; xa Thach Ban; huyen Thach Ha; Ha Tinh

                 500,000

16-08-2019 11:04:40

So GD goc: 10007767 UNG HO QUY NHAN AI

                 200,000

16-08-2019 11:30:40

Ung ho ma so 3444

                 500,000

16-08-2019 15:26:41

MS3439 Nguyen Thi Sau Khu 2Xa Quang Huc huyen Tam Non

                 500,000

16-08-2019 15:48:35

TRA XUAN BINH GIUP 2MS 3446,3447

                   10,000

16-08-2019 18:12:42

CT DEN:92281 1469898 ung ho quy dan tri

                 100,000

16-08-2019 18:26:41

ma so 3447; Chi Mai Thi Liem; 43t; Song Ba; Chu CRam; Krong Pa; Gia Lai

                   50,000

17-08-2019 09:02:02

Gui e Trinh Thi Phuc MS 3448 Tho Xuan hanh Hoa

                 100,000

17-08-2019 10:18:54

ung ho ms 3447 chi Mai Thi Liem

                   50,000

17-08-2019 10:22:01

ung ho ms 3448 em Trinh Thi Phuc

                 200,000

17-08-2019 10:40:37

CT DEN :922903525005 Ung ho em Trinh Thi Phuc Ma so 3448

                 200,000

17-08-2019 10:57:43

Ung ho em Trinh Thi Phuc ma so 3448

                 200,000

17-08-2019 11:53:29

ct ung ho em phuc o thanh hoa .

                 500,000

17-08-2019 12:05:09

Ung ho 3448 em Trinh Thi Phuc

                 100,000

17-08-2019 13:21:05

ho tro hoc phi em trinh thi phuc; tho xuan; thanh hoa. ms 3448

                 200,000

17-08-2019 13:29:42

ung ho MS 3448

             2,000,000

17-08-2019 14:15:03

ung ho E Trinh Thi Phuc; ma so 3448; xa Xuan Yen; Tho Xuan; Thanh Hoa

                 100,000

17-08-2019 15:43:07

CT DEN: 9229087 61686 Gui tien ung ho den Ma so 3448 em Trinh Thi Phuc Co be lo lem khoc nuc no truoc canh cua DH Duoc

                 500,000

17-08-2019 17:21:33

CT DEN:170029649974 3448

                 100,000

17-08-2019 17:23:01

Huong ungr ho em Trinh thi phuc Thanh hoa

                 500,000

17-08-2019 17:40:53

Ma so 3448 em trinh thi phuc

                 200,000

17-08-2019 19:23:29

Ma so 3448

                 100,000

17-08-2019 20:31:05

Ung ho ma 3448 e phuc

                 200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 11 đến 17/8/2019

12/8/2019

Nguyen Van Tien giup MS 3443

100,000

12/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3443

20,000

12/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

12/8/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3443

300,000

12/8/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3443

20,000

12/8/2019

Le Tran Thoai Anh ung ho QNA

200,000

12/8/2019

Nguyen Dinh Long giup MS 3443

100,000

13/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3444

20,000

13/8/2019

Hoang Kim Mien giup MS 3444

50,000

13/8/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3444

200,000

13/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

13/8/2019

Nguyen Dinh Long giup MS 3444

100,000

13/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

13/8/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3444

10,000

13/8/2019

Nguyen Ba Hoan Vu giup MS 3443

1,000,000

13/8/2019

Vu Huu Truong giup MS 3444

300,000

14/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3445

20,000

14/8/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3445

20,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3426

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3427

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3428

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3429

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3430

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3431

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3432

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3433

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3434

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3435

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3436

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3437

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3438

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3439

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3440

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3441

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3442

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3443

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3444

500,000

14/8/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3445

500,000

14/8/2019

Nguyen T Thuy giup MS 3443

500,000

14/8/2019

Doan Manh Duc giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3445

1,000,000

14/8/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3441

1,000,000

14/8/2019

Phan T Vu Gia giup MS 3444

100,000

14/8/2019

Phan T Vu Gia giup MS 3443

200,000

14/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

15/8/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3446

200,000

15/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

15/8/2019

Hoang T Ngoc ung ho QNA

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3431

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3432

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3433

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3434

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3435

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3436

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3437

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3438

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3439

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3440

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3441

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3442

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3443

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3444

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3445

200,000

15/8/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3446

200,000

15/8/2019

Le T Kim Ngan ung ho QNA

500,000

15/8/2019

Nguyen T Tuyet Lan ung ho QNA

200,000

15/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3446

100,000

15/8/2019

Bui Nguyen Huy giup MS 3446

30,000

15/8/2019

Le Thuy Dung ung ho QNA

40,000

15/8/2019

Tran Xuan Sy giup MS 3446

2,000,000

16/8/2019

Do Huy Toan giup MS 3444

50,000

16/8/2019

Do Huy Toan giup MS 3443

50,000

16/8/2019

Do Huy Toan giup MS 3442

50,000

16/8/2019

Do Huy Toan giup MS 3441

50,000

16/8/2019

Do Huy Toan giup MS 3445

50,000

16/8/2019

Do Huy Toan giup MS 3446

50,000

16/8/2019

Nguyen Huu thong giup MS 3302

200,000

16/8/2019

Nguyen Duy Tinh giup MS 3445

200,000

16/8/2019

Mai T Huyen giup MS 3447

200,000

16/8/2019

Nguyen Quang The giup MS 3447

20,000

16/8/2019

Nguyen Duc Thang giup MS 3447

300,000

16/8/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

16/8/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3447

10,000

16/8/2019

Nguyen T Minh giup MS 3447

200,000

16/8/2019

Hoang The Manh ung ho QNA

200,000

16/8/2019

Hoang Tien Cuong ung ho QNA

1,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 11 đến 17/8/2019

11/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3440

200,000

11/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3441

200,000

11/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3442

200,000

12/8/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3443

300,000

12/8/2019

Nguyen Huu Khanh giup MS 3443

50,000

12/8/2019

Le Van Thinh giup MS 3443

350,000

12/8/2019

Ngo Duc Vinh giup MS 3441

300,000

12/8/2019

Luu Duc Phuong giup MS 3434

250,000

12/8/2019

Nguyen Hoang Bup giup MS 3443

50,000

12/8/2019

Nguyen Thanh Huong Tra giup MS 3443

100,000

12/8/2019

Vu Quang Huy giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Minh Duc giup MS 3433

200,000

12/8/2019

Minh Duc giup MS 3430

200,000

12/8/2019

DVT giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Nguyen T Loan giup MS 3443

500,000

13/8/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3443

50,000

13/8/2019

Le Thuy Hang giup MS 3443

200,000

13/8/2019

Ha Hiep Hung giup MS 3426

300,000

13/8/2019

Le Thu Thuy giup MS 2990

200,000

13/8/2019

Le Thu Thuy giup MS 3443

300,000

13/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3443

200,000

13/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3444

200,000

14/8/2019

Ban doc TK 01586612001 ung ho QNA

300,000

14/8/2019

Ban doc TK 0940404706590008 giup MS 3445

300,000

14/8/2019

Du T Ha Thu giup MS 3433

100,000

14/8/2019

Du T Ha Thu giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Pham T Mai Anh ung ho QNA

500,000

14/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3441

1,000,000

14/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3442

1,000,000

14/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3443

1,000,000

14/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3444

1,000,000

14/8/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3445

1,000,000

14/8/2019

Nguyen T Ngoc Anh giup MS 3445

50,000

14/8/2019

Nguyen T Ngoc Anh giup MS 3444

50,000

14/8/2019

Truong Ngoc Dinh giup MS 3445

500,000

15/8/2019

Bui Duc Tien giup MS 3445

200,000

15/8/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3444

50,000

15/8/2019

Nguyen Minh Tri giup MS 3444

300,000

15/8/2019

Nguyen Dinh Tam giup MS 2990

500,000

15/8/2019

Huynh Anh Tuan giup MS 3446

200,000

15/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3445

200,000

15/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3446

200,000

16/8/2019

Ban doc TK 055704060048688 giup MS 3446

200,000

16/8/2019

Le T Ngan ung ho QNA

500,000

16/8/2019

Dao T Thuy An giup MS 3445

300,000

16/8/2019

Huynh T Minh Hoa - Huynh Minh Long giup MS 3447

30,000

17/8/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3448

500,000

17/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3447

200,000

17/8/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3448

200,000

17/8/2019

Cao T Hong Hue ung ho QNA

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV điện tửtừ ngày 11 đến 17/8/2019

