Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 10 năm 2019

Dân trí Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 856,416,776 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   13 đến 19/10/2019

 

14/10

Vũ Trọng Hảo- (12 ngõ 591- Hoàng Hoa Thám- Ba Đình- HN) Ủng hộ QNA

500,000

 

Bạn đọc giúp Ms3511, 3512, 3513 mỗi (hc) 100k

300,000

 

Đào Phương Lan- (53 Ngõ Văn Chương- HN) giúp Ms3510

1,000,000

15/10

Lê Thị Hảo- HN giúp Ms3505, Ms3506, Ms3507, Ms3508, Ms3509, Ms3510, Ms3511, Ms3512, Ms3513, Ms3514, Ms3515 mỗi (hc) 300k

3,300,000

 

Hội Phụng sự Xã hội- ( USA) giúp Ms3506, 3508, 3509, 3514 mỗi (HC) 500k; Ms3507, Ms3510, Ms3511, Ms3512, Ms3513 mỗi( HC) 1, 000, 000 đ

7,000,000

 

Gia đình Long Hiền- (Hoàn Kiếm- HN) giúp Ms3514

1,000,000

16/10

Lê Nguyên Đạt- (Tân An - Phúc Xá- Ba Đình- HN) giúp Ms3510

200,000

17/10

Anh Dũng- Tôn Đức Thắng- HN giúp Ms3515

200,000

 

Nguyễn Minh Hiếu- (Time City)- giúp Ms3516

200,000

 

Bà Đỗ Thị Vang- (tổ 7- Yên hòa- Cầu Giấy- HN) giúp Ms3516, Ms3515, Ms3514, Ms3513, Ms3512 (mỗi hc) 200k

1,000,000

18/10

Nguyễn Mỹ Bình- (22 Hàng Bồ- HN) giúp Ms3518, Ms3517, 3516 mỗi ( hc) 300k

900,000

19/10

Nguyễn Tường Anh- 167 Tây Sơn- Đống Đa- HN giúp Ms3513, 3517 mỗi (hc) 250k

500,000

 

Đào Phương Lan- (53 Ngõ Văn Chương- HN) giúp Ms3517

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

13/10/2019 07:18:42

800039 DANTRI 1910132357 52022 VTBANK

30,000

13/10/2019 08:40:57

800039 DANTRI 191013 236040726 VTBANK

100,000

13/10/2019 10:51:47

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191013 1910131 63902676

150,000

13/10/2019 11:26:23

Linh;   0984610748; 200000; Ma so 3512: Dam nuoc mat tinh cam co tro noi benh vien

196,700

13/10/2019 11:33:19

Xem noi dung trong CMS

97,800

13/10/2019 11:47:32

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3504: 500000

493,400

13/10/2019 11:51:56

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3503: 500000

493,400

13/10/2019 11:59:46

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3500: 500000

493,400

13/10/2019 12:04:19

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3499: 500000

493,400

13/10/2019 12:05:30

Xem noi dung trong CMS

493,400

13/10/2019 13:06:05

800039 DANTRI 19101323 7173635 VTBANK

150,000

13/10/2019 13:57:58

800039 DANTRI 191013 237343768 VTBANK

20,000

13/10/2019 14:25:32

800039 DANTRI 191013 237442629 VTBANK

100,000

13/10/2019 15:54:19

LAD; 0936526808; 1000000; Ma so 3512: 1000000

971,800

13/10/2019 16:43:31

800039 DANTRI 1910132 38018116 VTBANK

100,000

13/10/2019 16:45:16

800039 DANTRI 1910132 38026338 VTBANK

50,000

13/10/2019 20:21:27

800039 DANTRI 1910132 38949839 VTBANK

160,000

13/10/2019 22:15:52

800039 DANTRI 1910132 39379910 VTBANK

8,000

13/10/2019 22:19:06

800039 DANTRI 19101323 9389528 VTBANK

50,000

14/10/2019 05:54:27

800039 DANTRI 1910142 39796977 VTBANK

30,000

14/10/2019 06:22:47

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3511: 100000

97,800

14/10/2019 08:07:16

Vinh; 0913421968; 500000; Ma so 3513: 500000

493,400

14/10/2019 08:38:29

Tran Duy; 0834588489; 100000; Ma so 3512: 100000

97,800

14/10/2019 08:44:56

Xem noi dung trong CMS

48,350

14/10/2019 10:16:39

Minh Thuy; 0123456789; 100000; Ma so 3510: Me tam than, 2 con tho khong biet bo minh la ai?

97,800

14/10/2019 10:20:33

Minh Thuy; 0123456789; 100000; Ma so 3504: Be gai co cap mat nhu "qua bong" muon no tung cau cuu...!

97,800

14/10/2019 10:31:40

Minh Thuy; 0123456789; 100000; Ma so 3493: Tuong lai mo mit cua 2 dua tre bong mo coi cha me

97,800

14/10/2019 10:51:07

800039 DANTRI 191014231297747 VTBANK

200,000

14/10/2019 11:03:26

Le Trong Toan; 0908952053; 100000; Ma so 3513: 100000

95,200

14/10/2019 11:17:36

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191014 191014165865181

50,000

14/10/2019 12:03:56

Xem noi dung trong CMS

95,200

14/10/2019 13:48:43

800039 DANTRI 1910142 32208410 VTBANK

100,000

14/10/2019 14:06:24

800039 DANTRI 1910142 32304030 VTBANK

100,000

14/10/2019 14:10:51

800039 DANTRI 19101423 2329685 VTBANK

100,000

14/10/2019 15:37:39

Trinh quoc Hung; 0903416266; 1000000; Ma so 3513: 1000000

971,800

14/10/2019 15:49:00

800039 DANTRI 191014 232938440 VTBANK

200,000

14/10/2019 17:11:12

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3513: 100000

95,200

14/10/2019 17:22:55

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3512: 100000

95,200

14/10/2019 17:35:07

Mai Van Noi; 0989551899; 300000; Ma so 3513: 300000

295,600

14/10/2019 18:09:57

Nhung; 0904109367; 300000; Ma so 3511: 300000

290,000

14/10/2019 18:14:44

Nhung; 0904109367; 200000; Ma so 3510: 200000

192,600

14/10/2019 20:10:06

Nguyen Si Anh; 0868605593; 100000; Ma so 3513: 100000

95,200

14/10/2019 20:13:23

Nguyen Si Anh; 0868605593; 100000; Ma so 3510: 100000

95,200

14/10/2019 21:46:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191014 191014 167271881

300,000

15/10/2019 06:28:06

VU XUAN CUONG; 0868 275123; 50000; Ma so 3513: 50000

48,350

15/10/2019 06:30:13

800039 DANTRI 191015 235597799 VTBANK

30,000

15/10/2019 08:29:40

Bui Thi Bich Lien; 0904098777; 100000; Ma so 3514: 100000

97,800

15/10/2019 08:42:05

Do Thi Ly; 0979150915; 200000; Ma so 3514: 200000

196,700

15/10/2019 09:35:22

Phuong; 0908024876; 200000; Ma so 3514: 200000

196,700

15/10/2019 09:39:32

Le Ngoan; 0903288839; 500000; Ma so 3514: 500000

484,800

15/10/2019 11:57:07

Quang Thai; 0979898488; 200000; Ma so 3514: 200000

196,700

15/10/2019 12:20:30

THANH HUONG; 0913894853; 100000; Ma so 3514: 100000

95,200

15/10/2019 12:59:51

Loi; 0946330928; 300000; Ma so 3514: 300000

295,600

15/10/2019 13:34:54

Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3514: Xot thuong me bau 8 thang om con bai nao vat va noi benh vien

97,800

15/10/2019 13:35:00

Xem noi dung trong CMS

971,800

15/10/2019 13:51:20

Du Dang Long; 0914992257; 300000; Ma so 3514: 300000

295,600

15/10/2019 14:32:08

Doan Nguyet Anh; 0772302898; 300000; Ma so 3514: 300000

290,000

15/10/2019 14:34:11

Luu Diem Dung; 0905696321; 200000; Ma so 3514: 200000

196,700

15/10/2019 15:42:35

Nhien; 0909418787; 200000; Ma so 3514: 200000

192,600

15/10/2019 17:16:03

Xem noi dung trong CMS

484,800

15/10/2019 21:05:54

Pham Tuan Anh; 0886640994; 1000000; Ma so 3514: 1000000

971,800

15/10/2019 22:26:06

Xem noi dung trong CMS

97,800

16/10/2019 05:42:41

800039 DANTRI 191016231736903 VTBANK

50,000

16/10/2019 06:07:07

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3514: 100000

97,800

16/10/2019 08:51:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191016 191016 170281516

100,000

16/10/2019 09:47:45

Tran Duy Khoa; 0906545848; 500000; Ma so 3514: 500000

484,800

16/10/2019 11:24:50

800039 DANTRI 19101623 3545801 VTBANK

200,000

16/10/2019 11:51:42

800039 DANTRI 1910162 33711676 VTBANK

100,000

16/10/2019 11:52:48

800039 DANTRI 19101623 3718313 VTBANK

500,000

16/10/2019 12:00:11

800039 DANTRI 1910162 33762254 VTBANK

500,000

16/10/2019 12:19:15

800039 DANTRI 191016 233865548 VTBANK

500,000

16/10/2019 12:26:02

800039 DANTRI 1910162 33900736 VTBANK

100,000

16/10/2019 14:34:59

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191016 191016171133232

1,000,000

16/10/2019 16:25:23

Mrs Nuong; 0961873880; 500000; Ma so 3515: 500000

484,800

16/10/2019 21:31:19

800039 DANTRI 191016237277606 VTBANK

10,000

16/10/2019 21:34:45

800039 DANTRI 191016 237293072 VTBANK

20,000

17/10/2019 05:51:44

800039 DANTRI 1910172 37923480 VTBANK

50,000

17/10/2019 06:33:34

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3515: 50000

48,350

17/10/2019 06:50:50

800039 DANTRI 1910172 38022350 VTBANK

50,000

17/10/2019 07:11:18

800039 DANTRI 1910172 38079643 VTBANK

1,000

17/10/2019 09:39:30

800039 DANTRI 1910172 38943165 VTBANK

100,000

17/10/2019 10:13:06

800039 DANTRI 1910172 39197559 VTBANK

200,000

17/10/2019 10:14:48

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191017 191017173012401

300,000

17/10/2019 10:16:40

800039 DANTRI 191017239223577 VTBANK

200,000

17/10/2019 13:06:54

800039 DANTRI 191017230398373 VTBANK

100,000

17/10/2019 15:48:05

800039 DANTRI 191017231389358 VTBANK

200,000

17/10/2019 16:19:39

800039 DANTRI 191017231643068 VTBANK

200,000

17/10/2019 16:24:24

Ha Trung Hieu; 0904146898; 300000; Ma so 3516: Anh mat cau cuu cua be gai 5 thang tuoi bi ung thu mau

295,600

17/10/2019 17:01:59

800039 DANTRI 19101723 1935589 VTBANK

50,000

17/10/2019 18:52:13

Phan Anh Vu; 0982863010; 200000; Ma so 3516: Anh mat cau cuu cua be gai 5 thang tuoi bi ung thu mau

196,700

17/10/2019 19:50:01

800039 DANTRI 191017 232926621 VTBANK

100,000

17/10/2019 21:28:22

Xem noi dung trong CMS

484,800

17/10/2019 21:30:37

800039 DANTRI 19101723 3581877 VTBANK

100,000

17/10/2019 22:28:16

800039 DANTRI 1910172 33841285 VTBANK

50,000

17/10/2019 23:39:19

800039 DANTRI 191017 234049021 VTBANK

100,000

18/10/2019 06:09:32

800039 DANTRI 191018 234340235 VTBANK

50,000

18/10/2019 08:36:53

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 191018175301480

200,000

18/10/2019 09:16:19

800039 DANTRI 191018 235322787 VTBANK

400,000

18/10/2019 09:16:54

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 191018175435692

100,000

18/10/2019 09:19:10

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 19101817 5443055

200,000

18/10/2019 10:52:35

Dinh Tram Anh; 0972735575; 2000000; Ma so 3518: 2000000

1,976,900

18/10/2019 11:02:45

800039 DANTRI 19101823 6167265 VTBANK

3,000,000

18/10/2019 12:07:32

Linh; 0984610748; 200000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

196,700

18/10/2019 12:12:25

Xem noi dung trong CMS

48,350

18/10/2019 12:52:59

800039 DANTRI 1910182 37253838 VTBANK

1,000

18/10/2019 13:20:11

Nguyen Nga; 0989977838; 200000; Ma so 3507: 200000

196,700

18/10/2019 14:11:31

800039 DANTRI 191018 237795195 VTBANK

396,000

18/10/2019 16:26:25

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 191018176854153

100,000

18/10/2019 16:49:57

Nghiem Ngoc Lan; 0919480838; 200000; Ma so 3515: 200000

196,700

18/10/2019 19:09:39

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191018 1910181 77317035

500,000

18/10/2019 21:28:51

800039 DANTRI 1910182 30940799 VTBANK

300,000

18/10/2019 22:41:39

800039 DANTRI 19101823 1257254 VTBANK

30,000

18/10/2019 22:44:50

800039 DANTRI 1910182 31267393 VTBANK

5,000

18/10/2019 22:49:36

800039 DANTRI 1910182 31281471 VTBANK

30,000

19/10/2019 05:41:45

800039 DANTRI 1910192 31696676 VTBANK

50,000

19/10/2019 08:29:58

800039 DANTRI 1910192 32214219 VTBANK

100,000

19/10/2019 11:34:52

nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3519: 100000

95,200

19/10/2019 19:59:45

800039 DANTRI 1910192 36277565 VTBANK

2,000

19/10/2019 20:01:26

800039 DANTRI 1910192 36286105 VTBANK

2,000

19/10/2019 20:03:12

800039 DANTRI 191019 236295510 VTBANK

2,000

19/10/2019 21:00:12

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3519: 100000

95,200

19/10/2019 21:23:30

800039 DANTRI 1910192 36709395 VTBANK

30,000

19/10/2019 21:48:31

Xem noi dung trong CMS

192,600

19/10/2019 21:57:10

800039 DANTRI 191019236 858031 VTBANK

200,000

19/10/2019 22:01:50

800039 DANTRI 1910192 36877207 VTBANK

200,000

19/10/2019 22:08:05

800039 DANTRI 1910192 36901631 VTBANK

200,000

19/10/2019 22:17:00

800039 DANTRI 1910192 36936068 VTBANK

200,000

19/10/2019 22:29:53

Thuy; 0899267979; 350000; Ma so 3517: Con dau qua doi, ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

345,050

19/10/2019 22:31:31

Xem noi dung trong CMS

192,600

19/10/2019 23:27:56

800039 DANTRI 191019237 66939 VTBANK

200,000

19/10/2019 23:37:32

800039 DANTRI 19101923 7189786 VTBANK

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

14/10

Bạn đọc giúp 7 MS, từ 3507 - 3513 (500.000/MS)

             3,500,000

 

Vân + Hương giúp MS 3506 (200.000), 3507 (300.000)

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

18/10/2019

chị Cúc (41 Lê Duẩn, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3517

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

13/10/2019

IBVCB. 1310190859198004. NGO THI THANH THUY. NQChi, TuLiem, HN ck tu thien MS3510, TanYen, BacGiang

300,000

13/10/2019

IBVCB. 1210190874237001. NGUYEN THI HONG NHUNG. Ung ho quy Tam Long Nhan Ai ma 3510

200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190587866001. TRAN THI NGOC TRINH. Ung ho 3512 - Tran Thi Bich Van

200,000

13/10/2019

202838. 131019. 181525. Linh 2316 ck FT19287308074347

100,000

13/10/2019

228721. 131019. 202847. Ck ung ho FT19287615925496

100,000

13/10/2019

285490. 131019. 011527. Ung ho ma so 3510 ba Hanh

200,000

13/10/2019

373955. 131019. 101851. Ma so 3511 Ba Phuong Thi Huong Dia chi o Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ha Noi S

1,000,000

13/10/2019

111655. 131019. 102938. Ung ho ma so 3501. Anh Phan Van Vu FT19287577164235

200,000

13/10/2019

269054. 131019. 122146. Vietcombank 0451001944487 NGUYEN THANH BINH chuyen khoan

100,000

13/10/2019

178336. 131019. 131244. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)

300,000

13/10/2019

178649. 131019. 131755. Ma so 3506: Tran Thi Huong

500,000

13/10/2019

178845. 131019. 132058. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia

300,000

14/10/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 141019. SH: 10010676. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3504

500,000

14/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 141019. SH: 10010684. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3510

300,000

14/10/2019

MBVCB254899762. le thi ha ung ho ma so 3513, chi tran thi phe. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190160533001. PHAM THI MAI. Ung ho hoan canh MS 3506 Tran Thi Huong:   500k, MS 3507: Ngo Thi Hong Nhung: 500k,   MS 3509 Tran Kim Thanh: 500k

1,500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190683859001. HUYNH MY PHUNG. Gui BAC TRAN THI RUT - MS3505

200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410191018311002. HUYNH MY PHUNG. Gui em BICH VAN - MS3512

300,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190856619001. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3506

200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190098741002. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3507

200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190320149003. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3510

200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190450185004. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3513

200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190817557005. HOANG THUY THANH PHUONG. Be XUKA giup do ma so 3154

200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190454451001. LE NGO QUYNH MINH. Ung ho 02 ma so, moi ma so 100. 000 dong. Gom ma so 3510 va 3513

200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190956075001. TRAN ANDY. giup ma so 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 moi ma so 100 ngan

1,000,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190626591003. LE NGOC SON. Ma 3513

100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190473004001. VU SY LONG. . Ma so 3513:   Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

200,000

14/10/2019

303830. 141019. 000430. Ung ho ma so 3511 ba Huong

200,000

14/10/2019

291144. 141019. 083326. Ung ho Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, Huyen Tay Hoa, Phu Ye

300,000

14/10/2019

391130. 141019. 100205. Ma so 3513 Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

1,000,000

14/10/2019

391280. 141019. 100501. Ma so 3512 em Tran Thi Bich Van, Phong Hoi suc cap cuu, Benh vien Da khoa tinh Dak Nong So DT cua

1,000,000

14/10/2019

327367. 141019. 104955. Dong gop ung ho Quy nhan ai FT19287653786621

100,000

14/10/2019

341947. 141019. 112428. UNG HO MS3513 CH TRAN THI PHE SN 1990 FT19287718250614

200,000

14/10/2019

725348. 141019. 115428. Ung ho MA SO 3513

2,000,000

14/10/2019

739462. 141019. 140742. ck bao dchi

100,000

14/10/2019

520116. 141019. 155739. P12804

100,000

14/10/2019

817632. 141019. 165419. uh ma so 3501

300,000

14/10/2019

336925. 141019. 170151. TO HONG NHUNG CHUYEN KHOAN BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI UH ma 3486 chau Dau Thi Hien o Nam Dinh

300,000

14/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 141019. SH: 10010637. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3509

300,000

14/10/2019

Sender: 01310001. DD: 141019. SHGD: 10013178. BO: NGUYEN THI PHUONG MAI. UNG HO MA SO 3510

100,000

15/10/2019

IBPS/SE: 01321001. DD: 151019. SH: 10000208. BO: CU THI THU THANH. UNG HO MS 3503 100K MA SO 3508 3513 MOI HOAN CANH 50K

200,000

15/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 151019. SH: 10009196. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3514 CAU CHUA CHUC LANH CHO BE

50,000

15/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 151019. SH: 10009131. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3513 CAU CHUA CHUC LANH CHO EM

50,000

15/10/2019

Sender: 79309001. DD: 151019. SHGD: 10000217. BO: VU ANH TUAN. MA SO 3513   CHI TRAN THI PHE ( SN1 990) TRU THON HOI CU XA HOA TANTAY   HUYEN TAY HOA   TINH PHU YENSDT 0339169751

300,000

15/10/2019

Sender: 01310001. DD: 151019. SHGD: 10011756. BO: NGUYEN THI NGUYET. CK UNG HO

100,000

15/10/2019

MBVCB255506799. ho tro MS 3509 Tran Kim Thanh. CT tu 0301002818334 VU TUAN KHANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

300,000

15/10/2019

MBVCB255653383. ung ho chi To Thi Vinh - nghe an (ms 3514). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

15/10/2019

MBVCB255686066. ung ho chi To Thi Vinh ms 3514. CT tu 0011004155515 DO QUYNH TRANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

15/10/2019

MBVCB255705323. of04 tang 2 t6 time city dang bai cho time. CT tu 0611001900092 TRAN LAN ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

15/10/2019

MBVCB255871990. ung ho Ms 3514 chi To Thi Vinh (Quynh Luu, Nghe An). CT tu 0061000164771 TRAN QUANG DUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190381198001. HA THE THANH. MS 3514. xot thuong me bau 8 thang om con bai nao vat va noi benh vien

200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190650140001. NGUYEN THANH HAI. ung ho Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe

100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190961507001. DANG PHI SON. 3514Ma so: Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe AnSo DT: 0973933723

200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190402461001. NGUYEN THI HIEN. Ma so 3514: Chi To Thi Vinh

300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190964377001. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3512 - EM TT BICH VAN - BENH VIEN DA KHOA TINH DAK NONG

1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190651881002. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3514 - BE DUC ANH - CHI TO THI VINH - NGHE AN

1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190151413003. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3513 - CHI TRAN THI PHE - PHU YEN

1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190232297004. CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. GIUP DO MA 3507 - NGO THI HONG NHUNG ( BE THANH DANH ) - DONG NAI

1,000,000

15/10/2019

575725. 141019. 223936. Trung Ha ung ho MS 3504 FT19288364971608

500,000

15/10/2019

351036. 151019. 083446. Ung ho ma so 3512 em Van

200,000

15/10/2019

352184. 151019. 085544. NGUYEN THI HOA Ung ho ma so 3514 be Duc Anh

100,000

15/10/2019

424467. 151019. 095301. 3514Ma so Chi To Thi Vinh Dia chi Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An So D

1,000,000

15/10/2019

536690. 151019. 110213. Ung ho ma so 3514: chi To Thi Vinh

500,000

15/10/2019

877438. 151019. 122242. ung ho hoan canh kho khan ms 3514

50,000

15/10/2019

705097. 151019. 124816. ung ho chi Vinh va be Duc Anh, chuc con nhanh khoe FT19288291770393

300,000

15/10/2019

945410. 151019. 125051. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451001944487 NGUYEN THI KIM ANH chuyen khoan

100,000

15/10/2019

371995. 151019. 143040. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 15. 10

100,000

15/10/2019

290563. 151019. 145851. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451001944487 Ung ho ma so 3264

100,000

15/10/2019

805935. 151019. 163645. Ung ho FT19288033215616

200,000

15/10/2019

845800. 151019. 180912. Ung ho be duc anh ms 3514 me to thi vinh FT19288702110939

200,000

15/10/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 151019. SH: 10017484. BO: DO THE HUNG. UNG HO

100,000

15/10/2019

Sender: 01352002. DD: 151019. SHGD: 10000598. BO: PHAM HAI LINH. 3514

200,000

15/10/2019

Sender: 01310001. DD: 151019. SHGD: 10011282. BO: NGUYEN THI THUY HUONG. UNG HO MA 3514

400,000

16/10/2019

Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10013621. BO: LE DUNG. MA SO 3497 ONG NGUYEN KHAC HUA .   KHU 5 THON HUNG CUONG . XA CHUONG XA . HUYEN CAM KHE . TINH PHU THO . TEL 033 531 5465

1,000,000

16/10/2019

Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10014012. BO: LE DUNG. MA SO 3511 BA PHUONG THI HUONG DIA CHI KHU I THON CHU CHANG XA MINH CHAU HUYEN BA VI HANOI TEL 0975193275

1,000,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190768721001. DANG ANH TUAN. Dang My An ung ho Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen (ap Thanh Hung 1, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu). DT: 0946 323770, 0949 464682

500,000

16/10/2019

IBVCB. 1610191007517002. NGUYEN LE MINH. Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe

200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190559273003. NGUYEN LE MINH. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong

200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190116176001. HA THI THUY VAN. Ung ho ms 3435, 3436: 3437: 3438: 3439: 3440

1,200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190980072002. HA THI THUY VAN. Ung ho ms 3441: 3442: 3443: 3444: 3445: 3446

1,200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190057324003. HA THI THUY VAN. Ung ho ms 3447: 3448: 3449;3450: 3451: 3452

1,200,000

16/10/2019

776731. 161019. 005731. giup do ma so 3514

300,000

16/10/2019

397191. 151019. 233017. Ung ho ma so 3513 c Phe

200,000

16/10/2019

211669. 161019. 091622. ung ho hoan canh kho khan ms 3515

50,000

16/10/2019

983692. 161019. 100414. T10-12a-15 ung ho nguoi ngheo FT19289816717004

100,000

16/10/2019

Sender: 79307005. DD: 161019. SHGD: 10014615. BO: TRAN NGOC HUONG. IBUNG HO BE NGUYEN THI THU THAO

400,000

16/10/2019

Sender: 79307005. DD: 161019. SHGD: 10000867. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBGIUP DO MA 3501   PHAN VAN VU   HA GIANG

5,000,000

16/10/2019

Sender: 01307001. DD: 161019. SHGD: 10000503. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBGIUP DO MA 3506   TRAN THI HUONG   PHONG HSTC   BV BACH MAI

1,000,000

17/10/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 171019. SH: 10000349. BO: NGUYEN THI MINH NGUYET. TRUC LINH,   MINH CHI UNG H O BE TRUONG DUC ANH,   CON CHI TO THI VINH, MS3514

100,000

17/10/2019

Sender: 01359001. DD: 171019. SHGD: 10000414. BO: HO THI PHUONG. BCIN: FT1929019300: GD KHOI+ TRIET 0 976448384 UHMS 3515(200K)+ 3514(200K)+ 3513(200K)+ 3512(100K)+ 3511(100K)+ 3510(100K)

1,000,000

17/10/2019

MBVCB256994960. ung ho be Nguyen Tran Min Thu (ms 3516) ha tinh. CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

17/10/2019

MBVCB257097541. ma so 3561, be Minh Thu. CT tu 0281000751029 HUYNH MINH KHAI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

5,000,000

17/10/2019

MBVCB257121436. ung ho ms 3516 be Min Thu. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

50,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190786583001. HUYNH MY PHUNG. Gui em Nguyen - MS3515

200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190395251002. HUYNH MY PHUNG. Gui be Min THu - MS3516

300,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190239271001. DANG PHI SON. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. DT anh Nguyen The Ky (bo be Thu): 0706. 724. 318

200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190883025001. NGUYEN THI MINH NHI. chuyen 3516 be Min THu

200,000

17/10/2019

443962. 171019. 001727. Ung ho ma so 3514 c Vinh

200,000

17/10/2019

490653. 171019. 095509. Ma so 3516 Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. DT

1,000,000

17/10/2019

738670. 171019. 112644. ung ho hoan canh kho khan ms 3516, so dt 0706724318

50,000

17/10/2019

354743. 171019. 122430. Tu thien FT19290556926247

100,000

17/10/2019

513888. 171019. 145507. UH MS3516 Be Min Thu thon 5 xa Cam Thang Cam Xuyen Ha Tinh

100,000

17/10/2019

008994. 171019. 153914. Ck 3516

100,000

17/10/2019

011412. 171019. 155403. NHQ UNG HO MS 3514

1,000,000

17/10/2019

012341. 171019. 155919. NHQ UNG HO MS 3512

1,000,000

17/10/2019

013451. 171019. 160617. NHQ UNG HO MS 3507

1,000,000

17/10/2019

065242. 171019. 163729. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451001944487 Hang tieu dung gd ck

100,000

17/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 171019. SH: 10000884. BO: DOAN THUY NGA. CK BAO DAN TRI

100,000

17/10/2019

Sender: 79310001. DD: 171019. SHGD: 10013829. BO: NGUYEN PHUONG NGOC. PHUONG NGOC GUI MA SO 3516

250,000

18/10/2019

NGUYEN THI DANG TAM, DANG THU NGUYEN GUI MS: 3514(200. 000) 3517 (250. 000) 3518 (250. 000)     GD TIEN MAT

700,000

18/10/2019

Sender: 79334001. DD: 181019. SHGD: 10000461. BO: NGUYEN TAI LOI0038894. UNG HO BE NGUYEN TRAN MIN H THU MA SO 3516 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

150,000

18/10/2019

Sender: 01310012. DD: 181019. SHGD: 10006141. BO: HA HONG HANH. UNG HO MA SO 3517

200,000

18/10/2019

MBVCB257618422. ma so 3516, be Minh Thu. CT tu 0581000779906 LA XUAN TRANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

18/10/2019

MBVCB257627517. ma so 3517, chau Thanh Thao. CT tu 0581000779906 LA XUAN TRANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

18/10/2019

MBVCB257646145. ung ho ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

50,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190810906001. LE CAO CUONG. Ma so 3517

100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190874474001. LE NGO QUYNH MINH. ung ho 02 ma so , moi ma so 100. 000 dong. Ma so 3515 va ma so 3517

200,000

18/10/2019

057463. 171019. 225327. ung ho be Thu ma so 3516

300,000

18/10/2019

485872. 171019. 230014. Ung ho ma so 3515 a Nguyen

200,000

18/10/2019

313259. 181019. 083603. ctien ma so. 3517 Ong Nguyen Thanh Hien, dc Thon My Son, xa Cu Nam, Bo Trach, Quang Binh

200,000

18/10/2019

313612. 181019. 083852. ct ma so. 3516 Be Nguyen Tran Min Thu, thon 5 xa Cam Thang, Cam Xuyen,   Ha Tinh

200,000

18/10/2019

314011. 181019. 084134. ct ma so 3515 A. Nguyen Chi Nguyen, ap Thanh Hung 1, Xa Vinh Hung, Vinh Loi, Bac Lieu

200,000

18/10/2019

265221. 181019. 142935. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh.