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3434

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3435

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3436

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3437

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3438

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3439

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3440

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3441

500,000

11/8/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3442

500,000

11/8/2019

Tao My Huong giup MS 3442

500,000

11/8/2019

Tao My Huong giup MS 3441

300,000

11/8/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3442

50,000

11/8/2019

Le Da Loi giup MS 3441

100,000

11/8/2019

Nguyen Hoai Phuong giup MS 3441

300,000

11/8/2019

To Phuong Binh giup MS 3442

30,000

12/08/2019 02:41:29

REM Tfr Ac: 12 015 0 0 0 0 06788 QUACH THU HA Chuyen tien ung ho Quy nhan ai Bao dan tri dien tu Transaction at date 2 019- 08-11-23.25.41

1,000,000

12/08/2019 07:08:34

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 0825564_CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3443

100,000

12/08/2019 07:13:12

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 08258 09_CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3442

100,000

12/08/2019 07:26:09

REM Tfr Ac: 1181 0 0 0 0138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3443 chi pham thi chao o gia lai

300,000

12/08/2019 07:40:51

REM Tfr Ac: 46 01 0 0 02512267 DO THI HONG VAN 3443

100,000

12/08/2019 08:00:19

REM Tfr Ac: 22 01 0 0 0247172 0 NGUYEN THI TRANG Ma so 3437

200,000

12/08/2019 08:27:07

REM Tfr Ac: 12312 0 0 0 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3441 anh Tran Xuan Su

200,000

12/08/2019 08:28:58

REM Tfr Ac: 12312 0 0 0 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3442 ba Pham Thi Lan

100,000

12/08/2019 08:30:32

REM Tfr Ac: 12312 0 0 0 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3443 chi Pham Thi Chao.

100,000

12/08/2019 08:48:50

REM Tfr Ac: 4131 0 0 0 0 042913 PHUONG DINH KHOA Chuyen tien ung ho benh nhan Ms 3443 Pham thi Chao

200,000

12/08/2019 09:50:15

tREM 991 019 081211864 BO-NGUYEN VAN SON FO-2611 0 0 03366882 Bao Dien tu Dan tri DTLS-Ung ho gia dinh Ma so 3359. Anh Ta Van The Bank Charge . 0 0 VAT . 0 0

100,000

12/08/2019 10:01:14

REM TKThe :19 03114687 0 019 tai TCB. Ma. 3442. E Phuong mong gia dinh chi nhanh khoe g gia dinh chi nhanh FT19224315477892 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 06 01 0761-11-CRE- 0 02

250,000

12/08/2019 10:03:57

REM TKThe :19 03114687 0 019 tai TCB. Ms 3438. E Phuong mong gia dinh chi nhanh qua kho khan FT1922483 08 06 044 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 06 013821-11-CRE- 0 02

300,000

12/08/2019 10:21:21

REM Tfr Ac: 22 01 0 0 0 06317 04 NGO VAN ANH Chuyen tien ung ho ma so 3443 Gia Lai

300,000

12/08/2019 10:33:11

REM Tfr Ac: 6721 0 0 0 0241579 PHAM THI THANH HIEN Chuyen tien ung ho MS3443 CHI PHAM THI CHAO

500,000

12/08/2019 11:00:19

REM Tfr Ac: 2611 0 0 0 011 0673 TRAN THI HUE ungho MS 3442 Pham Thi Lan

500,000

12/08/2019 11:03:44

REM Tfr Ac: 58 01 0 0 0 0326865 LE NGOC HAN giup do MS 3443 chi Pham Thi Chao bv Bach Mai

2,000,000

12/08/2019 11:09:10

REM Tfr Ac: 51 01 0 0 0 0398872 BUI HUONG TRA Ung ho ma so 3443

1,000,000

12/08/2019 11:14:10

REM Tfr Ac: 2161 0 0 0 0 012283 TRAN TRUNG NAM Ung ho MS 3443 Pham Thi Chao

500,000

12/08/2019 11:17:41

REM Tfr Ac: 56 01 0 0 0 0888183 HO THI GIAO 3443 Pham Thi Chao

100,000

12/08/2019 11:30:04

REM Tfr Ac: 4121 0 0 0 01527 09 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho thang 8

100,000

12/08/2019 12:50:14

REM 991 019 081237441 BO-NGUYEN DUC QUY FO-2611 0 0 03366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-Anh Nguyen Duc Quy ung ho em Pham T hi Chao khu 5   Thach An An Khe ti nh Gia Lai Bank Charge . 0 0 VAT . 0 0

300,000

12/08/2019 13:31:04

REM Tfr Ac: 1241 0 0 0 037 02 0 0 NGUYEN THANH HAI Ung ho ms 3441

200,000

12/08/2019 13:41:09

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3436

100,000

12/08/2019 13:52:07

mREM 991 019 081245465 BO-LUONG CAM MY FO-2611 0 0 03366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-Ma so 3443 Chi Pham Thi Chao Bank Charge . 0 0 VAT . 0 0

1,000,000

12/08/2019 14:21:56

REM Tfr Ac: 2121 0 0 0 0 073671 NGUYEN MAI LAN - ung chi Pham Thi Chao Ma so 3443

300,000

12/08/2019 14:30:32

REM Tfr Ac: 3131 0 0 0 0697 022 BUI THANH HUYEN - ung ho ma so 3443 chi pham thi chao o gia lai

2,000,000

12/08/2019 14:43:45

REM NGUYEN TUYET VINH UNG HO MS 3443(3 0 0. 0 0 0) 3434(3 0 0. 0 0 0) 3432(3 0 0. 0 0 0)

900,000

12/08/2019 15:11:44

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3434

100,000

12/08/2019 15:23:59

REM Tfr Ac: 4251 0 0 0 04347 02 NGUYEN KHANH TUYET chuyen tien cho chi pham thi chao khu 5 xa thach an huyen an khe tinh gia lai

100,000

12/08/2019 15:43:39

REM Tfr Ac: 6911 0 0 0 01 07926 NGUY QUOC PHONG ho tro ma so 3443   chi pham thi chao an khe gia lai

200,000

12/08/2019 15:51:28

REM Tfr Ac: 1251 0 0 0 0 075 089 CHU VAN AN ung ho chi Chao ma so 3443

300,000

12/08/2019 16:13:11

REM TKThe :19 029894536 011 tai TCB. Giup do chi Pham Thi Chao ma so 3443 FT19224255443 054 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 06385724-11-CRE- 0 02

1,000,000

12/08/2019 16:31:39

REM Tfr Ac: 56 01 0 0 0 0422387 TAN THANH TRAN ung ho chi Pham Thi Chao . Xa Thach An An Khe   Gialai ma so 3443

200,000

12/08/2019 16:45:45

REM Tfr Ac: 6211 0 0 0 0523877 THAI THANH BINH Giup chi pham thi chao o an khe

2,000,000

12/08/2019 17:03:27

REM Tfr Ac: 5221 0 0 0 0 0 0 0873 NGUYEN HUU TUAN Chuyen tien ung ho chi Pham Thi Chao Ma so 3443

200,000

12/08/2019 21:23:06

REM Tfr Ac: 1221 0 0 0 0637266 NGUYEN HONG ANH - dong gop cho MS 3439 Nguyen thi Sau

500,000

13/08/2019 03:48:04

REM Tfr Ac: 6311 0 0 0 04367 01 PHAM MINH TRI GIUP MS 3443 PHAM THI CHAO Transaction at date 2 019- 08-12-22.2 0.44

200,000

13/08/2019 03:50:00

REM Tfr Ac: 6351 0 0 0 059436 0 LE HAI DANG MS 3443 pham thi chao Transaction at date 2 019- 08-12-22.59.4 0