200,000

18/10/2019

517993. 181019. 164310. CHUYEN KHOAN BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI ung ho ma so 3518

100,000

18/10/2019

828014. 181019. 201240. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487 - BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19292327019502

100,000

18/10/2019

Sender: 79303008. DD: 181019. SHGD: 10007827. BO: LE THI NHAT TAN. MA SO 3517 NGUYEN THANH HIEN/MA SO 2876

500,000

18/10/2019

Sender: 79307005. DD: 181019. SHGD: 10004561. BO: PHAN THI TUYET. IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO: 3 516 BE NGUYEN TRAN MINH THU O HA TINH

300,000

18/10/2019

Sender: 01314007. DD: 181019. SHGD: 10000592. BO: VO THI NGOC XUYEN. UNG HO MA SO 3517 BE NGUYEN T HI THANH THAO

200,000

18/10/2019

Sender: 01202001. DD: 181019. SHGD: 10002694. BO: LE THI TO NHI. 995219101854286     ONG NGUYEN THAN H HIEN. MA SO 3517

200,000

18/10/2019

Sender: 79307005. DD: 181019. SHGD: 10011885. BO: DOAN THI DAO. IBMA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN

200,000

19/10/2019

MBVCB258256523. ung ho truong hop 3517 chuc be mau khoe. CT tu 0071000980904 KIEU THANH DUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

19/10/2019

MBVCB258258091. ung ho truong hop 3516 chuc be mau khoe. CT tu 0071000980904 KIEU THANH DUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

19/10/2019

MBVCB258416167. ung ho ong Nguyen Thanh Hien- quang binh (ms 3517). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

1,000,000

19/10/2019

MBVCB258499264. Giup ms 3519 3511: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

900,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190892309001. PHAM THI KIM PHUONG. Hi Tro chau ma 3517

150,000

19/10/2019

506857. 191019. 094656. tam long nhan ai MA 3519

200,000

19/10/2019

567898. 191019. 210006. Ma so 3519 Em Ly Thi Hoa (Khoa Ngoai than kinh, Benh vien Da khoa vung Tay Nguyen) Dia chi nhathon

1,000,000

19/10/2019

857287. 181019. 223634. Ung ho 500k th 3517 FT19292002300504

500,000

19/10/2019

857671. 181019. 223911. Ung ho 3516 FT19292866924711

500,000

19/10/2019

546921. 181019. 231545. Ung ho ong Nguyen Thanh Hien MS 3517

1,000,000

19/10/2019

529652. 181019. 235141. Ung ho ma so 3516 be Thu

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 13 đến 19/10/2019

 

13/10/2019

FTF_CN: 97043 668013 19233059. FrAcc: 007100 3087152. ToAcc: 0451000 476889

                 200,000

13/10/2019

MBVCB254328555. UNG HO MA SO 3510 BA NGUYEN THI HANH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

13/10/2019

MBVCB. 254341328. Ma so: 3510. CT tu One toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/10/2019

MBVCB. 254346249. nuoi 2 chau co me bi tam than. CT tu ma so 3510 ba nguyen thi hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/10/2019

MBVCB254351545. ung ho o Thanh. CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   30,000

13/10/2019

MBVCB. 254354518. ms 3510, 3509, 3508. CT tu ndh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB. 254354595. ma so 3510   ba Nguyen Thi Hanh   Bac Giang. CT tu La Ngoc Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

13/10/2019

MBVCB254354798. Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh (thon Soi Lang, xa Ngoc Ly,   huyen Tan Yen, tinh Bac Giang). . CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/10/2019

MBVCB254358225. ung ho Ba: Nguyen Thi Hanh, tinh Bac Giang (ma so 3510) . CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/10/2019

MBVCB. 254397802. giup ms 3510. CT tu giup ms 3510 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB254410201. tam long nhan ai. CT tu 0381000515763 TRAN VAN CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   40,000

13/10/2019

MBVCB254411618. UngHo MS 3511 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/10/2019

MBVCB254411709. ung ho ma 3511, Phuong thi Huong. CT tu 0821000167822 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/10/2019

MBVCB. 254431324. 3511. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

13/10/2019

MBVCB254448831. ma so 3511. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/10/2019

MBVCB254466023. Ma so 3512: em Tran Thi Bich Van, Phong Hoi suc cap cuu, Benh vien Da khoa tinh Dak Nong. CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/10/2019

MBVCB254468437. ung ho e my dung dak nong. CT tu 0041000800619 TRAN VAN QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/10/2019

MBVCB254483050. ung ho ma so 3512. CT tu 0021000525300 DO THI KIM TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/10/2019

MBVCB254487955. ung ho ma so 3510. CT tu 0021000525300 DO THI KIM TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/10/2019

MBVCB254508894. ung ho ma so 3512 em Tran Thi Bich Van, phong hoi suc cap cuu, benh vien da khoa tinh Dak Nong. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB254514996. ung ho ma so 3511 ba Phuong Thi Huong, khu 1, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ha Noi. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB254539021. Ma so 3511: Ba Phuong Thi HuongDia chi: o Khu I,   thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ha Noi. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

13/10/2019

MBVCB254542833. ung ho ma so 3510. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB. 254554975. Ms 3512 em Tran Thi Bich Van Bvien Daknong. CT tu Bui Anh Thuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB254568266. ung ho em Van ma 3512. CT tu 0011003496235 HA SON HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/10/2019

MBVCB. 254577461. ung ho ma so: 3510, ba Nguyen Thi Hanh. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

13/10/2019

MBVCB. 254617453. MS 3512 Tran Thi Bich Van. CT tu Tri Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

13/10/2019

MBVCB254619479. ung ho ms 3512. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/10/2019

MBVCB254628535. ung ho ma so 3512. CT tu 0201000562581 TRAN DOAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

13/10/2019

MBVCB254636623. ung ho ms 3501 anh phan van vu. CT tu 0081000459385 NGUYEN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB. 254637332. bo con anh Phan Van Vu. CT tu be Tran Thi Quynh Chi toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

13/10/2019

MBVCB254697813. ms 3511. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/10/2019

MBVCB254709629. giup so ms3501 anh Phan Van Vu so tien 300k. CT tu 0071004379998 LAI THI THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/10/2019

MBVCB254713147. unghoba phuong thi huong MS 3511. CT tu 0351000040928 LE TIEN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

13/10/2019

MBVCB. 254732353. MS 3512. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

13/10/2019

MBVCB254735028. Ma so 3511 Ba Phuong Thi Huong. CT tu 0021001305923 LE VAN KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190338892003. Hoang Van Thach, Ma so 3500 xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An Ma so 3500

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190508668002. Nguyen Thi Tuyet, Ma so 3499 Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh Ma so 3499

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190965844004. Le Thi Thu Thao, Ma so 3503 To 20, Khu Cao Dai, Minh Phuong, Viet Tri,   Phu Tho Ma so 3503

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190720524005. Truong Thi Ngoc Anh, Ma so 3504 Coc Mam, xa Tho Hop,   huyen Quy Hop, tinh Nghe An Ma so 3504

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190460116006. Tran Thi Huong, Ma so 3506 Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa Ma so 3506

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190372508007. Ngo Thi Hong Nhung, Ma so 3507 ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, Dong Nai Ma so 3507

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190210972009. Bui Thi Toan, Ma so 3508 khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho Ma so 3508

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190063476010. Tran Kim Thanh, Ma so 3509 458/39 Ong Ich Khiem, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang Ma so 3509

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190582128011. Nguyen Thi Hanh, Ma so 3510 Soi Lang, xa Ngoc Ly,   huyen Tan Yen, tinh Bac Gian Ma so 3510

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190979486001. HUYNH THI THU LIEN. cho ma 3512 em TRAN THI BICH VAN

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190265078002. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong

                 300,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190730874003. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3512:   em Tran Thi Bich Van

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190338986004. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh

                 300,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190502650005. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh

                 300,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190415354006. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190328712001. NGUYEN MINH DUC. Ung ho MS 3512

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190667232001. DO THANH CONG. ung ho

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190325044002. Duong Minh Hai Ha Long, Quang Ninh Ma so 3512 gia dinh em Tran Thi Bich Van

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190165690001. Pham Ngoc Phuc Ms 3510

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190887322002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3512:   em Tran Thi Bich Van

                 300,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190829434003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh

                 300,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190604712001. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Tan cung

                   60,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190748290001. NGUYEN HOANG DIEU HOA. Ung ho ma so 3501 Phan Van Vu

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190956814002. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong Khu I,   thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ung ho chua benh

                 100,000

13/10/2019

IBVCB. 1210190490741001. Nguyen Dinh Hong Bac Ninh Ma so 3510 ba nguyen thi hanh

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1210190534307001. nguyen ba linh ung ho ma so 3504

                 100,000

13/10/2019

IBVCB. 1210190928539001. PHAN NGOC CHI. MS3510 Ba Hanh va 2 chau o Bac Giang

                 100,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190739747001. NGUYEN THI MINH NHAT Tan Phu, TPHCM Ms 3510, ba Nguyen Thi Hanh

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190111331002. Nguyen Thi Minh Nhat Tan Phu, TPHCM Ms 3509, ong Tran Kim Thanh

                 150,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190604735003. NGUYEN THI MINH NHAT TAN PHU, TPHCM Ms 3508, chi Bui Thi Toan

                 150,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190241321002. phan ngoc hung Giup ma so:   3511

                 100,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190758584002. NGUYEN THI THU HIEN. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong Dia chi: o Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ha NoiSo DT: 0975193275

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190173834002. NGO THI THANH THUY. Ung ho ma so 3512

                 100,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190508674001. Truong Khanh Giang Hai Duong Ms3512

                 350,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190494722001. NGUYEN XUAN KHANG. Ung ho: Ma so 3512:   em Tran Thi Bich Van, Phong Hoi suc cap cuu, Benh vien Da khoa tinh Dak Nong So DT cua em Van: 0383. 762. 711

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190066300002. Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh so 458/39 Ong Ich Khiem, Vinh Trung, Thanh Khe, DN Ma so 3509:   Thieu 20 trieu dong tien vien, nguoi

                 200,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190382300003. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ma so 3511:   Tan cung noi dau cua thon nu la nan

                 100,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190674044003. TRAN DUC THINH. Ma so 3512   Em Tran Thi Bich Van

                 500,000

13/10/2019

IBVCB. 1310190116312001. Chau Trinh Thi Hong, Ma so 3493 Long Linh Ngoai, Tho Truong, Tho Xuan, Thanh Hoa Ma so 3493

                 500,000

13/10/2019

296285. 131019. 162009. BUI NGOC TAM CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 3512 em Van

                 100,000

13/10/2019

669052. 131019. 162415. ung ho gia dinh anh Phan Van Vu ms 3501

                 200,000

13/10/2019

063039. 131019. 164253. Chuyen tien

                 100,000

13/10/2019

189896. 131019. 171453. Ma so 3511 Ba Phuong Thi Huong FT19287474500920

                 300,000

13/10/2019

190516. 131019. 171740. Ms 3510 ba Nguyen thi Hanh FT19287829711268

                 100,000

13/10/2019

190698. 131019. 171825. Ms 3507 chi Nguyen thi Hong FT19287795573403

                 100,000

13/10/2019

191011. 131019. 171949. ms 3509 ong Tran kim Thanh FT19287370008277

                 100,000

13/10/2019

459709. 131019. 183832. Ma so 3501 Anh Phan Van Vu

                 500,000

13/10/2019

692842. 131019. 185954. ung ho ma so 3512 van

                 200,000

13/10/2019

218312. 131019. 193528. cho time FT19287930216580

                 100,000

13/10/2019

206292. 131019. 195314. Ung ho a Phan van vu ma so : 3501. Chuc a va chau mau khoe

                 200,000

13/10/2019

682218. 131019. 202558. Hoan canh kho can giup Ma so 3486 Em Dau Thi Hien xom 10 xa Nghia Lam huyen Nghia Hung tinh Nam Dinh

                 300,000

13/10/2019

147302. 131019. 214112. UH ma so 3510

                 300,000

13/10/2019

565325. 121019. 222907. Ms 3509 tran kim thanh FT19287528209439

                 500,000

13/10/2019

565611. 121019. 223123. Ung ho ba Nguyen Thi Hanh, h. Tan Yen, tinh Bac Giang. Ma so 3510 FT19287528218682

                 200,000

13/10/2019

120154. 121019. 223314. GOI CHO MA SO 3501, PHAN VAN VU, HA GIANG 121019 22: 33: 59

             1,000,000

13/10/2019

566492. 121019. 223833. Ung ho ma 3519 ba Nguyen Thi Hanh FT19287737007051

                 200,000

13/10/2019

573013. 121019. 235555. PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH ung ho ma so 3510 ba Nguyen Thi Hanh FT19287645828460

                 300,000

13/10/2019

578334. 131019. 030007. Ung ho ms 3510 FT19287510100364

                 100,000

13/10/2019

146650. 131019. 063345. UNG HO BA NGUYEN THI HANH. MS 3510. TAN YEN BAC GIANG. CHUC BA MANH KHOE

                 500,000

13/10/2019

312693. 131019. 010055. ung ho anh Phan Van Vu (ma so 3501)

                 100,000

13/10/2019

182425. 131019. 094055. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN THANH CUONG chuyen khoan giup ma 3511

                 200,000

13/10/2019

952128. 131019. 094743. Ung ho Ma so 3511 nho quy bao chuyen toi bac Phuong Thi Huong

                 100,000

13/10/2019

164171. 131019. 095658. Ung ho ma so : 3511 Ba Phuong Thi Huong

                 100,000

13/10/2019

326838. 131019. 100622. Ma so 3302 Le Thi Lien

                 200,000

13/10/2019

167308. 131019. 103604. Tang em tran thi bich van khoa hoi suc cap cuu benh vien da khoa dac nong, ma so 3512

                 100,000

13/10/2019

141179. 131019. 103610. SANHSEACO GUI MA SO 3512 131019 10: 36: 09

                 300,000

13/10/2019

113081. 131019. 103653. Ung ho ma so 3512 FT19287406408204

                 500,000

13/10/2019

141482. 131019. 103924. SANHSEACO GUI MA SO 3511 131019 10: 39: 23

                 300,000

13/10/2019

142872. 131019. 105542. MA SO 3302 CHI LE THI LIEN. DIEN THOAI 0396908925 131019 10: 56: 27

             1,222,000

13/10/2019

338969. 131019. 111650. ho tro 3512 em Tran Thi Bich Van

                 500,000

13/10/2019

001894. 131019. 124520. Chuyen tien ung ho ma so 3510

                 200,000

13/10/2019

461904. 131019. 134048. ung ho ma so 3511

                 100,000

13/10/2019

147393. 131019. 134513. Em hai ung ho ma so 3511 FT19287057170877

                 500,000

13/10/2019

VCBVT. 84983425477. CT tu 0011004123000. PHAM VAN THIEN sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191013237427948. VNVT20191013514288. Giup ban van ma so 3512

             2,000,000

13/10/2019

VCBVT. 84988396765. CT tu 0021000264877. NGUYEN DUY LINH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191013237900647. VNVT20191013515445. MS3503

                 100,000

14/10/2019

NGUYEN NHAT DUY//UNG HO MA SO 3513 CHI TRAN THI PHE GD TIEN MAT

             1,500,000

14/10/2019

NGUYEN VAN TAM UNG HO MA SO 3513 GD TIEN MAT

                 300,000

14/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 141019. SH: 10013861. BO: NGUYEN BAO CHUNG. HO TRO BA PHUONG THI HUONG, BA   VI, HANOI. MA SO 3511

             2,000,000

14/10/2019

/Ref: PALPM90MV2D{//}/Ref: PALPM90MV2D{//}LP VNM90MV2D UNG HO BE DO TUNG LAM, MA SO 3503 DVC : MS DUONG THU QUYEN

                 500,000

14/10/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 141019. SH: 10013916. BO: NGUYEN BAO CHUNG. HO TRO ONG TRAN KIM THANH, DA N ANG,   MA SO: 3509

             1,000,000

14/10/2019

Sender: 01310012. DD: 141019. SHGD: 10007891. BO: VU THI VAN ANH. MA SO 3510 BA NGUYEN THI HANH TH ON SOI LANG, XA NGOC LY,   TAN YEN, BAC GIANG

                 100,000

14/10/2019

Sender: 01310005. DD: 141019. SHGD: 10005827. BO: NGUYEN THI THANH. P3 08 08

                 100,000

14/10/2019

Sender: 01310001. DD: 141019. SHGD: 10007874. BO: TRAN THI NHI. UNG HO BA HANH MA 3510

                 200,000

14/10/2019

Sender: 01310001. DD: 141019. SHGD: 10007161. BO: LE MINH THANG. CHUYEN TIEN UNG HO BA NGUYEN THI HANH VA CAC CHAU MA SO 3510

             1,000,000

14/10/2019

Sender: 01310005. DD: 141019. SHGD: 10020441. BO: DANG THI AN. UNG HO EM BE MO TIM 7 THANG TUOI BE NH VIEN E

                 300,000

14/10/2019

Sender: 01310001. DD: 141019. SHGD: 10013329. BO: NGUYEN THI ANH DAO. GUI EM DAU THI HIEN MS 3486

                 500,000

14/10/2019

Sender: 01310001. DD: 141019. SHGD: 10000662. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3509 TRAN KIM THANH

                 150,000

14/10/2019

Sender: 01310012. DD: 141019. SHGD: 10009400. BO: LUU THI THANH HA. GUI DEN MA SO 3509 O TRAN KIM THANH MONG A ANH CANG NGAY CANG MANH KHOE

                   10,000

14/10/2019

Sender: 79310001. DD: 141019. SHGD: 10005435. BO: NGUYEN DUC THE. GUI TANG 3 BA CHAU BA HANH

                   50,000

14/10/2019

Sender: 79310001. DD: 141019. SHGD: 10003178. BO: DO HOANG LONG. NANG LUONG AN TOAN UNG HO NGUOI N GHEO

                 500,000

14/10/2019

Sender: 79334001. DD: 141019. SHGD: 10002364. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS:   3513 . CHI TRAN THI PHE (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

             1,000,000

14/10/2019

Sender: 79310001. DD: 141019. SHGD: 10015235. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3510 NGUYEN THI HANH

                   50,000

14/10/2019

Sender: 01310005. DD: 141019. SHGD: 10014952. BO: PHAM VAN HUNG. TRAN THI PHE

                 200,000

14/10/2019

Sender: 01310001. DD: 141019. SHGD: 10014736. BO: LE HONG NHUNG. UNG HO MA SO 3513

                 200,000

14/10/2019

Sender: 79502001. DD: 141019. SHGD: 10001495. BO: HOANG ANH KHUE. UNG HO MA SO 3511 (EM THAM)   BA O DIEN TU DAN TRI

                 300,000

14/10/2019

Sender: 01360002. DD: 141019. SHGD: 10001080. BO: DO THAI HA. UNG HO GD CHI TRAN THI PHE MA SO 351 3

             1,000,000

14/10/2019

Sender: 01310005. DD: 141019. SHGD: 10030476. BO: TRAN TRUNG THANH. MS 3509 ONG TRAN KIM THANH

                 100,000

14/10/2019

MBVCB254826034. ung ho gia dinh anh Phan Van Vu, ma so 3501. CT tu 0021000322868 LE PHUONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                300,000

14/10/2019

MBVCB254837068. ung ho ms 3511   chuc chi moi dieu tot dep. CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/10/2019

MBVCB. 254838815. bi suy than, nuoi 2 con ngheo kho. CT tu Tran Thi Phe toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB. 254843570. bo xuat huyet nao, me liet nua nguoi. CT tu Tran Thi Bich Van toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB254847069. ma so 3513. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/10/2019

MBVCB. 254847352. nuoi chau cam diec, me liet giuong. CT tu Phuong Thi Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB254859792. ung ho chi Tran Thi Phe, ma so 3513,   0339. 169. 751. CT tu 0401001497862 NGO LOC TRUONG TAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/10/2019

MBVCB254862622. UH ma so 3302: Le Thi Lien(Thanh Long, Thach Ban, Thach Ha,   Ha Tinh). SDT: 0396908925. CT tu 0441000799726 HUYNH THI KIM HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/10/2019

MBVCB254862792. ung ho Tran Thi Phe, ms 3513. CT tu 0451000209541 NGUYEN HA CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/10/2019

MBVCB254885934. Ma so 3513 chi Tran Thi Phe. CT tu 0491000133726 DOAN MAI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/10/2019

MBVCB. 254886369. ms 3513 nam mo a di da phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

14/10/2019

MBVCB. 254894583. 3505, 3510,   3512, 3513. CT tu DT toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             4,000,000

14/10/2019

MBVCB254919669. Ung ho Chi : Tran Thi Phe (ma so 3513) tinh Phu Yen. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB254939433. goi cho C Tran thi Phe, ma so: 3513, Tay Hoa, Phu Yen. . CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

14/10/2019

MBVCB. 254973733. cha me kho khan benh tat. CT tu ma so 3512 tran thi bich van toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB. 255005083. hoan canh kho khan benh tat. CT tu ma so 3513 chi tran thi phe toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB255012925. Nguyen Tan Tuan ung ho Ms 3531 , Chi Tran Thi Phe. CT tu 0181003342759 NGUYEN TAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/10/2019

MBVCB255042436. Ma so 3511. Ung ho chi Tham Thon 1 Thon Chu chang, xa Minh Chau, Ba vi,   Ha noi. CT tu 0611001930455 NGUYEN VAN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/10/2019

MBVCB255042722. ung ho Ma so 3513 Tran Thi Phe. CT tu 0011004101608 NGUYEN VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB255050426. giup chi Tran thi Phe , phu yen,   ma so : 3513. CT tu 0071000820164 HOANG TRONG AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

14/10/2019

MBVCB255139769. Ung ho ba Phuong Thi Huong   Ma so: 3511. CT tu 0181001708671 BUI THI THU HOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/10/2019

MBVCB255153841. AHMH giup ms 3506 Tran Thi Huong. CT tu 0441000618663 MAI THI NGOC THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

14/10/2019

MBVCB. 255258922. ma so 3513. CT tu Hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/10/2019

MBVCB255276542. tu thien. CT tu 0021000378655 DUONG THI HONG AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/10/2019

MBVCB255286579. Ma So 3513: chi Tran Thi Phe (tinh Phu Yen). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/10/2019

MBVCB255398173. Ung ho chi Phe. Ma so 3513:   Chi Tran Thi Phe . CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/10/2019

MBVCB. 255417991. ms 3513. CT tu ma so 3513 tran thi phe toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/10/2019

MBVCB255431665. ung ho ma so 3512 em tran thi bich van phong hoi suc cap cuu benh vien da khoa dak nong. CT tu 0071004145321 NGUYEN HOAI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/10/2019

MBVCB254747484. UNG HO MA SO 3511 BA PHUONG THI HUONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,500,000

14/10/2019

MBVCB. 254748569. 3510. CT tu hoang ngoc linh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/10/2019

MBVCB. 254748785. 3511. CT tu hoang ngoc linh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/10/2019

MBVCB. 254748998. 3504. CT tu hoang quoc minh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/10/2019

MBVCB254750027. UNG HO MA SO 3512 EM TRAN THI BICH VAN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,500,000

14/10/2019

MBVCB254760106. Ung ho MS 4511 (Phuong Thi Huong). CT tu 0611001910029 DONG THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/10/2019

MBVCB254762685. UngHo MS 3512 em Tran Thi Bich Van. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/10/2019

MBVCB. 254764542. MS 3511. CT tu Lam Hanh Uyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,008

14/10/2019

MBVCB254802782. Ma So 3512: em Tran Thi Bich Van (tinH Dak Nong). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/10/2019

NGUYEN THE CHUNG UNG HO MSO: 3513 MOT TRIEU DONG UNG HO MSO 3512 NAM TRAM NGHIN DONG       GD TIEN MAT

             1,500,000

14/10/2019

VCBPAY254764585. ung ho ma so 3511. TRAN MAI THUY DUONG CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1310191026108001. QUACH THI THANH TAM. QTam gui ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao Dia chi: To 20, Khu Cao Dai, Phuong Minh Phuong, TP.   Viet Tri, Phu Tho

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1310190177688001. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong o Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, Ba Vi, Ha noi Kho khan

                   50,000

14/10/2019

IBVCB. 1410191042214002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3512

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190624085001. Dior Q8 MS 3513 chi Tran Thi Phe

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190807711002. Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe SN 1990 thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh P Xot thuong

                   60,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190610303002. TRAN QUANG TUYEN. Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

             1,000,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190530367002. Do Dinh Thuong Da Nang Ms: 3513

                 500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190974945002. NGO THI TUYET MAI. Ung ho tien Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190249381001. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3513

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190058995001. DUONG MINH THONG. ma so 3513, chi Tran thi Phe SN 1990, dt;0339169751

                 500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190293751001. LE THANH TUNG. Ma so 3513, chi Tran Thi Phe, SN 1990,   tinh Phu Yen

                   50,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190281487001. NGUYEN TRUNG TIN. Giup MS 3513: Tran Thi Phe (SN 1990), thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

                 500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190012617001. Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, h Tay Hoa, Phu Yen benh than

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190841629002. Ma so 3512:   em Tran Thi Bich Van Phong Hoi suc cap cuu, Benh vien Da khoa tinh Dak hoan canh kho khan

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190313073003. Mã s? 3511: Bà Phuong Th? Huong Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, Ba Vi, Ha Noi hoan canh kho khan

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190785325004. Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh thon Soi Lang, xa Ngoc Ly,   huyen Tan Yen, Bac Giang hoan canh kho khan

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410191009729001. chi Tran Thi Phe Phu Yen ma so 3513

                 110,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190146621002. NGUYEN THI MY VIEN. ma so 3501 : Ung ho anh Phan Van Vu bi ung Thu

                 500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190435169001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190894111001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO TX. THUAN AN   BINH DUONG MS 3513

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190680783001. Ms 3513 Ms 3513 Ms 3513

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190735753001. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3510, ba Hanh o Bac Giang

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190655145001. happy nguyen ha noi 3501 3 bo con bi ung thu

                 300,000

14/10/2019

IBVCB. 1410191031509002. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3509, ong Thanh o Da Nang

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190540393004. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3511, ba Huong o Ha Noi

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190967769008. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3512, em Van o Dak Nong

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190080145010. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3513, chi Phe o Phu Yen

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190586099001. DAO THI THUY. ung ho Ma So 3509 Bao Dan Tri

                 600,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190249026001. Ma so 3511: Ba Phuong Thi Huong Khu I,   thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ma so 3511

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190404528002. TO THI HAI YEN. UNG HO MA SO 3513

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190762678002. Ho Gai Vinh, Nghe An Ms: 3511   Phuong Thi Huong   Ba Vi

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190542236001. NGUYEN THI MY THUAN. ung ho ma so: 3505, cu Tran Thi Rut

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190264760002. NGUYEN THI MY THUAN. ung ho ma so: 3502 ba Do Thi Phuong

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190133316003. NGUYEN THI MY THUAN. ung ho ma so: 3503 em Le Thi Thu Thao

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190463156004. Tran Nguyen Thuy Nhien 82/18/5 Tran Mai Ninh   P12 Q Tan Binh TPHCM Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Ho

                 300,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190928006005. HUYNH TRONG BINH 433 Phan Xich Long   P3 Q Phu Nhuan TPHCM Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh (tru nha so 4

                 300,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190525850001. Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, Tay Hoa,   Phu Yen Xot thuong be gai 12 tuoi dap xe khap ngo, ngach

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190971906001. KIEU HUNG SON. MS 3513 Ung ho Tran Thi Phe

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190739538001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3513: Chi Tran Thi Phe, Phu Yen

                 300,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190458086002. LE BINH. Ung ho Tran Thi Phe. MS: 3513

             1,000,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190121036003. NGUYEN HOANG MINH OANH. Xin giup chi Tran Thi Phe Phu Yen

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190916728002. PHAM THI THU THUY. CT GIUP DO GD ANH PHAN ANH VU MA 3501

                 500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190295652001. Tran Thi Phe, ma so 3513,   dien thoai 0339. 169. 751 thon HoiCu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, Phu Yen kho khan

                 500,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190118642002. PHAM THI THANH BINH. Ung ho ma so 3512 va 3513

                 100,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190811608002. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3513 Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen (DT: 0339. 169. 751)

                 300,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190370871001. Luong Nguyen Minh Tram Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi MS 3513

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190262587002. PHAN TRAN VINH LOC. Ma so 3509

                 200,000

14/10/2019

IBVCB. 1410190449295003. Nguyen Thi Phuong Chi 185 Ama Khe, TP Buon Ma Thuot Ung ho MS 3479

             1,000,000

14/10/2019

688252. 131019. 223859. Giup MS 3501

                 200,000

14/10/2019

253228. 131019. 232246. Ung ho anh anh ma so 3509 FT19287996804708

                 100,000

14/10/2019

253970. 131019. 233400. Ung ho anh phan van vu ma so 3501 FT19287330671389

                 500,000

14/10/2019

260085. 141019. 032812. Ung ho ms 3511 FT19287507176308

                 100,000

14/10/2019

200601. 141019. 075516. DUNG HA QUOC UNG HO MA SO 3512 141019 07: 55: 14

             1,000,000

14/10/2019

697376. 141019. 083256. Ma so 3486 em Dau Thi Hien xom 10 xa Nghia Lam Huyen Nghia Hung Tonh Nam Dinh dt 0378921128

                 100,000

14/10/2019

465994. 141019. 085332. Ung ho ma so 3513

                   50,000

14/10/2019

388836. 141019. 091119. Ung ho MS 3513, Chi Tran Thi Phe, SDT 0339. 169. 751, Phu Yen

                 300,000

14/10/2019

298378. 141019. 093505. Ung ho ma so 3486 e Dau Thi Hien FT19287620778610

                 200,000

14/10/2019

705556. 141019. 093737. Ung ho 3513 Tran Thi Phe SN 1990 tru thon Hoi Cu xa Hoa Tan Tay huyen Tay Hoa Phu Yen

                 300,000

14/10/2019

220694. 141019. 095520. 3443439338 Chuyen qua MoMo Ms 3513 Tran Thi Phe

                 100,000

14/10/2019

316532. 141019. 102055. Ung ho Ms 3513 chi Tran Thi Phe Phu Yen FT19287884665304

                 100,000

14/10/2019

321384. 141019. 103216. Ung ho ma so 3513 chi Tran Thi Phe sn 1990 thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, Phu Yen FT192

             2,000,000

14/10/2019

330921. 141019. 105659. Ma so 3513 chi Tran Thi Phe FT19287096069006

                 100,000

14/10/2019

344605. 141019. 113516. 191014000016919 Ma so 3508 va ma so 3511 ZP5DN7KS3MGI

                 100,000

14/10/2019

344809. 141019. 113716. 191014000017956 Ma so 3509 va ma so 3513 ZP5DN7KS498J

                 100,000

14/10/2019

344852. 141019. 113749. 191014000018035 Ma so 3510 ZP5DN7KS4DHQ

                 100,000

14/10/2019

723789. 141019. 114157. Ma so 3513 chi Tran Thi Phe huyen Tay Hoa tinh Phu Yen

                 500,000

14/10/2019

644237. 141019. 114646. Ma so 3513 ung ho Chi Tran Thi Phe sinh nam 1990 tai Phu Yen

                 200,000

14/10/2019

511166. 141019. 120557. Ung ho ma so 3513

                 500,000

14/10/2019

665703. 141019. 122650. ung ho chi Tran Thi Phe ma so 3513

             1,000,000

14/10/2019

397641. 141019. 122609. Ung ho Ma so 3512 em Tran Thi Bich Van

                 100,000

14/10/2019

363800. 141019. 122658. Ma so 3511 ung ho 2 me con tham FT19287569328870

             2,000,000

14/10/2019

668321. 141019. 123157. ung ho em Tran Thi Bich Van ma so 3512

             1,000,000

14/10/2019

015507. 141019. 123225. IBFTA 191014000021708 Ung ho hoan canh 3513

                 100,000

14/10/2019

406137. 141019. 123401. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3506 va 3507

                 100,000

14/10/2019

173961. 141019. 130532. ung ho gia dinh em Tham

                 100,000

14/10/2019

285571. 141019. 130657. ung ho be Dau Thi Hien

                 200,000

14/10/2019

375737. 141019. 130811. ung ho be Duong MS 3507 FT19287665539708

                 100,000

14/10/2019

376757. 141019. 131134. ung ho chu Anh ma so 3509 FT19287000603131

                   50,000

14/10/2019

377578. 141019. 131417. Ung ho ma so 3512 FT19287569502181

                  50,000

14/10/2019

350006. 141019. 132838. 191014000025168 Ma so 3513 ZP5DN7KSQDVL

                 100,000

14/10/2019

258728. 141019. 134017. MA SO 3511   DO THI THAM: 300. 000

                 300,000

14/10/2019

308621. 141019. 135247. 3444728693 Chuyen qua MoMo MS 3513 Tran Thi Phe sn 1990

                 200,000

14/10/2019

340474. 141019. 140318. MS 3505 Ung ho cu Tran Thi Rut

                 100,000

14/10/2019

317572. 141019. 140723. 3444755703 Chuyen qua MoMo MS 3512 Tran Thi Bich Van

                 200,000

14/10/2019

322657. 141019. 141521. 3444805174 Chuyen qua MoMo MS 3509 Tran Kim Thanh

                 200,000

14/10/2019

401444. 141019. 142034. Em hai ung ho ma so 3513 FT19287634868903

                 500,000

14/10/2019

327962. 141019. 142315. 3444847060 Chuyen qua MoMo MS 3511 Phuong Thi Huong

                 150,000

14/10/2019

411948. 141019. 144338. Nguyen thi thu Uyen HN ung ho ma so 3513 tran Thi phe FT19287569838873

             1,000,000

14/10/2019

347468. 141019. 144602. Nguyen Quang Tien (hop nhan ai) ho tro anh Phan Van Vu (ma so 3501) gd bi ung thu mau, o Ha Giang

                 500,000

14/10/2019

398553. 141019. 030054. MS 3504 giup be Mai tri mat

                 300,000

14/10/2019

752746. 141019. 153110. Ung ho cac ma so 2011 2012 2013

                 100,000

14/10/2019

356261. 141019. 153133. ma so 3486 Dau Thi Hien xom 10, Nghia Lam, Nghia Hung Nam Dinh

             1,000,000

14/10/2019

368876. 141019. 165032. Ung ho Ma so 3513: chi Tran Thi Phe

                 300,000

14/10/2019

322679. 141019. 170208. UNG HO MS 3501 PHAN VAN VU 141019 17: 01: 47

                 300,000

14/10/2019

377692. 141019. 175917. Ung ho ma so: 3513

                 100,000

14/10/2019

304216. 141019. 180357. Ung ho ma so 3507 Chi Ngo Thi Hong Nhung cau mong con trai chi som dieu tri lanh benh

                 200,000

14/10/2019

304242. 141019. 180544. Ung ho ma so 3506 Chi Tran Thi Huong cau mong linh hon chi sieu thoat cau mong con chi duoc khoemanh

                 200,000

14/10/2019

490590. 141019. 195921. Phan van vu 3501

                 100,000

14/10/2019

500103. 141019. 204810. ma 3511 ung ho Do Thi Tham

                 500,000

14/10/2019

554358. 141019. 205529. Ung ho chau Thao FT19287869824213

                 200,000

14/10/2019

429026. 141019. 100117. MS 3513 giup e Phe tri benh

                 300,000

14/10/2019

VCBVT. 84967022958. CT tu 0481000781147. MAI THI ANH CHUC sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191014213871465. VNVT20191014527848. ung ho 3512 3513 moi hoan canh 200k

                 400,000

14/10/2019

Sender: 79303008. DD: 141019. SHGD: 10012551. BO: DUONG HOA HUNG. GIUP BA NGUYEN THI HANH MS 3510

                 200,000

14/10/2019

Sender: 79307005. DD: 141019. SHGD: 10008228. BO: TIEU HA SANH. IB SANHSEACO GUI MA SO 3513

                 300,000

14/10/2019

Sender: 01310005. DD: 141019. SHGD: 10020160. BO: BUI HUONG GIANG. QM GUI MA SO 3513.   CHI TRAN THI PHE, THON HOI CU, XA HOA TAN TAY, HUYEN TAY HOA. PHU YEN

                 500,000

14/10/2019

Sender: 01310012. DD: 141019. SHGD: 10011577. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3510:   BA NGUYEN THI HANH( THON SOI LANG, XA NGOC LY, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG)

                 200,000

15/10/2019

dao hong duc ho tro ma so to thi vinh 3514,   sdt 0973933723

                 500,000

15/10/2019

FTF_CN: 9704 366803 589913048. FrAcc: 037100 3857853. ToAcc: 045100 0476889

                 500,000

15/10/2019

Sender: 01310005. DD: 151019. SHGD: 10005854. BO: TRAN THI LAN ANH. UNG HO MA SO 3514     CHI TO THI VINH

                 300,000

15/10/2019

Sender: 79310001. DD: 151019. SHGD: 10005214. BO: DUONG HUONG GIANG. BAN DOC UNG HO MA SO 3514

                 200,000

15/10/2019

Sender: 79310001. DD: 151019. SHGD: 10006408. BO: VO THANH BINH. MS 3514 TO THI VINH

                 500,000

15/10/2019

Sender: 01310001. DD: 151019. SHGD: 10005024. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3514 CHI TO THI VINH

                   50,000

15/10/2019

Sender: 01309001. DD: 151019. SHGD: 10001320. BO: NGUYEN THI TUONG VY. UNG HO BE TRUONG DUC ANH ME TO THIVINH

                 200,000

15/10/2019

Sender: 79310001. DD: 151019. SHGD: 10008919. BO: HOA BICH NGOC. GUI CHI TO THI VINH ME BE DUC ANH CHUA BENH MA SO 3514

                 200,000

15/10/2019

Sender: 01310005. DD: 151019. SHGD: 10003653. BO: DUONG VAN HIEN. 3513

                 100,000

15/10/2019

Sender: 79310001. DD: 151019. SHGD: 10015295. BO: NGUYEN DOAN DUC. UNG HO MA SO 3514

                 300,000

15/10/2019

Sender: 01310005. DD: 151019. SHGD: 10017418. BO: DUONG THI BINH. UNG HO MA 3514 CHUC CON KHOE MAN H

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255446534. Ungho MS3512. MS3513. CT tu NguyenDinh Manh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB255452688. ms 3511. CT tu 0361000293026 NGO THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB255493206. ung ho gia dinh chi Le Thi Lien ma so 3302. CT tu 0061001135770 BUI XUAN CHIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB255509275. 3514_to thi vinh. CT tu 0021000412087 NGUYEN BA NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255513958. Ung ho be Truong Duc Anh (MS 3514). CT tu Nguyen Thanh Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB255515143. ung ho chi To thi Vinh. Nghe An. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB. 255518487. ma 3514. CT tu to thi vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB255524633. ung ho chi To Thi Vinh ma so 3514. CT tu 0021000874163 LUONG ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB255530906. ung ho ma so 3514. CT tu 0451000246060 NGUYEN VAN VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

15/10/2019

MBVCB255537556. ung ho ma so 3514. CT tu 0021000465478 LE THI THANH THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB. 255538329. UNG HO MS 3513. CT tu HAN THI VAN ANH toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255549913. con bi bai nao. CT tu To Thi Vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

15/10/2019

MBVCB255550271. Ma So 3514: chi To Thi Vinh (tinh Nghe An). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB255555252. ung ho ma so 3514. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB255556257. 3514 to thi vinh. CT tu 0831000000481 NGUYEN THU PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB. 255556889. 3514. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