200,000

13/08/2019 03:52:54

REM Tfr Ac: 1511 0 0 0 0756589 NGUYEN VAN TAM Chuyen tien Transaction at date 2 019- 08-13- 01. 06.35

100,000

13/08/2019 03:52:57

REM Tfr Ac: 1511 0 0 0 0756589 NGUYEN VAN TAM Pham thi Lan Transaction at date 2 019- 08-13- 01.12. 08

100,000

13/08/2019 07:50:30

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3444

100,000

13/08/2019 08:22:39

REM Tfr Ac: 51 01 0 0 0 0431689 NGUYEN THI HUYEN Ung ho ma so 3444

500,000

13/08/2019 08:29:25

REM Tfr Ac: 4121 0 0 0 0188768 PHAM QUANG HUAN Chuyen tien ma so 3444

100,000

13/08/2019 08:42:19

REM Tfr Ac: 4661 0 0 0 0284 03 0 LE CAO CUONG ung ho pham thi lan   ma so 3442

200,000

13/08/2019 08:48:39

REM Tfr Ac: 13 01 0 0 0 0548 093 DINH TAN TOAN - Ma so 3443   Chi Pham Thi Chao kp 5 An Khe   Gia Lai

500,000

13/08/2019 09:01:54

REM Tfr Ac: 2611 0 0 0118 0226 NGUYEN DUC HUNG Chuyen tien ung ho ma so 3444 ba ly thi bay

100,000

13/08/2019 09:22:32

REM TKThe :19 028795576 021 tai TCB. Ung ho hoan canh 3442 3443 3444. A Di Da Phat FT19225363 02 089 0 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 06775973-11-CRE- 0 02

300,000

13/08/2019 09:37:57

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 0 098215 TRUONG VAN LIEU UNG HO CHO MS 3437 ST3 0 0K 3435 ST3 0 0K 3444 ST 4 0 0K

1,000,000

13/08/2019 09:43:14

REM Tfr Ac: 1241 0 0 03783339 PHAM DIEM NGA Ung ho gd ong Tran Van Ung. MS 3396

100,000

13/08/2019 09:55:46

REM Tfr Ac: 16 015 0 0 0 0 05422 VU THI MINH HANG ung ho MS 3444 Ly Thi Bay

300,000

13/08/2019 10:01:45

REM Tfr Ac: 45 01 0 0 0541538 0 NGUYEN THI NGOC BICH Uh ms 3435 3436 3437 3438 3439 344 0 3441 3442 3343 3444 moi ma 3 0 0k

3,000,000

13/08/2019 10:35:12

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 0 067 057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3443

50,000

13/08/2019 10:35:47

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 0 067 057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3444

50,000

13/08/2019 11:08:30

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3435

100,000

13/08/2019 11:08:38

REM Tfr Ac: 57 01 0 0 0 0131756 NGO VAN GIAU Ung ho ms 3444 ly thi bay

100,000

13/08/2019 11:11:44

REM GIUP DO CHI PHAM THI CHAO MA 3443 KHU 5 XA THACH AN HUYEN AN KHE TINH GIA LAI

3,000,000

13/08/2019 11:35:30

REM Tfr Ac: 2221 0 0 01 05 09 08 LE KHAC HIEU ung ho 3441 anh Su   nghe an

100,000

13/08/2019 11:36:53

LREM 991 019 0813245 07 BO-HUYNH LONG SON FO-2611 0 0 03366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-Ma so 3443 giup do chi Pham Thi Cha o dia chi khu 5   xa Thach An Huyen An Khe tinh Gia Lai Bank Charge . 0 0 VAT . 0 0

200,000

13/08/2019 12:27:58

NREM 991 019 081327549 BO-HUYNH LONG SON FO-2611 0 0 03366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-Ma so 3441 giup do anh Tran Xuan Su   tru tai xom 4 xa Dien Hung Huye n Dien Chau Nghe An. Bank Charge . 0 0 VAT . 0 0

200,000

13/08/2019 13:10:03

REM Tfr Ac: 16 01 0 0 0 0165455 TA THI THU THUY Chuyen tien   ung ho em thanh nguoi da nang bi tai nan

200,000

13/08/2019 13:49:11

REM Tfr Ac: 2111 0 0 0 064 0263 LE KIEU TRANG - Ung ho ms 3444 ba Ly Thi Bay

100,000

13/08/2019 13:54:06

REM Tfr Ac: 26 01 0 0 0 0171132 NGUYEN THU MAI CT ung ho quy Tam Long Nhan Ai

200,000

13/08/2019 13:57:50

REM Tfr Ac: 36 01 0 0 0 01 01651 TRAN THI HA Chuyen tien ung ho ms 3443

50,000

13/08/2019 14:05:13

REM Tfr Ac: 5611 0 0 01 04417 0 HOANG CONG LINH Ung ho ma so 3444

30,000

13/08/2019 15:32:57

REM Tfr Ac: 12 01 0 0 0 0178266 BUI THI MINH HANG - GIUP MA SO 3442   3443

400,000

13/08/2019 15:58:25

REM Tfr Ac: 3141 0 0 02 0 0 058 0 HUYNH THI CAM TU - Ung ho chi Pham Thi Chao MS 3443

300,000

13/08/2019 16:37:53

REM Tfr Ac: 16 01 0 0 0 0236874 NGUYEN BICH THUY ung ho ma so 299 0

200,000

13/08/2019 16:51:14

REM Tfr Ac: 31 01 0 0 01974116 LE THI TUYET MAI - Ung ho MS 3444 ba Ly Thi Bay

1,000,000

13/08/2019 18:40:57

REM Tfr Ac: 1321 0 0 0 0175839 DOAN MINH THU MS 33 02 LE THI LIEN

100,000

13/08/2019 19:43:04

REM Tfr Ac: 2151 0 0 0 0512412 NGUYEN VAN BA Chuyen tien ung ho 3444 ba Ly thi Bay Dai Loc Quang Nam

300,000

13/08/2019 20:28:10

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 01457 04 NGUYEN THI KIM YEN UH ms 3439 Ba Nguyen Thi Sau

500,000

14/08/2019 07:19:19

REM Tfr Ac: 1321 0 0 0 0278376 NGUYEN THI HOANG YEN Chuyen tien cho chi le thi lien ms.33 02

500,000

14/08/2019 07:31:08

REM Tfr Ac: 4651 0 0 0 03 07444 NGUYEN THI VAN ANH Van anh hy giup ms 3445

200,000

14/08/2019 07:43:03

REM Tfr Ac: 5 011 0 0 0 08 02881 LE TIEN HOAI Chuyen tien ung ho Le Thi Lien

100,000

14/08/2019 07:52:22

REM Tfr Ac: 11815 0 0 0 0 01467 DO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3445 chau minh trang con chi nguyen thi minh tuyen o nghe an

300,000

14/08/2019 08:40:32

REM Tfr Ac: 4661 0 0 0 04249 06 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 0939686_ung ho nguyen thi thanh tuyen

30,000

14/08/2019 08:42:07

REM Tfr Ac: 4831 0 0 0 01238 0 0 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma so 3445

100,000

14/08/2019 08:59:33

REM Tfr Ac: 65 01 0 0 0 0319962 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 09411 07_Ms 3445

200,000

14/08/2019 09:17:45

REM Tfr Ac: 2161 0 0 0 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3441 3442 3443 3444 3445 moi ma so 2 0 0. 0 0 0 dong

1,000,000

14/08/2019 09:28:10

REM Tfr Ac: 1221 0 0 01386756 NGUYEN THANH SON giup do ma so 3444   chuc e som binh phuc viet tiep uoc mo cua minh

100,000

14/08/2019 10:24:06

REM Tfr Ac: 2111 0 0 0 0 087213 LE THI NGOC QUYNH UNG HO MA 3445 3444 3441 3439 2 0 0K 1 MA UNG HO MA 3443 1 0 0K

900,000

14/08/2019 11:07:40

REM Tfr Ac: 65 01 0 0 0 0424574 LE VAN HAI Gui Ong Tran van Ung   Ma so 3396

100,000

14/08/2019 11:10:05

REM Tfr Ac: 15 01 0 0 0 0 085675 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 095 0 072_Ung ho benh nhan co ma so 3445 tai tp Vinh