15/10/2019

MBVCB255557328. tu thien: 3514 ma so:   chi To Thi Vinh. CT tu 0491000008550 NGUYEN THI HUONG QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB255567778. ung ho ma so 3514, chi To Thi Vinh. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255576431. MS 3514   chi To Thi Vinh   Quynh Luu Nghe An. CT tu Bui Thi Thu Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB. 255614862. ung ho chi To Thi Vinh Ms3514. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 255618113. ma so 3514 To Thi Vinh. CT tu Quy Tom C toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB. 255619254. ma so 3514 , to thi vinh . CT tu toinv toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB255620473. 3514ma so chi to thi vinh be duc anh. CT tu 0591000332420 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255669231. hoan canh kho khan. CT tu ma so 3514 chi to thi vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB255676839. Gdinh Thien Dieu ung ho MS 3514: Chi TO THI VINH. CT tu 0531002487386 CHAU BA THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB. 255682455. Maso 3514. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB255696098. Ung ho To Thi Vinh   ma so 3514. CT tu 0011004039110 LE THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 255709158. ms 3514 to thi vinh. CT tu a Dong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255714448. Ma so 3514. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 255736414. ung ho MS 3514. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255744297. ma so 3514. CT tu Do thi hong lien toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB255745729. MS 3514. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

15/10/2019

MBVCB255754532. ms 3510. CT tu 0361000293026 NGO THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                300,000

15/10/2019

MBVCB. 255757503. Hoan canh 3514. CT tu Cindy Tran toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB255766827. ung ho ma so 3514 To Thi Vinh. CT tu 0721000605817 DUONG THUY THU MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

15/10/2019

MBVCB255777243. ung ho chau Truong Duc Anh ma so 3514 con trai chi To Thi Vinh Nghe An.   Chuc con mau het benh. . CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255796719. Ma so 3514. Chi To Thi Vinh. CT tu Nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB255826399. ung ho ma so 3514. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 255838898. ms 3514. CT tu CFVG toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

              1,000,000

15/10/2019

MBVCB255850953. 2 vc co tam quyen gop cho chi To Thi Vinh. CT tu 0181002452242 NGO PHOI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

15/10/2019

MBVCB255865010. Ung Ho 3510. CT tu 0491000033395 THAI THI HUYEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB255865803. Ung Ho 3514. CT tu 0491000033395 THAI THI HUYEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB255866688. Ung Ho 3513. CT tu 0491000033395 THAI THI HUYEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB255875984. xin giup ma so 3514. CT tu 0181001911321 LE MINH NANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB. 255883747. ung ho ms : 3514. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 255883815. kho khan. CT tu 3514Ma so: Chi To Thi Vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 255903283. 3514 c To Thi Vinh. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 350,000

15/10/2019

MBVCB255905339. ung ho ms3514. CT tu 0811000002334 HOANG VIET PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB255910623. ung ho ms 3514 c to thi vinh. CT tu 0011003555487 LE DUC LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 380,000

15/10/2019

MBVCB255919823. ung ho ma so 3514 To Thi Vinh thon Hoa Dong xa Quynh Nghia huyen Quynh Luu tinh Nghe An. CT tu 0021002055154 NGUYEN DUY KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB255921210. UngHo MS 3514. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255929278. Ung ho ma so 3514. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

15/10/2019

MBVCB255948215. ung ho me con chi To Thi Vinh   chau Duc Anh, vien cham cuu TW. CT tu 0011004127778 TA DIEU THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB. 255951893. MS 3514: chi To Thi Vinh. CT tu Hoang Tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

15/10/2019

MBVCB255951736. ung ho ms 3514. CT tu 0071000964239 HOANG VAN BANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255960038. Ma so 3514 To Thi Vinh. CT tu nguyen thi hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 255969869. 3514   To Thi Vinh   0973933723. CT tu Tan Tang Gia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB256022394. giup MS 3514 chi To Thi Vinh me be Duc Anh. CT tu 0071001031411 HUYNH BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB. 256025857. ma so 3514   To Thi Vinh   Quynh Luu Nghe An. CT tu Hoang Gia Hy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

15/10/2019

MBVCB256094964. 3514 Ma so To Thi Vinh. CT tu 0451001763212 HO THI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/10/2019

MBVCB. 256103259. ms 3514, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

15/10/2019

MBVCB256107517. Ung ho chi To Thi Vinh MS 3514. CT tu 0781000402687 LE VIET GIAP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/10/2019

MBVCB. 256107658. ms 3514. CT tu To Thi Vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 256107942. 3514 c To Thi Vinh. CT tu Dao Thuy Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/10/2019

MBVCB. 256122088. Con trai (be Truong Duc Anh) bi bai nao. CT tu TO THI VINH toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1410190273097001. ThaoSon Ha Dong Ung ho be Thao MS3513

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1410190529067002. Thuan23 Ha noi Ung ho ma so 3513 Tran Thi Phe

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190644747002. BUI VAN HAI. Chuyen cho Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190270373002. phan ngoc hung Giup ma so:   3513

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190477133003. phan ngoc hung Giup ma so:   3514

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190760397001. To thi vinh Quynh luu nghe an 3514

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510191036693001. 3514Ma so: Chi To Thi Vinh Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, ti Xot thuong

                   60,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190761313001. DO TRAN VIET ANH. Ma so 3507. Ngo thi hong nhung me be Thanh Danh

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190555099002. NGUYEN CUONG HUNG. chuyen tien giup do den ma so 3514 chi To thi vinh va ma 3513 chi tran thi phe

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190003663001. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3512, 3513 moi ma 200. 000d

                 400,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190894015001. NGUYEN QUANG MINH PHUC THO HA NOI ung ho ms 3514

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190441935001. gia dinh 2 be Thoc Gao MS 3514

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190869481001. DANG THI KIM PHUNG. Ung ho 3514Ma so: Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe AnSo DT: 0973933723

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190410325001. To Thi Vinh Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu Ma so 3514   me bau 8 thang om con bai nao

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190321545002. HOANG MINH PHUC. Ung ho ma so 3514

                   20,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190942485003. NGUYEN THI THU HUONG. 3514Ma so: Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe AnSo DT: 0973933723Hien chi Vinh dang cham be D

                   80,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190286041001. VU VAN HOACH Giao Tien, Giao Thuy, Nam Dinh MA SO 3514

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190246793004. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3506: Tran Thi Huong. Dia chi: Thon 3, xa Yen Phu,   huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa. DT: 0989215280 (anh Thuan, chong Huong)

                   70,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190283917005. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh (thon Soi Lang, xa Ngoc Ly, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang).

                   80,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190965309006. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai

                   70,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190210009001. NGUYEN NHU NGOC. Ung ho chi To Thi Vinh   me chau Truong Duc Anh   Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An. So DT:   0973933723. Ma so 3514

                 150,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190308077001. NGUYEN THI NGA. ung ho MS 3514

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190809725001. HUYNH HONG PHUONG. giup do ms: 3514(Chi To Thi Vinh). Nam Mo A Di Da Phat.

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510191036665001. HOANG VAN HUNG. 3514 To Thi Vinh

                   50,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190548151002. PHAM VAN MINH. Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190873347001. PHUNG KIM LONG thon Hoa Dong, Quynh Nghia, Quynh Luu, Nghe An 3514, TO THI VINH

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190250659002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ma so 3514: Chi To Thi Vinh, Nghe An

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190511935001. NGUYEN THI BACH MAI. ma so 3514 gui chi To Thi Vinh

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190412921001. PTK 3514

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190591273001. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO. Ung ho MS 3514

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190146248001. MAI THI TU UYEN. Ck giup be Duc Anh , ma so 3514, TO THI VINH

             2,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190460080002. Nguyen Thi Huong Giang MS 3507 (200k), MS 3510 (200k), MS 3514 (200k)

                 600,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190243728002. TRAN NGOC HAO. 3514Ma so: Chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190941600001. LE ANH NHAN. 1. 3514Ma so:   Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe AnSo DT: 0973933723

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190541130002. Nguyen Quoc Cuong Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, ti To Thi Vinh MS: 3514

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190509502003. Nguyen Quoc Cuong (thon Soi Lang, xa Ngoc Ly, huyen Tan Yen, tinh Ba Nguyen Thi Hanh MS: 3510

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190864806004. Nguyen Quoc Cuong tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, ti Tran Thi Phe Ms: 3513

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510191017394001. Nguyen thanh Huyen An trai, Van Canh, Hoai duc 3514

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190008938001. To Thi Vinh Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, ti   Ma so3514

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190319910002. Tran Thi Phe thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh P Ma so 3513

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190477630001. PHAM TUAN ANH. Giup do chi To Thi Vinh Ma so 3514

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190741296003. Nguyen Thi Hanh thon Soi Lang, xa Ngoc Ly, huyen Tan Yen, tinh Bac   Ma so 3510

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190911336001. HO THI HOAI TRANG. Le Hoang SN 2003 goi tien giup chi To Thi Vinh (be Duc Anh, MS 3514)

             2,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190254522001. NGUYEN THI NGOC LINH. Ung ho anh Phan Van Vu, ma so 3501

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190298336001. TO THI HOANG NHUNG. 3514Ma so: Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190850604002. NGUYEN THI XEN. EM Xen chuyen tien : 3514Ma so: Chi To Thi Vinh

                500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190884616003. NGUYEN THI XEN. Chau Xen chuyen tien ung ho : Ma so Ma so 3509:   ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang)

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190443020002. VO THI CAM THUY. giup chi To Thi Vinh, MS 3514

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190031406001. DUONG MINH THONG. ma so: 3514, chi To thi Vinh, dt: 0973933723

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190425542001. NGUYEN THI MAI. Chuyen tien ung ho tu thien . Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Danh

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190651802001. LE HOANG NGHIA. Ma so 3513: Ung ho chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190111826002. Tran Viet Thuy 305/27 Nam Ky Khoi Nghia Q3 TPHCM MS 3514 chi To Thi Vinh

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190754206001. TRAN THI HAI YEN CONG TY DTPT HA TANG VIGLACERA ung ho ma 3514

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190603274001. NGO NGUYEN DOAN TRANG. TRAN NGO MINH NGHI UNG HO MA SO 3514     TO THI VINH

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190280966002. NGO NGUYEN DOAN TRANG. TRAN NGO MINH NGHI UNG HO MA SO 3513   TRAN THI PHE

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190711594003. NGO NGUYEN DOAN TRANG. TRAN NGO MINH NGHI UNG HO MA SO 3512   TRAN THI BICH VAN

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190593020002. TO THI HOANG NHUNG. Ma so 3511: Ba Phuong Thi HuongDia chi: o Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ha Noi

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190142000001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3514: Chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190813778001. TRINH THI THOM. Quyen gop Ma so 3514 Chi To Thi Vinh   Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190403954003. Van Ung ho 3514 Chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190777169001. DANG THI NGOC QUY. TieuMy TieuNhu TuanKiet ung ho: Ma so 3514 Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510191012639004. Chi Tran Thi Phe (SN 1990) ThonHoi Cu, xa HoaTanTay, h TayHoa, tinh PhuYen MS 3513

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190737259005. em Tran Thi Bich Van Phong Hoi suc capcuu, Bvien Da khoa tinh DakNong MS 3512

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510191021999006. Chi To Thi Vinh T HoaDong, xa QuynhNghia, h QuynhLuu, NgheAn MS 3514

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190509585003. Phan Ngoc Thanh + Cao Ngoc Tuyen Ho Chi Minh 3514 TO THI VINH

                 600,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190000977001. Le Thu Hang My Hao Hung Yen 3511. 3514

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190040625001. Anh em be Ta Anh Tuan + Ta Minh Tuan CC Ha Do, Go Vap, HCM UH MS 3514. Cau mong Duc Anh mau chong khoe manh

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190141837002. Anh em be Ta Anh Tuan + Ta Minh Tuan CC Ha Do, Go Vap, HCM Ung ho MS 3509,

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190897811001. Chi To Thi Vinh Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, Quynh Luu,   Nghe An MS3514

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190750323001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3514: Xin giup, Xot thuong me bau 8 thang om con bai nao vat va noi benh vien

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190051551006. pham van quyen 45 duong 3419 pham the Hien, KDC ung thanh, p7. q8 nhan ai

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190525491002. DANG THI TRANG. Ma so 3514   Chi To Thi Vinh

                 200,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190181681001. Nguyen Dieu Anh CC Belleza, Quan 7, TPHCM Ung ho MS 3501   gia dinh anh Vu mac ung thu mau

                 100,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190132449001. NGUYEN THANH TRUNG. 3514Ma so: Chi To Thi Vinh

             1,000,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190436271003. DOAN VAN HA. Ung ho ma so: 3514 To Thi Vinh

                 300,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190221133002. PHAN MINH TAN. Ung ho Chi To Thi Vinh ma so 3514

                 700,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190768883001. DANG QUOC TRUNG. Ma so 3511: Ba Phuong Thi HuongDia chi: o Khu I, thon Chu Chang, xa Minh Chau, huyen Ba Vi, Ha NoiSo DT: 0975193275

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190800123002. DANG QUOC TRUNG. 3514Ma so: Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe AnSo DT: 0973933723

                 250,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190666743003. DANG QUOC TRUNG. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong NaiDien thoai: 090 8787 012

                 250,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190847645001. NGUYEN PHUOC HAI. Ung ho 3514Ma so: Chi To Thi VinhDia chi: Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh Nghe AnSo DT: 0973933723Hien chi Vinh dang ch

                 500,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190857201003. NGUYEN PHUOC HAI. Ung ho Ma so 3489: Ba ngoai Nguyen Thi Nhung (Doi 9, xa Yen Chinh, huyen Y Yen, tinh Nam Dinh)So DT: 0904. 832. 801

                 450,000

15/10/2019

IBVCB. 1510190917377001. HA THI PHUONG. 3514 Chi To Thi Vinh

                 300,000

15/10/2019

402355. 141019. 222518. Nguyen bich ngoc giup do ma so 3508, 3509, 3510, 3511,   3512, 3513 ( moi ma so 200k)

             1,200,000

15/10/2019

403307. 141019. 224210. Ung ho Ma so 3512.

                 200,000

15/10/2019

577546. 141019. 225335. Trung Ha ung ho MS 3503 FT19288867055836

                 500,000

15/10/2019

577646. 141019. 225434. Trung Ha Quang ung ho MS 3500 FT19288015883045

                 500,000

15/10/2019

579283. 141019. 230940. Trung Ha Quang ung ho MS 3513 FT19288045601026

                 500,000

15/10/2019

580252. 141019. 232006. Ung ho Ma so 3501   GD anh Phan Van Vu FT19288365018046

                 300,000

15/10/2019

590113. 151019. 055327. Ung ho ms3513 FT19288040795003

             1,000,000

15/10/2019

598256. 151019. 075041. Ung ho gia dinh ma so 3514 FT19288543526360

                200,000

15/10/2019

594799. 151019. 075800. AN PHUC GIUP MS 3514 BE TRUONG DUC ANH

                 100,000

15/10/2019

599779. 151019. 080059. Ung ho chi To Thi Vinh ma so 3514 FT19288394890794

                 100,000

15/10/2019

801817. 151019. 080405. UNG HO CHI TO THI VINH MA SO 3514 THON HOA DONG QUYNH NGHIA QUYNH LUU NGHE AN

                 200,000

15/10/2019

601981. 151019. 081223. To Thi Binh giup ms 3514 mong me tron con vuong, be duc anh mau khoe FT19288290840856

                  50,000

15/10/2019

752795. 151019. 084613. Ung ho chi To Thi Vinh Ma so 3514

                 200,000

15/10/2019

612422. 151019. 085017. Ma so 3514. Chi To Thi Vinh. FT19288057130486

                 200,000

15/10/2019

502959. 151019. 085155. ma so 3514 chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

618580. 151019. 090742. Ung ho chau Duc Anh ma so 3514, chuc chau nhanh khoi benh. FT19288543811480

                 200,000

15/10/2019

476517. 151019. 091227. Ung ho ma so 3514

                   50,000

15/10/2019

312370. 151019. 091407. Ung ho chau duc anh me to thi vinh ma so 3514

                 300,000

15/10/2019

383364. 151019. 091501. HO TRO CHI TO THI VINH   MA SO: 3514 151019 09: 14: 59

                 300,000

15/10/2019

971095. 151019. 092850. Tran Ha Ngoc Thien giup ms 3507 3509 3514 moi ms 200 nghin

                 600,000

15/10/2019

000011. 151019. 093237. MS 3514 TO THI VINH

                 100,000

15/10/2019

883808. 151019. 093906. Ma so 3514 To Thi Vinh

                 300,000

15/10/2019

593660. 151019. 094301. ung ho ma so 3514 chi To Thi Vinh

                 200,000

15/10/2019

632875. 151019. 094426. Em hai ung ho ma so 3514 FT19288057332761

                 500,000

15/10/2019

791755. 151019. 095005. Chuyen tien ung ho chi Le Thi Lien Ha Tinh

                 200,000

15/10/2019

935399. 151019. 101226. Vietcombank 0451000476889 3514

                 200,000

15/10/2019

402278. 151019. 103557. MONG BE DUC ANH CHONG KHOI BENH 151019 10: 35: 57

                 100,000

15/10/2019

657313. 151019. 104116. Ung ho ma so 3513 FT19288102274978

                 100,000

15/10/2019

841317. 151019. 111108. Goi chau Truong Duc Anh

                 300,000

15/10/2019

429446. 151019. 113443. UNG HO MS 3514 Ma so Chi To Thi Vinh Dia chi Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, huyen Quynh Luu, tinh

                 200,000

15/10/2019

683816. 151019. 114259. ung ho chi Vinh, quynh luu nghe an, ma so 3514 FT19288062520482

                 500,000

15/10/2019

050107. 151019. 121801. ung ho ma so 3492 chi Thuy Dung (me be Minh Ngoc)

                 500,000

15/10/2019

548077. 151019. 002239. Khanh Vy ung ho ma so 3514

                 300,000

15/10/2019

366640. 151019. 122436. PHAN THI PHUONG NGAN HANG SHB CK UNG HO MS 3514 CHI TO THI VINH

                 200,000

15/10/2019

551009. 151019. 004829. Ung ho ma so 3514 chi To Thi Vinh

                 500,000

15/10/2019

705932. 151019. 125122. La lanh dum la rach FT19288590899378

                 200,000

15/10/2019

067959. 151019. 125812. ung ho chi To Thi Vinh ma so 3514

             1,000,000

15/10/2019

554842. 151019. 132129. Nguyen Van Tu Anh ct ung ho ms: 3514. Chi To Thi Vinh. Dt:   0973933723

                 100,000

15/10/2019

841955. 151019. 132922. ung ho ms 3514

                 100,000

15/10/2019

842224. 151019. 133205. ung ho ms 3513

                 100,000

15/10/2019

925385. 151019. 134419. MS 3514 chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

724079. 151019. 134922. Ung ho MS 3514 Chi To Thi Vinh FT19288354077524

                 100,000

15/10/2019

916601. 151019. 140016. 3514

                 100,000

15/10/2019

732112. 151019. 140905. Ung ho 3514 To Thi Vinh FT19288934378135

                 300,000

15/10/2019

849356. 151019. 142511. Ung ho ma so 3514 To Thi Vinh

                 500,000

15/10/2019

739397. 151019. 142527. Ung ho chau Duc Anh ma so 3514 FT19288382800053

                 500,000

15/10/2019

742819. 151019. 143238. Giup do Chi To Thi Vinh FT19288205244397

                 200,000

15/10/2019

850879. 151019. 143454. Ung ho Me con Chi To Thi Vinh

                 300,000

15/10/2019

733280. 151019. 143849. 3451055238 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so 3510

                 300,000

15/10/2019

571543. 151019. 150405. Giup Do 3514Ma so: Chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

766253. 151019. 152056. Luu Van Quan ung ho ms3514 To Thi Vinh nghe an FT19288550367216

                 300,000

15/10/2019

576940. 151019. 153330. Ma so : 3514

                 100,000

15/10/2019

439215. 151019. 154240. ung ho gia dinh anh Phan Van Vu ung thu mau

                 200,000

15/10/2019

779027. 151019. 154524. GIUP MA SO 3514 Chi TO THI VINH FT19288106196770

                 150,000

15/10/2019

784162. 151019. 155459. Npmduc ung ho ma 3514 FT19288506007915

                 200,000

15/10/2019

440505. 151019. 160452. Ung ho cho chau ma so 3514

                 200,000

15/10/2019

021004. 151019. 160607. ung ho be Duc Anh bi bai nao con cua chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

584785. 151019. 161418. Ung ho ma so 3514

                 500,000

15/10/2019

589125. 151019. 163902. Ms 3514 To Thi Vinh

                 200,000

15/10/2019

060261. 151019. 165619. Ung ho Chi To Thi Vinh

                 500,000

15/10/2019

187063. 151019. 171438. 3514 ma so chi to thi vinh

                 100,000

15/10/2019

596753. 151019. 172620. Ung ho MS3513

                 100,000

15/10/2019

596866. 151019. 172705. Ung ho MS3514

                 100,000

15/10/2019

323341. 151019. 172850. NGUYEN THI QUYNH TIEN UNG HO MS 3514

                 100,000

15/10/2019

878520. 151019. 173413. MS NHAM     ung ho Ma so 3514 chi TO THI VINH quynh luu nghe an

                 200,000

15/10/2019

836470. 151019. 174342. UNG HO 3514 TO THI VINH FT19288094818213

                 500,000

15/10/2019

842669. 151019. 180003. Ung ho ma so 3514 cho be Duc Anh FT19288187768028

                 300,000

15/10/2019

509233. 151019. 184649. MS 3514 250K, MS 3513 250K 151019 18: 47: 38

                 500,000

15/10/2019

609185. 151019. 192226. Dinh Bao Khoi ung ho Ma so 3514   To Thi Vinh

                 200,000

15/10/2019

046100. 151019. 193222. IBFTA 191015000048077 3514 ung ho gd chi To Thi Vinh

                 300,000

15/10/2019

890469. 151019. 195418. ho tro 3514 Ma So Chi To Thi Vinh

                 500,000

15/10/2019

118955. 151019. 200258. CHUC CON MAU KHOE MA SO 3514

                 200,000

15/10/2019

883323. 151019. 202505. Ung ho tu thien MS 3510 Nguyen Thi Hanh FT19288680731543

                 100,000

15/10/2019

895421. 151019. 210209. Ma so 3514 ung ho chi To Thi Vinh

                 100,000

15/10/2019

618318. 151019. 210324. ung ho chi to thi vinh ma 3514

                 200,000

15/10/2019

101466. 151019. 212215. Chuyen tien ung ho anh Phan Van Vu ma so 3501

                 300,000

15/10/2019

902476. 151019. 213446. Gui chi To ThI Vinh FT19289633490590

                 500,000

15/10/2019

207962. 151019. 214514. MA SO 3514: CHI TO THI VINH 0973933723

             5,000,000

15/10/2019

109824. 151019. 214715. giup do ma so 3489

             1,000,000

15/10/2019

907217. 151019. 215526. 3514 Ma so Chi To Thi Vinh Dia chi Thon Hoa Dong, xa Quuy Nghia huyen Quynh Luu, tinhNghe An FT19289

                 150,000

15/10/2019

VCBVT. 84979654817. CT tu 0201000579370. PHUNG VAN DIEP sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191015235830781. VNVT20191015536288. Ma so 3514

                   50,000

15/10/2019

VCBVT. 84989555989. CT tu 0301002820521. BUI DUC DUNG sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191015235874016. VNVT20191015536425. Ung Ho MS 3514

             1,000,000

15/10/2019

VCBVT. 84977246367. CT tu 0021001383435. VU THI HOANG ANH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191015218701131. VNVT20191015540522. ung ho ma so 3514

                 200,000

15/10/2019

VCBVT. 84344699666. CT tu 0141000838729. Ho Xuan Thang sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191015238610647. VNVT20191015543243. 3514

                 100,000

15/10/2019

Sender: 48304001. DD: 151019. SHGD: 10002010. BO: TRAN THI CHI LAN. UNG HO MA SO 3500 ANH HOANG VA N THACH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 200,000

15/10/2019

Sender: 01307001. DD: 151019. SHGD: 10002223. BO: TIEU HA SANH. IB SANHSEACO GUI MA SO 3514

                 300,000

15/10/2019

Sender: 01310005. DD: 151019. SHGD: 10010607. BO: BUI HUONG GIANG. BHG GUI MS 3514.   CHI TO THI VIN H. THON HOA DONG, XA QUYNH NGHIA, HUYEN QUYNH LUU, NGHE AN

                 500,000

15/10/2019

Sender: 01202002. DD: 151019. SHGD: 10003502. BO: NGO THI LAN. 995219101556016   UNG HO CHI TO THI VINH, MA SO 3514

                 100,000

15/10/2019

Sender: 79307005. DD: 151019. SHGD: 10011724. BO: NGUYEN THI THUY HANG. IBNGUYEN THI THUY HANG CHU YEN KHOAN CHO BAO DIEN TU DAN TRI

             1,800,000

16/10/2019

/Ref: P3299288564Y19{//}/Ref: P3299288564Y19{//}B/O: NGUYEN THU HONG MA SO 3514 TO THI VINH D T 097393372 DVC: NGUYEN THU HONG PH0912815980 32B

             1,000,000

16/10/2019

Sender: 01310001. DD: 161019. SHGD: 10000985. BO: NGUYEN THI THOA. UNG HO SO 3514

                 200,000

16/10/2019

Sender: 01310012. DD: 161019. SHGD: 10002564. BO: NGUYEN THI HUONG LIEN. CHUC DUC ANH VA GIA DINH BINH AN

                 500,000

16/10/2019

Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10007703. BO: TRAN THI NHUNG. CHI NHUNG UNG HO MS 3515

                 100,000

16/10/2019

Sender: 79502001. DD: 161019. SHGD: 10000292. BO: NGUYEN BAO HOANG. UNG HO MA SO 3515 ANH NGUYEN C HI NGUYEN   BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

16/10/2019

Sender: 79502001. DD: 161019. SHGD: 10000357. BO: NGUYEN BAO HOANG. UNG HO MS 3514 CHI TO THI VINH   BAO DIEN TU DAN TRI

                 300,000

16/10/2019

Sender: 79305001. DD: 161019. SHGD: 10002231. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. CT TNHH G NVT TIEU CHUAN DONG GOP CHO MA SO 3515 ANH NGUYEN CHI NGUYENAP THAN H HUNG 1 XA VINH HUNG HUYEN VINH LOI TINH BAC LIEU

                 500,000

16/10/2019

Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10013417. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3515

                 100,000

16/10/2019

Sender: 01310012. DD: 161019. SHGD: 10014435. BO: NGUYEN QUOC DAI. MA SO 3505 CU TRAN THI RUT XOM 12,   XA NGHIA LAM, HUYEN NGHIA HUNG, NAM DINH

                 100,000

16/10/2019

Sender: 01309001. DD: 161019. SHGD: 10003718. BO: PHAM THI HANH. UNG HO MS 3515 200 NGAN VA 3514 3 00NGAN

                 500,000

16/10/2019

MBVCB. 256768822. uh3014, 13, 12, 11, 10ms 500000d. CT tu ntl toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             2,500,000

16/10/2019

MBVCB. 256803124. ma so 3515. CT tu ms 3515 a nguyen chi hiep toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB256805265. Ung ho ma so 3515 Anh Nguyen Tri Nguyen. CT tu 0451000354712 TRAN THI BICH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB. 256144384. 3511. CT tu phuong thi huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/10/2019

MBVCB256146655. UNG HO MA SO 3514 CHI TO THI VINH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,500,000

16/10/2019

MBVCB256148377. UH 3514 To Thi Vinh. CT tu 0451000347211 NGUYEN THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB256149646. ung ho chi Vinh va be Truong Duc Anh. CT tu 0141000871678 NGUYEN XUAN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/10/2019

MBVCB256153614. 3514 Ma so : chi To Thi Vinh quynh luu,   Nghe An. CT tu 0491001698592 NGUYEN MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/10/2019

MBVCB256158510. em tham. CT tu 0251002778166 LE THI NGOC HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB256159244. ung ho ms 3514. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB256160203. ms 3501 anh Phan Van Vu. CT tu 0721000547117 TRAN THI THANH LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/10/2019

MBVCB256161484. ms 3514. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB. 256212684. Ms 3484. CT tu nguyen giang nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB. 256215711. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB256225089. Ung ho hoan canh 3515. CT tu 0351000706025 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB256242908. ma so 3515. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               100,000

16/10/2019

MBVCB256244699. ung ho ma so 3515. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB256245959. ung ho ma so 3514. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB256280436. goi cho a : Nguyen Chi Nguyen, ma so: 3515, Tinh Bac Lieu. . CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             3,000,000

16/10/2019

MBVCB. 256314972. 3513. CT tu nguyen vi an toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB256362823. ung ho MS 3513 Tran Thi Phe (SN 1990) Hoi Cu, xa Hoa Tan Tay, Tay Hoa, Phu Yen. CT tu 0021001791394 TRAN THI THUY VUI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB. 256363738. Ung ho MS 3515. CT tu BR toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB. 256385306. hoan canh kho khan. CT tu ma 3515 ten nguyen chi nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB256399529. UngHo MS 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB256450407. Nguyen Xuan Anh kinh nho Bao Dan Tri, tang em Nhung   MS 3507.   Xin cam on!. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/10/2019

MBVCB256451485. Nguyen Xuan Anh kinh nho Bao Dan Tri gui tang em Tham   MS 3511. Xin cam on!. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 340,000

16/10/2019

MBVCB. 256484939. Ung ho ma so 3515. CT tu M Quan T Anh Q Dat Q Bao toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/10/2019

MBVCB. 256500787. Ung ho ms: 3515. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB256537511. C YEN ha noi, DT:   0915571604 ung ho anh NGUYEN CHI NGUYEN ma so 3515, DT:   0946323770. CT tu 0021000650800 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

16/10/2019

MBVCB256559023. ungho A Nguyen Chi Nguyen ms: 3515. CT tu 0611001903737 NGUYEN VAN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/10/2019

MBVCB256613257. UNG HO MA SO 3515 ANH NGUYEN CHI NGUYEN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,500,000

16/10/2019

MBVCB256617443. ung ho anh Phan Van Vu ma so 3501. CT tu 0071002170675 QUACH VIET HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB. 256621155. con gai ung thu xuong cut. CT tu Nguyen Chi Nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

16/10/2019

MBVCB. 256628680. vo mat, mot minh muu sinh . CT tu MS 3515 anh Nguyen Chi Nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/10/2019

MBVCB256646896. Giup be Thao( Bac Lieu) ma 3515. CT tu 0021000265883 VU BICH HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

16/10/2019

DAO VAN DAT     MS 3515 ANH NGUYEN CHI NGUYEN XA VINH HUNG VINH LOI BAC LIEU GD TIEN MAT

                 200,000

16/10/2019

FTF_CN: 9704366804267808021. FrAcc: 0071005428941. ToAcc: 0451000476889

                 100,000

16/10/2019

NGUYEN THI KIEU DIEM NOP CTY FOODS HO TRO 5 HO MS 3511, 3512, 3513, 3514, 3515 MOI HO(200000) GD TIEN MAT

             1,000,000

16/10/2019

IBVCB. 1510190502559003. Thuan23 Ha noi Ung ho ma so 3514

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1510190695639001. HOANG VAN NHAT. Ung ho quy nhan ai

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1510190746582005. CAO THI THU HIEN. Chi To Thi Vinh 3514

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190281032001. Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen ap Thanh Hung 1, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tin Sau

                   60,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190988446001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3515, anh Nguyen Chi Nguyen

                 200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190497036001. NGUYEN CHINH PHUC. Ung ho g/d Anh NGUYEN CHI NGUYEN   Vinh Hung BL

                 500,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190701030001. DUONG MINH THONG. ma so: 3515, anh Nguyen chi Nguyen, dt: 0946323770

                 500,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190806158001. NGUYEN MINH TUNG. Chuyen tien tu thien toi Ma so 3302:   Chi Le Thi Lien, thon Thanh Long, xa Thach Ban, Huyen Thach Ha, Ha Tinh

                 500,000

16/10/2019

IBVCB. 1610191016592001. PHAN THI VAN ANH. Ma so 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen   Nguoi ung ho: Nguyen Hoang Phuong Anh   21T1 Hapulico 83 Vu Trong Phung   Ha Noi

                 500,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190256908001. tran minh duc 57 Huynh Thuc Khang UHQ

                 200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190189764001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190991970001. Tran Quoc Huy 171 Dien Bien Phu, Binh Thanh Ms: 3510, 3511, 3512, 3513, 3514

             1,000,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190136948001. Gia dinh Hung Thanh, Bi & Sunny & mooney, ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay,   Ha Noi (M3506, M3507, MS3514, MS3510)x100k

                 400,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190034024001. NGUYEN KHOA DANG. Ung ho ms 3515

                 200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190592566002. Ms 3513 Tran Thi Phe Hoi Cu, Hoa Tan Tay, Tay Hoa,   Phu Yen bi benh

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190415520001. MAI THI THU HA. Ung ho ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen

                 850,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190198603005. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3515, anh Nguyen o Bac Lieu

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190604215006. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3514, chi Vinh o Nghe An

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190872375002. To Thi Vinh thon hoa Dong, xa quynh nghia,   Quynh Lam,   Nghe An ma so 3514

                 300,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190933163001. NGUYEN THANH SON. Ma so 3513

                 200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190378759002. NGUYEN THI BINH AN. Tam Long Nhan Ai 3515

                 500,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190490501001. NGUYEN TUAN DUC. Giup do ma so 3515 : Anh Nguyen Chi Thien. Cam on

           1,000,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190879285002. NGUYEN TRIEU THANH TAM. UNG HO MA SO 3515   ANH NGUYEN CHI NGUYEN   BAC LIEU

                 300,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190471049001. Giuse Nguyen Quoc Cuong Q2, HCM MS 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen ap Thanh Hung 1

             1,000,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190552465002. Giuse Nguyen Quoc Cuong Q2, hcm MS 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen, Bac Lieu

             4,000,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190261605001. NGUYEN HUU LOC. Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen (ap Thanh Hung 1, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu).

                 200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190675543010. VU VAN THANH. Ung ho anh Nguyen Chi Nguyen (ap Thanh Hung 1,   xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu).