200,000

14/08/2019 12:13:35

REM Tfr Ac: 3711 0 0 0 0383918 HOANG THI THUY UNG HO 3445

200,000

14/08/2019 12:39:00

REM Tfr Ac: 2611 0 0 0 0395151 VU THI HUONG Ung ho ma so 3445 Nguyen Thi Thanh Tuyen

50,000

14/08/2019 13:35:08

REM Tfr Ac: 4331 0 0 0 044 0 054 NGO THI TAM Ung ho ms 3445 c Nguyen Thi Thanh Tuyen

300,000

14/08/2019 14:19:12

REM Tfr Ac: 4111 0 0 0 013236 0 TRINH THI XUAN Chuyen tien ung ho ma so 3445. mong phep mau se den voi con

100,000

14/08/2019 14:37:39

REM Tfr Ac: 3141 0 0 02295 058 HO HOANG LUAN - Tu thien T 07

500,000

14/08/2019 14:46:02

REM Tfr Ac: 2151 0 0 0 078 01 03 NGUYEN THI THU NHAN ung ho Ma so 3445

300,000

14/08/2019 15:07:11

REM Tfr Ac: 2111 0 0 0112 0892 TRAN THANH QUANG chuc chau Minh Trang MS 3445 som khoi benh

200,000

14/08/2019 16:01:56

REM Tfr Ac: 13 01 0 0 0 0548 093 DINH TAN TOAN - Ma so 3445   chi Nguyen Thi Thanh Tuyen Nghe An

200,000

14/08/2019 16:53:43

REM Tfr Ac: 1231 0 0 0 014 091 0 NGUYEN THI THANH HIEN Chuyen tien ung ho ma so 3445

500,000

14/08/2019 17:26:21

REM Tfr Ac: 2111 0 0 0 0334742 PHAM TUAN ANH Ung ho ma so 3445

100,000

14/08/2019 18:08:46

REM Tfr Ac: 12 01 0 0 06123291 NGUYEN HONG KHUYEN MS 34 02 - 2 0 0K   MS 3445 - 2 0 0 K

400,000

14/08/2019 18:46:12

REM Tfr Ac: 2141 0 0 0 0375265 HOANG VIET NGA chuc dan tri giup do duoc nhieu nguoi nhe

100,000

14/08/2019 19:37:46

REM Tfr Ac: 1251 0 0 0 061 0 028 LE DA LOI le da loi ung ho Ms 3445

100,000

14/08/2019 21:13:23

REM Tfr Ac: 1221 0 0 0 0921631 VUONG THI THUY giup do ma so 3445

300,000

14/08/2019 21:17:28

REM Tfr Ac: 5621 0 0 0 0 049762 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 0977595_33 02 le thi lien

300,000

14/08/2019 21:47:32

REM Tfr Ac: 59 01 0 0 0 0335518 PHAN DAI THANH - Ung ho ma so 3444 ba Ly Thi Bay

500,000

15/08/2019 03:57:28

REM Tfr Ac: 1231 0 0 0 0912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3445 Transaction at date 2 019- 08-14-22.53.11

100,000

15/08/2019 07:56:19

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 0986168_Chuyen tien ung ho ma so 3446

100,000

15/08/2019 08:01:44

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 0986553_Chuyen tien ung ho ma so 3445

100,000

15/08/2019 08:06:51

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 0987 01 0_Chuyen tien ung ho ma so 3431

100,000

15/08/2019 08:09:38

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_6 0987235_Chuyen tien ung ho ma so 3432

100,000

15/08/2019 08:44:34

REM NGUYEN THI HA MS34 06

2,000,000

15/08/2019 08:45:25

REM CHI NGUYEN THI THANH HUYEN MS3445

1,000,000

15/08/2019 08:46:16

REM ONG LE NGOC NHAT MS3446

1,000,000

15/08/2019 08:52:28

REM Tfr Ac: 22 01 0 0 0 0656576 LE NHO THONG Ung ho MS 3437   Ba Hoang Thi Tap chi tru HopLy   Ly Nhan Ha Nam DT   03587 01569

100,000

15/08/2019 08:52:53

REM Tfr Ac: 4251 0 0 0 0191496 DOAN THI HONG LUONG Ung ho ma so 3437. Ba Hoang Thi Giap

200,000

15/08/2019 08:59:47

REM Tfr Ac: 22 01 0 0 0 0656576 LE NHO THONG ungho Ms 3438   Ba Nguyen Thi Hue Thon 1 Nghia Dong   Quang Ngai DT 07 02 494 834.

100,000

15/08/2019 09:09:07

REM Tfr Ac: 22 01 0 0 0 0656576 LE NHO THONG ungho MS 3446 Ong Le Ngoc Nhat thon 2 Xuan Du   Nhu Thanh Thanh Hoa. DT 0327 55 66 14.

100,000

15/08/2019 09:34:58

REM Tfr Ac: 45 01 0 0 062146 05 NGUYEN THANH VAN Nguyen Quy Dinh ung ho tu MS 3435 den MS 3445 moi MS 2 0 0k

2,200,000

15/08/2019 10:06:20

REM 991 019 081513 027 BO-NGUYEN VAN TUAN FO-2611 0 0 03366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-Giup do ma so 3446 Bank Charge . 0 0 VAT . 0 0

200,000

15/08/2019 10:16:37

REM Tfr Ac: 5 051 0 0 0 0 024151 NGUYEN QUANG HAI - GIUP QNA

1,000

15/08/2019 10:50:41

REM TKThe : 0 03 01 0549 0 0 07 tai MB. Ung ho ma so 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3441 3442 3443 3444 3445 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 082796 06-11-CRE- 0 02

4,200,000

15/08/2019 10:52:50

REM TKThe : 0 03 01 0549 0 0 07 tai MB. Ung ho ma so 344 0 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 08281682-11-CRE- 0 02

5,000,000

15/08/2019 10:54:29

REM Tfr Ac: 2681 0 0 0 02 01521 NGUYEN THI HANG Ung ho ma so 3446

200,000

15/08/2019 10:55:33

REM TKThe : 0 03 01 0549 0 0 07 tai MB. Ung ho ma so 3446 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 08284135-11-CRE- 0 02

2,000,000

15/08/2019 14:05:34

REM Tfr Ac: 1591 0 0 0 0 0 09377 TRAN THI THU HANG Chuyen tien ung ho ma so 3437

500,000

15/08/2019 14:24:53

REM Tfr Ac: 4511 0 0 0 0387126 DINH THI MUI Chuyen tien ung ho ma 3445 chi Nguyen Thi Thanh

1,000,000

15/08/2019 15:07:24

REM Tfr Ac: 26 01 0 0 0 0952179 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_61 011181_Ma so 3443 nguoi dan ba lam lu nhap vien khan cap

200,000

15/08/2019 15:10:47

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 0 067 057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3445

50,000

15/08/2019 15:11:25

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 0 067 057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3446

50,000

15/08/2019 15:53:07

REM Tfr Ac: 7611 0 0 0 0316582 NGUYEN THI HA Chuyen tien giup do ma so 3445 be MINH TRANG

200,000

15/08/2019 15:53:53

REM Tfr Ac: 44 01 0 0 0 04 08 081 NGUYEN MANH HUNG ung ho ma so 3446 Le Ngoc Nhat

100,000

15/08/2019 16:07:40

REM Tfr Ac: 26 01 0 0 0 0171132 NGUYEN THU MAI CT ung ho Quy Tam Long Nhan Ai

200,000

15/08/2019 16:26:08

REM Tfr Ac: 1231 0 0 0 0479298 MAI THI THANH NHUNG Ung ho ma so 3444 Ba Ly Thi Bay Dai Chanh   Dai Loc Quang Nam

300,000

15/08/2019 16:39:52

REM Tfr Ac: 2141 0 0 01165511 TO THANH NOI GIUP MS 3435 DEN MS3474 MOI TH 5 0K

2,000,000

15/08/2019 16:45:33

REM Tfr Ac: 4521 0 0 0 0217725 LE THI NU - chuyen tien cho ma 3446

50,000

15/08/2019 17:14:24

REM Tfr Ac: 45 01 0 0 02667623 THAN QUOC THUAT - Ma so 3446 Ong Le Ngoc Nhat

300,000

15/08/2019 17:46:41

REM Tfr Ac: 1241 0 0 0 0117133 VU TIEN DUNG MA SO 3446 Ong LE NGOC NHAT

100,000

15/08/2019 20:19:57

REM Tfr Ac: 53115 0 0 0 01 02 08 LE VAN THANH Ung ho ma so 3446 ong Le Ngoc Nhat

200,000

16/08/2019 08:36:23

REM Tfr Ac: 7211 0 0 0 0495 072 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_   0_61 044296_Ho tro Mai Thi Liem 3447

100,000

16/08/2019 09:10:31

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 0 067 057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3447

50,000

16/08/2019 09:28:22

REM TKThe : 0 037 04 06 01215 04 tai VIB. Ma So 3447: Chi Mai Thi Liem -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 08912373-11-CRE- 0 02

500,000

16/08/2019 09:40:53

REM Tfr Ac: 4821 0 0 0 0252585 O@L_ 026 0 01_2122 01_ 0_ 0_61 049184_Chuyen tien ung ho ma so 3447

100,000

16/08/2019 09:51:16

REM Tfr Ac: 1251 0 0 0 0256884 PHAM THI HOA Chuyen tien ung ho ms 3446 ong le ngoc nhat

200,000

16/08/2019 10:06:18

REM TKThe :164 092968 tai VPB. Gia Dinh Man giup do chi Mai Thi Liem MS 3447 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 08949313-11-CRE- 0 02

200,000

16/08/2019 11:06:14

UREM 991 019 081623341 BO-HUYNH LONG SON FO-2611 0 0 03366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS-Ma so 3447 giup do gia dinh chi Mai Thi Liem 43 tuoi     thon song Ba x a Chu Rcam   Huyen krong Pa Gia La i. Bank Charge . 0 0 VAT . 0 0

300,000

16/08/2019 11:17:02

REM Tfr Ac: 1511 0 0 0 0756589 NGUYEN VAN TAM Mai thi liem

50,000

16/08/2019 12:58:34

REM TKThe :97 04229262 07 0472 tai MB. Ung ho 341 0 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 09 092827-11-CRE- 0 02

200,000

16/08/2019 14:21:32

REM Tfr Ac: 1351 0 0 0 0 09773 0 DO VAN MINH - Ung ho ma so 3446 Lu Ngoc Nhat xa Xuan Du   huyen Nhu Thanh tinh Thanh Hoa

300,000

16/08/2019 14:34:01

REM Tfr Ac: 1231 0 0 0 0938665 NGUYEN BINH SON ung ho ma so 3445 chi Nguyen Thi Thanh Tuyen

50,000

16/08/2019 14:35:49

REM Tfr Ac: 44 01 0 0 0 0241356 VU QUOC CHI - ung ho ma so 3433 anh dinh huu nghia tieu khu 8 thi tran quy dat huyen minh hoa tinh quang binh dien thoai 082.653.5564

50,000

16/08/2019 15:29:17

REM Tfr Ac: 6311 0 0 0 0189731 NGUYEN THI THAM Chuyen tien ung ho ma so 3447 chi Mai Thi Liem thon song ba xa chu rcam   huyen krong pa gia lai

200,000

16/08/2019 15:46:50

REM Tfr Ac: 1351 0 0 0 0 09773 0 DO VAN MINH - Ung ho ma so 3447 Mai Thi Liem Gia Lai   DT   0357 091299

500,000

16/08/2019 17:02:44

REM Tfr Ac: 2611 0 0 0247 0559 NGUYEN CONG TUNG Chuyen tien ung ho ms3447

500,000

16/08/2019 17:04:28

REM TKThe :174153458 tai VPB. chi PHAM THI CHAO ma so 3443 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 09328899-11-CRE- 0 02

200,000

16/08/2019 17:52:13

REM Tfr Ac: 16 01 0 0 0 0236953 NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma so 3445

100,000

16/08/2019 17:54:42

REM Tfr Ac: 16 01 0 0 0 0236953 NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma so 3444

100,000

17/08/2019 07:54:21

REM Tfr Ac: 4211 0 0 0 0241694 PHAM THI THU THOM Chuyen tien ung ho ma 3448 em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh cac Xuan Yen huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa

300,000

17/08/2019 08:24:49

REM Tfr Ac: 13 01 0 0 01586467 LE CONG SY Chuyen tien ung ho.em tran thi phuc .

200,000

17/08/2019 08:32:41

REM Tfr Ac: 26 01 0 0 0 0128563 DANG VIET LONG Chuyen tien ma so 3448

500,000

17/08/2019 08:34:24

REM Tfr Ac: 39 01 0 0 0 0537121 DANG THI NGA Gui tang MS 3433 anh dinh huu nghia

200,000

17/08/2019 09:25:54

REM Tfr Ac: 4431 0 0 0 0195931 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3448 em Trinh Thi Phuc

200,000

17/08/2019 10:29:03

REM Tfr Ac: 48212 0 0 0 0 01598 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3448

200,000

17/08/2019 11:04:48

REM TKThe :9999 9899999 99999 tai PVcomBank. giup do 3448 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 09686232- 11- CRE- 0 02

200,000

17/08/2019 11:13:05

REM Tfr Ac: 2161 0 0 0 01 07161 PHAM VAN CONG Chuyen tien ung ho MS 3448 Trinh Thi Phuc Thon Dong Thanh Xa Xuan Yen   Huyen Tho Xuan Tinh Thanh Hoa sdt   0352831438

300,000

17/08/2019 11:19:12

REM Tfr Ac: 32115 0 0 0 0 0 0989 NGUYEN THI THU HIEN Nguyen Thi Thu Hien HP giup do MS 3433 3434 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448

2,000,000

17/08/2019 12:54:11

REM Tfr Ac: 1321 0 0 0 0 075151 NGUYEN DINH QUYEN 33 02 chi Le Thi Lien

100,000

17/08/2019 13:29:36

REM Tfr Ac: 5611 0 0 01 04417 0 HOANG CONG LINH Ung ho ma so 3448

30,000

17/08/2019 14:02:18

REM Tfr Ac: 6331 0 0 0 0359 097 TRUONG THI THANH TAM Ung ho 33 02

200,000

17/08/2019 15:00:26

REM Tfr Ac: 4331 0 0 0 0289178 MAN THI NINH Ung ho em Trinh Thi Phuc ma so 3448

100,000

17/08/2019 15:07:29

REM Tfr Ac: 5611 0 0 01 04417 0 HOANG CONG LINH Ung ho ma so 3447

30,000

17/08/2019 15:28:56

REM Tfr Ac: 67 01 0 0 01 017645 HUYNH THUY AN Em Trinh Thi Phuc   ma so 3448 huyen Tho Xuan Thanh Hoa

200,000

17/08/2019 16:03:12

REM Tfr Ac: 1351 0 0 0 0871138 NGUYEN HUYNH NGUYEN Ma so 3448. Cty GiaNguyenStone giup do em Trinh Thi Phuc.