                 100,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190269798001. NGUYEN THI QUYNH AN. ung ho hc 3514, 3515. moi hc 100000 dong

                 200,000

16/10/2019

IBVCB. 1610190260506001. Hoai Ha Tinh Ma so 3515

                 500,000

16/10/2019

356054. 161019. 115031. Ung ho c bui thi toan ms 3508 cam khe phu tho

                 500,000

16/10/2019

530957. 161019. 115918. Ms 3450 Ung ho chau Vi Thi Tam Vu o thon Vanh xa Xuan Loc huyen Thuong Xuan tinh Thanh Hoa FT192892

                 700,000

16/10/2019

316818. 161019. 122111. Uh MA SO 3513

                 300,000

16/10/2019

425727. 161019. 123732. ung ho anh Nguyen Chi Nguyen ma so 3515

             1,000,000

16/10/2019

775206. 161019. 003944. Ung ho Ma so 3515: Nguyen Chi Nguyen (Bac Lieu)

                 300,000

16/10/2019

418855. 161019. 132145. THANH SON GIUP MS 3514

                 150,000

16/10/2019

561216. 161019. 134240. Ung ho ma so 3515, Anh Nguyen Chi Nguyen, ap Thanh Hung 1, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi , Bac Lieu FT

                 500,000

16/10/2019

072122. 161019. 135834. 3457551472 Chuyen qua MoMo Gui chi Luong Thi Tiem ma so ba bon chin tam

                 300,000

16/10/2019

568260. 161019. 140149. Ung ho ma so 3515 FT19289100654255

                 100,000

16/10/2019

569787. 161019. 140532. Ung ho 3515 FT19289086545702

                 500,000

16/10/2019

581374. 161019. 143258. Ung ho cha con anh Nguyen o Bac Lieu   ms 3515 FT19289105206647

             5,000,000

16/10/2019

954325. 161019. 143504. Ung ho cac ma so 3514 3515

                 100,000

16/10/2019

652084. 161019. 144842. UNG HO ANH NGUYEN CHI NGUYEN MA SO 3515 161019 14: 48: 41

                 500,000

16/10/2019

800834. 161019. 153524. Ung ho ma so : 3515 nguyen chi Nguyen Thanh Hung1   Vinh   Hung Vinh Loi Bac Lieu0946323770

                 500,000

16/10/2019

282303. 161019. 154724. Ung ho Le thi Lien thon thanh long xa thach ban huyen thach ha tinh Ha tinh

             2,000,000

16/10/2019

125039. 161019. 161237. Ung ho ma so 3513 FT19289080054152

                 200,000

16/10/2019

003703. 161019. 041244. PHAM QUANG NINH Chi Pham Thi Thuy Phuong mong gia dinh som on dinh.

                 300,000

16/10/2019

474564. 161019. 162839. Giup Ma so 3513 Chi Tran Thi Phe (SN 1990) tru thon Hoi Cu,   xa Hoa Tan Tay, huyen Tay Hoa, tinh Phu

                 500,000

16/10/2019

161939. 161019. 173152. Ung ho ma so 3486 Dau Thi Hien FT19289393068521

                 500,000

16/10/2019

825454. 161019. 183217. Ung ho gia dinh a Nguyen Chi Nguyen ma so 3515

                 500,000

16/10/2019

635245. 161019. 192744. ung ho quy nhan ai

                 100,000

16/10/2019

400562. 161019. 124403. giup cho gd Anh nguyen chi nguyen. x

                 200,000

16/10/2019

201951. 161019. 194651. Ung ho ms 3514. 3515 FT19289030197623

                 200,000

16/10/2019

231054. 161019. 195913. 3459725509 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so 3515

                 300,000

16/10/2019

923749. 161019. 000745. Ung ho ma so 3514 To Thi Vinh FT19289395676529

                 300,000

16/10/2019

637492. 161019. 005157. Ung ho Gd Anh Phan Van Vu. Cau mong moi dieu tot dep se den voi gia dinh Anh. Ma so 3501

             3,000,000

16/10/2019

928539. 161019. 025848. Ungho ms 3514. Chi to Thi vinh FT19289596217468

                 100,000

16/10/2019

929025. 161019. 033824. Ung ho ms3514 FT19289643383050

             1,000,000

16/10/2019

554681. 161019. 054728. 3514 TO THI VINH 161019 05: 47: 28

                 500,000

16/10/2019

935100. 161019. 071340. Ung ho Ms 3509 FT19289353637467

                 100,000

16/10/2019

951660. 161019. 084141. Ung ho ma so 3514 FT19289020357131

                 100,000

16/10/2019

957683. 161019. 085904. Npmduc ung ho ma 3515 FT19289104068606

                 200,000

16/10/2019

490493. 161019. 091725. Ung ho ma so 3515

                   50,000

16/10/2019

967341. 161019. 092426. Pham Ba Quang Anh, Pham Ba Quang Vinh ung ho ma so 3514 FT19289800037970

                 200,000

16/10/2019

973459. 161019. 093929. Ung ho MS 3515 A Nguyen Chi Thien FT19289025890343

                 100,000

16/10/2019

986853. 161019. 101203. ung ho qui khuyen hoc FT19289229166030

                 100,000

16/10/2019

988785. 161019. 101638. Nguyen Khanh ung ho ma 3508 FT19289008934099

                 100,000

16/10/2019

989805. 161019. 101903. Nguyen Khanh ung ho ma so 3510 FT19289164736207

                 100,000

16/10/2019

459664. 161019. 102731. TTTPHUONG giup Ms3513 Ms3514 Ms3515 moi Ms 100000 dong

                 300,000

16/10/2019

994609. 161019. 103032. ung ho ma so 3508 chi bui thi toan FT19289530304405

                 100,000

16/10/2019

995037. 161019. 103133. ung ho ma so 3507 chi ngo thi hong nhung FT19289493913926

                 100,000

16/10/2019

995454. 161019. 103234. ung ho ma so 3514 chi ngo thi vinh FT19289644008039

                 100,000

16/10/2019

355689. 161019. 110821. Ma so 3515 Nguyen Chi Nguyen 0946323770

                 500,000

16/10/2019

226793. 161019. 113357. IBFT Ung ho ma so 3515

                 200,000

16/10/2019

VCBVT. 84986389155. CT tu 0011004119555. NGUYEN THI NGOC MINH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191016233894303. VNVT20191016557429. Ung ho be Duc Anh MS 3514

                 500,000

16/10/2019

IBPS/SE: 01360002. DD: 161019. SH: 10000629. BO: CONG THI THU HANG. UNG HO ANH NGUYEN CHI NGUYEN M S 3515

                 100,000

16/10/2019

Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10000705. BO: DO NGOC BAC. CHUYEN UNG HO MA SO 3514 CHI TO THI VINH HOA DONG QUYNH NGHIA QUYNH LUU NGHE AN

                 200,000

16/10/2019

Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10015681. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO MA SO 3511 BA PHUONG T HI HUONG

                 100,000

16/10/2019

Sender: 01307001. DD: 161019. SHGD: 10002244. BO: TIEU HA SANH. IB SANHSEACO GUI MA SO 3515

                 300,000

16/10/2019

Sender: 79310001. DD: 161019. SHGD: 10000926. BO: NGUYEN THI TUAN ANH. UNG HO MS3514     CHI TO THI VINH

                 100,000

17/10/2019

LE THI HAI BINH UNG HO CHI TRAN THI PHE (SN 1990) TRU THON HOI CU, XA HOA TAN TAY, TAY HOA , PHU YEN.   MA SO 3513 GD TIEN MAT

                 300,000

17/10/2019

TRAN NGOC DAN TAM UNG HO CHI TO THI VINH MS 3514 THON HOA DONG, QUYNH NGHIA, QUYNH LUU, NGHE AN GD TIEN MAT

                250,000

17/10/2019

TRAN NGOC DAN TAM UNG HO BE NGUYEN TRAN MINH THU MS 3516 THON5 CAM THANG, H CAM XUYEN, HA TI NH GD TIEN MAT

                 250,000

17/10/2019

PHUNG THI TRANG NT MA SO 3504 TRUONG THI NGOC ANH GD TIEN MAT

                 500,000

17/10/2019

Sender: 79201001. DD: 171019. SHGD: 10006491. BO: TRAN ANH BAC. UNG HO MS 3516 BE NGUYEN TRAN MIN THU

                 200,000

17/10/2019

Sender: 01309001. DD: 171019. SHGD: 10003003. BO: NGUYEN THI HUONG. CHUYEN KHOAN UNG HO TRUONG HOP 3516BE NGUYEN TRAN MINH THU BI UNG THUTIM BAM SINH

                 200,000

17/10/2019

Sender: 79310001. DD: 171019. SHGD: 10014061. BO: DOAN THI BICH PHUONG. MA SO 3514     CHI TO THI VI NH

             1,000,000

17/10/2019

MBVCB. 256816627. Ung ho ma so 3515. CT tu Huyen toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 256820842. ung ho ma so 3510. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 256820960. ung ho ma so 3511. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 256821283. ung ho ma so 3512. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 256821452. ung ho ma so 3513. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 256821609. ung ho ma so 3514. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 256847798. MS3515 Nguyen Chi Nguyen Thanh Hung 1 Bac Lieu. CT tu PHAM NGOC NHUNG toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

17/10/2019

MBVCB. 256848298. Ms3514 To Thi Vinh Thon Hoa Dong Quynh Luu Nghe An. CT tu PHAM NGOC CHAU toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

17/10/2019

MBVCB256858164. ms 3516. CT tu 0221000 031485 DUONG THI LIEN toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 256862578. 3516 Be Ng Tran Min Thu. CT tu Kieu Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB256863150. Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen( ap Thanh Hung 1, Xa Vinh Hung, H.   Vinh Loi, Bac Lieu). CT tu 0071002388536 NGUYEN HOANG CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB256871184. so 3516 Nguyen Tran Min Thu. CT tu 0011004004072 NGUYEN MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB. 256875969. ma so 3515. CT tu manh tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB256926315. MS 3515. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

17/10/2019

MBVCB256948485. UngHo MS 3515 be Nguyen Tran Min Thu. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB256963741. Ung ho ma so 3515 be Nguyen Tran Min Thu. CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB. 256992253. MS 3516 Be Nguyen Tran Min Thu   Ha Tinh. CT tu tho toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

17/10/2019

MBVCB. 256999078. ma so 3515. CT tu ma so 3515 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/10/2019

MBVCB. 257031394. Ung ho MS: 3516. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB257034107. ung ho ma so 3516 be Tran Min Thu. CT tu 0951004174058 NGO MINH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 257044323. be Min Thu 5 thang tuoi bi ung thu mau. CT tu be Nguyen Tran Min Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

17/10/2019

MBVCB. 257048503. 3516. CT tu Nguyn Hong Ly toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB257070272. Ung ho gd em Tran Thi Bich Van, Truong THPT Gia Nghia, Dak Nong. CT tu 0011001992456 TRAN THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB. 257092887. 3516 Nguyen Tran Minh Thu Cam Xuyen Ha Tinh. CT tu Tan Tang Gia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB257093320. UNG HO MS 3516 (BE NGUYEN TRAN MIN THU). CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB. 257107749. MS 3516 be Nguyen Tran Min Thu. CT tu Lam Hanh Uyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB. 257110952. ma so 3516. CT tu hoang thi hong hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/10/2019

MBVCB. 257113359. ung ho be Nguyen Tran Minh Thu (MS 3516). CT tu Nguyen Thanh Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB257114090. Toi ma so: 3516,   be Nguyen Tran Min Thu, thon 5, ca Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/10/2019

MBVCB257122448. ung ho 3516. CT tu 0201000597918 NGUYEN THE VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 257125332. be benh tim. CT tu ma so 3516 be nguyen tran min thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB257134781. Ma So 3515: anh Nguyen Chi Nguyen (tinh Bac Lieu). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/10/2019

MBVCB257135974. Ma So 3516: be Nguyen Tran Min Thu (tinh Ha Tinh). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB257154824. ung ho be Thu Thao. CT tu 0081000214178 NGUYEN THI LANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB257158110. Gdinh Thien Dieu ung ho ms: 3516 Be Nguyen Tran Min Thu. CT tu 0531002487386 CHAU BA THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB257160943. 3516 nguyen tran minh thu. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 257174471. 3516. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

17/10/2019

MBVCB257199940. trung ung ho ma so 3515. CT tu 0821000146003 PHAM VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB. 257223784. ma so: 3516. CT tu be Nguyen Tran Minh Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 257237514. ms 3516 nguyen tran min thu. CT tu a dong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/10/2019

MBVCB. 257249904. ma so 3516. CT tu nguyen hoai lien toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/10/2019

MBVCB. 257262968. be bi ung thu mau. CT tu be Nguyen Tran Min Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB. 257267055. MS 3516. CT tu Phan Duy Duong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB. 257269143. MS: 3515. CT tu Phan Duy Duong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/10/2019

MBVCB257303768. ung ho be Nguyen Tran Min Thu . Ma so: 3516 , tru tai thon 5, xa cam xuyen. tinh ha tinh. CT tu 0501000118894 NGUYEN THI HONG PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB. 257304602. ms3516. CT tu huyenchau toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/10/2019

MBVCB. 257327187. ms 3516, 3515, 3514. CT tu ndh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/10/2019

MBVCB257408114. ma so 3516 chau Thu. CT tu 0181003452491 NGUYEN TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/10/2019

MBVCB257449850. ung ho To Thi Vinh 3514. CT tu 0581000579177 PHAN HUU LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1610190478436001. To Thi Vinh Thon Hoa Dong, Quynh Nghia, Quynh Luu,   Nghe An Ma so:   3514

                100,000

17/10/2019

IBVCB. 1610190999804002. Tran Thi Phe thon Hoi Cu, Hoa Tan Tay, Tay Hoa,   Phu Yen Ma so 3513

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1610190495888003. Nguyen Chi Nguyen ap Thanh Hung 1, Vinh Hung,   Vinh Loi, Bac Lieu Ma so 3515

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1610190458692002. VU DINH SON. Ung ho cac MS: 3509, 3510,   3511: 200k/MS. Cac MS:   3513, 3514, 3515:   300k/MS

             1,500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190683328001. x x Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190572200002. x x Ma so 3514: Chi To Thi Vinh

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190055624003. x x Ma so 3509:   ong Tran Kim Thanh

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190658458006. x x Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190124042001. phan ngoc hung Giup ma so:   3515

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190969842002. phan ngoc hung Giup ma so:   3516

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190933064001. Ma so 3515: Be Nguyen Tran Min Thu thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tin Anh mat

                   60,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190198412001. Nguyen Thi Thuy Huong Phuc Loi, Long Bien, HN Ma so 3515: Me mat,   cha phieu bat muu sinh, be gai

                 200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190425492001. To Thi Chien Son Tien, Huong Son, Ha Tnh MS3499: 100k; MS3514: 100k; MS3515: 100k

                 300,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190005368001. Ma so 3514 : Chi To Thi Vinh Thon Hoa Dong, xa Quynh Nghia, h Quynh Luu, Nghe An bai nao

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190205612002. Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen ap Thanh Hung 1, xa Vinh Hung, h Vinh Loi, Bac Lieu hoan canh kho khan

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190422596003. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, Ha Tinh ung thu

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190770272002. Nguyen Thi Thuy Huong Phuc Loi, Long Bien, HN Ma so 3513: Xot thuong be gai 12 tuoi dap xe khap

                 200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190294662001. maso: 3516, be nguyen tran min thu, tru tai thon 5, xa cam thang, huyen cam xuyen, tinh ha tinh be thu bi ung thu mau

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190748403002. VU THI CHI. ung ho ma so 3516 be nguyen tran minh thu

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190075819001. TRUONG NAM HOA. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh.

                 300,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190444463005. NGUYEN THI NGOC BICH. Ma: 3344. Nguyen Thi Doa. Thon Ban Cau Xa Dong Vien huyen Cho Don tinh Bac Can

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190033423001. THAI VIET HAI. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu

                   50,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190320213003. HO THI NGOC PHUONG. 3516 be Nguyen Tran Minh Thu

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190771663001. PHAN THI LOI. Co Loi gui Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh.

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190077123001. Nguyen Anh Khoa Thai Nguyen Ms 3516

                   50,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190404283002. nguyen khanh duy Thai Nguyen MS 3515

                   50,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190656147001. NGUYEN THI DIEU LINH VINH PHUC UNG HO MS 3493   CHAU TRINH THI HONG

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190866003002. NGUYEN THI DIEU LINH VINH PHUC UNG HO MS 3516   BE NGUYEN TRAN MINH THU

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190941259003. NGUYEN PHU QUY. Ma so 3516 Be Nguyen Tran Min Thu thon 5 Cam Thang Cam Xuyen Ha Tinh

                 200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190302745001. DUONG CHI SAM. Chuyen khoan   Ma so 3515: Anh Nguyen Chi Nguyen (ap Thanh Hung 1, xa Vinh Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu).

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190211573001. TRAN THI TO UYEN. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190030063001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3516, xin giup: Anh mat cau cuu cua be gai 5 thang tuoi bi ung thu mau. Be Nguyen Tran Min Thu

                 200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710191021573001. NGUYEN HOANG DUNG QUAN 2 MS3516

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190157213002. HA THI NHU HAI. Ung ho be Nguyen Tran Min Thu, Ma so 3516.

                 700,000

17/10/2019

IBVCB. 1710191039283001. Be Nguyen Tran Min Thu thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, Ha Tinh Ma so 3516

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190470329001. NGUYEN THI HAI HA. Ma so 3516 be Nguyen Tran Minh Thu, thon 5, xa Cam Thang, Cam xuyen, Ha tinh

                 500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190740389002. NGO VAN CHIEN. Ma so 3516

                 120,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190133240001. Nguyen Tran Min Thu thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, Ha Tinh 3516 be gai 5 thang tuoi bi ung thu mau

                 100,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190981130005. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3516

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190703836003. thang hanoi 3516

             1,500,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190646892001. TRAN MANH LONG giup Maso 3516

                 200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190398962001. Nguyen The Ky Thon 5, xa Cam Thang huyen Cam Xuyen Ha Tinh Nguyen Tran Min Thu be gai 5 thang bi ung thu mau

             1,000,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190841990003. DO THI PHUONG MAI. Giup do ma so 3516 Nguyen Tran Min Thu

                 200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190191580001. TRAN XUAN THAO. Ung ho ma so 3516

                 200,000

17/10/2019

IBVCB. 1710190110134001. Nguyen Quang Minh Phuc Tho Ha Noi Ung ho ms 3516

                 200,000

17/10/2019

239365. 161019. 223125. duy. huy.   khanh. Huyen Anh chuc ban 3514 nhanh khoe manh FT19290692006302

                 300,000

17/10/2019

243217. 161019. 230043. Ung ho ma so 3514   chi To Thi Vinh FT19290421042640

                 500,000

17/10/2019

255713. 171019. 062710. Ung ho ms3516 FT19290962303039

             1,000,000

17/10/2019

255793. 171019. 062911. Ung ho ms3515 FT19290740103091

             1,000,000

17/10/2019

260757. 171019. 073454. Ung ho ms 3511 FT19290095074277

                 100,000

17/10/2019

263652. 171019. 075737. UNG HO MA SO 3515 FT19290482736616

                 100,000

17/10/2019

758150. 171019. 080123. UNG HO BE NGUYEN THI THU THAO QUE BAC LIEU 171019 08: 00: 46

                 100,000

17/10/2019

274605. 171019. 084544. Ho tro chi To Thi Vinh   ma so 3514 FT19290148251094

             1,000,000

17/10/2019

954047. 171019. 091530. Nguyen Van Tu Anh ct ung ho ms 3515: be Tran Thi Min Thu. Dt: 0706724318.   Anh Ky

                 100,000

17/10/2019

785953. 171019. 095718. Ung ho ma so 3516 Chuc con mau khoe

                   50,000

17/10/2019

408368. 171019. 030927. ung ho ms 3516 chau nguyen tran min xa cam thang cam xuyen ha tinh

                 500,000

17/10/2019

304602. 171019. 100946. Em hai ung ho ma so 3516 FT19290021074696

                 500,000

17/10/2019

266297. 171019. 103529. IBFT Ung ho MS 3516 be Min Thu

             1,000,000

17/10/2019

317009. 171019. 104015. Ung ho be nguyen tran minh thu ms so 3516 FT19290823363993

                 100,000

17/10/2019

029026. 171019. 104545. Giup do ma so 3516

                 200,000

17/10/2019

358745. 171019. 104654. ung ho ma so 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen

                 250,000

17/10/2019

157990. 171019. 104750. goi MS 3516

                 200,000

17/10/2019

322096. 171019. 105301. Nguyen Hoai Bao giup do be Nguyen Tran Minh Thu MS 3516 FT19290028404715

           20,000,000

17/10/2019

327611. 171019. 110629. Ung ho ma so 3516 be Nguyen Tran Minh Thu FT19290963238184

                 200,000

17/10/2019

411195. 171019. 042910. UNG HO BE NGUYEN TRAN MINH THU (HA TINH) MA SO 3516

                 200,000

17/10/2019

340046. 171019. 113819. GIUP MA SO 3516 FT19290704290099

                 200,000

17/10/2019

346512. 171019. 115651. 3516 be Nguyen Tran Min Thu FT19290022072001

                 100,000

17/10/2019

347518. 171019. 120001. 3514 chi To Thi Vinh FT19290615242771

                 100,000

17/10/2019

386000. 171019. 120909. MA SO 3516 500. 000   Be Nguyen Tran Min Thu

                 500,000

17/10/2019

829205. 171019. 122808. ung ho be Nguyen Tran Min Thu ma so 3516

             1,000,000

17/10/2019

496910. 171019. 122922. TTTPHUONG giup Ms3516 Ms3512 moi Ms 100000 dong

                 200,000

17/10/2019

400564. 171019. 123240. 3463592958 Chuyen qua MoMo Ma so 3516 be NGUYEN TRAN MINH THU

                 200,000

17/10/2019

866129. 171019. 124833. LA ung ho ma 3511 ba Phuong Thi Huong FT19290860413011

                 200,000

17/10/2019

363818. 171019. 130104. Ms 3514 chi To thi Vinh FT19290555467759

                 150,000

17/10/2019

364017. 171019. 130149. Ms 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen FT19290767800163

                 150,000

17/10/2019

364280. 171019. 130252. 3516 Nguyen Tran Min Thu FT19290736843696

                 300,000

17/10/2019

367914. 171019. 131626. Ung ho be Thu FT19290581997807

                 100,000

17/10/2019

823889. 171019. 132646. UNG HO MA SO 3506, TRAN THI HUONG, THON 3 XA YEN PHU, HUYEN YEN DINH, TINH 171019 13: 26: 45

             1,000,000

17/10/2019

498475. 171019. 133746. 3514 Chi To Thi Vinh

                 500,000

17/10/2019

826656. 171019. 134054. GIA DINH CHUNG HOA BIEN HOA ( XUAN TIEN 3) UNG HO .   171019 13: 40: 54

                 300,000

17/10/2019

377716. 171019. 134935. Ms 3513 chi Tran thi Phe Phu Yen FT19290557144928

                 200,000

17/10/2019

794414. 171019. 134947. ung ho ma so 3510, nguyen thi Hanh, thon Soi Lang, xa Ngoc Ly, Tan Yen, Bac Giang

                 100,000

17/10/2019

378304. 171019. 135122. Ung ho ms 3515 nguyen chi nguyen Bac Lieu FT19290737022120

                 200,000

17/10/2019

378807. 171019. 135249. Ung ho ms 3514 To Thi Vinh Nghe An FT19290586192859

                 200,000

17/10/2019

379247. 171019. 135357. Ung ho 3516 be Thu tinh Ha Tinh FT19290606670079

                 200,000

17/10/2019

831641. 171019. 140403. MA SO 3516 BE NGUYEN TRAN MIN THU 171019 14: 03: 59

                 100,000

17/10/2019

504510. 171019. 140530. ung ho ma so 3514

                 100,000

17/10/2019

832675. 171019. 140839. SANHSEACO GUI MA SO 3516 171019 14: 08: 38

                 300,000

17/10/2019

471691. 171019. 141746. 191017000025185 Ung ho hoan canh 3516 ZP5DNAEA3JOI

                 100,000

17/10/2019

502006. 171019. 145943. Ung ho ma so 3516 be Nguyen Tran Min Thu

                   50,000

17/10/2019

413734. 171019. 151840. Chuc gia dinh anh Ky va C Nhi Ha Tinh chua khoi benh cho chau Thu FT19290407128100

                 100,000

17/10/2019

061291. 171019. 153315. Ung ho ma 3516 be Nguyen Tran Min Thu

                 200,000

17/10/2019

245203. 171019. 154226. Giup be Thu, ma so 3516

                 200,000

17/10/2019

525430. 171019. 160448. Ung ho be nguyen tran minh thu ms 3516

                 200,000

17/10/2019

063557. 171019. 161406. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Nguyen Cao Vi chuyen khoan cho benguyen tran min

                 500,000

17/10/2019

440304. 171019. 161947. Nho bao Dien tu Dan Tri gui giup be Ma so 3516 NGUYEN TRAN MINH THU thon 5 cam thang cam xuyen ha ti

                 200,000

17/10/2019

506627. 171019. 163718. Ung ho be Nguyen Tran Min Thu

                 200,000

17/10/2019

506940. 171019. 164432. Ung ho ma so 3515, anh Nguyen Chi Nguyen, ap Thanh Hung 1, Vinh Hung,   Vinh Loi, Bac Lieu.

                 200,000

17/10/2019

457206. 171019. 170027. Ung ho ma so 3516 FT19290768587800

                 200,000

17/10/2019

480091. 171019. 170542. 191017000036465 giup le thi lien 0396908925 ZP5DNAEB34K5

                 300,000

17/10/2019

480311. 171019. 170839. 191017000035553 Ma so 3516 ZP5DNAEB3KL1

                 100,000

17/10/2019

461239. 171019. 171057. Ung ho be Nguyen Tran Min Thu, ma so 3516. FT19290686016634

                 200,000

17/10/2019

028692. 171019. 171218. IBFTA 191017000035598 Ma so 3515

                 100,000

17/10/2019

486543. 171019. 183037. Nguyen Thu Huong Ck ung ho MS 3516 ngay 17. 10 FT19290001210921

                 100,000

17/10/2019

504513. 171019. 193620. Ma so 3516 FT19290001460096

                 100,000

17/10/2019

510512. 171019. 200023. UNG HO MA SO 3516 FT19290758575630

                 150,000

17/10/2019

089191. 171019. 201810. Ma so 3516 be Nguyen Tran Min Thu o Ha Tinh

                 100,000

17/10/2019

142039. 171019. 213326. Ung ho chau Tran Min Thu ma so 3516

                 100,000

17/10/2019

VCBVT. 84972447736. CT tu 0781000423298. LE DUC LINH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191017233253657. VNVT20191017578595. Ma so 3516

                 100,000

17/10/2019

NGUYEN THI ANH DAO UNG HO MA 3482 MA LE VAN MINH, BAC LIEU GD TIEN MAT GD TIEN MAT

                 500,000

17/10/2019

NGUYEN THI ANH DAO UNG HO MA 3496 LE THI YEN   HA TINH GD TIEN MAT

                 500,000

17/10/2019

Sender: 01352002. DD: 171019. SHGD: 10000049. BO: VU HOANG LY. UNG HO HOAN CANH 3515 ANH NGUYEN CH I NGUYEN

             1,000,000

17/10/2019

Sender: 01360002. DD: 171019. SHGD: 10000422. BO: NGUYEN LE LOAN. UNG HO MA SO 3516 BE NGUYEN TRAN MIN THU

                 200,000

17/10/2019

Sender: 01341001. DD: 171019. SHGD: 10000492. BO: TU THI NHU THO. (1900000008637430)UNG HO BE NGUY EN TRAN MINH THU   MA SO 3516

                 100,000

17/10/2019

Sender: 79333001. DD: 171019. SHGD: 10001166. BO: LAM THANH XUAN. UNG HO BE TRAN MINH THU,   MA SO 3 516

                 500,000

17/10/2019

Sender: 79307005. DD: 171019. SHGD: 10009955. BO: NGO THANH PHUONG THAO. IB GIUP DO CHI PHE MA SO 3513.   DVH CHIU PHI

                 189,500

17/10/2019

Sender: 79303008. DD: 171019. SHGD: 10017773. BO: VU VAN MINH. GUI BE THU

                 300,000

17/10/2019

Sender: 79321001. DD: 171019. SHGD: 10001884. BO: NGUYEN MANH HA. NGUYEN MANH HA UNG HO MA SO 3516 BE NGUYEN TIEN MIN THU, CAU MONG TRAITIM CON SOM KHOE MANH

                 200,000

17/10/2019

Sender: 79307005. DD: 171019. SHGD: 10015274. BO: NGUYEN VAN DUY. IBUNG HO MA SO 3516 BE NGUYEN TR AN MIN THU

             1,000,000

18/10/2019

FTF_CN: 9704366801319233059. FrAcc: 007100 3087152. ToAcc: 045100 0476889

                 200,000

18/10/2019

/Ref: P1386712 {//}/Ref: P1386712 {//}KHACH HANG tpbank HO TRO   Ma so 3517 Ong Nguyen Thanh H ien , Dia chi Thon My Son,   xa Cu Nam, huyen Bo Trach, tinh Quang Binh,   So DT 0976208750. Mong Chau Binh Phuc Khoe Manh DVC: CHU NGOC ANH

                 200,000

18/10/2019

Sender: 01310012. DD: 181019. SHGD: 10000482. BO: TRAN HONG NHUNG. MA SO 3516: BE NGUYEN TRAN MINH THU

                 500,000

18/10/2019

Sender: 01310001. DD: 181019. SHGD: 10004705. BO: PHAN THI HUONG. UNG HO MA 3517

                 500,000

18/10/2019

Sender: 01310001. DD: 181019. SHGD: 10005046. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3511 250K,   3513 250K,   3514 250K, 3515 250K,   3516 250K, 3517 250K.

             1,500,000

18/10/2019

Sender: 01310001. DD: 181019. SHGD: 10005314. BO: HA NAM PHUONG. MA SO 3517

                 500,000

18/10/2019

Sender: 01310001. DD: 181019. SHGD: 10005451. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3516 BE NGUYEN TRAN MIN TH U

                   50,000

18/10/2019

Sender: 79310001. DD: 181019. SHGD: 10005415. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN

                   50,000

18/10/2019

Sender: 01309001. DD: 181019. SHGD: 10001306. BO: LE THI QUYNH HUONG. GIUP MS 3506 300K GIUP MS 35 07 300K

                 600,000

18/10/2019

Sender: 79310001. DD: 181019. SHGD: 10006321. BO: LE HONG THUY. 3517   NGUYEN THANH HIEN

                 300,000

18/10/2019

Sender: 01310012. DD: 181019. SHGD: 10006759. BO: NGUYEN THI MAI HUONG. MS 3517 CHUC CHAU MAU KHOE

                 500,000

18/10/2019

Sender: 79334001. DD: 181019. SHGD: 10001682. BO: NGUYEN THI THU QUE1510931. UNG HO MA 3518 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 200,000

18/10/2019

Sender: 01310001. DD: 181019. SHGD: 10014340. BO: MAI THI HUONG. MAI HUONG UNG HO MS 3517

                 200,000

18/10/2019

HA KIM HOA;ung ho be nguyen tran minh thu ms 3516;

                   50,000

18/10/2019

DAO NHU NGUYET;5278185;UNG HO MS 3515: NGUYEN CHI NGUYEN;

                   50,000

18/10/2019

MBVCB257460218. ung ho ma so 3516 be Nguyen Tran Min Thu, thon 5, Cam Thang,   Cam Xuyen, Ha Tinh. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB257465851. UNG HO MA SO 3516 BE NGUYEN TRAN MIN THU. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

18/10/2019

MBVCB. 257485558. bi benh nang. CT tu be nguyen tran minh thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 257485915. vv. CT tu dinh tuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                     4,007

18/10/2019

MBVCB257500361. ung ho 3517. CT tu 0491000000853 NGUYEN THANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                200,000

18/10/2019

MBVCB257504838. Giup be Thao Quang Binh. CT tu 0971000022990 VUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB257504989. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0061001148746 NGUYEN THI NGOC AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB257515962. ung ho MS 3517. CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB257517868. ms. 3517,   ho tro bac Nguyen Thanh Hien. CT tu 0071000847884 LAI NGUYEN MINH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

18/10/2019

MBVCB257523199. Ung ho Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh HienDia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang Binh. CT tu 0011000 799428 LE QUANG SANG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257526790. MS 3517. CT tu 0451000217485 DO MINH THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257534011. Ma so 3514: Chi To Thi Vinh. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB. 257537762. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257557718. tu thien. CT tu tu thien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   15,000

18/10/2019

MBVCB. 257566341. ung ho ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien, Bo Trach, QB. CT tu Chu Tuan Khang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB257567791. ung ho ma so 3571. chau be ung thu o bo trach, quang binh.   . CT tu 0451000429538 HOANG THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 257569768. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien. CT tu Nguyen Thi Mai Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB257572132. MA SO: 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN. CT tu 0531002519865 VU DUC HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB257575186. ung ho ms 3517. CT tu 0691000306118 LE THI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB257575451. MS 3517. CT tu 0341000635961 PHAM THI PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 257578584. ma so 3517, ong Nguyen Thanh Hien. CT tu pham Thi Thu Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257580291. ung ho ma 3517 Nguyen Thanh Hien. CT tu 0711000237578 DAO THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257588586. ung ho ma so 3517. CT tu 0021000409697 DANG THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257588543. ung ho ma 3516 be Nguyen Tran Min Thu. CT tu 0711000237578 DAO THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257590198. Uhg ho ma so 3517. CT tu 0451000282901 NGUYEN TRONG QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257590710. MS3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu Ngo Thi Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257592744. ung ho ongNguyen Thanh Hien va chau gai. CT tu 0451000363339 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257595387. ms 3517, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

18/10/2019

MBVCB257609197. ung ho ma so 3517. CT tu 0021000465478 LE THI THANH THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257609736. ung ho ma so 3517 ong nguyen thanh hien. CT tu 0031000178151 PHAM QUYNH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

18/10/2019

MBVCB257611068. ung ho ong chau be thao. CT tu 0491000136089 DINH HOANG PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257615727. ms 3517. CT tu 0041000209494 NGUYEN VAN DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB. 257617444. chau gai bi ung thu tuy. CT tu Nguyen Thanh Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257619094. con bi tim bam sinh. CT tu Truong Thi Hai toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB257620077. ms 3517 ong nguyen thanh hien. CT tu 0121000915511 LE THI THI VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB. 257621064. ung thu mau. CT tu Nguyen Tran Min Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257647160. Ung ho ma so 3517 kho khan. CT tu T Anh M Quan Q Bao Q Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257652596. Ung ho Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0021000274023 PHAM VAN TAP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB257654668. ung ho chi truong thi hai, thon vinh ninh, xa dao tru, tam dao, vinh phuc. CT tu 0951004194001 PHAM VAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 257677084. 3517. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

18/10/2019

MBVCB257693380. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh. ck cho be 1 it chuc be mau chong khoe manh. . CT tu 0371003948764 PHAM THI QUE THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