1,000,000

17/08/2019 16:15:48

REM TKThe :19 033258944 018 tai TCB. Giup em Trinh Thi Phuc MS 3448 FT19229966825 0 04 -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 0986 0467-11-CRE- 0 02

500,000

17/08/2019 16:32:26

REM Tfr Ac: 1291 0 0 0 0179129 97 0418XXXX528495- 566 0 02 - 17 082 019- 09322 0- 143138- 412 02 0- 0 0 0 0 0 01 0931

200,000

17/08/2019 17:52:34

REM Tfr Ac: 45 01 0 0 0 0 0 09317 TU CHIEU DONG Ma so 3448 Em Trinh Thi Phuc thon Dong Thanh xa Xuan Yen huyen Tho Xuan Thanh Hoa

500,000

17/08/2019 18:08:13

REM TKThe :164 092968 tai VPB. Diep Man giup ms 3448 em trinh thi phuc -CTLNHIDI 0 0 0 0 0 02 099297 04-11-CRE- 0 02

200,000

17/08/2019 20:25:25

REM Tfr Ac: 1241 0 0 0 01 046 03 NGUYEN THI HONG LE ung ho ms3448 e Trinh Thi Phuc di hoc

200,000

17/08/2019 21:40:23

REM Tfr Ac: 54 01 0 0 0 0188832 DUONG DAI HAU giup em trinh thi phuc o thanh hoa

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 11 đến 17/8/2019

12/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3441

50,000

12/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3438

50,000

12/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3439

50,000

12/8/2019

Nguyen Thanh Minh giup MS 3443

100,000

12/8/2019

Ho Thai Son giup MS 3443

100,000

12/8/2019

Hoang Thi Thu Nguyet giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Vu Thi Thu Hien giup MS 3441

200,000

12/8/2019

Vu Thi Thu Hien giup MS 3443

200,000

13/8/2019

Nguyen Thi Nhu Tuyet gup MS 3443

300,000

13/8/2019

Nguyen Thanh Tung giup MS 2990

200,000

13/8/2019

Nguyen Thi Nhu Tuyet gup MS 3442

200,000

13/8/2019

Nguyen Van Cuong giup MS 2990

300,000

13/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3439

100,000

13/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3438

100,000

13/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3437

100,000

13/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3442

50,000

13/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3441

50,000

13/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3443

50,000

13/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3444

50,000

13/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3444

50,000

13/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3443

50,000

13/8/2019

Ha Thi Cam Huong giup MS 3444

500,000

13/8/2019

Do Thuy Loan giup MS 3444

30,000

13/8/2019

Nguyen Tran Chu Bao Thu giup MS 3444

100,000

14/8/2019

Do Thuy Loan giup MS 3445

30,000

14/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3445

50,000

14/8/2019

Do Van Viet giup MS 3445

500,000

14/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 2990

200,000

15/8/2019

Luong Thi Le Dung giup MS 3440

100,000

15/8/2019

Luong Thi Le Dung giup MS 3442

100,000

15/8/2019

Luong Thi Le Dung giup MS 3444

100,000

15/8/2019

Luong Thi Le Dung giup MS 3445

100,000

15/8/2019

Luong Thi Le Dung giup MS 3437

100,000

15/8/2019

Luong Thi Le Dung giup MS 3445

100,000

15/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3446

50,000

15/8/2019

Nguyen Ngoc Linh giup MS 3445

50,000

15/8/2019

Ho Thai Son giup MS 3446

100,000

16/8/2019

Dang Thi Thanh Huong giup 4 chi em nho bo me mat het o Ha Tinh - MS 2990

10,000,000

16/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3446

50,000

16/8/2019

Thai Binh Duong giup MS 3447

50,000

17/8/2019

Hoang Duc Dung giup MS 3448

50,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội điện tử   từ ngày 11 đến 17/8/2019

12/8/2019

Tran T Anh Ngan ung ho QNA

100,000

12/8/2019

Khuat Thị Minh giup MS 3442

200,000

12/8/2019

Chau Ngoc Anh giup MS 3442

500,000

12/8/2019

Chau Ngoc Anh giup MS 3441

500,000

12/8/2019

Pham Ngoc Canh giup MS 3443

500,000

12/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3443

100,000

12/8/2019

Dang T Hai Yen giup MS 3443

500,000

12/8/2019

Nguyen Huu Chi giup MS 3443

100,000

12/8/2019

Chau Ngoc Anh giup MS 3443

1,000,000

12/8/2019

Chau Ngoc Anh giup MS 3443

1,000,000

12/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3443

100,000

12/8/2019

Hoang Ngoc Huan giup MS 3443

100,000

12/8/2019

To Duc Tho giup MS 3443

50,000

12/8/2019

Pham Thi KIm Nhung giup MS 3393

500,000

12/8/2019

Pham Thai Viet giup MS 3443

500,000

13/8/2019

Nguyen Tuan Linh giup MS 3444

100,000

13/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3444

200,000

13/8/2019

Ly Thi Chin ung ho QN A

500,000

13/8/2019

Luong Thanh Phuong Nam giup MS 3444

100,000

13/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3428

1,000,000

13/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3429

600,000

13/8/2019

Nguyen Pham Phuong Thao giup MS 3443

500,000

13/8/2019

Tran Trung Kien giup MS 3444

2,000,000

13/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3302

500,000

14/8/2019

Nguyen Dang Viet giup MS 3302

250,000

14/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3445

250,000

14/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3443

250,000

14/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3430

500,000

14/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3443

300,000

14/8/2019

Nguyen Viet Long giup be Minh Trang - Vinh - Nghe An 3445

200,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3432

400,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3433

300,000

14/8/2019

Le Thi Lien giup MS 3302

100,000

14/8/2019

Dam Thi Thu Thuy giup MS 3430

200,000

14/8/2019

Dam Thi Thu Thuy giup MS 3433

100,000

14/8/2019

Dam Thi Thu Thuy giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Vu Hoai Thu giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Ban doc Dan tri giup- MS 3445

200,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3435

300,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3436

400,000

14/8/2019

Nguyen Duc Su giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3437

400,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3438

1,000,000

14/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3439

300,000

15/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3441

500,000

15/8/2019

Pham Thi Oanh giup MS 3443

300,000

15/8/2019

Tran Thanh Trung giup MS 3446

50,000

15/8/2019

Ngo Xuan Thanh giup MS 3444

100,000

15/8/2019

Ngo Xuan Thanh giup MS 3445

100,000

15/8/2019

Tran Thi Kim Yen giup MS 3445

100,000

15/8/2019

Trinh Van Sinh giup MS 3445

1,000,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3434

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3438

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3439

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3440

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3441

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3442

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3443

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3444

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3445

100,000

15/8/2019

Pham Anh Thuy Duong giup MS 3446

300,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3446

150,000

15/8/2019

Nguyen Thi Thanh Tam giup MS 3302

100,000

15/8/2019

Nguyen Dang Huy giup MS 3446

1,000,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup anh Le Ngoc Nhat - Thanh Hoa 3446

100,000

15/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS QNA

100,000

16/8/2019

Truong Duc Do giup MS 3447

500,000

16/8/2019

Ban doc Dan tri giup chi Liem 3302

200,000

17/8/2019

Nguyen Hong Quan giup MS 3448

300,000

17/8/2019

Nguyen Dai Nam giup MS 3448

500,000

17/8/2019

Tran Thi Thu giup MS 3302

1,000,000

17/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3396

500,000

17/8/2019

Nguyen Huu Chi giup MS 3448

100,000

17/8/2019

Duong Quang Tuan giup MS 3448

500,000

17/8/2019

Vu Tien Dung giup MS 3448

200,000

17/8/2019

Nguyen Thi Thuy Diep giup MS 3448

100,000

17/8/2019

Nguyen Thi Yen giup MS 3448

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 11 đến 17/8/2019

12/8/2019

Dinh T Kieu Diem giup MS 3441

500,000

12/8/2019

Luu T Phuong Lan giup MS 3441

200,000

12/8/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3442

500,000

12/8/2019

Dao T Kieu Anh giup MS 3442

300,000

12/8/2019

Hoang T Hong Ngat ung ho QNA

200,000

12/8/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3442

100,000

12/8/2019

Nguyen Van Thanh giup MS 3443

500,000

12/8/2019

Quach Trong Nghia giup MS 3302

200,000

12/8/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3442

200,000

12/8/2019

Ngo T Hien giup MS 3443

300,000

12/8/2019

Ta Quoc Hung gup MS 3443

300,000

12/8/2019

Duong Van Bac giup MS 3443

50,000

12/8/2019

Nguyen T Huong giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Le Van Thanh giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Mai T Huong Hue giup MS 3443