              1,000,000

18/10/2019

MBVCB. 257706937. MS 3517. CT tu Tran Mai Vy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB257708268. Ung ho MS 3517, Ong Nguyen Thanh Hien, thon Son My, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach Quang Binh . CT tu 0011001914012 LE THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             3,000,000

18/10/2019

MBVCB257713262. ung ho be thao quang binh. CT tu 0301000363842 TRAN VAN LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257717940. Ung ho Ms 3517. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB. 257780153. ms 3517 ong nguyen thanh hien. CT tu le thi thanh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257791313. Ma so 3516 be Minh Thu. CT tu Nguyen Thi Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB. 257795599. hoan canh kho khan. CT tu ma 3518 chi truong thi hai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 257808845. ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu duong cam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB. 257857734. giup do 3517; 3518 (moi ms 500. 000d). CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

18/10/2019

MBVCB257887929. UNG HO MA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

18/10/2019

MBVCB257893180. UNG HO MA SO 3518 CHI TRUONG THI HAI. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

18/10/2019

MBVCB. 257916910. 3517. CT tu Bon toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257919737. Ma So 3518: chi Truong Thi Hai (tinh Vinh Phuc). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB257921383. Ma So 3517: ong Nguyen Thanh Hien (tinh Quang Binh). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB257960667. 3518. CT tu 0491000004772 DO THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 257989447. Ma so 3517 : nguyen Thanh Hien. CT tu nam tran toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB258028330. ung ho ms 3517. CT tu 0011004373888 NGO HO SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB258035709. GIUP CHAU MA 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN. CT tu 0041000165363 PHAN THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB258044584. ung ho be Thao ma so 3517   Quang Binh. CT tu 0071005834945 TRAN THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

18/10/2019

MBVCB258050541. ung ho ma so 3517. CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 258067560. UNG HO MS 3517 ONG:   NGUYEN THANH HIEN. CT tu Kim Xuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 258070987. UNG HO MS 3518 CHI:   TRUONG THI HAI. CT tu Kim Xuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/10/2019

MBVCB. 258084379. chau gai ung thu Vien K Tan Trieu. CT tu Ong Nguyen Thanh Hien ma so 3517 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB. 258087303. ung ho. CT tu ung ho toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/10/2019

MBVCB. 258087992. uhms3518, 17 moi ms500000n. CT tu n toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

18/10/2019

MBVCB258102435. ung ho ms 3157   ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0021002361186 DANG THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/10/2019

MBVCB258113146. ajdp. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

18/10/2019

MBVCB. 258117827. XIN UNG HO HOAN CANH MS 3517. CT tu TRAN VAN THUAN toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/10/2019

MBVCB258123665. ung ho 3518 Truong Thi Hai. CT tu 0021001775431 TRAN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

18/10/2019

MBVCB258124473. 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0021001775431 TRAN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

18/10/2019

MBVCB. 258126004. ms 3517. CT tu Tran Tan Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             2,000,000

18/10/2019

IBVCB. 1710190755860001. NGUYEN LOC THANH. Ung ho be gai ung thu mau

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190100846001. PHAM THI MY HANH. Chuyen giup chi Tran Thi Phe, Phu Yen; ma so 3513

             5,000,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190522112004. PHAM THI MY HANH. Ba Tran Thi Hien chuyen tien giup do chau Trinh Thi Hong, ma so 3493

             5,000,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190947284005. PHAM THI MY HANH. Ba Tran Thi Hien chuyen tien giup gia dinh anh Phan Van Vu, ma so 3501

             4,000,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190106586002. TRAN BINH HIEU NGHIA. Ma so 3516: Be Nguyen Tran Min Thu, tru tai thon 5, xa Cam Thang, huyen Cam Xuyen, tinh Ha Tinh

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190888122001. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang Con dau

                   60,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190924306002. Do Thi Phuong Dung Nguyen Huy Tuong MS 3514 chi To Thi Vinh

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190293882002. NGUYEN THU PHUONG. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang Binh

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190507389001. DOAN MINH HAI. Ma so 3517

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190499737001. NGUYEN VAN KHANH. ung ho chau Thao, Bo Trach, Quang Binh

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190048857001. Vu Thu Trang Ung ho Ma so 3517: ong Nguyen Thanh Hien

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190841665002. Nguyen Thi Quynh Hoa Hoc Mon, Tp HCM Ma so 3516 150. 000d, ma so 3517 150. 000

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190045497001. TRAN THI VAN ANH. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang BinhSo DT: 0976208750

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190272049001. NGUYEN THI MINH NGUYET. Ung ho Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang Binh, So DT: 0976208750

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190941533002. NE PHOI PHUONG. Ung ho Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang BinhSo DT: 0976208750

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190403917001. NGUYEN THI MINH TAM. anh Minh Phu (08 tuoi) ung ho em Thao (ung thu tuy), Ma so 3517 (ong Nguyen Thanh Hien)

                 150,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190227295001. NGUYEN THE HUYNH. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190110481004. PHAM VAN HOAT. Ma so 3518: Chi Truong Thi Hai, thon Vinh Ninh, xa Dao Tru,   huyen Tam Dao, tinh Vinh Phuc

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190773089001. PHAM ANH TU. ms: 3518

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190025485005. NGUYEN THI DOI. UH MA SO 3517 BE THANH THAO O HIEN 0976208750

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190826105002. Lh Ms 3518 chi Truong Thi Hai Vinh Phuc

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190326787001. Thuy Hcm Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190959553002. VAN LAN Q1 3514Mã s?: Ch? Tô Th? Vinh

                 100,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190320717001. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup MS : 3517

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190018711001. DUONG THI NGOC MAI. NGOC MAI CHUYEN TIEN GUI BAC NGUYEN THANH HIEN (MS: 3517),   MONG CHAU THAO SOM KHOE MANH

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190513803001. Ms Khanh Ha noi Ms 3518   Chi Truong Thi Hai

                 200,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190755033003. TRAN MINH HOANG. ung ho ma so 3518 chi truong thi hai

                 200,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190611077001. NGUYEN NGOC LINH. MA SO 3517: ONG NHUYEN THANH HIEN . HO TRO BE THAO .

                 200,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190203591001. TRAN HOAI NAM. ung ho ong Nguyen Thanh Hien, ma so 3517

                 200,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190019011003. Do Thuy Nga, q7   giup MS3518: Chi Truong Thi Hai,

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190269809002. NGUYEN THI MY LINH. Ung ho ma so 3514 chi To Thi Vinh

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190940479001. NGUYEN THI MY THUAN. ung ho ma so: 3517 Ong Nguyen Thanh Hien

                 200,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190302228001. HUYNH THI TUYET LAN. HUYNH THI TUYET MINH CHUYEN TIEN cho   MS 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190627680001. Giuse Nguyen Quoc Cuong Q2, HCM MS 3516 Be Nguyen Tran Min Thu, Ha Tinh

             5,000,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190437018002. NGUYEN THI THAO NGUYEN. CGM. Ung ho ms 3518

                   50,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190541714001. NGUYEN THU NGA. Giup Ma so 3518: Chi Truong Thi Hai, thon Vinh Ninh, xa Dao Tru,   huyen Tam Dao, tinh Vinh Phuc.

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810191018488002. NGUYEN THI HOAI TRANG. Em xin gui chut long thanh den be Thanh Thao o Quang Binh dang dieu tri tai Benh vien K3 Ha Noi. Mong quy bao giup do cho. Em xin cam on.

                   50,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190997340001. VO ANH NGOC. UNG HO MA SO 3517: ONG NGUYEN THANH HIEN

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190637376001. NGUYEN VAN QUE. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien. Thon My Son, xa Cu Nam,   Bo Trach , Quang Binh.

                 500,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190656822007. PHAN THI THU HIEN. Phuc Hung 9M1 MC Giup MS 3518

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190984310008. PHAN THI THU HIEN. Phuc Hung 9M1 MC giup MS 3517

                 300,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190240708006. Luong Nguyen Minh Tram Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi MS 3518 chi Hai

                 200,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190689236003. DANG THI THAO THY. Ung ho be Thao va ong Nguyen Thanh Hien,   MS 3517

             1,000,000

18/10/2019

IBVCB. 1810190353764002. Ong Nguyen Thanh Hien My Son, Cu Nam, Bo Trach,   Quang Binh Ms 3517

                 200,000

18/10/2019

548503. 171019. 231939. Nguyen Kim Anh chuyen khoan quy tu thien FT19291445090798

                 100,000

18/10/2019

304021. 181019. 045316. ung ho chau Nguyen Thi Thanh Thao o Quang Binh bi ung thu, Ma so bai viet 3517

                 500,000

18/10/2019

062180. 181019. 075750. ungho 3517

                 100,000

18/10/2019

516929. 181019. 075853. TTTPHUONG giup Ms 3517

                 300,000

18/10/2019

185394. 181019. 081411. Ung ho ma so 3517

                   50,000

18/10/2019

571413. 181019. 082246. Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19291442044909

                 100,000

18/10/2019

617352. 181019. 082604. Phuonghalley ung ho ong Hien va be Thanh Thao

                 500,000

18/10/2019

192437. 181019. 083102. Ung ho ong Nguyen Thanh Hien ms 3517

                 200,000

18/10/2019

139173. 181019. 084420. Ung ho ong Nguyen Thanh Hien. MS 3517

                 200,000

18/10/2019

491180. 181019. 085615. CHAU PHUC NGUYEN CK UNG HO EM THAO MS 3517

                 200,000

18/10/2019

586362. 181019. 091341. Tran Kieu Ly ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19291065380200

                 200,000

18/10/2019

586794. 181019. 091507. Ma so 3517 ong Ng Thanh Hien dc Thon My Son xa Cu Nam huyen Bo Trach tinh Quang Binh chuc con gai ma

                 300,000

18/10/2019

213772. 181019. 091528. Ung ho ma so 3517 Chuc con mau lanh benh

                   50,000

18/10/2019

587474. 181019. 091704. Ung ho be ma 3517 FT19291065393396

                 200,000

18/10/2019

587527. 181019. 091714. Ms 3516 be Ng Tran Min Thu tru thon 5 xa Cam Thang Huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh dt 0706724318 bo be

                 300,000

18/10/2019

010613. 181019. 092745. IBFTA 191018000008642 Ma so 3517 ong nguyen thanh hien dt 0976208750

                 200,000

18/10/2019

591607. 181019. 092830. 3517 ung ho be Thanh Thao FT19291153470280

                 300,000

18/10/2019

416500. 181019. 093058. ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien Quang Binh

                 300,000

18/10/2019

593343. 181019. 093316. Ung ho ms 3514 chi To Thi Vinh thon Hoa Dong xa Quynh Nghia Huygens Quynh Lui Nghe An 0937933723 hie

                 300,000

18/10/2019

595873. 181019. 094020. Ms 3517 o Nguyen Thanh Hien FT19291859312764

                 200,000

18/10/2019

800226. 181019. 094447. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3517

                 500,000

18/10/2019

117320. 181019. 095244. Ung ho ma so 3517

                 300,000

18/10/2019

601609. 181019. 095459. Ma so 3517. Mong be Nguyen Thi Thanh Thao vuot qua con bao benh. FT19291174927770

             1,000,000

18/10/2019

826792. 181019. 095538. DINH THI NGOC BICH 0973502770 GIUPMS3517 FT19291890612687

                 200,000

18/10/2019

326827. 181019. 095540. 3517 Ung ho ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

18/10/2019

428308. 181019. 095205. Vietcombank 0451000476889 UH ong Nguyen Thanh Hien.   Ms 3517

                 100,000

18/10/2019

494991. 181019. 095812. THANH THUY ck BAO DIEN TU DAN TRI ma so benh nhan 3517

                 100,000

18/10/2019

605509. 181019. 100443. Ung ho ma so 3517 chau Nguyen Thi Thanh Thao que Quang Binh FT19291153609565

                 300,000

18/10/2019

605630. 181019. 100502. Anh Khanh 0982365106 ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19291150399805

             1,000,000

18/10/2019

306049. 181019. 100625. IBFT Uh ma so 3501

                 200,000

18/10/2019

964899. 181019. 101338. SANHSEACO GUI MA SO3517 181019 10: 13: 37

                 300,000

18/10/2019

119756. 181019. 101414. Ung ho ma so 3517

                 100,000

18/10/2019

523167. 181019. 103553. Ung ho ma so 3518( Chi Truong Thi Hai, )

                 100,000

18/10/2019

620308. 181019. 104130. Ung ho Ong Nguyen Thanh Hien va chau Nguyen Thi Thanh Thao FT19291614709959

                   50,000

18/10/2019

620456. 181019. 104156. Npmduc ung ho ma 3517 FT19291100307822

                 200,000

18/10/2019

629507. 181019. 110149. Ung ho ma so 3518 FT19291417968181

             1,000,000

18/10/2019

629649. 181019. 110205. Ung ho MS 3517 ong Thanh Hien be Thao FT19291160224174

                 200,000

18/10/2019

639502. 181019. 112510. Ung ho ma 3517 FT19291232032145

                 100,000

18/10/2019

169260. 181019. 114443. Ma so 3517: ong Nguyen Thanh Hien ( ung ho chau Thao)

                   86,411

18/10/2019

206807. 181019. 122312. ung ho chi Truong Thi Hai ma so 3518

             1,000,000

18/10/2019

509724. 181019. 123921. Chuc phep mau den voi be 3517

                 100,000

18/10/2019

528260. 181019. 125040. Ung ho ma so 3518, chi Truong Thi Hai

                 300,000

18/10/2019

000004. 181019. 132009. NGOC TUAN UNG HO 2 MA SO 3516, 3517, 3514 181019 13: 19: 49

             3,000,000

18/10/2019

680509. 181019. 133928. Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19291631712419

                 100,000

18/10/2019

686375. 181019. 135606. Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19291599382852

                 100,000

18/10/2019

249766. 181019. 140048. Chuyen tien UNG HO MS 3517

             1,000,000

18/10/2019

690038. 181019. 140533. Ma so 3510 FT19291515670080

                 100,000

18/10/2019

185582. 181019. 140559. Ma so 3517: ong Nguyen Thanh Hien. Ung ho chau Thao. Mong em vuot qua duoc bao benh

                 200,000

18/10/2019

532787. 181019. 141217. ung ho be Thanh Thao o Quang Binh dieu tri benh

                 500,000

18/10/2019

770583. 181019. 141219. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Nguyen Cao Vi chuyen khoan cho ong . nguyen thanh

                 500,000

18/10/2019

697193. 181019. 142345. Ma so 3500 FT19291767005918

                 100,000

18/10/2019

026253. 181019. 144506. IBFTA 191018000027572 Tong Hong Tuyen ung ho ms 3517

             1,000,000

18/10/2019

596396. 181019. 145027. CO HOAI UNG HO BE THANH THAO MS 3517

                 200,000

18/10/2019

532719. 181019. 145818. Ms 3517. Nguyen thanh hien

                 200,000

18/10/2019

515290. 181019. 152104. Ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi Thon My Son xa Cu Nam huyen Bo Trach tinh Quang Binh So dt

                 100,000

18/10/2019

024765. 181019. 152201. IBFTA 191018000030757 Ma so 3517

                 100,000

18/10/2019

201360. 181019. 154319. ho tru chau dau thi hien 19 tuoi co bo bi tam than

                 300,000

18/10/2019

711846. 181019. 035346. Ung ho be Thao Ma so 3517

                 200,000

18/10/2019

535530. 181019. 155437. Ma so 3581 chi Truong Thi Hai, thon Vinh Ninh, xa Dao Tru,   Huyen Tam Dao, Vinh Phuc

                 300,000

18/10/2019

748316. 181019. 161346. Ms 3517 ong Nguyen thanh Hien FT19291617850412

                 100,000

18/10/2019

748949. 181019. 161503. Ms 3518 Chi Truong thi Hai FT19291597062775

                 100,000

18/10/2019

536708. 181019. 161803. Ung ho ma so 3518, Truong Thi Hai, Vinh Ninh,   Dao Tru, Tam Dao, Vinh Phuc.

                 100,000

18/10/2019

654875. 181019. 164346. MONG BE THANH THAO 33 THANG TUOI MAI BINH AN, KHOE MANH

                 500,000

18/10/2019

519720. 181019. 171133. VU THI THI Uh ma so. 3517 be Thao

                 200,000

18/10/2019

792305. 181019. 175938. Ct ung ho ms 3517 FT19291088833091

                 200,000

18/10/2019

511838. 181019. 175955. VIETTEL 400300 LIENNH 191018   191018662452315 400201 MS 3514

                 100,000

18/10/2019

222794. 181019. 181840. Chuong Thi Hai. MS 3518

                 100,000

18/10/2019

802105. 181019. 183334. Ma so 3517 nguyen thanh hien FT19291607080911

                 500,000

18/10/2019

807420. 181019. 185201. Ung ho ma so 3518 FT19291108429016

                 300,000

18/10/2019

814487. 181019. 191827. chuc be mau khoe FT19291179051359

                   50,000

18/10/2019

066989. 181019. 192254. UNG HO BE NGUYEN THI THANH THAO 3517 181019 19: 22: 52

             1,000,000

18/10/2019

838420. 181019. 205831. Trang Nam ung ho chi Le Thi Lien MS 3302 FT19292249206906

                 100,000

18/10/2019

923891. 181019. 211312. Ms 3517 be Thao   Quang Binh

                 300,000

18/10/2019

VCBVT. 84972838841. CT tu 0211000343639. DAO HONG LAM sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191018213952346. VNVT20191018580333. ms 3517 nguyen thanh hien

                 100,000

18/10/2019

VCBVT. 84977488671. CT tu 0491000043813. VUONG VAN KHANH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191018214971372. VNVT20191018582774. nguyen thanh hien 0976208750

                 100,000

18/10/2019

VCBVT. 84363517000. CT tu 0351000871126. CHU TIEN HOANG sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191018238032697. VNVT20191018586910. F

                 100,000

18/10/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH : UNG HO MS 3516 EM NGUYEN TRAN MIN THU   O HA TINH BENH U NG THU MAU

             1,000,000

18/10/2019

LE THI BICH NHI;MA SO 3487 3513 3516 3515;

                 600,000

18/10/2019

Sender: 01357001. DD: 181019. SHGD: 10000007. BO: NGUYEN VAN VI. NGUYEN VAN VI BAN TN TKV UNG HO 0 2 MA SO: MS 3513; MS3514 MOI MA SO 150. 000VND.

                 300,000

18/10/2019

Sender: 79305001. DD: 181019. SHGD: 10001339. BO: VO THI THU HUONG. MA SO 3516 BE NGUYEN TRAN MINH THU THON 5 XA CAM THANG HUYEN CAM XUYENTINH HA TINH ANH NGUYEN THE KY BO BE THU 0706. 724. 318, NN: BAO DIEN TU DAN TRI, NHH:   VCB CN THANH CONG HA NOI

             2,000,000

18/10/2019

Sender: 79333001. DD: 181019. SHGD: 10000805. BO: LE THANH TRUNG. GIUP MS 3517 NGUYEN THANH HIEN T HON MY SON XA CU NAM HUYEN BO TRACH QUA NG BINH

                 300,000

18/10/2019

Sender: 79307005. DD: 181019. SHGD: 10005829. BO: TIEU HA SANH. IB SANH SEACO GUI MA SO 3518

                 300,000

18/10/2019

Sender: 79307005. DD: 181019. SHGD: 10006766. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3518(150. 000), 35 17(200. 000), 3516(200. 000), 3515(200. 000), 3514(150. 000), 3513(200. 000), 3512(150. 000), 3511(150. 000), 3510(200. 000)

             1,600,000

18/10/2019

Sender: 01360002. DD: 181019. SHGD: 10000472. BO: TRAN DAI DUONG. GUI TRUONG THI HAI VINH PHUC

                 100,000

18/10/2019

Sender: 48304001. DD: 181019. SHGD: 10003257. BO: BUI THI MY HUYEN. MS3517: 1TR;MS3516: 1TR;MS3514: 1 TR.   TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

             3,000,000

18/10/2019

Sender: 01360002. DD: 181019. SHGD: 10000540. BO: NGUYEN DUY THUAN. UNG HO MA SO 3516 BE NGUYEN TR AN MIN THU

                 500,000

18/10/2019

Sender: 01360002. DD: 181019. SHGD: 10000532. BO: NGUYEN DUY THUAN. UNG HO MA SO 3517 ONG NGUYEN T HANHHIEN

                 500,000

18/10/2019

Sender: 79303008. DD: 181019. SHGD: 10015576. BO: NGUYEN SU QUANG THAO. GIUP CHO MA SO 3518 CHI TR UONG THI HAI

                 350,000

18/10/2019

Sender: 48304001. DD: 181019. SHGD: 10003602. BO: TRAN TRONG. HO TRO EM DAU THI HIEN MS 3486 NGHIA HUNG, NAM DINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

19/10/2019

FTF_CN: 9704366800355937011. FrAcc: 0141000299099. ToAcc: 0451000476889

             1,000,000

19/10/2019

MBVCB258628124. ung ho be thao va ong hien. ms: 3517. CT tu 0551000008346 PHAM TRUNG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

19/10/2019

MBVCB. 258652138. me chi benh, Hoa phai nghi hoc . CT tu ma so 3519 em Ly Thi Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB. 258655924. chau gai be Thao bi ung thu . CT tu Ma So 3517 Ong Nguyen Thanh Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258662774. Ma So 3519: em Ly Thi Hoa (tinh Dak Lak). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258665530. ung ho cho MS 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0071002872230 TRAN THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

19/10/2019

MBVCB258141036. UngHo MS 3517 Ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB. 258145317. MS 3517. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

19/10/2019

MBVCB. 258145783. MS 3516. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

19/10/2019

MBVCB. 258154788. ma so 3517 be Thao. CT tu Nguyen Thi Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/10/2019

MBVCB. 258159449. ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu ms 3517. CT tu ong nguyen thanh hien ma so 3517 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

19/10/2019

MBVCB258163811. Giup do ong Nguyen Thanh Hien ma so 3517 cham soc be Thao. CT tu 0781000401366 TAO THI THANH LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

19/10/2019

MBVCB. 258176940. 3517   Nguyen Thanh Hien   Bo Trach,   Quan. CT tu Nguyen Canh Tung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/10/2019

MBVCB. 258191241. MS 3514 chi To Thi Vinh. CT tu Nguyen Thi Gioi toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/10/2019

MBVCB. 258206093. ma so 3517: ong Nguyen Thanh Hien, be Thao. CT tu Le toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258209448. ung ho ong Ng. Thanh Hien.   be Thao. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

19/10/2019

MBVCB258218916. gui oo Nguyen Thanh Hien ma so 3517. CT tu 0351000832668 NGUYEN THI TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB258233746. UNG HO MA SO 3519 EM LY THI HOA . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

19/10/2019

MBVCB258240575. gui tham be Nguyen Thi Thanh Thao. CT tu 0031000270616 TRAN THI PHONG NHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB. 258264029. 3517. CT tu Nguyen Cao Gia Han toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258272945. goi cho em: Ly thi Hoa, ma so: 3519, tinh Dak Lak. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

19/10/2019

MBVCB. 258303152. chau benh nang. CT tu ong Nguyen Thanh Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258320982. ms: 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu 0181003419227 NGUYEN THI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

19/10/2019

MBVCB258388917. Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao 33 thang tuoi . CT tu 0031000243007 TRAN THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258395934. ung ho gia dinh ong nguyen thanh hien. Ma so 3517 . CT tu 0491001472769 NGUYEN THI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

19/10/2019

MBVCB258409509. ung ho be Thao bi ung thu. chau ong Nguyen thanh hien o Quang Binh.   ma so 3517. . CT tu 0691000346149 DONG THI HA LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB. 258410945. ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu Ta Bich Thuy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258411170. ma so 3517 ung ho be Thao 33 thang tuoi ung thu. CT tu 0521000713750 PHAM THI HUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258434511. tang be Thao   Quang Binh. CT tu 0441000691640 PHAN THI HAI DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB. 258437471. Ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien. CT tu Le Phuong Thao toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

19/10/2019

MBVCB. 258450729. ung ho em Ly Thi Hoa ms3519. CT tu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB258472678. UngHo MS 3519 e Ly Thi Hoa. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB. 258476918. Ma so 3517, be Thao dang dieu tri tai K3. CT tu Nguyen Thanh Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/10/2019

MBVCB258477228. ma so 3517: ung ho ong nguyen thanh hien. CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB. 258510032. ung ho ong Nguyen Thanh Hien MS3517. CT tu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB. 258517617. me bi ung thu, bo hoc. CT tu Ly Thi Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB258525137. MS 3517 ong Nguyen Thanh Hien sdt 0976208750. CT tu 0611001541285 VU CONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB. 258528288. chau noi bi ung thu. CT tu Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB258534374. ung ho ma so 3517   chau Thao ung thu. CT tu 0011004162061 VU THI TRA MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258536810. ma so 3519. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/10/2019

MBVCB258542129. tam long nhan ai. CT tu 0381000515763 TRAN VAN CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

19/10/2019

MBVCB. 258554238. Ma so 3517, Nguyen Thanh Hien. CT tu Luu Thi Ngoc Lan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB. 258564895. chau gai bi ung thu. CT tu ma so 3517 nguyen thanh hien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/10/2019

MBVCB258570524. Vu Thu Trang ck ma ho tro 3517 Ong Hoang Thanh Hien. CT tu 0021000284983 VU THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/10/2019

VCBPAY258347470. ung ho ong nguyen thanh hien, be Thao. NGUYEN XUAN CHINH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1810190134344001. NGUYEN THI THUY DUONG. Ma so 3518, chi truong thi hai

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1810190483239001. TRAN XUAN QUY. be Thao dang duoc dieu tri tai Khoa Nhi,   Benh vien K3 Tan Trieu, Ha Noi

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1810190831215001. NGUYEN HOANG KHOI. Ma so 3517 be Nguyen Thi Thanh Thao

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190960973002. phan ngoc hung Giup ma so:   3518

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190494077001. phan ngoc hung Giup ma so:   3517

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190246757003. phan ngoc hung Giup ma so:   3519

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910191009595001. NGUYEN VAN BINH. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1910191011735001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO TX. THUAN AN   BINH DUONG MS 3519

                 200,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190199133001. NGUYEN VAN THANG. ung ho ma so 3302 chi le thi lien

                 200,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190477515002. NGUYEN VAN HOA. Giup ma so: 3517. chuc con gai mau manh khoe

                 200,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190522339003. Ma so 3519: Em Ly Thi Hoa Khoa Ngoai than kinh, Benh vien Da khoa vung Tay N Me

                   60,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190537975001. Huu Tung HCM ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien (Quang Binh)

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190939519002. Huu Tung HCM ma so 3516   be Nguyen Tran Minh Thu (Ha Tinh)

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190309383003. Huu Tung HCM ma so 3515   anh Nguyen Chi Nguyen (Bac Lieu)

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190351939004. Huu Tung HCM ma so 3518   chi Truong Thi Hai (Vinh Phuc)

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190322147005. Huu Tung HCM ma so 3519   em Ly Thi Hoa (Tay Nguyen)

                 100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190671969001. NGUYEN HUU QUANG. Ma so : 3517 Giup Ong (chau) Nguyen Thanh Hien. Thon My Son, Xa Cu Nam,   Huyen Bo Trach, Tinh Quang Binh

             1,000,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190700289001. TRUONG MINH TUAN. Giup MS 3519   Ly Thi Hoa

                 500,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190081015002. TRUONG THI MY TRANG. mong em mau het benh

                 500,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190150757001. NGUYEN HOAI PHUONG. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien Dia chi: Thon My Son, xa Cu Nam,   huyen Bo Trach, tinh Quang BinhSo DT: 0976208750

             1,000,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190794364001. PHAN THI NGOC TU. Ma so 3519 em Ly Thi Hoa

                 500,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190858328003. PHAN THI NGOC TU. Ma so 3517 : ong Nguyen thanh hien

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190969960003. Tran Xuan Thanh Tien Hai Thai Binh Ma so 3519: Em Ly Thi Hoa (Khoa Ngoai than kinh, B

                100,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190657154004. Tran Xuan Thanh Tien Hai Thai Binh Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

                 150,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190631446001. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190717630001. PHAM THANH HA. Ung ho be Thao ma so 3517

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190940438001. Rus Ha noi MS 3516

                 300,000

19/10/2019

IBVCB. 1910190083686002. Pham Huy Tung So 20 ngo 261 Phu Dien, Bac Tu Liem, Ha Noi Ma so 3519: Em Ly Thi Hoa

             1,000,000

19/10/2019

803332. 191019. 085216. ung ho ma so 3519

                   50,000

19/10/2019

356005. 191019. 085756. Chau Bach Hung Khoi ung ho ong Hien   ma so 3517

                 500,000

19/10/2019

109214. 191019. 090655. anh dung ung ho ma so 3519 em ly thi hoa

                 300,000

19/10/2019

208601. 191019. 090945. Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

                 100,000

19/10/2019

211197. 191019. 093438. chia se Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien va chau Nguyen Thi Thanh Thao

                 500,000

19/10/2019

211792. 191019. 094014. Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

19/10/2019

913583. 191019. 100608. giup ma so 3519 FT19292401071025

                 300,000

19/10/2019

914143. 191019. 100746. Giup ma so 3517 FT19292088710012

                 300,000

19/10/2019

131256. 191019. 114355. UNG HO MS 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN 191019 11: 43: 54

                 200,000

19/10/2019

618137. 191019. 114609. Giup do gia dinh chi TRUONG THI HAI ma 3518

                 500,000

19/10/2019

227238. 191019. 120008. Pham xuan quynh ung ho be ms 3571 chau be ung thu mat me

                 100,000

19/10/2019

961064. 191019. 123406. Ms 3519 em Ly thi Hoa FT19292430706867

                 150,000

19/10/2019

459709. 191019. 060525. le ba phuc ung ho ms 3519 em ly thi hoa thon 14 xa cu kbang huyen ea sup dak lak

                 500,000

19/10/2019

523188. 191019. 131330. ung ho be Thanh Thao o Quang Binh

                 200,000

19/10/2019

984820. 191019. 141347. Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19292208768060

                 300,000

19/10/2019

992808. 191019. 144257. Ung ho ong nguyen thanh Hien va be Thao ma so 3517. Chuc con mau khoe FT19292374062845

                 300,000

19/10/2019

804236. 191019. 150310. Ung ho chau thao 33 thang ung thu tuy

                 300,000

19/10/2019

241198. 191019. 150944. Uh be Thao ung thu tuy

                 100,000

19/10/2019

503595. 191019. 152003. Ung ho be nguyen thi thanh thao dang dieu tr ung thu tuy FT19292209009754

                 200,000

19/10/2019

503813. 191019. 152048. Ung ho be THAO bi ung thu tuy. Chuc be mau som hoi phuc FT19292330070872

                 200,000

19/10/2019

161950. 191019. 154548. NHA HAO TAM CK CHO MA SO 3519 EM LY THI HOA 191019 15: 45: 46

             1,000,000

19/10/2019

513164. 191019. 155100. Ung ho ma 3517 ong nguyen thanh hien FT19292894778061

             1,000,000

19/10/2019

250032. 191019. 165330. MS3517 giup ong Nguyen Thanh Hien

                 500,000

19/10/2019

540834. 191019. 172102. Giup do chau Thao, chau ong Nguyen Thanh Hien. Mong chau som khoe manh FT19292746236009

                200,000

19/10/2019

254649. 191019. 175029. ung ho be Thao

                 200,000

19/10/2019

549772. 191019. 175232. Ung ho be Thanh Thao FT19292746355098

                 300,000

19/10/2019

123920. 191019. 181626. ung ho ms: 3517 (be Thao  ong Nguyen Thanh Hien)

                 500,000

19/10/2019

558606. 191019. 182737. Ma so 3501 anh phan van vu FT19292304891202

             1,000,000

19/10/2019

364017. 191019. 183004. IBFT Ung ho Nguyen thanh hien ms 3517

                 100,000

19/10/2019

561650. 191019. 184006. Ma so 3517 mong be Thao mau khoi benh FT19292394872401

                 100,000

19/10/2019

563201. 191019. 184620. Ung ho ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19292262806001

             1,000,000

19/10/2019

568938. 191019. 191006. Ung ho ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien FT19294150765132

                 300,000

19/10/2019

779371. 191019. 192509. Ck HO TRO BE THAO, CHUC CHAU MAU KHOE

             1,000,000

19/10/2019

366014. 191019. 193440. IBFT ung ho ma so 3517 Nguyen Thanh Hien

                 500,000

19/10/2019

366322. 191019. 194628. IBFT ma so 3516 Nguyen Tran Min Thu

                 500,000

19/10/2019

255168. 191019. 194746. UNG HO BE HOA

                 200,000

19/10/2019

255191. 191019. 195204. UNG HO BE THAO DANG DIEU TRI TAI K3 TAN TRIEU

                 200,000

19/10/2019

540619. 191019. 201101. ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien, Quang Binh. sdt 0976208750

             2,000,000

19/10/2019

263525. 191019. 201926. Pham ngoc diep ung ho ms 3517 ong nguyen thanh hien

                 300,000

19/10/2019

584139. 191019. 202137. To Thu Hoan ung ho gia dinh ong Nguyen Thanh Hien, ma so 3517 FT19294047825039

                 500,000

19/10/2019

430185. 191019. 203508. Giup do ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

             1,000,000

19/10/2019

587497. 191019. 203812. Ung ho ma so 3517 FT19294431300143

                 100,000

19/10/2019

590297. 191019. 205220. Ung ho ong Nguyen Thanh Hien ma so 3517 FT19294867094919

                 100,000

19/10/2019

725791. 191019. 210334. ung ho ms3517 ong Nguyen Thanh Hien

                 100,000

19/10/2019

267475. 191019. 212630. Ung ho ma so 3517 ong nguyen thanh hien

             1,000,000

19/10/2019

597635. 191019. 213114. Ung ho be Thao. Ms 3517.   Chuc con mau khoe FT19294747070957

                 100,000

19/10/2019

100591. 191019. 214829. Nghiem Hp . mong e som khoi benh FT19294350651380

                 200,000

19/10/2019

102686. 191019. 220047. Mong be Thao quang binh mau khoi FT19294377027816

                 200,000

19/10/2019

854143. 181019. 221553. Ck be Thao ma so 3517 FT19292327384074

                 500,000

19/10/2019

858945. 181019. 224841. Em hai ung ho ma so 3017 FT19292804532136

                 500,000

19/10/2019

859018. 181019. 224919. Em hai ung ho ma so 3018 FT19292246038049

                 500,000

19/10/2019

611759. 181019. 225533. ung ho ma 3518

                   50,000

19/10/2019

866430. 191019. 002824. Ung ho ma 3517 Ong Nguyen Thanh Hien Bo Trach, Quang Binh FT19292241542298

                 200,000

19/10/2019

870043. 191019. 060324. Ung ho ms3517 FT19292087909564

             1,000,000

19/10/2019

870713. 191019. 062455. Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19292545686920

                 200,000

19/10/2019

338196. 191019. 070706. mr z giup ma so 3517

                 100,000

19/10/2019

339575. 191019. 071110. IBFT Ung ho ms 3516

                 200,000

19/10/2019

876092. 191019. 074019. Ung ho hoan canh ma so 3517 FT19292751530040

                 500,000

19/10/2019

352947. 191019. 083118. Be Nguyen Ngoc Yen Phuong quyen gop cho Ong Nguyen Thanh Hien Ma so 3517 o Thon My son Xa Cu Nam

             1,000,000

19/10/2019

897097. 191019. 083115. Bui Trieu Xa giup cac ms 3518 250k, 3519 250k. FT19292088355009

                 500,000

19/10/2019

VCBVT. 84976315630. CT tu 0351000673395. GIANG VAN HAI sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191019235564188. VNVT20191019602211. ung ho 3517

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 13 đến 19/10/2019

 

3/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3501

20,000

3/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3500

2,000

3/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3499

20,000

3/10/2019

Nguyen Thu Hoai giup MS 3486

200,000

3/10/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3498

250,000

3/10/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3499

250,000

3/10/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3500

250,000

3/10/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3501

250,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3511

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3510

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3509

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3508

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3507

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3506

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3505

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3504

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3503

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3502

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3501

20,000

13/10/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3500

20,000

13/10/2019

Ban odc TK 01934874101 giup MS 3511

100,000

14/10/2019

Tao Duc Trung giup MS 3512

100,000

14/10/2019

Le Van Chung giup MS 3513

200,000

14/10/2019

Nguyen Huu Thai Bao giup MS 3510

300,000

14/10/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3513

50,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3503

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3504

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3505

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3506

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3507

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3508

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3509

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3510

100,000

14/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3511

100,000

15/10/2019

Do Quan Hieu giup MS 3513

300,000

15/10/2019

Nguyen Truong Minh giup MS 3513

200,000

15/10/2019

Truong T Hoang Yen giup MS 3514

500,000

15/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3511

300,000

15/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3513

300,000

15/10/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3514

300,000

16/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3513

500,000

16/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3514

500,000

16/10/2019

Le Huy Truong giup MS 3515

1,000,000

16/10/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

17/10/2019

Nguyen Huu Phuoc ung ho QNA

500,000

17/10/2019

Nguyen Truong An giup MS 3515

50,000

17/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3512

100,000

17/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3513

100,000

17/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3514

100,000

17/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3515

100,000

17/10/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3516

100,000

17/10/2019

Ngo Quang Hung giup M s3515

500,000

18/10/2019

Duong T Hung giup MS 3518

200,000

18/10/2019

Chau Phuc Thanh + Minh giang ung ho QNA

1,000,000

19/10/2019

Ban doc TK 601704060548222 giup MS 3517

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mớitừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

13-10-2019 00:58:51

Ung ho ma so 3510; ba Nguyen Thi Hanh; thoi gian GD:12/10/2019 23:46:44

                 500,000

13-10-2019 01:43:55

CT DEN:928601577094 Tang ba Nguyen Thi Hanh ma so 3510. Moi ng hay lam phuc FT19287286317520

                 200,000

13-10-2019 03:06:04

CT DEN:928603371058 UHMS 3503 LE THI THU THAO TO 20 CAO DAI MINH PHUONG VIET TRI PHU THO

                 200,000

13-10-2019 03:12:13

CT DEN:928603371059 UHMS 3506 TRAN THI HUONG THON 3 YEN PHU YEN DINH THANH HOA

                 200,000

13-10-2019 03:20:04

CT DEN:928603371081 UHMS 3507 CHI NGO HONG NHUNG ME BE THANH DANH AP 9 HUNG LOC THONG NHAT DONG NAI

                 200,000

13-10-2019 08:36:25

Ma so 3511 Ba Phuong Thi Huong

                 200,000

13-10-2019 09:55:08

uhms 3510

                   50,000

13-10-2019 09:56:02

uhms 3504

                   50,000

13-10-2019 10:01:08

uhms 3511

                   50,000

13-10-2019 12:19:01

thinhbui ung ho MS 3512

                 500,000

13-10-2019 13:04:41

Ung ho ba Phuong Thi Huong; ma so 3511

                 200,000

13-10-2019 13:10:38

Ung ho MS 3512 em Tran Thi Bich Van

                 200,000

13-10-2019 13:59:58

Ung ho ma so 3512 Tran Thi Bich Van

                 200,000

13-10-2019 14:07:25

Ung ho em Tran Thi Bich Van; Ma so 3512

                 200,000

13-10-2019 14:50:29

ung ho em tran thi bich van maso 3512

             2,000,000

13-10-2019 14:58:06

Ung ho MS 3512 Tran Thi Bich Van.

                 300,000

13-10-2019 15:29:53

giup do ma so 3508. Chi Bui Thi Toan

                 200,000

13-10-2019 16:26:25

ung ho E Tran Thi Bich Van; khoa hoi suc cap cuu; BV Da khoa tinh Daknong; ma so 3512

                 100,000

13-10-2019 16:38:53

3511

                 200,000

14-10-2019 01:06:18

UNG HO Ma so 3511 Ba Phuong Thi Huong; thoi gian GD:13/10/2019 23:36:07

                 250,000

14-10-2019 01:06:27

UNG HO Ma so 3510 Ba Nguyen Thi Hanh; thoi gian GD:13/10/2019 23:39:02

                 250,000

14-10-2019 01:08:11

CT DEN: 928700255746 Dong gop cho gia dinh chi Le Thi Lien MS 3302 FT19287 304312219; thoi gian GD:14/10/2019 00:06:40

                 500,000

14-10-2019 08:39:33

a Hiep QNinh ung ho MS3513 Tran Thi Phe; Phu Yen

                   50,000

14-10-2019 09:10:58

Gui QNA giup gd c Phe Phu Yen -Ma so 3513

                 300,000

14-10-2019 09:18:12

gui QNA giup gd c Nhung me be Danh- Ma so 3507

                 300,000

14-10-2019 09:34:49

So GD goc: 10000295 Tu thien MS 3509 ong Tran Kim Thanh tru nha so 458 tren 39 Ong Ich Khiem phuong Vinh Trung quan ThanhK he TP Da Nang DT 0344629054 ChargeDetails OUR

                 100,000

14-10-2019 09:41:17

UH

                 100,000

14-10-2019 09:57:38

ung ho chi   Tran Thi Phe ma 3513

                 500,000

14-10-2019 10:13:03

ung ho ms 3510 ba Nguyen Thi Hanh

                   50,000

14-10-2019 10:13:43

CT DEN:928710313576 Nguyen thi quynh ung ho ma so 3511 FT19287635119074

                 200,000

14-10-2019 10:14:15

ung ho ms 3511 ba Phuong Thi Huong

                   50,000

14-10-2019 10:14:20

So GD goc: 10003763 Ung ho Ms 3510

                   50,000

14-10-2019 10:15:46

ung ho ms 3512 em Tran Thi Bich Van

                 100,000

14-10-2019 10:16:11

So GD goc: 10005765 Tam long nhan ai - Ma so 3507

                 250,000

14-10-2019 10:17:43

ung ho ms 3513 chi Tran Thi Phe

                 100,000

14-10-2019 10:19:51

So GD goc: 10004705 MA SO 3510, BA NGUYEN THI HANH, THON SOI LANG, NGOC LY, TAN YEN, BAC GIANG

                 500,000

14-10-2019 10:24:38

Ung ho ma so 3513. Chi Tran Thi Phe

                 200,000

14-10-2019 10:27:37

Ung ho ma 3510 . Ba Nguyen Thi Hanh

                 200,000

14-10-2019 10:29:39

So GD goc: 10001342 ho tro Ma so 3510

                 200,000

14-10-2019 10:30:58

Ung ho 3508. Bui Thi Toan

                 200,000

14-10-2019 10:35:26

Ung ho ma 3493. Chau Trinh Thi Hong

                 200,000

14-10-2019 10:37:44

TRA XUAN BINH GIUP 3MS 3510; 3511; 3512

                   15,000

14-10-2019 10:38:35

Ung ho ma3507. Chi Ngo Thi Hong

                 200,000

14-10-2019 10:41:04

Ung ho ma so 3510

                 500,000

14-10-2019 10:51:19

So GD goc: 10005728 Tam long nhan ai - Ma so 3510

                 250,000

14-10-2019 10:53:03

Nghia ung ho chi tran thi phe tinh phu yen

                 100,000

14-10-2019 10:53:30

Giup ms 3513 chi Tran Thi Phe

             1,000,000

14-10-2019 10:55:21

So GD goc: 10004769 MA SO 3507 CHI NGO THI HONG NHUNG, ME BE THANH DANH, THONG NHAT, DONG NAI

                 500,000

14-10-2019 11:46:00

So GD goc: 10010687 Ung ho Ms 3511

                   50,000

14-10-2019 12:59:49

So GD goc: 10016625 Ung ho Ms 3512

                   50,000

14-10-2019 13:38:34

3511 phuong thi huong

                 500,000

14-10-2019 13:42:18

3513 ung ho chi Tran Thi Phe

                 600,000

14-10-2019 13:53:49

So GD goc: 10016707 Ung ho Ms 3513

                   50,000

14-10-2019 15:30:11

So GD goc: 10035420 HIEP VUONG QUYEN GOP MS 3507

             1,000,000

14-10-2019 16:46:01

Giup ma so 3510 Nguyen Thi Hanh thon Soi Lang xa Ngoc Ly huyen Tan Yen tinh Bac Giang

                 100,000

14-10-2019 16:58:13

ung ho ms 3513; chi Tran Thi Phe

                 100,000

14-10-2019 20:58:17

Gui co Huong ma 3511 Chau mong gia dinh som binh an

                 100,000

15-10-2019 07:46:58

UNG HO MA SO 3504 3513 3514 MOI MS 100000D

                 300,000

15-10-2019 07:59:41

gius do

                 500,000

15-10-2019 08:18:06

ung ho ma so 3514 bao dan tri

                 200,000

15-10-2019 08:20:51

Ong Le Ky Phung ung ho Ma so 3513 cho chi Tran Thi Phe

             1,000,000

15-10-2019 08:34:31

Ma so 3513. Tran Thi Phe tinh Phu Yen

                 200,000

15-10-2019 08:39:51

Ma so 3514 chi To Thi Vinh

                 500,000

15-10-2019 08:53:07

Ma so 3514 Chi To Thi Vinh

                 200,000

15-10-2019 09:32:37

chuyen tien ung ho e viem nao

                   10,000

15-10-2019 09:41:05

MS 3514 To Thi Vinh Thon Hoa Dong Quynh Nghia QL NA

                 200,000

15-10-2019 09:46:43

TRA XUAN BINH GIUP MA SO 3513

                     5,000

15-10-2019 09:56:15

Ma so 3514 ung ho chau Duc Anh

                 100,000

15-10-2019 10:00:28

ung ho chi To Thi Vinh ma so 3514

                 100,000

15-10-2019 10:25:30

So GD goc: 10001513 3514Ma so: Chi To Thi Vinh

                 300,000

15-10-2019 10:31:25

ung ho ma 3514

                 200,000

15-10-2019 10:43:39

Nho DT chuyen cho To Thi Vinh MS 3514

                   50,000

15-10-2019 10:53:02

CT DEN: 928810 662443 Ho tro gia dinh chi To Thi Vinh Nghe An ma so 3514 FT192886 33043488

                 500,000

15-10-2019 11:08:24

3514Ma so Chi To Thi Vinh

                 100,000

15-10-2019 11:10:42

3514 chuc be mau khoe

                 100,000

15-10-2019 11:16:10

3514Ma so Chi To Thi VinhDia chi Thon Hoa Dong xa Quynh Nghia huyen Quynh Luu tinh Nghe An

                 200,000

15-10-2019 11:38:24

CT DEN: 928811681947 Ma so 3514 FT19288 909163497

                 200,000

15-10-2019 12:08:48

Giup ms 3514 chi To Thi Vinh

             1,000,000

15-10-2019 12:41:37

quyen gop ms 3514 to thi vinh

                 200,000

15-10-2019 12:52:01

3514 To Thi Vinh

                 100,000

15-10-2019 13:13:26

Ma so 3514 - Chi To Thi Vinh- Nghe An -DT 0973933723

                 300,000

15-10-2019 13:31:07

gui be Duc Anh con chi To Thi Vinh ma so 3514

             1,000,000

15-10-2019 13:42:57

CT DEN:928806021734 IBFTA 191015000024848 Ma So 3514

                 200,000

15-10-2019 13:43:25

ung ho ms 3514

                 100,000

15-10-2019 14:10:00

So GD goc: 10000655 ung ho ma so 3503 be Lam con me Thao

                 300,000

15-10-2019 14:11:40

3154 ung ho chi To Thi Vinh Nghe An

                 200,000

15-10-2019 14:13:16

Ung ho MS 3514 To Thi Vinh

                 500,000

15-10-2019 14:28:35

So GD goc: 10015079 Ung ho ma so 3514 To Thi Vinh

                 100,000

15-10-2019 14:47:36

3514Ma so Chi To Thi Vinh

                 300,000

15-10-2019 15:38:09

CT DEN: 928800 243267 TU NGUYEN CHUC GIA DINH ANH MAU KHOE PHAN VAN VU

             1,000,000

15-10-2019 15:50:19

Ung ho MS 3514

                 500,000

15-10-2019 16:09:54

Giup MS 3513 - Chi Tran Thi Phe

                 300,000

15-10-2019 16:14:01

Giup MS 3512 - Em Tran Thi Bich Van

                 300,000

15-10-2019 16:19:27

CT DEN:928800085213 MS 3514

                 100,000

15-10-2019 16:23:50

ung ho ma so 3514 chi To Thi Vinh be Duc Anh

                 300,000

15-10-2019 16:25:47

CT DEN: 928809203585 GIUP MS 3514 CHI TO THI VINH

                 150,000

15-10-2019 17:30:31

ms 3514

                 100,000

15-10-2019 21:11:17

Ung ho tam long nhan ai ma so 3514

                 500,000

15-10-2019 21:40:04

Ung ho ms 3514 chi To Thi Vinh

                   50,000

15-10-2019 22:08:58

CT DEN:928815211740 Chi To Thi Vinh thon Hoa Dong xa Quynh Nghia huyen Quynh Luu tinh Nghe An 0973933723

                   50,000

15-10-2019 22:12:40

Ung ho 3514 To Thi Vinh

                 100,000

15-10-2019 22:55:19

3514 ma so chi To Thi Vinh ; quynh luu; nghe an

             1,000,000

16-10-2019 07:59:15

Ma so 3502   giup do be Bao Thy

                 200,000

16-10-2019 08:07:50

Ma so 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen ap Thanh Hung 1 xa

                 200,000

16-10-2019 08:24:03

ho tro gia dinh 3515 Nguyen Chi Nguyen tinh Bac Lieu

                 200,000

16-10-2019 08:38:10

So GD goc: 10002785 Ung ho Ms 3514

                   50,000

16-10-2019 08:43:48

MS 3504 LE THI THU THAO DC: TO20 KHU CAO DAI P MINH PHUONG TP VIET TRI PHU THO

                 200,000

16-10-2019 08:45:36

MS 3508 CHI BUI THI TOAN DC KHU 1 XA DIEU LUONG TINH PHU THO

                 200,000

16-10-2019 08:47:33

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS: 3515, 3514

                   10,000

16-10-2019 08:49:08

MS 3510 BA NGUYEN THI HANH DC THON SOI LANG TINH BAC GIANG

                 200,000

16-10-2019 08:50:17

MS 3514 TO THI VINH DC THONG HOA DONG TINH NGHE AN

                 200,000

16-10-2019 08:51:27

MS 3515 NGUYEN CHI NGUYEN DC AP THANH HUNG TINH BAC LIEU

                 200,000

16-10-2019 09:06:05

CT DEN:928900137812 MS 3515

                 100,000

16-10-2019 09:24:02

Gui Anh NGUYEN CHI NGUYEN MS 3515

                 500,000

16-10-2019 10:06:18

CT DEN:928910984478 Ba Hoa ung ho MS 3514 chuc con mau khoe FT19289020673536

                 500,000

16-10-2019 10:10:26

CT DEN:928910986195 Cac ba Hoa Thuy Thao Hong Anh ung ho MS 3514 chuc con mau khoe FT19289880025097

                 500,000

16-10-2019 11:06:21

ung ho Ma so 3514

                   50,000

16-10-2019 12:12:39

CT DEN:928912535290 Tu thien bao dan tri FT19289032766770

                 100,000

16-10-2019 13:43:40

PHUNG T NHUNG UNG HO MA SO 3514 CHI TO THI VINH

                 300,000

16-10-2019 13:45:44

PHUNG T NHUNG UNG HO MA SO 3515 ANH NGUYEN CHI NGUYEN

                 300,000

16-10-2019 14:22:14

CT DEN:928914422361 ung ho ma so 3515

                 100,000

16-10-2019 14:29:38

ung ho anh Nguyen Chi Nguyen MS 3515; chuc anh som vuot qua kho khan

                 500,000

16-10-2019 15:02:16

Le Anh Tuan giup ma so 3514 Xin chia se cung chi

                 300,000

16-10-2019 15:05:11

Le Anh Tuan giup ma so 3515 Xin chia se cung anh

                 300,000

16-10-2019 15:28:09

UHMS 3515 NgCNguyen cocongai bi benh buou ac xuong cut

                 200,000

16-10-2019 16:01:08

Ung ho ma so 3515

                 200,000

16-10-2019 16:05:28

ung ho Ma so 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen ap ThanhHung1

                 200,000

16-10-2019 22:22:44

CT DEN: 92892223 8029 Ma so 3515 Anh Nguyen Chi Nguyen ap Thanh Hung 1 xa Vinh Hung huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu FT

                 200,000

16-10-2019 22:35:40

ung ho ms 3515 anh Nguyen Chi Nguyen

                 100,000

16-10-2019 22:51:19

Ung ho be Thanh Danh con chi Ngo Hong Nhung. D-c ap 9-4; xa Hung Loc; huyen Thong Nhat; tinh Dong Nai

                 200,000

17-10-2019 06:23:13

CT DEN:928923257148 IBFT Ung ho 3514 chi to thi Vinh nghe an

                 500,000

17-10-2019 06:42:47

Ong Le Ky Phung ung ho MS 3515 cho Nguyen Chi Nguyen

             1,000,000

17-10-2019 08:33:39

ung ho ma so 3507

                 200,000

17-10-2019 08:42:31

So GD goc: 10000712 Ung ho Ms 3515

                 100,000

17-10-2019 08:53:49

MA SO 3513: TRAN THI KIM THAO (SN2007), TRAN THI PHE (SN 1990, TRU THON HOI CU, XA TAN HOA TAY, H. TAY HOA, PHU YEN)

                 500,000

17-10-2019 09:39:10

CT DEN:9 29009292 855 Ung ho QNA FT19290581187356

                 200,000

17-10-2019 10:01:12

Ung ho GD anh Phan Van Vu

                 100,000

17-10-2019 10:17:23

CT DEN:929010307784 Ung ho ma so 3516 be Thu con anh Ky o Ha Tinh FT19290755080408

                 200,000

17-10-2019 10:30:10

ung ho Ma So   3516 chau nguyen tran min thu

             1,000,000

17-10-2019 10:33:24

ung ho be Nguyen Tran Minh Thu Ma so 3516

                 199,000

17-10-2019 10:34:53

Ma so 3516

                 100,000

17-10-2019 10:38:09

So GD goc: 10005950 Ung ho Ms 3516

                   50,000

17-10-2019 10:42:37

Gui Be NGUYEN TRAN MIN THU MS 3516

                 500,000

17-10-2019 10:53:23

Giup Be Nguyen Tran Min Thu ma so 3516

                 200,000

17-10-2019 11:29:29

CT DEN:929011336694 Gui be FT19290736500570

                 100,000

17-10-2019 11:49:19

So GD goc: 10000575 10-Ma so 3516

                 500,000

17-10-2019 12:41:24

CT DEN:929012359080 Gui chau Nguyen Tran Min Thu ma so 3516 FT19290348990870

                 300,000

17-10-2019 12:47:16

Ung ho Ma so 3516 Be Nguyen Tran Minh Thu

                 100,000

17-10-2019 13:01:39

So GD goc: 10000773 Tu thien MS3516 be Nguyen Tran MinT hu thon 5 xa Cam Thang huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh dt 0706724318 ChargeDetails OUR

                 150,000

17-10-2019 13:11:12

Ma so 3516 Be Nguyen Tran Min Thu tru tai thon 5 xa

                 200,000

17-10-2019 13:58:26

Ung ho ma so 3516

                 300,000

17-10-2019 14:12:26

TRA XUAN BINH GIUP MA SO 3516

                     5,000

17-10-2019 14:29:05

ung ho ma 3516 be Nguyen Tran Min Thu

                 200,000

17-10-2019 14:53:16

Ma so 3516 be Nguyen Tran Minh Thu thon 5 xa Cam Thang Cam Xuyen Ha Tinh

                 200,000

17-10-2019 15:44:35

Ng Ha Phuong Anh ung ho MS 3516

                 700,000

17-10-2019 16:01:30

Ma so 3516 Be Nguyen Tran Min Thu VTD

                   50,000

17-10-2019 16:08:34

Ung ho ma so 3514 chi To Thi Vinh

                 100,000

17-10-2019 16:11:06

Ung ho ma so 3516 be Nguyen Tran Min Thu

                 100,000

17-10-2019 16:13:43

ung ho ma so 3513 chi Tran Thi Phe

                 100,000

17-10-2019 16:26:15

uhms 3513

                   50,000

17-10-2019 16:27:34

uhms 3516

                   50,000

17-10-2019 17:14:25

ma so 3516. be thu

                 500,000

17-10-2019 20:15:12

Ung ho Be Nguyen Tran Min Thu; Ma so 3516

                 300,000

18-10-2019 01:04:00

ung ho be Thu; thoi gian GD:17/10/2019 23:49:56

                 100,000

18-10-2019 07:05:29

Cho chau thao chuc chau mau khoi benh.

                   50,000

18-10-2019 08:01:11

Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

                 500,000

18-10-2019 08:31:33

ung ho ma so 3517

                   50,000

18-10-2019 09:07:09

ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien cau mong con khoe

                 100,000

18-10-2019 09:13:22

Ung ho ong Nguyen thanh hien ma so 3517

                 300,000

18-10-2019 09:35:40

Trang Colin ung ho ma so 3517

                 100,000

18-10-2019 09:38:44

Ms 3517 nguyen thanh hien; quang binh

                 300,000

18-10-2019 09:48:17

3517; nguyen thanh hien; quang binh

                 200,000

18-10-2019 10:48:44

TRA XUAN BINH GIUP MS 3517

                     5,000

18-10-2019 11:38:04

MS 3517. Ong NGUYEN THANH HIEN h.Bo Trach Quang Binh. Chuc gia dinh manh khoe.

                 100,000

18-10-2019 12:24:05

Giup ms 3518 chi Truong Thi Hai

             1,000,000

18-10-2019 13:06:32

CT DEN:929113670831 Ung ho ma 3517 FT19291038862772

                 200,000

18-10-2019 13:41:53

Ung ho be thao chua ung thu

                 200,000

18-10-2019 14:22:48

Ung ho ma so 3518

                 200,000

18-10-2019 14:32:53

CT DEN:929107372152 ung ho ms 3516 be nguyen tran min thu

                   50,000

18-10-2019 14:41:35

So GD goc: 10013993 Ung ho Ms 3518

                   50,000

18-10-2019 14:46:40

So GD goc: 10013916 Ung ho Ms 3517

                   50,000

18-10-2019 15:17:48

Giup do be Nguyen Thi Thanh Thao Ma so 3517

                 100,000

18-10-2019 15:42:00

CT DEN:929108385270 ung ho ms 3517 mong con chong khoi benh

                 500,000

18-10-2019 15:55:44

UNG HO MS 3518 CHI TRUONG THI HAI

                 200,000

18-10-2019 16:07:40

Ma 3517 UH c Thao ong Nguyen Thanh Hien Quang Binh

                 100,000

18-10-2019 16:38:59

MS3517 nguyen thanh hien my son bo trach quang binh

                 300,000

18-10-2019 16:40:11

Kaka Kachi ung ho MS 3517 Ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

18-10-2019 16:55:55

CT DEN:929116767885 Ba Hoa ung ho MS 3517 cau mong con mau lanh benh FT19291170223400

                 500,000

18-10-2019 17:16:32

CT DEN:929100381142 Ung ho ma so 3492 3500 3503 3507 3517 3518 moi ma so 200000

             1,200,000

18-10-2019 19:03:58

ung ho ms 3518

                 200,000

18-10-2019 21:21:28

Ung ho

                   50,000

18-10-2019 21:33:38

chuc chau Thao mau khoi benh

                 100,000

18-10-2019 22:33:11

ck

             1,000,000

19-10-2019 01:05:49

Ma so 3516 Be Nguyen Tran Min Thu; thoi gian GD:18/10/2019 23:20:21

                   50,000

19-10-2019 01:06:01

ung ho ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien; thoi gian GD:18/10/2019 23:22:19

                   50,000

19-10-2019 01:06:09

ung ho ms 3518 chi Truong Thi Hai; thoi gian GD:18/10/2019 23:23:54

                   50,000

19-10-2019 07:22:54

CT DEN: 929200 958958 UNG HO ONG NGUYEN THANH HIEN MA SO 3517

                 500,000

19-10-2019 08:30:40

Ma so 3517 Ong Nguyen Thanh Hien

                 200,000

19-10-2019 08:33:14

Ma so 3518 Chi Truong Thi Hai thon Vinh Ninh xa Dao Tru huyen Tam Dao tinh Vinh Phuc

                 200,000

19-10-2019 09:04:55

ung ho ma so   3517 Nguyen Thanh Hien que Quang Binh chau bi ung thu

                 500,000

19-10-2019 10:06:00

ung ho ma so 3517 ong nguyen thanh hien

             1,000,000

19-10-2019 11:45:40

CT DEN: 929200982139 MBVCB258340015.Ma so 3501 Anh Phan Van Vu .CT tu 0021001346509 NGUYEN HUY CHUNG toi 129000061096 BA

                 300,000

19-10-2019 12:35:22

ung ho be Thao 33 thang tuoi ung thu tuy; que Quang binh

                 200,000

19-10-2019 12:57:46

ma so 3517 nguyen thanh hien

                 200,000

19-10-2019 12:59:17

Ma so 3517gui chau Nguyen Thi Thanh Thao

                 500,000

19-10-2019 13:28:51

Ung ho ma so 3517

                 300,000

19-10-2019 17:09:41

Ung ho be nguyen thi thanh thao

                 100,000

19-10-2019 17:17:36

Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao (Quang Binh)

                 100,000

19-10-2019 17:36:28

Ma so 3519 Ly Thi Hoa Tay Nguyen

                 100,000

19-10-2019 17:39:45

Maso 3517 Nguyen Thanh Hien Quang Binh

                 100,000

19-10-2019 17:42:03

Ung ho Ms 3517 ( be Nguyen Thi Thanh Thao Quang Binh)

                 500,000

19-10-2019 17:44:26

Maso 3518 Truong Thi Hai Vinh Phuc

                 100,000

19-10-2019 19:36:38

CT DEN:929219804815 Ung ho chau Thanh Thao ung thu tuy Quang Binh

                 200,000

19-10-2019 19:36:50

CT DEN:929212162598 3478686792 Chuyen qua MoMo 3517 tang e nguyen thi thanh thao

                 100,000

19-10-2019 19:38:46

CT DEN:929212537692 Ma so 3519

                       200

19-10-2019 19:42:19

CT DEN:929212538032 ma so 3519

                 200,000

19-10-2019 20:24:07

Chuyen khoan tai ATM tu TK 100006959799 den TK 129000061096

                 100,000

19-10-2019 21:02:49

UnghobeTHANHTHAOms3517

                 100,000

19-10-2019 21:23:43

Giup MS 3517 - Nguyen Thanh Hien

                 300,000

19-10-2019 21:26:25

CT DEN:929221596787 Ung ho chau thao FT19294261085700

                 200,000

19-10-2019 22:17:42

NgocHa ung ho be Thao 3517

                 100,000

19-10-2019 22:26:56

CT DEN: 929222106399 Ung ho ma so 3507 FT19294835865060

                 500,000

19-10-2019 22:58:12

Trinh Ngoc Anh Thu ung ho ms 3517

                 300,000

19-10-2019 23:05:46

ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien. mong be Thao manh khoe

                 300,000

19-10-2019 23:07:45

Ung ho MS3517

                 200,000

19-10-2019 23:07:57

Mong cho be Thao mau khoe manh

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 13 đến 19/10/2019

 

3/10/2019

Le Khac Toan giup MS 3501

70,000

3/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNa

50,000

3/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3501

200,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3501

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3500

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3499

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3498

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3497

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3496

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3495

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3494

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3493

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3492

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3491

100,000

3/10/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3490

100,000

3/10/2019

Nguyen Ba Thuc igup MS 3501

200,000

3/10/2019

Nguyen Quang The giup MS 3501

30,000

3/10/2019

Dang Trung Hieu gup MS 3502

200,000

3/10/2019

Dao T Lan giup MS 3502

50,000

3/10/2019

Nguyen Manh Cuong giup MS 3502

200,000

3/10/2019

Ha Manh Tien gu MS 3502

100,000

3/10/2019

Nguyen T Thuy giup MS 3500

200,000

13/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3508

500,000

13/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3509

500,000

13/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3510

500,000

13/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3511

500,000

13/10/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3512

500,000

13/10/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3510

500,000

13/10/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3507

500,000

13/10/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3504

500,000

13/10/2019

Hoang T Ngoc giup MS 3510

200,000

13/10/2019

Pham T My Phuong giup MS 3509

300,000

13/10/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3511

50,000

13/10/2019

Nguyen T Hue giup chi Pham Thi Hoa, to 10, cum 6, thi tran A luoi, huyen A Luoi

2,000,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3499

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3500

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3501

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3502

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3503

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3504

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3505

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3506

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3507

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3508

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3509

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3510

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3511

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3512

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3513

200,000

14/10/2019

Nguyen Huu Thong gup MS 3513

200,000

14/10/2019

Le Duc Thuan giup MS 3513

100,000

14/10/2019

Mai T Hai Ha ung ho QNA

50,000

14/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

30,000

14/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3507

20,000

14/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3508

20,000

14/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3509

20,000

14/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3510

20,000

14/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3511

20,000

14/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3512

20,000

14/10/2019

Huynh Vi An giup MS 3513

20,000

14/10/2019

Tran T Tu Anh giup MS 3512

200,000

14/10/2019

Pham Van Phuc giup MS 3513

500,000

14/10/2019

Hoang Vo Thuy My giup Hoang Vo Thuy My, Binh Duong

300,000

14/10/2019

Nguyen Quang The giup MS 3513

35,000

15/10/2019

Nguyen Dinh Long giup MS 3514

100,000

15/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Le Duc Thuan giup MS 3514

150,000

15/10/2019

Nguyen Mai Anh giup MS 3514

300,000

15/10/2019

Vo Hoang Anh giup MS 3514

500,000

15/10/2019

Nguyen T Ngoc Anh giup MS 3514

100,000

15/10/2019

Trinh Dan Dung giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Le Khac Toan giup MS 3514

50,000

15/10/2019

Nguyen Duc Duy giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Vu Huu Truong giup MS 3514

500,000

15/10/2019

Nguyen Quang The giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Tran Minh Thuan giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Doan Manh Duc giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Vo Van Manh giup MS 3514

300,000

15/10/2019

Nguyen T Linh giup MS 3514

100,000

15/10/2019

Hoang T Thao giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Pham T Phuong giup MS 3514

500,000

16/10/2019

Nguyen Quang The giup MS 3515

45,000

16/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3515

200,000

16/10/2019

Nguyen Van Luong giup MS 3515

100,000

16/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

10,000

16/10/2019

Nguyen Dinh Long giup MS 3515

100,000

16/10/2019

Lang Van Tuan ung ho QNA

10,000

16/10/2019

Le Vu Quan giup MS 3514

200,000

17/10/2019

Van Bich Thuy giup MS 3516

500,000

17/10/2019

Van Bich Thuy guip MS 3515

500,000

17/10/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3515

200,000

17/10/2019

Nguyen Dang Khoa giup MS 3516

200,000

17/10/2019

Le Khac Toan gup MS 3516

70,000

17/10/2019

Nguyen T Tan giup MS 3515

200,000

17/10/2019

Nguyen T Tan gup MS 3516

200,000

17/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

17/10/2019

Nguyen Van Vinh giup MS 3516

300,000

17/10/2019

Vu Huu Truong giup MS 3516

500,000

17/10/2019

Lam My Han giup MS 3514

100,000

17/10/2019

Le Thanh Loan giup MS 3516

100,000

17/10/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3500

100,000

18/10/2019

Bui Huong Mai giup MS 3517

100,000

18/10/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

18/10/2019

Tran Xuan Sy giup MS 3518

2,000,000

19/10/2019

Truong T Van giup MS 3519

50,000

19/10/2019

Trinh Dan Dung giup MS 3507

250,000

19/10/2019

Huynh Vu Phuong Thi giup MS 3519

200,000

19/10/2019

Le Khac Toan giup MS 3517

70,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

14/10/2019

Tong Thuy Duong giup MS 3511

100,000

14/10/2019

Trieu Thanh Phong giup MS 3513

200,000

14/10/2019

Huynh Anh Tuan giup MS 3513

100,000

14/10/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3504

250,000

14/10/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3506

250,000

14/10/2019

Pham Nguyen Van Anh giup MS 3511

500,000

14/10/2019

Ban doc TK 01586612001 giup MS 3506

500,000

14/10/2019

Hoang Hong Van giup MS 3513

200,000

14/10/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3508

200,000

14/10/2019

Pham Trong Hung giup MS 3513

300,000

14/10/2019

Pham Trong Hung giup MS 3511

300,000

14/10/2019

Pham Trong Hung giup MS 3510

300,000

14/10/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3510

1,000,000

14/10/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3509

1,000,000

14/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3511

200,000

14/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3512

200,000

14/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3513

200,000

14/10/2019

Pham Trong Hung giup MS 3512

300,000

15/10/2019

Ban doc TK 10325158233015 ung ho QNA

250,000

15/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3513

50,000

15/10/2019

Le T Hai Yen giup MS 3504

300,000

15/10/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3514

300,000

15/10/2019

Tran Ngoc Vinh giup MS 3514

50,000

15/10/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3513

300,000

15/10/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3096

500,000

15/10/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3022

500,000

15/10/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3074

750,000

15/10/2019

Nguyen Nam Trung giup MS 3514

500,000

15/10/2019

Ban doc TK 69110000041936 giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Hoang Dinh Manh giup MS 3514