300,000

12/8/2019

Nguyen Dinh Dung giup MS 3443

300,000

12/8/2019

Mai T Anh Nguyet giup MS 3443

200,000

12/8/2019

Bui Tat Dai giup MS 3439

800,000

12/8/2019

Huynh Kim Phuong giup MS 3439

500,000

13/8/2019

Tran Minh Su giup MS 3443

200,000

13/8/2019

Pham T Thu Hien ung ho QNA

300,000

13/8/2019

Hoang Dang Hai ung ho QNA

800,000

13/8/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3444

50,000

13/8/2019

Cai T My Phung giup MS 3444

200,000

13/8/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3443

2,000,000

13/8/2019

Nguyen Bach Nguyet giup MS 3416

300,000

13/8/2019

Nguyen Bach Nguyet giup MS 3443

200,000

14/8/2019

Phung T Ninh gup MS 3444

200,000

14/8/2019

Trinh T Thao giup em Vo Thanh, Quang Nam 3444

1,000,000

14/8/2019

Nguyen Thanh Phong giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Dang Van Thang ung ho QNA

100,000

14/8/2019

Trinh T Minh Hai giup chau Minh Trang 3445

200,000

14/8/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3445

50,000

14/8/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3445

50,000

14/8/2019

Nguyen T Lan Phuong giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Le Phuong Thao giup MS 3427

300,000

14/8/2019

Vo Duy Binh giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Vo Duy Binh giup MS 3444

200,000

14/8/2019

Dinh T Thanh giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Ly Hong Linh giup MS 3445

200,000

14/8/2019

Dang Kim Hung giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Le T Sang giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Xuan T Lien giup MS 3445

1,200,000

14/8/2019

Nguyen Thuy Tra giup MS 3445

100,000

14/8/2019

Pham Van Long giup MS 3439

100,000

15/8/2019

Ta T Hong Them giup MS 3443

300,000

15/8/2019

Tho Vu Hai Phong ung ho QNA

200,000

15/8/2019

Nguyen T Thuy gup MS 3445

200,000

15/8/2019

Nguyen Van Lanh giup MS 3427

100,000

15/8/2019

Do T Cuc giup MS 3437

200,000

15/8/2019

Nguyen T Thu Hanh giup MS 3302

100,000

15/8/2019

Pham T Thu Ha giup MS 3423

200,000

15/8/2019

Le Tan Tu giup MS 3446

100,000

15/8/2019

Bui T Kim Suong + Bui Thanh Tam giup MS 3443

300,000

15/8/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3445

500,000

16/8/2019

Tran Van Hung giup MS 3302

200,000

16/8/2019

Vo T Chin giup anh Le Ngoc Tinh, Thanh Hoa

1,000,000

16/8/2019

Pham T Hue giup ba Hoan

200,000

16/8/2019

Bui T Kim CHi giup MS 3447

200,000

16/8/2019

Bui Xuan Thang giup MS 3447

100,000

16/8/2019

Le Tan Tu giup MS 3447

100,000

16/8/2019

Le Ngoc Vung giup MS 3447

300,000

17/8/2019

Pham Duy Dinh giup MS 3447

200,000

17/8/2019

Nguyen Hoang Huy giup MS 3448

300,000

17/8/2019

Nguyen T Bich Vinh giup MS 3448

3,000,000

17/8/2019

Nguyen T Bich Vinh giup MS 3447

1,000,000

17/8/2019

Pham Minh Phuong giup MS 3448

300,000

17/8/2019

Le Tan Tu giup MS 3448

100,000

17/8/2019

Le Tan Trng giup MS 3448

50,000

17/8/2019

Bui Manh Tuan giup MS 3448

100,000

17/8/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3448

50,000

Tổng

         894,657,311

MỚI NHẤT
Xót xa cảnh 3 đứa con thơ mất mẹ đúng ngày giỗ ông!
Xót xa cảnh 3 đứa con thơ mất mẹ đúng ngày giỗ ông!

(Dân trí) - Đúng ngày giỗ ông - Ngọc người mẹ của 3 đứa con thơ đi chợ mua đồ về làm cơm cúng không may bị xe tải cuốn văng tử vong. Sự ra đi quá đột ngột của Ngọc để lại người chồng vật vã nuôi con thơ đói khát đầy nghiệt ngã.

Thứ sáu, 30/08/2019 - 06:09

Bạn đọc Dân trí giúp chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường số tiền 130 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường số tiền 130 triệu đồng

(Dân trí) - Nhận giấy trúng tuyển đại học, Thanh chưa một ngày được đặt chân tới giảng đường vì vụ tai nạn giao thông “thập tử nhất sinh”. Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình Thanh 130 triệu đồng để gia đình có tiền trang trải viện phí do nhà Thanh quá nghèo.

Thứ sáu, 30/08/2019 - 05:27

Gia đình 6 người mất tích trong lũ dữ, mới tìm được 3 thi thể
Gia đình 6 người mất tích trong lũ dữ, mới tìm được 3 thi thể

(Dân trí) - Trở lại bản Sa Ná sau trận lũ quét lịch sử đi qua gần 1 tháng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang gấp rút tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Trong đó có hoàn cảnh gia đình anh Hà Văn Vân có 6 người mất tích thì mới tìm thấy thi thể của 3 người.

Thứ năm, 29/08/2019 - 08:34

Bạn đọc Dân trí biến ước mơ của người đàn bà bệnh "hiểm" mong về con đã thành hiện thực
Bạn đọc Dân trí biến ước mơ của người đàn bà bệnh "hiểm" mong về con đã thành hiện thực

(Dân trí) - Gia cảnh quá khó khăn, chị Chào nghĩ mình đã không thể vượt qua số phận. Nhưng với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã biến ước mơ của chị trở về với con thành hiện thực. Trong ngày xuất viện chị đã ủng hộ lại các hoàn cảnh kém may mắn số tiền 109 triệu đồng.

Thứ năm, 29/08/2019 - 08:18

Người cựu binh ung thư khốn khổ nuôi con trai tâm thần và mẹ già 90 tuổi
Người cựu binh ung thư khốn khổ nuôi con trai tâm thần và mẹ già 90 tuổi

(Dân trí) - Mắc căn bệnh ung thư dạ dày và hở van tim 2 lá từ đầu năm 2018, thay vì được chăm sóc ở bệnh viện thì ông Dung cứ nằng nặc xin về nhà. Thân mang bệnh hiểm nghèo, nhưng ông vẫn là trụ cột gia đình cho người mẹ già 90 tuổi, người vợ tật nguyền và đứa con trai tâm thần.

Thứ năm, 29/08/2019 - 07:00

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ bà sống trong đói khổ hơn 161 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cụ bà sống trong đói khổ hơn 161 triệu đồng

(Dân trí) - Đều sống cảnh không có chồng, lại ốm đau bệnh tật liên miên khiến cho cuộc sống của hai chị em bà cụ Hoàng Thị Táp và Hoàng Thị Lự vô cùng khổ sở. Hai cụ vô cùng xúc động khi được bạn đọc Dân trí giuớ đỡ số tiền hơn 161 triệu đồng.

Thứ năm, 29/08/2019 - 06:28

Ông bệnh tim chăm bà bị ung thư xúc động nhận số tiền gần 85 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ
Ông bệnh tim chăm bà bị ung thư xúc động nhận số tiền gần 85 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ

(Dân trí) - Cùng lúc ông bị bệnh tim, bà lại bị ung thư phổi di căn, 2 con trai cũng chết khiến cho hoàn cảnh của gia đình ông Trần Văn Tích gặp nhiều khó khăn. Thương ông bà, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ tổng số tiền 84.715.000 đồng.

Thứ năm, 29/08/2019 - 06:22

Số phận nghiệt ngã của người đàn ông đẩy xe lăn bán vé số nuôi cả nhà
Số phận nghiệt ngã của người đàn ông đẩy xe lăn bán vé số nuôi cả nhà

(Dân trí) - Dù bị bại liệt từ nhỏ, anh Tam vẫn là người “kiếm cơm” nuôi cả gia đình 5 người. Nhưng nay lại mất thêm hai quả thận, khiến anh gục ngã, anh mong có một phép màu để giúp hai con có thành tích học tập xuất sắc được tiếp bước đến trường.