300,000

15/10/2019

Cu Phuong Dung giup MS 3514

200,000

16/10/2019

Bui Duc Tien giup MS 3514

200,000

16/10/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3515

300,000

16/10/2019

Nguyen Minh Tri giup MS 3515

300,000

16/10/2019

Mai The Chuyen giup MS 3513

100,000

16/10/2019

Mai The Chuyen giup MS 3514

100,000

16/10/2019

Dinh Xuan Hien giup MS 3515

100,000

16/10/2019

Pham T Ngoc Que giup MS 3514

100,000

16/10/2019

Bui Duc Tien giup MS 3506

200,000

16/10/2019

Nguyen T Thu Huyen giup MS 3514

500,000

16/10/2019

Luu Quang Dat giup MS 3515

100,000

17/10/2019

Pham Cong Quyen giup MS 3516

200,000

17/10/2019

To T Hoai Thu   ung ho QNA

100,000

17/10/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3516

200,000

17/10/2019

Cu Phuong Dung giup MS 3516

200,000

17/10/2019

Bui Duc Tien giup MS 3516

200,000

18/10/2019

Le T Anh Linh giup MS 3515

1,000,000

18/10/2019

Le T Anh Linh giup MS 3516

500,000

18/10/2019

Ban doc TK 180314849003974 giup MS 3517

500,000

18/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3516

200,000

18/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3517

200,000

18/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3518

200,000

18/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3514

200,000

18/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3515

200,000

18/10/2019

Le Dinh Phong giup MS 3517

200,000

18/10/2019

Nguyen Bich Hang giup MS 3517

200,000

19/10/2019

Truong T Thanh Thuy giup MS 3517

50,000

19/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3516

50,000

19/10/2019

Nguyen Le Hai Ha giup MS 3517

200,000

19/10/2019

Nguyen Le Hai Ha giup MS 3516

200,000

19/10/2019

Nguyen Quoc Bao giup MS 3517

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mớitừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

13/10/2019 01:33:27

REM Tfr Ac: 43210000631417 NGUYEN THI KIEU SIM Chuyen tien ung ho ma so 3510. Me tam than,   2 con tho khong biet bo minh la ai Transaction at date 2019 10 12 23.21.26

100,000

13/10/2019 06:27:05

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Tran hai hung giup ms 3510 bac hanh

100,000

13/10/2019 08:33:04

REM Tfr Ac: 48210000021828 NGUYEN QUOC HUY chuyen cho Do Thi Tham

100,000

13/10/2019 11:01:45

REM Tfr Ac: 21610000518842 VU THAHH SON Chuyen tien ung ho ma so 3512

200,000

13/10/2019 11:37:41

REM Tfr Ac: 31310000828886 DO THI VAN ANH Ung HO MA SO 3512 EM TRAN BICH VAN DT 0383762711. PHONG HOI SUC CAP CUU BV DA KHOA TiNH DAK NONG

1,000,000

13/10/2019 16:53:54

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3511 BA PHUONG THI HUONG

100,000

13/10/2019 17:45:50

REM Tfr Ac: 14010000402147 HUYNH QUOC DAI Chuyen tien 3511 ba Phuong thi huong

100,000

13/10/2019 19:28:43

REM Tfr Ac: 51110000012504 NGUYEN XUAN QUE Chuyen tienchia se yeu thuong

300,000

13/10/2019 19:50:15

REM Tfr Ac: 46810001611574 VU THI HANG ung ho ma so 3485 tran hoang tuan

50,000

13/10/2019 19:55:16

REM Tfr Ac: 12010006123291 NGUYEN HONG KHUYEN MS 3509 200K, MS 3511 200K

400,000

13/10/2019 20:12:42

REM Tfr Ac: 11910000106531 PHUNG LE NHAT DAN   Nguoi giau ten ung ho gia dinh anh PHAN VAN VU. A Di Da Phat

5,000,000

13/10/2019 20:13:59

REM TKThe :025704060442665, tai VIB. Nguyen Duc Manh ung ho ma so 3511 CTLNHID I000000250401496 11 CRE 002

100,000

13/10/2019 22:33:19

REM Tfr Ac: 26010000992883 LUU THI THANH HUYEN Ung ho ma so 3505 cu Tran Thi Kim Rut

300,000

14/10/2019 01:24:32

REM Tfr Ac: 21510002439410 HA THI THU TRANG ung ho ms 3511 Transaction at date 2019 10 13 23.51.49

200,000

14/10/2019 01:24:37

REM Tfr Ac: 21510002439410 HA THI THU TRANG ung ho ms 3510 Transaction at date 2019 10 13 23.58.43

100,000

14/10/2019 07:04:51

REM Tfr Ac: 2201000 0233429 TRAN HAI HUNG Gd tran hai hung ung hi ms 3511 ba huong

50,000

14/10/2019 08:09:45

REM Tfr Ac: 48210000047879 VU THI HOANG ANH Chuyen tien ungr hooj gia ddinhf anh Phan Vawn Vux , thon Vinhx sown, xax vinhx phucs, huyen bawcs quang, tinhr haf giang , cos 3 nguoif ung thu maus

200,000

14/10/2019 08:12:31

REM Tfr Ac: 12310000392492 LE VAN THANH Ung ho ms 3513

200,000

14/10/2019 08:13:44

REM Tfr Ac: 51510000161088 O@L 026001 212201 0 0 63871518 Giup do ms 3513

100,000

14/10/2019 08:42:55

REM Tfr Ac: 43210000736154 HOANG THI DIEU Chuyen tien MA 3513 CHI PHE

100,000

14/10/2019 08:43:14

REM Tfr Ac: 13310000036401 PHAM THI HANH UNG HO CHI NGO THI HONG NHUNG(ME BE THANH DANH) MA SO 3507

1,000,000

14/10/2019 08:53:25

REM Tfr Ac: 15110000296298 NGUYEN DINH THI Chuyen tien

100,000

14/10/2019 09:11:26

REM Tfr Ac: 12610000918224 LE PHUONG QUYNH UnG HO MA SO 3513

500,000

14/10/2019 09:41:59

REM Tfr Ac: 16010000255718 NGUYEN THI TUYET MAI   Ung ho ma so 3513

300,000

14/10/2019 10:02:03

tREM 991019101405512 BO NGUYEN TRUNG CUONG FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho ong tran kim thanh, ma so 35 09 Bank Charge .00 VAT .00

200,000

14/10/2019 10:20:21

REM Tfr Ac: 67010001017645 HUYNH THUY AN MS 3513, chi Tran Thi Phe, Tay Hoa,   Phu Yen

200,000

14/10/2019 10:29:58

REM Tfr Ac: 13510000097730 DO VAN MINH   Ung ho ma so 3513, Tran Thi Phe, Phu yen

300,000

14/10/2019 10:32:16

REM Tfr Ac: 67010001017645 HUYNH THUY AN MS 3512, Tran Thi Bich Van, phong hoi suc cap cuu, bv da khoa Dak Nong

200,000

14/10/2019 10:37:30

REM Tfr Ac: 60110000778097 BUI THI MY TRAM Chuyen tien choLe Thi Lien, 1986

200,000

14/10/2019 11:00:00

REM Tfr Ac: 12310000952984 NGUYEN BACH NGUYET UNG HO MS 3509 TRAN KIM THANH 200K, MS 3508 BUI THI TOAN 200K, MS 3504 TRUONG THI NGOC ANH 200K

600,000

14/10/2019 11:09:54

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3513

200,000

14/10/2019 11:19:58

REM Tfr Ac: 53110000792529 TRAN XUAN SON Ung ho NGUYEN THI HANH MS 3510

500,000

14/10/2019 11:22:32

pREM 991019101415056 BO BUI THI NHU QUYNH FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS MS 3506 chi Tran Thi Huong Bank Charge .00 VAT .00

300,000

14/10/2019 12:16:51

REM Tfr Ac: 32110000946608 PHAM THI NGA ung ho me con chi Tham, ma so 3511. dt0936924180

3,000,000

14/10/2019 13:07:32

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI TRAN THI PHE MA SO 3513

10,000

14/10/2019 13:55:55

REM Tfr Ac: 31010002191556 TRAN THANH HAI Chuyen tien cho ma so 3513 chi Tran Thi Phe SN 1990 thon Hoi Cu, Hoa Tan Tay, Tay Hoa,   Phu Yen.

500,000

14/10/2019 14:01:06

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3513, chi Tran Thi Phe.

200,000

14/10/2019 14:14:03

REM Tfr Ac: 12310000108501 MA SO 3513TRAN THI PHE SN 1990 HO TRO

2,000,000

14/10/2019 14:27:16

REM Tfr Ac: 26810000140323 VU THI THANH TAM Ma 3302 LE THI LIEN

200,000

14/10/2019 14:28:59

REM Tfr Ac: 76010000443438 DANG THI MINH PHUONG   UNG HO MS 3510

100,000

14/10/2019 15:09:30

REM Tfr Ac: 44010000274918 PHAM VAN QUAN ung ho ma 3511 ba phuong thi huong

200,000

14/10/2019 15:40:01

REM 991019101446093 BO NGUYEN THI KIM THUY FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Dong gop ba Phuong Thi Huong, ma so . 3511 tai DAU TU VA PHAT TRIEN VN CN TRANG AN Bank Charge .00 VAT .00

100,000

14/10/2019 16:05:02

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3511

30,000

14/10/2019 16:21:29

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Gd tran hai hung ug ho ms 3513 chi phe

50,000

14/10/2019 16:33:16

REM Tfr Ac: 46810001470845 NGUYEN THI XUAN UNG HO MA SO 3510

300,000

14/10/2019 16:34:40

REM Tfr Ac: 46810001470845 NGUYEN THI XUAN UNG HO MA SO 3509

300,000

14/10/2019 16:36:20

REM Tfr Ac: 46810001470845 NGUYEN THI XUAN UNG HO MA SO 3513

300,000

14/10/2019 16:42:08

REM Tfr Ac: 57310000096652 HUYNH NGOC TINH Chuyen tien ung ho ma so 3509

200,000

14/10/2019 17:06:44

REM Tfr Ac: 21110009667241 NGUYEN THI TUYET MAI UH ma so3501 a phan van vu

100,000

14/10/2019 17:13:48

REM TKThe :19030899954669, tai TCB. Ung ho bao dien tu dan tri FT19287307434968 CTLNHIDI000 000251135839 11 CRE 002

100,000

14/10/2019 17:20:10

VREM 991019101457937 BO NGUYEN DUC QUY FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Anh Nguyen Duc Quy ung ho em Tran T hi Phe sn 1990 o thon Hoi Cu, xa Ho a Tan Tay, huyen Tay Hoa tinh Phu Y en Bank Charge .00 VAT .00

300,000

14/10/2019 19:02:24

REM Tfr Ac: 12610000238560 TRAN NGOC ANH DUONG Mong moi dieu tot lanh den voi gia dinh anh Phan Van Vu Bac Quang Ha Giang

200,000

14/10/2019 21:09:02

REM Tfr Ac: 22010000777741 CAO XUAN SON Chuyen ung ho c TranT Phe ms3513

200,000

14/10/2019 21:11:19

REM Tfr Ac: 51010000195976 TRINH THI HANG ung ho ms 3513

100,000

14/10/2019 21:12:22

REM Tfr Ac: 51010000195976 TRINH THI HANG ung ho ms 3512

100,000

14/10/2019 21:12:57

REM Tfr Ac: 51010000195976 TRINH THI HANG ung ho ms 3510

100,000

15/10/2019 01:39:47

REM Tfr Ac: 12210000711230 NGUYEN THI MINH NGUYET Ma So 3501 PHAN VAN VU Transaction at date 2019 10 15 00.28.56

500,000

15/10/2019 06:03:27

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG MS 3510 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

200,000

15/10/2019 06:05:32

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG HTMS 3513 Tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

15/10/2019 07:30:40

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3518 me con chi le thi vinh o nghe an

300,000

15/10/2019 07:40:14

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Tran hai hung ung ho ma so 3514 chi vinh

50,000

15/10/2019 07:42:38

REM Tfr Ac: 46610000755420 LE HA TRUNG DUNG Unghomaso3514

50,000

15/10/2019 07:44:45

REM Tfr Ac: 21210000697822 NGUYEN THANH QUAN Chuyen tien tu thien.

100,000

15/10/2019 07:56:49

REM Tfr Ac: 46610000755420 LE HA TRUNG DUNG unghomaso 3506

50,000

15/10/2019 08:02:19

REM Tfr Ac: 62510004155827 NGUYEN TUAN ANH ung ho chi le thi lien. ha tinh. ma so 3302

200,000

15/10/2019 08:19:20

REM Tfr Ac: 32110000840603 NGUYEN THI PHUONG HA Ung ho be Duc Anh con me To Thi Vinh

200,000

15/10/2019 08:36:16

REM Tfr Ac: 16810000028712 NGUYEN THI NHU THUY   Ban doc Nguyen Nhu Thuy giup do chau Duc Anh con me To Thi Vinh

500,000

15/10/2019 08:36:53

REM BA HOANG XUAN SINH DH THANG LONG CHUYEN TIEN UNG HO CHO CHI DO THI THAM .DIA CHI. KHU 1 THON CHU CHANG XA MINH CHAU BA VI HN

1,000,000

15/10/2019 08:48:01

REM TKThe :1000003312, tai SHB. HOANG VAN DUNG UNG HO CHI VINH MS 3514 CTLNHI DI000000 251460677 11 CRE 002

120,000

15/10/2019 08:49:05

REM Tfr Ac: 65010001923995 PHAM QUOC TOAN Ung ho be Truong Duc Anh MS 3514

300,000

15/10/2019 08:58:07

REM Tfr Ac: 21310000001165 PHAM THI VAN ANH   MS3505, MS3510,   MS3514 CU TRAN THI RUT, BA NGUYEN THI HANH, CHI TO THI VINH

300,000

15/10/2019 09:02:26

REM TKThe :04171630001, tai SCB. ung ho chi to thi vinh ma so 3514 CTLNHIDI 00000025 1476097 11 CRE 002

300,000

15/10/2019 09:08:26

REM TKThe :19033350747016, tai TCB. Le Hai Yen ung ho ma so 3514 chi To Thi Vinh FT19288 642003214 CTLNHIDI 00000025 1483184 11 CRE 002

200,000

15/10/2019 09:22:32

REM Tfr Ac: 4601000 2598832 PHAM THI TOAN ung ho MS 3506 150.000d va MS 3510 150.000d

300,000

15/10/2019 09:23:22

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3514

200,000

15/10/2019 09:31:55

REM Tfr Ac: 55110000524418 NGUYEN XUAN HUNG   Ma so 3514 chi To Thi Vinh

200,000

15/10/2019 09:58:36

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3514 be Duc Anh

50,000

15/10/2019 10:03:55

REM 991019101509194 BO NGUYEN THI KHANH HOA FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho chi To Thi Vinh 3514 Bank Charge .00 VAT .00

200,000

15/10/2019 10:07:28

REM Tfr Ac: 21510001805133 VU TUAN ANH Ung ho Ma so 3514 chi To Thi Vinh, Quynh Luu, Nghe An

500,000

15/10/2019 10:20:43

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI TO THI VINH MA SO 3514

10,000

15/10/2019 10:23:32

REM Tfr Ac: 48310000307172 DO THI NGOC MAI 3514. To Thi Vinh

70,000

15/10/2019 10:32:59

REM Tfr Ac: 22010000103957 O@L 026001 212201 0 0 63933428 Ung ho chi To Thi Vinh maso 3514

1,000,000

15/10/2019 11:07:06

REM Tfr Ac: 22010000190393 LE NGA MAI ma so 3514 to thi vinh

500,000

15/10/2019 11:42:25

REM Tfr Ac: 21310000167872 NGUYEN THI THUY LAN   Ung ho ma so 3511 ba Phuong Thi Huong

200,000

15/10/2019 12:20:12

REM Tfr Ac: 26015000001784 LIEU THI LAN HUONG ms3514 to thi vinh chau duc anh

200,000

15/10/2019 12:50:05

REM 991019101531199 BO PHUNG MAI PHUONG FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho be Truong Duc Anh me la To T hi Vinh ma so 3514 Bank Charge .00 VAT .00

200,000

15/10/2019 13:25:06

REM 991019101532546 BO NGUYEN HOANG TRAM FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS gui chi huong tai DAU TU VA PHAT TR IEN VN CN TRANG AN Bank Charge .00 VAT .00

300,000

15/10/2019 13:53:53

REM TKThe :0988953582, tai LienVietPostBa. Ma so 3514 gia dinh be Nala ung ho CTLNHIDI0 00000251767651 11 CRE 002

250,000

15/10/2019 13:54:46

REM TKThe :0988953582, tai LienVietPostBa. Ma so 3513 gia dinh be Nala ung ho CTLNHIDI000 000251768682 11 CRE 002

250,000

15/10/2019 13:58:39

REM TKThe :0988953582, tai LienVietPostBa. Ma so 3510 gia dinh be Nala ung ho CTLNHIDI0 00000251772658 11 CRE 002

250,000

15/10/2019 14:12:28

REM Tfr Ac: 26110000016090 NGUYEN TIEN DAT   Ung ho ma so 3514, gia dinh chi To Thi Vinh, tinh Nghe An

300,000

15/10/2019 14:45:02

REM Tfr Ac: 22010000242203 DUONG TUAN MINH   MS 3396 Tran Van Ung, Hai Hau,   Nam Dinh

750,000

15/10/2019 15:10:39

REM Tfr Ac: 42710000555281 NGUYEN HUY TOAN Chu cho chau Duc Anh con chi To Thi Vinh Nghe An

200,000

15/10/2019 15:12:27

REM Tfr Ac: 57010000131756 NGO VAN GIAU Ung ho chi To Thi Vinh, ms 3514

100,000

15/10/2019 15:17:38

REM Tfr Ac: 21110001343130 HA VAN HUNG 3514 To Thi Vinh . Thon Dong hoa xa quynh nghia huyen quynh luu tinh nghe an

100,000

15/10/2019 15:28:12

REM Tfr Ac: 12510000478800 O@L 026001 212201 0 0 63948769 Ung ho be Duc Anh bai nao

200,000

15/10/2019 17:09:54

REM Tfr Ac: 31310000875703 DAO THI THUY AN Ung ho ma so 3509, 3510 300.000 hoan canh

600,000

15/10/2019 17:15:13

REM TKThe :060076494870, tai Sacombank. IBFT Ung ho ma so 3514 chi Vinh CTLNHIDI0 00000251 995140 11 CRE 002

300,000

15/10/2019 17:18:23

REM Tfr Ac: 22010000348217 HOANG ANH DUNG Transfer

100,000

15/10/2019 17:23:32

REM Tfr Ac: 22010000348217 HOANG ANH DUNG Ung ho ma so 3514 To Thi Vinh

50,000

15/10/2019 17:27:17

REM Tfr Ac: 11610000039326 NGUYEN THI DUONG ungho chi vinh 3514

100,000

15/10/2019 20:04:33

REM Tfr Ac: 21110000002456 NGUYEN THI THUY VAN Chuyen tien ung ho ma so 3514

100,000

15/10/2019 20:39:56

REM Tfr Ac: 12910000067941 HOANG LE NAM Ung ho MS 3514, chi To Thi Vinh, Quynh luu, NA. Ng ung ho Hoang Khanh Huyen, An Khanh, Hoai Duc,   Ha Noi

300,000

15/10/2019 21:07:57

REM TKThe :99999899 99999999, tai PVcomBank. Ung ho truong hop ma so 3486. em Dau Thi Hien CTLNHIDI 0000002 52189163 11 CRE 002

500,000

15/10/2019 21:39:12

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3514 TO THI VINH

100,000

15/10/2019 21:39:13

REM TKThe :0031100016327002, tai OCB. uhms 3514 CTLNHID I0000002 52208044 11 CRE 002

200,000

15/10/2019 21:53:53

REM Tfr Ac: 21110000257618 LE THI PHUONG Chuyen tien MS 3514

100,000

15/10/2019 21:57:08

REM Tfr Ac: 21710000449170 LE VAN LUC Chuyen tien dup chau Duc Anh

100,000

15/10/2019 22:06:16

REM Tfr Ac: 21110000481949 O@L 026001 212201 0 0 63970790 Ung ho chau Truong Duc Anh bai nao

200,000

15/10/2019 22:06:17

REM Tfr Ac: 12610001019360 PHAM THI THUY HANG 3514 chi To thi vinh

500,000

15/10/2019 22:19:13

REM Tfr Ac: 12610001019360 PHAM THI THUY HANG 3513 tran thi phe

200,000

16/10/2019 01:42:05

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3514 chi To Thi Vinh Transaction at date 2019 10 15 23.16.05

100,000

16/10/2019 01:43:19

REM Tfr Ac: 51010000195976 TRINH THI HANG ung ho ms 3514 Transaction at date 2019 10 16 00.34.24

100,000

16/10/2019 08:03:52

REM Tfr Ac: 48610000068027 DO DINH LUAN ung ho anh Nguyen Chi Nguyen , ma so 3515

100,000

16/10/2019 08:17:17

REM Tfr Ac: 31410000050561 HUYNH NGUYET DANG T MS 3514 To Thi Vinh

200,000

16/10/2019 08:20:37

REM VU NGOC HAN CHUYEN CHO MA SO 3334

5,000,000

16/10/2019 08:36:18

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LING UNG HO ANH NGUYEN CHI NGUYEN MA SO 3515

10,000

16/10/2019 08:37:13

REM Tfr Ac: 46610000284030 LE CAO CUONG ung ho ma so 3515, anh Nguyen Chi Nguyen

200,000

16/10/2019 08:51:15

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Em tran hai hung ung ho ms 3515 a nguyen

50,000

16/10/2019 09:26:58

REM Tfr Ac: 65010000125257 TRAN TRUNG TUYEN UNG HO MA SO 3515

500,000

16/10/2019 09:37:10

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3515

100,000

16/10/2019 09:38:41

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3512

100,000

16/10/2019 09:50:56

REM TKThe :9704229295967421, tai MB. Ung ho chau Duc An Quynh Luu Nghe An CTLNHIDI0 000002 52415745 11 CRE 002

100,000

16/10/2019 10:17:08

REM Tfr Ac: 65010000319962 O@L 026001 212201 0 0 63989156 ms 3515

200,000

16/10/2019 10:40:53

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3514 chi To Thi Vinh

100,000

16/10/2019 11:21:41

REM TKThe :19031497614019, tai TCB. Minh Huong ung ho anh Phan Van Vu ma so 3501 FT192890 09080257 CTLNHIDI 000000252 525654 11 CRE 002

500,000

16/10/2019 11:47:00

REM Tfr Ac: 18910000029578 NGUYEN ANH HANG 3515

50,000

16/10/2019 12:47:38

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63997272 uhms 3514

100,000

16/10/2019 13:36:09

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 63998977 ung ho nguyen chi nguyen

20,000

16/10/2019 14:05:14

REM Tfr Ac: 43310000232066 VU VAN THANH   ma so3516 ung ho anh nguyen chi nguyen

200,000

16/10/2019 14:06:47

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3515 CTLNHI DI000000 252661508 11 CRE 002

86,800

16/10/2019 14:09:39

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3515

200,000

16/10/2019 15:16:54

REM Tfr Ac: 12312000002575 DO HOANG LINH   ung ho ma so 3515 nguyen chi nguyen

80,000

16/10/2019 15:41:39

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3515 chau thao con anh nguyen o bac lieu

200,000

16/10/2019 17:27:21

REM Tfr Ac: 12210000770000 LUONG VAN CANH UnG HO E HIEN 3486

500,000

16/10/2019 19:03:29

REM Tfr Ac: 21510002439410 HA THI THU TRANG ung ho ms 3510

150,000

16/10/2019 19:04:19

REM Tfr Ac: 21510002439410 HA THI THU TRANG ung ho ms 3511

150,000

16/10/2019 21:34:34

REM Tfr Ac: 26010000575239 PHAM THI NGOC ANH   UNG HO CAC GIA DINH MA SO 3511, 3512, 3513,   3514 MOI GIA DINH 400.000 DONG

1,600,000

16/10/2019 22:18:11

REM Tfr Ac: 51010000274565 TO VIET HOANG GIANG MS 3514

800,000

17/10/2019 05:38:18

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG Ms 3515 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

200,000

17/10/2019 08:23:42

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG anh hung ug ho ms 3515 be thu

50,000

17/10/2019 08:34:46

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO BE NGUYEN TRAN MIN THU MA SO 3515

10,000

17/10/2019 08:50:31

REM Tfr Ac: 15010000667949 NGUYEN THI TRANG Chuyen tien ma so 3515

300,000

17/10/2019 09:28:53

REM MA SO 3512 EM TRAN THI BICH VAN PHONG HOI SUC CAP CUU BENH VIEN DA KHOA TINH DAK NONG

1,000,000

17/10/2019 09:53:22

REM Tfr Ac: 12110000441859 NGUYEN PHUONG THAO   Ung ho be ma 3516 100.000 va be ma 3514 100000

200,000

17/10/2019 10:04:45

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3513

100,000

17/10/2019 10:07:47

REM Tfr Ac: 37110000383918 HOANG THI THUY ung ho ms3516

200,000

17/10/2019 10:37:53

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3516 be Nguyen Tran Min Thu

300,000

17/10/2019 11:00:01

REM Tfr Ac: 50110000693368 HA HUU MINH Ma so 3516. Ung ho chau Nguyen Tran Min Thu

200,000

17/10/2019 11:05:56

REM TKThe :7610111363003, tai MB. Ung ho be Nguyen Tran Min Thu mong con som khoe CTLNHID I000000253 342661 11 CRE 002

100,000

17/10/2019 11:36:22

REM Tfr Ac: 76010000443438 DANG THI MINH PHUONG   UNG HO MS 3516

100,000

17/10/2019 11:52:27

REM Tfr Ac: 65010000319962 O@L 026001 212201 0 0 64046203 Ms 3516

200,000

17/10/2019 11:52:48

REM TKThe :19028798769025, tai TCB. CHUYEN TIEN QUA TAI KHOAN FT19290 823630879 CTLNHI DI000000 253388116 11 CRE 002

50,000

17/10/2019 12:49:53

REM Tfr Ac: 76010000109183 HA QUANG DUNG ung ho be nguyen tran minh thu

200,000

17/10/2019 14:41:42

REM Tfr Ac: 42710000420927 TRAN THI DUNG Ung ho be Min Thu ma so 3516

100,000

17/10/2019 15:16:48

REM Tfr Ac: 36810000194541 NGUYEN THI THUY TRANG gui be Nguyen Tran Min Thu, maso 3516, chuc con khoe manh

500,000

17/10/2019 15:31:01

REM Tfr Ac: 65010002010401 NGUYEN THI THO Chuyen tien ung ho be thu ma so 3516

100,000

17/10/2019 15:35:08

REM HUYNH THI THU HA UNG HO MA SO 3515

200,000

17/10/2019 16:00:54

REM TKThe :19034667722015, tai TCB. Ung ho MS 3516 Chuc be Nguyen Tran Minh Thu manh khoe FT192903 63060287   CTLNHI DI000000 253621709 11 CRE 002

500,000

17/10/2019 16:09:06

xREM 991019101739685 BO NGUYEN THI QUYNH ANH FO 26110003366882 Bao Dien Tu Dan Tri DTLS Ung ho be Nguyen Tran Minh Thu o Ha Tinh Bank Charge .00 VAT .00

300,000

17/10/2019 16:10:35

REM Tfr Ac: 64110000385037 DUONG NU HOANG OANH Chuyen tien ung ho Be Min Thu

500,000

17/10/2019 16:36:23

REM Tfr Ac: 56010001324574 NGUYEN NAM THUY Ma so 3516 Anh The Ky SDT 0706724318

200,000

17/10/2019 16:55:56

REM Tfr Ac: 51010000294439 VU THI BICH THAO Ms 3516. UNG HO BE MIN THU. CHUC CON BINH AN,   KHOE MANH

200,000

17/10/2019 17:13:50

REM Tfr Ac: 63110000673836 MAI THI NGOC MAI Minh khong nhieu tien nhung minh cung muon san se voi gd chi

100,000

17/10/2019 17:36:22

REM Tfr Ac: 12310000005790 DO THIEU KIEN   ung ho ma so 3514 To Thi Vinh

200,000

17/10/2019 19:59:20

REM Tfr Ac: 15010000180385 NGUYEN THANH TUAN unghoms 3516

100,000

17/10/2019 20:16:32

REM Tfr Ac: 22010000436893 TRAN THI LAN Ung ho ma so 3516 Nguyen Tran Min Thu

200,000

17/10/2019 22:47:51

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3516 Nguyen Tran Min Thu

100,000

18/10/2019 07:15:15

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chau hung ug ho ms3517 ong hien

50,000

18/10/2019 07:22:08

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3517 chau thao chau ong nguyen van hien o quang binh

300,000

18/10/2019 07:24:28

REM Tfr Ac: 51010000425132 PHUNG NGOC ANH cua it long nhieu.ung ho ms 3517

50,000

18/10/2019 08:35:28

REM Tfr Ac: 51310000257549 NGUYEN THI TO LOAN ken sua ung ho ms 3517

100,000

18/10/2019 09:09:03

REM Tfr Ac: 21310000614411 NGUYEN THI THANH THUY Ung ho MS 3517 ong Nguyen Thanh Hien

100,000

18/10/2019 09:09:10

REM Tfr Ac: 45210000128289 PHUNG VAN NGHIA Chuyen tang ms 3517 ong Nguyen Thanh Hien

100,000

18/10/2019 09:09:43

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ONG NGUYEN THANH HIEN MA SO 3517

10,000

18/10/2019 09:10:51

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

100,000

18/10/2019 09:11:17

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3517

300,000

18/10/2019 09:11:28

REM Tfr Ac: 39010000125119 HOANG THI HUE ung ho ma so 3517

1,000,000

18/10/2019 09:12:43

REM Tfr Ac: 32110000935633 TRAN THI PHUONG THAO MS 3517 Ong Nguyen Thanh Hien,   chau Thanh Thao

200,000

18/10/2019 09:15:38

REM Tfr Ac: 32110000945289 CAO TIEN DAN Chuyen tien 3517 ong nguyen thanh hien

300,000

18/10/2019 09:17:09

REM Tfr Ac: 39010000125119 HOANG THI HUE Chuyen tien ung ho ma so 3515

500,000

18/10/2019 09:24:22

REM Tfr Ac: 21310000247224 DAO HA LIEN   HA LIEN UNG HO MS3517

200,000

18/10/2019 09:24:53

REM Tfr Ac: 15110000259592 O@L 026001 212201 0 0 64084978 Ung ho ma so 3517

500,000

18/10/2019 09:29:44

REM Tfr Ac: 12910000186402 NGHIEM THI HUYEN DIEU ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

500,000

18/10/2019 09:33:30

REM Tfr Ac: 12510000486724 DO THI THU PHUONG ung ho ma so 3517 ong nguyen thanh hien va chau thao

1,000,000

18/10/2019 09:34:14

REM Tfr Ac: 32110000810749 LUONG MANH HA MS 3517 ong Nguyen Thanh Hien

100,000

18/10/2019 09:39:33

REM Tfr Ac: 42510000575692 VU THI THU HUYEN Ung ho MS 3517 ong Nguyen Thanh Hien

200,000

18/10/2019 09:40:28

REM Tfr Ac: 62010000253292 O@L 026001 212201 0 0 64086149 ung ho ong chau Nguyen Thanh Hien. quang binh

400,000

18/10/2019 09:45:38

REM Tfr Ac: 43210000571939 NGUYEN THI HONG ANH Ung ho MS 3517

200,000

18/10/2019 09:47:12

REM Tfr Ac: 43310000232066 VU VAN THANH   ma so 3517 ong nguyen thanh hien

300,000

18/10/2019 09:49:41

REM Tfr Ac: 15010000180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3517

100,000

18/10/2019 09:50:07

REM Tfr Ac: 22010000410116 VU THI LY Chuyen tien ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

100,000

18/10/2019 09:56:22

REM Tfr Ac: 74110000184127 LY NGUYET TRANG Ma so 3517 nguyen thanh hien

500,000

18/10/2019 09:57:20

REM Tfr Ac: 48210000481909 TA THI HUE Chuyen tien ung ho MS 3517 ong Nguyen Thanh Hien

300,000

18/10/2019 09:59:51

REM TKThe :1000023149, tai SHB. MA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN CTLNHID I00000025 4077536 11 CRE 002

200,000

18/10/2019 10:02:18

REM Tfr Ac: 13510000097730 DO VAN MINH   Ung ho ma so 3517, O.Nguyen Thanh Hien, Quang Binh

300,000

18/10/2019 10:10:08

REM Tfr Ac: 32110000041947 NGUYEN THI THANH HUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3517

300,000

18/10/2019 10:17:13

REM Tfr Ac: 45110000220984 NGUYEN THI LAN HUONG MS 3517 Ong nguyen thanh hien

500,000

18/10/2019 10:19:52

REM Tfr Ac: 22210000664184 O@L 026001 212201 0 0 64088695 3517 chau thao

200,000

18/10/2019 10:33:00

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3517 ong nguyen thanh hien dia chi thon my son, xa cu nam, huyen bo trach, tinh quang binh

100,000

18/10/2019 11:07:45

REM 991019101820551 BO NGUYEN DUC QUY FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Anh Nguyen Duc Quy ung ho e Truong Thi Hai thon Vinh Ninh, xa Dao Tru, huyen Tam Dao tinh Vinh Phuc Bank Charge .00 VAT .00

300,000

18/10/2019 11:11:34

REM Tfr Ac: 12110000275863 HOANG THU THAO   Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

200,000

18/10/2019 11:17:15

REM Tfr Ac: 32810000059976 LE THI YEN ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

100,000

18/10/2019 11:20:56

REM Tfr Ac: 32810000059976 LE THI YEN ma so 3518 chi Truong Thi Hai

100,000

18/10/2019 12:31:29

REM 991019101825089 BO VU THI CHANH FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho be Thu ms 3516 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

18/10/2019 12:34:32

REM 991019101825146 BO VU THI CHANH FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho be Thao ms 3517 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

18/10/2019 13:57:36

REM Tfr Ac: 22210001050908 LE KHAC HIEU ung ho 3517 ong hien

100,000

18/10/2019 15:12:27

REM TKThe :025704061476991, tai VIB. Doc gia giup do chau Hai CTLNHID I0000002 54389630 11 CRE 002

200,000

18/10/2019 15:52:02

REM MA SO 3507 GIUP DO CHO NGO THI HONG NHUNG ME BE THANH DANH DC 94 HUNG LOC THONG NHAT DONG NAI

2,000,000

18/10/2019 16:37:04

REM Tfr Ac: 12510000610028 LE DA LOI NCT ledaloi 0866550207

8,500,000

18/10/2019 16:41:28

REM Tfr Ac: 26010000952179 O@L 026001 212201 0 0 64107576 Giup be Thao Ma so 3517

200,000

18/10/2019 17:07:03

REM TKThe :060076494870, tai Sacombank. IBFT Ung ho ma so 3517 ong Hien be Thao CTLNHID I0000002 54539142 11 CRE 002

500,000

18/10/2019 17:10:10

REM TKThe :060076494870, tai Sacombank. IBFT Ung ho ma so 3516 be Thu Ha Tinh CTLNHIDI 00000025 4542574 11 CRE 002

500,000

18/10/2019 17:13:03

REM TKThe :060076494870, tai Sacombank. IBFT Ung ho ma so 3511 3512 3513 CTLNHIDI 00000025 4545739 11 CRE 002

900,000

18/10/2019 17:40:26

REM Tfr Ac: 26010001205894 NGUYEN THI HUYEN TRANG Chuyen tien 3517 mong 2 ong chau som on dinh cuoc song.