Thứ tư, 28/08/2019 - 12:11

Được bạn đọc hỗ trợ kịp thời, nam thanh niên bị tai nạn chấn thương sọ não đã xuất viện
Được bạn đọc hỗ trợ kịp thời, nam thanh niên bị tai nạn chấn thương sọ não đã xuất viện

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông, nam thanh niên đối mặt với nguy cơ tử vong nhưng gia đình nghèo không lo nổi viện phí. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, xuất viện, sức khỏe dần bình phục.

Thứ tư, 28/08/2019 - 11:42

Tiếng khóc xé lòng của bé gái 9 tháng tuổi mắc tim bẩm sinh phức tạp
Tiếng khóc xé lòng của bé gái 9 tháng tuổi mắc tim bẩm sinh phức tạp

(Dân trí) - Con oằn người khóc thét lên vì đau, đôi tay bé nhỏ cố nắm ôm chặt lấy mọi thứ trong không trung vô định như cầu cứu…Mới 9 tháng tuổi, con đã phải chịu những cơn đau dày vò cùng với những trận đói triền miên nơi bệnh viện. Nhiều lần con đã chết đi sống lại, bởi các căn bệnh đa dị tật tim bẩm sinh.

Thứ tư, 28/08/2019 - 05:56

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm tặng Quỹ khuyến học “Vòng tay đồng đội” 500 triệu đồng
Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm tặng Quỹ khuyến học “Vòng tay đồng đội” 500 triệu đồng

(Dân trí) - Thừa ủy quyền của GS,TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân Trí - Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương hội kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Viêt Nam, đã trao Bảng Vàng Vinh danh của Hội dành tặng Anh hùng Lao Động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Golf Long Thành.

Thứ ba, 27/08/2019 - 12:54

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 2 tháng 8/2019
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 2 tháng 8/2019

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 841,640,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.

Thứ ba, 27/08/2019 - 12:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Xót thương cậu bé 9 tuổi bị u não, nhà bị bão lũ cuốn trôi
Xót thương cậu bé 9 tuổi bị u não, nhà bị bão lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Lần nào cũng thế, gom góp được mấy đồng bạc lẻ là anh Quý lại sấp ngửa bắt chuyến xe đưa con xuống Hà Nội gấp bởi tình trạng con đã rơi vào nguy kịch. Phát hiện khối u não phải phẫu thuật và xạ trị đúng lúc tài sản duy nhất của gia đình là ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi khiến bố con anh lao đao như rơi xuống vực thẳm.

Thứ ba, 27/08/2019 - 12:09

Xúc động rơi nước mắt, “Cô bé lọ lem” bước chân vào đại học ngỡ như một giấc mơ!
Xúc động rơi nước mắt, “Cô bé lọ lem” bước chân vào đại học ngỡ như một giấc mơ!

(Dân trí) - Chiều nay, 27/8, “Cô bé lọ lem" Trịnh Thị Phúc, sẽ chính thức nhập học tại Trường đại học Dược Hà Nội. Trước ngày lên đường nhập học cô bé vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ, Phúc xúc động đến rơi nước mắt trước tình cảm của bạn đọc Dân trí.

Thứ ba, 27/08/2019 - 10:15

Vợ con anh Tèo nguy kịch sau cuộc vượt cạn "ngàn cân treo sợi tóc"
Vợ con anh Tèo nguy kịch sau cuộc vượt cạn "ngàn cân treo sợi tóc"

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ buộc phải chấm dứt thai kỳ, sau cuộc mổ bắt con cả sản phụ và bé trai đều rơi vào nguy nan. Hội chứng Hellp đang đe dọa cướp đi sinh mạng của mẹ con sản phụ trong cảnh anh Phạm Văn Tèo, chồng sản phụ không một đồng lận lưng.

Thứ ba, 27/08/2019 - 05:32

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cùng bị ung thư hơn 91 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cùng bị ung thư hơn 91 triệu đồng

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí mà 2 mẹ con chị Chinh có thể được điều trị tốt hơn, chồng chị Chinh có thể nghỉ làm vài bữa để chăm vợ chăm con mà không lo nhà dứt bữa, con nghỉ học.

Thứ ba, 27/08/2019 - 05:16

Đớn đau cảnh bé gái 6 tuổi duy nhất sống sót trong gia đình bị đất đá vùi lấp
Đớn đau cảnh bé gái 6 tuổi duy nhất sống sót trong gia đình bị đất đá vùi lấp

(Dân trí) - Vành khăn trắng trên đầu, đôi mắt con tròn xoe ngơ ngác, giọng con nghẹn lại gọi tên bố mẹ và em gái trong vô vọng. 6 tuổi, Bích Ngọc đã chịu cú sốc đau đớn khi cùng lúc mất đi cả bố mẹ và em gái 3 tuổi trong vụ sạt lở đất vừa qua tạ Đắk Nông. Ngọc là người may mắn duy nhất sống sót trong gia đình vì được bố mẹ gửi em lại với ông bà nội.

Thứ hai, 26/08/2019 - 05:40

Na Kho khao khát một cây cầu giữa đại ngàn heo hút
Na Kho khao khát một cây cầu giữa đại ngàn heo hút

(Dân trí) - Na Kho - bản làng nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi núi rừng và khe suối. Na Kho đói, nghèo và khổ gần như bậc nhất cái xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với số đông dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông...

Thứ hai, 26/08/2019 - 01:01

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 1 tháng 8/2019
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 1 tháng 8/2019

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 692,405,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 04:46

Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 8 năm 2019
Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 8 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 731,414,200 đồng.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 04:41

Giảng đường đại học trôi xa dần với chàng trai mồ côi dù đã nhận giấy báo trúng tuyển
Giảng đường đại học trôi xa dần với chàng trai mồ côi dù đã nhận giấy báo trúng tuyển

(Dân trí) - Thời hạn nhập học đã trôi qua vài ngày, cầm giấy báo trúng tuyển trên tay mà chàng trai mồ côi Phùng Xuân Hoàng rưng rưng nước mắt khi con đường đến giảng đường đại học ngày một trôi xa vì hoàn cảnh gia đình...không tiền.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 05:55

Người đàn bà nghèo "gật đầu" bán thận để lấy tiền cứu chồng
Người đàn bà nghèo "gật đầu" bán thận để lấy tiền cứu chồng

(Dân trí) - Tất tả bắt chuyến xe sớm từ quê lên Hà Nội vào viện chăm chồng "thập tử nhất sinh". Tiền không một cắc dính túi, nhiều hôm chị Thủy quên cả ăn cho đến khi người lả đi mới biết mình bị tụt huyết áp do đói. Không có tiền cứu chồng, có người mách chị đi bán thận chị cũng "gật đầu" tìm mối...

Thứ bảy, 24/08/2019 - 05:33

Kì tích người đàn bà "chung xương sống" với con trai đã tập được đi nhờ "cái lưng" bạn đọc Dân trí
Kì tích người đàn bà "chung xương sống" với con trai đã tập được đi nhờ "cái lưng" bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Cách đây 9 năm, chị Phượng bị ngã cầu treo quăng mình xuống suối gãy cột sống và bị liệt hoàn toàn. Hoàn cảnh của chị được bạn đọc Dân trí về tận nhà dìu đi, thậm chí là cõng đến viện để điều trị, giờ chị đã tập đi lại được giống như một kì tích đối với bệnh nhân "liệt tuỷ".

Thứ bảy, 24/08/2019 - 05:14

Cô bé mắc bệnh máu tan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí
Cô bé mắc bệnh máu tan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Ngay khi hoàn cảnh của bé 12 tuổi mắc bệnh máu tan nhiều bạn đọc Dân trí đến tận viện giúp đỡ gia đình số tiền 12 triệu đồng để lo thuốc thang điều trị. Tuy nhiên do bệnh tình quá nặng, cô bé đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 06:45

Xót xa cảnh chị em mồ côi giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Mẹ mất vì ung thư chưa lâu thì người bố vốn mắc bệnh tâm thần đột ngột qua đời. Trong phút chốc chị em Linh "bỗng" trở thành mồ côi. Linh nhớ lại, đêm trước bố ngồi đầu giường nhìn 2 chị em rất lâu, rồi bố ôm hai chị em vào lòng, Linh không ngờ đó là hình ảnh cuối cùng trước lúc bố đi xa...