100,000

18/10/2019 19:26:45

REM Tfr Ac: 73610000137187 DONG NGOC DANH   Be Thanh Thao. 33 thang tuoi Quang Binh

2,000,000

18/10/2019 22:33:29

REM TKThe :060129697868, tai Sacombank. 3473664508 Chuyen qua MoMo 3517 CTLNHIDI0 00000254 748815 11 CRE 002

50,000

18/10/2019 22:34:48

REM Tfr Ac: 26810000170977 NGUYEN SINH CONG Chuyen tien MS 3517 Nguyen Thanh Hien

200,000

18/10/2019 22:35:03

REM Tfr Ac: 22010000777741 CAO XUAN SON Chuyen ung ho ong Nguyen th Hien ms 3517

200,000

19/10/2019 01:35:35

REM Tfr Ac: 12810000382249 NGUYEN THI NHUNG Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien Transaction at date 2019 10 18 23.58.42

100,000

19/10/2019 07:31:56

REM TKThe :19028665396013, tai TCB. Le Thuy ung ho 3517 Ong NGUYEN THANH HIEN FT1929256 2674447 CTLNHI DI000 000254791963 11 CRE 002

200,000

19/10/2019 08:25:27

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO E LY THI HOA MA SO 3519

10,000

19/10/2019 08:26:51

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG A hung giup ms 3519 e hoa

50,000

19/10/2019 09:06:20

REM Tfr Ac: 12010006698009 LE THUY LINH LE THUY LINH GIUP MS 3517

50,000

19/10/2019 09:06:33

REM TKThe :9704229244300211, tai MB. Ms 3519 UH chau ly thi hoa CTLNHIDI00 0000254847723 11 CRE 002

300,000

19/10/2019 09:07:07

REM Tfr Ac: 42710000398291 NGUYEN THI NGOC ANH Chuyen tien ung ho gia dinh a Toan

100,000

19/10/2019 09:16:52

REM Tfr Ac: 26010000579709 HOANG MINH HIEU Ma so 3519

200,000

19/10/2019 09:19:58

REM Tfr Ac: 32810000059976 LE THI YEN Ma so 3514 chi To Thi Vinh

100,000

19/10/2019 09:26:37

REM Tfr Ac: 32810000059976 LE THI YEN Ma so 3511 ba Phuong Thi Huong

100,000

19/10/2019 09:37:54

REM Tfr Ac: 44810000280665 PHAM THI THANH HUONG Ung ho cho Ma so 3512, Em Tran Thi Bich Van, phong hoi suc cap cuu benh vien Da khoa tinh Dak Nong,

200,000

19/10/2019 09:46:09

REM Tfr Ac: 41110000434589 NGUYEN THI THU NgUYEN THU SLA

500,000

19/10/2019 11:00:14

REM TKThe :19020771518666, tai TCB. Giup be Thao , ma so 3517 FT1929230 3318308 CTLNHID I0000002549 49557 11 CRE 002

500,000

19/10/2019 11:09:29

REM Tfr Ac: 12010000432795 LUU THUONG GIANG UH MS 3517 Nguyen Thanh Hien

500,000

19/10/2019 11:26:28

REM Tfr Ac: 65210000686961 DUONG HUU TAI ho tro ma so 3517 ong nguyen thanh hien co chau noi ten thao 3tuoi dang dieu tri tai k3 hanoi

200,000

19/10/2019 13:16:11

REM Tfr Ac: 21110000334742 PHAM TUAN ANH UNG HO MA SO 3517

100,000

19/10/2019 14:32:18

REM Tfr Ac: 44810001186669 PHAM THI THANH HUONG Ung ho ms 3517

500,000

19/10/2019 14:34:20

REM TKThe :19029660362011, tai TCB. Ung ho chau Thao 33 thang tuoi. Ms 3517 FT19292338652287 CTLNHI DI000000255 088773 11 CRE 002

100,000

19/10/2019 14:40:43

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 64147179 uhms3517

50,000

19/10/2019 15:18:41

REM Tfr Ac: 21710000076480 NGUYEN THANH TUAN Nguyen thanh tuan ung ho ma so 3518 va 3517 moi ma so 50k

100,000

19/10/2019 15:25:23

REM Tfr Ac: 21510001423809 VU THI PHUONG THAO Ung ho be Thao ung thu

200,000

19/10/2019 16:00:09

REM TKThe :19033778571011, tai TCB. Gui be Thanh Thao 3t dang dtri ung thu. mong con manh khoe FT19292161789852   CTLNHI DI0000002 55154084 11 CRE 002

300,000

19/10/2019 18:05:12

REM Tfr Ac: 44010000474240 LAI THI THAO Chuyen tien ungho ms 3517

200,000

19/10/2019 18:12:42

REM Tfr Ac: 12410001470945 DAO THANH TRA Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

500,000

19/10/2019 18:15:32

REM Tfr Ac: 12410001470945 DAO THANH TRA Ung ho ma so 3519 em Ly Thi Hoa

500,000

19/10/2019 18:38:20

REM Tfr Ac: 26110000063272 BUI THI THU ung ho ma so 3517con dau quadoi ong noi ban lua non cuu chau gai ung thu

300,000

19/10/2019 19:18:30

REM Tfr Ac: 39010000568699 NGUYEN T HUONG THAO Thaonguyen giup MS3518

200,000

19/10/2019 19:29:40

REM Tfr Ac: 21310000381335 KIM THI THU VAN UNG HO BE THAO UNG THU TUY

200,000

19/10/2019 19:41:01

REM Tfr Ac: 12010006149631 BUI VAN TRUONG Ms 3517 chuc chau mau khoe

500,000

19/10/2019 19:54:10

REM Tfr Ac: 35110000565075 NGUYEN MINH ANH UnG HO MA SO 3517 NGUYEN THANH HIEN

200,000

19/10/2019 20:06:51

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3518

100,000

19/10/2019 20:08:16

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3519

100,000

19/10/2019 20:37:51

REM TKThe :105870392640, tai Vietinbank. Gui chau thao k3 tan trieu. Chuc con mau khoe binh an nhe CTLNHIDI 000000255 332749 11 CRE 002

300,000

19/10/2019 20:56:21

REM Tfr Ac: 12810000722182 DO THI TINH 3517 ung ho be Thanh Thao

100,000

19/10/2019 21:01:18

REM Tfr Ac: 44410000196393 VI THI TRANG Ung ho chau thao

100,000

19/10/2019 21:01:42

REM Tfr Ac: 21310000167872 NGUYEN THI THUY LAN   Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

500,000

19/10/2019 21:42:27

REM TKThe :19031788923868, tai TCB. Ung ho be Thao chau ong Nguyen Thanh Hien FT192947 96900000 CTLNHID I0000002 55361600 11 CRE 002

300,000

19/10/2019 22:05:05

REM Tfr Ac: 45010000012625 DAO THI HOA CT UNG HO ONG NGUYEN THANH HIEN MS 3517 SDT 0976208720, QUANG BINH

300,000

19/10/2019 22:18:23

REM Tfr Ac: 48310000286059 NGUYEN THI THU HOA Nho bao chuyen giup chau thao ung thu tuy o quang binh. Cam on

200,000

19/10/2019 22:20:38

REM TKThe :00200014301477, tai SeABank. 3517 ung ho ong Nguyen Thanh Hien be Thao dang dieu tri ung thu   CTLNHID I000000 255373722 11 CRE 002

300,000

19/10/2019 22:48:57

REM Tfr Ac: 44010000115239 TRAN THANH HUYEN Ung ho be Thao Quang Binh

300,000

19/10/2019 22:55:24

REM Tfr Ac: 44110001094611 NGUYEN XUAN QUYNH Ma so 3517

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 13 đến 19/10/2019

 

14/10/2019

Thai binh duong giup ms 3512

50,000

14/10/2019

Thai binh duong giup ms 3511

50,000

14/10/2019

ung ho ma so 3510 - Ma giao dich/ T_race 667015

100,000

14/10/2019

Ung Ho Ma So 3511

300,000

14/10/2019

Ung Ho Ma So 3512

300,000

14/10/2019

Ung Ho Ma So 3510

300,000

14/10/2019

Ung Ho Ma So 3509

300,000

14/10/2019

Ung Ho Ma So 3512

100,000

14/10/2019

Ung Ho Ma So 3511

100,000

14/10/2019

Toi ung ho ms 3513

200,000

14/10/2019

Ung Ho Ma So 3513

100,000

15/10/2019

giup ma so 3512 3513 3514

900,000

15/10/2019

Uho MSo 3514 chi To Thi Vinh

50,000

15/10/2019

Ung Ho Ma So 3514

100,000

15/10/2019

Do thuy lian ung ho ma so 3514

30,000

16/10/2019

Thai binh duong giup ms 3515

50,000

16/10/2019

Thai binh duong giup ms 3514

50,000

17/10/2019

Di thuy lian ung ho ma so 3516

50,000

17/10/2019

Thai binh duong giup ms 3516

50,000

17/10/2019

Ck ung ho hoan canh3516

200,000

17/10/2019

Chuyen cho ma 3516

50,000

18/10/2019

Ung Ho Ma So 3516

100,000

18/10/2019

Ung ho ma so 3517

300,000

18/10/2019

UNG HO MA SO 3517 NGUYEN THANH HIEN_QUANG BINH TAI QUAN DOI CN THAI_THINH. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN VAN CHINH

100,000

18/10/2019

Chuyen cho ma 3518

50,000

18/10/2019

Ung ho ms 3517

500,000

18/10/2019

Do thuy lian ung ho ma so 3518

30,000

19/10/2019

Thai binh duong giup ms 3518

50,000

19/10/2019

Thai binh duong giup ms 3519

50,000

19/10/2019

Nguyen Viet Hoa HN ung ho Ms3514 10_00 000 Ms3515 100 000 Ms3516 100 0_00 Ms3517 200000 - Ma giao dich/ _Trace 559167

500,000

19/10/2019

Ung ho TH 3517

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới từ ngày 13 đến 19/10/2019

 

14/10/2019

Ung ho Ma so 3510

200,000

14/10/2019

Ung ho ma 3510

300,000

14/10/2019

Ung ho anh phan van vu ma so 3501

100,000

14/10/2019

Uhms 3500

300,000

14/10/2019

Uhms 3501

400,000

14/10/2019

Ung ho ms 3511

250,000

14/10/2019

Ung ho ms 3512

250,000

14/10/2019

ung ho 3521

100,000

14/10/2019

Ung ho chi Luong Thi Tiem - Ma giao_ dich/ Trace 505298

300,000

14/10/2019

Ung ho ma 3511

50,000

14/10/2019

ung ho hoan canh 3511

400,000

14/10/2019

MA SO 3512 TRAN THI BICH VAN - Ma g_iaodich/ Trace 061567

200,000

14/10/2019

Uhms 3503

300,000

14/10/2019

Uhms 3505

200,000

14/10/2019

Uhms 3506

500,000

14/10/2019

Gui ba Phuong Thi Huong   Ha Noi - _Ma giao dich/ Trace 383476

100,000

14/10/2019

Gui ba Nguyen Thi Hanh   tinh Bac Gi_ang - Ma giao dich/ Trace 383561

100,000

14/10/2019

Uhms 3507

500,000

14/10/2019

Uhms 3508

400,000

14/10/2019

ung ho 3512

100,000

14/10/2019

Ma so 3513 Tran Thi Phe - Ma giao d_ich/ Trace 466524

300,000

14/10/2019

XIN UNG HO CAC HOAN CANH KHO KHAN. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN MINH HANH

200,000

14/10/2019

Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe (SN 19_90) tru thon Hoi Cu xa Hoa Tan Tay_ huyen Tay Hoa tinh Phu Yen

200,000

14/10/2019

Ma so 3511 ba Phuong Thi Huong

300,000

14/10/2019

Ung ho ma 3513

50,000

14/10/2019

Ung ho ma so 3513 chi tran thi phe _ thon hoi cu xa hoa tan tay huyen_ tay hoa tinh phu yen - Ma giao di_ch/ Trace 180825

500,000

14/10/2019

chuc 3 me con chi Phe chau Thao vuo_t qua kho khan ms 3513

500,000

14/10/2019

Ung Ho be Kim Thao o Phu Yen

200,000

15/10/2019

Ung ho Ma so 3513: Chi Tran Thi Phe

1,000,000

15/10/2019

3514 chi To Thi Vinh

200,000

15/10/2019

LE XUAN THANH UNG HO MS 3514 CHI TO_ THI VINH

1,000,000

15/10/2019

Ung ho ma so 3514 to thi vinh quynh_ luu nghe an

500,000

15/10/2019

NGUYEN THI HONG THU SDT: 097451843_4 UNG HO MA 3502 VA 3498 MOI MA_100.000 N

200,000

15/10/2019

Ung ho ma so 3514 To Thi Vinh Hoa D_ong Quynh Nghia Quynh Luu Nghe An

100,000

15/10/2019

UH ma so 3514 chau Truong Duc Anh

200,000

15/10/2019

chuyen tien cho 3514Ma so Chi To Th_i Vinh be Duc Anh

300,000

15/10/2019

GIUP DO MS 3514 ME CON CHI TO THI_VINH NGHE AN. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN THI HUYEN

200,000

15/10/2019

UH ms 3514 chi to thi vinh

5,000,000

15/10/2019

UNG HO CHI TO THI VINH NGHE AN MS_3514. NGUOI CHUYEN TIEN: TU VINH THANH

300,000

15/10/2019

Ma so 3514 chi To Thi Vinh thon H_oa Dong xa Quynh Nghia Quynh Luu _ Nghe An

200,000

15/10/2019

Ung ho

200,000

15/10/2019

Ung ho ma 3514

40,000

15/10/2019

Ung ho 3514 ma so chi to thi vinh

500,000

15/10/2019

Ung ho ma so 3514 chi to thi vinh

300,000

16/10/2019

Chuc em co nhiu suc khoe

200,000

16/10/2019

Ung ho ma 3515

50,000

16/10/2019

chi Pham Thi Thom ung ho ma so :351_1 ba Phuong Thi Huong

200,000

16/10/2019

Ung ho Ma so 3515

200,000

17/10/2019

giup ma so 3514

100,000

17/10/2019

Ung ho ms 3515

100,000

17/10/2019

Ung ho be Min Thu ma so 3516

300,000

17/10/2019

Ung ho Ma so 3516

50,000

17/10/2019

Ung ho be Nguyen Tran Min Thu ma so_3516

100,000

17/10/2019

Ung ho 3516

500,000

17/10/2019

3516 chuc con mau khoe

200,000

18/10/2019

Ma so 3516

200,000

18/10/2019

ung ho ma so 3517

100,000

18/10/2019

UH MS 3517 ong nguyen thanh hien

100,000

18/10/2019

Ck cho ma so 3517 ong Nguyen Thanh _Hien

200,000

18/10/2019

UNG HO MS 3517 ONG NGUYEN THANH HIE_N

200,000

18/10/2019

Ung ho ma so 3517

100,000

18/10/2019

Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh _Hien

200,000

18/10/2019

Vu Van ung ho Ma so 3517: Ong Nguye_n Thanh Hien Dia chi: Thon My Son _ xa Cu Nam huyen Bo Trach tinh Qu_ang Binh

1,000,000

18/10/2019

Ung ho ms 3516 be Thu

200,000

18/10/2019

Ung ho Ms 3518 Truong Thi Hai

100,000

18/10/2019

Ung ho MS 3511 ba Phuong Thi Huong

500,000

18/10/2019

Ung ho ong Nguyen Thanh Hien MS 351_7

100,000

18/10/2019

Ung ho Ma so 3517

50,000

18/10/2019

Ung ho ma so 3517 ong Nguyen Thanh _Hien. Chuc chau Nguyen Thi Thanh Th_ao suc khoe

200,000

19/10/2019

Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien _ Dia chi: Thon My Son xa Cu Nam   h_uyen Bo Trach tinh Quang Binh

100,000

19/10/2019

Ma so 3517: Ong Nguyen Thanh Hien _ Dia chi: Thon My Son xa Cu Nam   h_uyen Bo Trach tinh Quang Binh So _DT: 0976208750

200,000

19/10/2019

Ma so 3517 ung ho Nguyen Thi Thanh _Thao - Ma giao dich/ Trace 804116

200,000

19/10/2019

Ma so 3517 ong nguyen thanh hien th_on my son xa cu nam huyen bo trach _tinh quang binh ung ho be thao

1,000,000

19/10/2019

Ung ho chau thao ung thu o quang bi_nh

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 13 đến 19/10/2019

 

14/10/2019

Truong Bich Ngoc giup MS 3505

500,000

14/10/2019

Truong Bich Ngoc giup MS 3509

500,000

14/10/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3509

100,000

14/10/2019

Ta T Hong Them giup MS 3510

300,000

14/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3510

100,000

14/10/2019

Ha Phuc Hau ung ho QNA

50,000

14/10/2019

Le Van Giang giup MS 3498

300,000

14/10/2019

Do Thanh Long giup MS 3500

200,000

14/10/2019

Nguyen Tien Cuong giup MS 3511

300,000

14/10/2019

Vu Ngoc Ha giup MS 3512

200,000

14/10/2019

Ngo Quoc Loc giup MS 3512

500,000

14/10/2019

Le T Thu Hoai giup MS 3511

100,000

14/10/2019

Doan T Thanh Nu giup MS 3510

150,000

14/10/2019

Doan T Thanh Nu giup MS 3511

150,000

14/10/2019

Pham Van Hanh giup chi Tham

500,000

14/10/2019

Vuong T Lien giup be Tung Lam

200,000

14/10/2019

Vu Trong Tuan giup MS 3507

100,000

14/10/2019

Do T Nguyen giup MS 3507

100,000

14/10/2019

Vu Trong Tuan giup MS 3510

100,000

14/10/2019

Truong Bich Ngoc giup MS 3512

300,000

14/10/2019

Ha T Thanh Thuy giup MS 3504

300,000

14/10/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3511

500,000

14/10/2019

Nguyen T Dinh giup MS 3511

300,000

14/10/2019

Vu T Thanh   Huong giup MS 3511

500,000

14/10/2019

Le Trung Hau giup MS 3513

500,000

14/10/2019

Nguyen T Thu giup MS 3513

200,000

14/10/2019

Truong T Minh Nhan giup MS 3500

100,000

14/10/2019

Bui T Van Anh giup MS 3513

300,000

14/10/2019

Bui Minh Phuong giup MS 3513

500,000

14/10/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3513

300,000

14/10/2019

Tuan T Mai Phuong giup MS 3513

150,000

14/10/2019

Le Quang Hung giup MS 3511

300,000

14/10/2019

Le Quang Hung giup MS 3512

300,000

14/10/2019

Le Quang Hung giup MS 3513

300,000

14/10/2019

Pham T Lan Anh giup be Tung Lam

300,000

14/10/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3511

50,000

14/10/2019

Bui Minh Phuong giup MS 3512

500,000

14/10/2019

Nguyen T Minh Hang giup MS 3510

300,000

14/10/2019

Pham Ngoc Hang giup MS 3513

50,000

14/10/2019

Pham Ngoc Hang giup MS 3510

50,000

14/10/2019

Le T Bich Thinh giup MS 3513

200,000

14/10/2019

Nguyen T Thanh Phuong giup MS 3513

300,000

14/10/2019

Nguyen Huy Phuong ung ho QNA

200,000

14/10/2019

Ngo Gia Tri giup MS 3509

100,000

14/10/2019

Ngo Gia Tri giup MS 3512

100,000

15/10/2019

Pham Duy Dinh giup MS 3513

400,000

15/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3513

100,000

15/10/2019

Nguyen Tuyet Phuong giup MS 3513

200,000

15/10/2019

Le Van Thanh giup MS 3511

200,000

15/10/2019

Nguyen T Yen giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Nguyen T Yen giup MS 3514

100,000

15/10/2019

Pham T Nhu Huyen giup MS 3514

500,000

15/10/2019

Tran Cong Duc giup MS 3514

30,000

15/10/2019

Trinh Dinh Hoa igup MS 3505

200,000

15/10/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3500

50,000

15/10/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3504

50,000

15/10/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3514

50,000

15/10/2019

Dinh T Ha giup MS 3514

100,000

15/10/2019

Dinh T Ha giup MS 3511

100,000

15/10/2019

Bui Minh Phuong giup MS 3514

500,000

15/10/2019

Nguyen T Khanh Hoa giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Vu T Cuc giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Nguyen T Hue ung ho QNA

200,000

15/10/2019

Truong T Hong Tuoi giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Tran T Huyen Trang giup MS 3514

100,000

15/10/2019

Nguyen T Hieu giup MS 3514

300,000

15/10/2019

Nguyen T My Tran giup MS 3514

500,000

15/10/2019

Nguyen T My Tran giup MS 3513

500,000

15/10/2019

Le T Hau giup MS 3514

100,000

15/10/2019

Nguyen T Tuyet Mai giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Nguyen T Tam Nhan giup MS 3514

200,000

15/10/2019

Le T Nga giup MS 3514

100,000

16/10/2019

Ha T Trang giup MS 3514

100,000

16/10/2019

Khuc T Thuy Ngoc giup MS 3514

500,000

16/10/2019

Tran Hoang Thanh Hang giup MS 3509

200,000

16/10/2019

Nguyen T Huong giup MS 3514

300,000

16/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3514

100,000

16/10/2019

Pham T Lan Anh giup MS 3515

200,000

16/10/2019

Dang T Viet Ha giup MS 3501

300,000

16/10/2019

Do Ngoc Thu Thao giup MS 3515

200,000

16/10/2019

Dang Van Dat giup MS 3515

100,000

16/10/2019

Le Xuan Bau giup MS 3510

100,000

16/10/2019

Ha Ngoc Tung giup MS 3515

200,000

16/10/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3515

200,000

16/10/2019

Tran T Le Na giup MS 3501

100,000

16/10/2019

Huynh T Thuy Trang giup MS 3515

500,000

16/10/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3515

200,000

16/10/2019

Tran Trung Hieu ung ho QNA

100,000

17/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3515

100,000

17/10/2019

Nguyen Tuyet Phuong giup MS 3515

100,000

17/10/2019

Truong Bich Ngoc giup MS 3515

500,000

17/10/2019

Dinh Nhu Le giup MS 3515

300,000

17/10/2019

Pham Thanh Cong giup MS 3513

100,000

17/10/2019

Phan T Thu Ha giup MS 3516

300,000

17/10/2019

Pham Ngoc Hang giup MS 3516

50,000

17/10/2019

Nguyen T Phuong ung ho QNA

100,000

17/10/2019

To Thuy Hang giup MS 3516

200,000

17/10/2019

Nguyen Xuan Vinh giup MS 2990

200,000

17/10/2019

Nguyen T Hue ung ho QNA

100,000

17/10/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3516

200,000

17/10/2019

Dao T Hai giup be Thu

100,000

17/10/2019

Doan Lam Tran giup MS 3505

2,500,000

18/10/2019

Vo Phuong Hoa giup MS 3516

500,000

18/10/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3514

500,000

18/10/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3516

500,000

18/10/2019

Bui Thu Ha ung ho QNA

1,000,000

18/10/2019

Nguyen Trong Nghia ung ho QNA

1,000,000

18/10/2019

Nguyen Van Nhut ung ho QNA

1,000,000

18/10/2019

Pham T Nhu Huyen giup MS 3517

1,000,000

18/10/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3517

100,000

18/10/2019

Vu Cong Trung giup MS 3517

100,000

18/10/2019

Nguyen T Mai Huong giup MS 3517

300,000

18/10/2019

Hoang T Thanh Hoa giup be gai ung thu

300,000

18/10/2019

Nguyen Van Anh giup MS 3517

200,000

18/10/2019

Duong T Mong Thuy giup MS 3517

1,000,000

18/10/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3517

200,000

18/10/2019

Nguyen T Hong Nhung gup MS 3517

100,000

18/10/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3517

100,000

18/10/2019

Tran Trung Hieu giup MS 3517

1,000,000

18/10/2019

Dang Kim Hung giup MS 3517

150,000

18/10/2019

Ngo T Lan giup MS 3517

200,000

18/10/2019

Nguyen T Minh Hang giup MS 3516

800,000

18/10/2019

Doan T Nham ung ho QNA

100,000

18/10/2019

Le Van Cuong giup MS 3517

1,000,000

18/10/2019

Tran t Thu Nga giup MS 3517

200,000

19/10/2019

Truong Bich Ngoc giup MS 3517

500,000

19/10/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3517

200,000

19/10/2019

Nguyen T Thu Hien giup MS 3517

500,000

19/10/2019

Tran Le Nga giup MS 3517

500,000

19/10/2019

Nguyen Hong Ngoc + Do Ngoc Nhi giup MS 3517

100,000

19/10/2019

Vu Duc Hieu gup MS 3517

100,000

19/10/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3517

100,000

19/10/2019

Tran T Bich Thuy giup MS 3517

200,000

19/10/2019

Le Tan Tu giup MS 3519

100,000

19/10/2019

Le Dinh Viet ung ho QNA

300,000

19/10/2019

Le Tan Tu igup MS 3517

100,000

19/10/2019

Duong Van Ly giup MS 3517

300,000

19/10/2019

Duong Van Ly giup MS 3519

300,000

19/10/2019

Vu Chi Tinh giup MS 3519

30,000

19/10/2019

Doan T Thanh Nu giup MS 3517

100,000

19/10/2019

Doan T Thanh Nu giup MS 3518

100,000

19/10/2019

Pham Dang Hoi ung ho QNA

50,000

19/10/2019

Vu Trong Tuan giup MS 3519

50,000

19/10/2019

Nguyen T Van giup MS 3517

100,000

19/10/2019

Pham Ngoc Hoa giup be Thanh Thao, Quang Binh

100,000

19/10/2019

Vu T Luyen giup MS 3517

300,000

 

Tổng

         856,416,776

MỚI NHẤT
Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết!
Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết!

(Dân trí) - Nhập viện không biết tiếng Kinh, vợ chồng Sùng A Giáo, Hầu Thị Sua mang theo con trai Sùng A Dùa làm "phiên dịch". Sau ca phẫu thuật tạm giữ được tính mạng cho người phụ nữ dân tộc H’Mông, nhưng nhà không có tiền họ cứ nằng nặc xin về nhà chờ chết, bác sĩ không nỡ "buông tay" nên phải chạy xin từng bát cơm cho bệnh nhân của mình.

Thứ năm, 31/10/2019 - 03:57

Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng…
Mối tình vợ chồng cảm động rớt nước mắt, vợ bán thận cứu chồng…

(Dân trí) - Cuộc sống hạnh phúc của anh chị ngập tiếng cười vui cho đến một ngày...tay chân anh phù nề vì bị suy thận. Tài sản, nhà cửa chị bán hết để cứu chồng nhưng bất lực. Chị lại hiến tặng chồng quả thận nhưng bị anh từ chối. Lời hứa của anh năm nào cùng em đi suốt cuộc đời, giờ vẫn còn văng vẳng bên tai...

Thứ tư, 30/10/2019 - 01:17

Cụ bà tuổi 90 "thèm" một bữa cơm có thịt trước khi nhắm mắt, nghe mà nhói lòng!
Cụ bà tuổi 90 "thèm" một bữa cơm có thịt trước khi nhắm mắt, nghe mà nhói lòng!

(Dân trí) - “Các bác ơi! Giờ tôi chả mơ ước gì hơn, chỉ mong các bác giúp cho em nó có tí thịt ăn, cho em nó đến viện bớt đi đau đớn, tôi có nhắm mắt cũng an lòng…”. Đã 90 tuổi, nhưng cụ Xuân là chỗ dựa duy nhất cho người con gái 55 tuổi vốn mắc tim bẩm sinh, giờ lại bị ung thư phổi.

Thứ tư, 30/10/2019 - 04:35

Chú tiểu hoàn tục mang ba cái tên “đặc biệt” trở thành cử nhân kinh tế
Chú tiểu hoàn tục mang ba cái tên “đặc biệt” trở thành cử nhân kinh tế

(Dân trí) - Với một chút thông tin về chú tiểu Thiện Niệm hoàn tục tại Hồng Quang tự, cuối cùng tôi cũng hẹn gặp được em ở một khách sạn trên địa bàn quận Nhất, TPHCM. Chú tiểu ngày nào giờ đã trở thành cử nhân kinh tế làm việc cho một công ty Kiểm toán và có đến 3 tên gọi khá đặc biệt.

Thứ ba, 29/10/2019 - 06:00

Nhìn bé gái bị ung thư hành hạ hỏng một mắt mà lòng tôi như quặn lại!
Nhìn bé gái bị ung thư hành hạ hỏng một mắt mà lòng tôi như quặn lại!

(Dân trí) - Mới chỉ 4 tuổi, bé Ngọc Hân đã phải chịu sự hành hạ của căn bệnh ung thư đến hỏng cả một mắt. Nhìn cô bé đau đớn trên giường bệnh với một bên mắt bị hỏng đang ứa máu mà lòng tôi như quặn lại trước sự sống mong manh của bé.

Thứ ba, 29/10/2019 - 05:36

Nghĩa cử cao đẹp của hai ông cháu phải bán lúa non ra Hà Nội chữa bệnh ung thư
Nghĩa cử cao đẹp của hai ông cháu phải bán lúa non ra Hà Nội chữa bệnh ung thư

(Dân trí) - Sau khi bài báo: “Con dâu qua đời, ông nội bán lúa non cứu cháu gái ung thư” được báo Dân trí phản ánh đã "chạm" đến trái tim nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, từng đoàn người vào thăm động viên tinh thần ông cháu, khiến bác sĩ bỏ cả ăn trưa tiếp khách hộ gia đình.

Thứ hai, 28/10/2019 - 09:29

Cậu bé bị bại não được bạn giúp đỡ hơn 143 triệu đồng
Cậu bé bị bại não được bạn giúp đỡ hơn 143 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 28/10, tại báo Dân trí, anh Trương Đức Hùng là bố của bé Trương Đức Anh, nhân vật trong bài viết: “Xót xa mẹ bầu 8 tháng ôm con bại não vật vã nơi bệnh viện” gửi lời cám ơn đến báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình số tiền hơn 142 triệu đồng để kịp thời cứu cháu.

Thứ hai, 28/10/2019 - 08:24

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học
Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học

(Dân trí) - Bố mất được mấy năm thì mẹ bị tai biến nằm liệt, khiến cuộc sống của mẹ con Linh vô cùng khó khăn. Nghiệt ngã thay, 2 năm sau Linh bị xe máy tông suýt chết, kẻ gây tai nạn thì bỏ trốn, được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cô gái thoát khỏi tử thần và tiếp tục cất bước tới trường.

Thứ hai, 28/10/2019 - 03:07

Bố mẹ nghèo khóc nghẹn, mơ hộp sữa cho 2 con thơ bại não
Bố mẹ nghèo khóc nghẹn, mơ hộp sữa cho 2 con thơ bại não

(Dân trí) - Lọt lòng mẹ, cả hai bé Ngọc Ánh (5 tuổi) và Khắc Cường (2 tuổi) đều mang chứng bệnh bại não, động kinh. Bố mẹ nghèo túng, không có tiền đưa con đi chạy chữa, trong nỗi bất hạnh đôi vợ chồng chỉ ước có ít tiền để lo phần nào cháo, sữa cho con sống qua ngày.

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:33

Hải Dương: 65 học sinh giỏi nhận học bổng giải golf “Vì học sinh vượt khó, hiếu học”
Hải Dương: 65 học sinh giỏi nhận học bổng giải golf “Vì học sinh vượt khó, hiếu học”

(Dân trí) - Sáng 27/10, tại hội trường Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương, 65 học sinh nghèo vượt khó (tỉnh Hải Dương) đã nhận học bổng với tổng trị giá 65 triệu đồng của giải gofl “Vì học sinh vượt khó, hiếu học năm 2019” do Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo điện tử Dân trí, báo Đầu tư trao tặng.

Thứ hai, 28/10/2019 - 07:51

Xót xa cảnh em trai cụt tay chăm chị bại liệt trong nghèo khó
Xót xa cảnh em trai cụt tay chăm chị bại liệt trong nghèo khó

(Dân trí) - Ông Sang bị cụt tay phải trong một vụ tai nạn máy vò lúa. Ông là lao động chính trong nhà, sau khi bố mẹ qua đời dù chỉ còn một tay nhưng ông phải chăm lo cho người chị bị bại liệt từ nhỏ. Cuộc sống của hai chị em tàn tật cứ thế trôi đi trong đói nghèo bao năm nay...!

Thứ hai, 28/10/2019 - 06:47

Ba chị em bé gái lớn lên trong vòng tay yêu thương của bạn đọc Dân trí
Ba chị em bé gái lớn lên trong vòng tay yêu thương của bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Bố mẹ qua đời sau vụ tai nạn, 3 chị em bé Hiền sống cuộc sống cơ cực của phận trẻ mồ côi. Suốt 3 năm qua chị em Hiền lớn lên trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí và ông bà nội với đầy đủ tình yêu thương.

Chủ nhật, 27/10/2019 - 06:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 10/2019
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 10/2019

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 809,322,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.

Chủ nhật, 27/10/2019 - 06:41

Đớn đau tột cùng, người phụ nữ trẻ dắt 4 đứa con ra đồng mót khoai ăn qua ngày
Đớn đau tột cùng, người phụ nữ trẻ dắt 4 đứa con ra đồng mót khoai ăn qua ngày

(Dân trí) - Đang mang thai nhưng chị Huệ vẫn "bám viện" chăm chồng ung thư. Nhưng cuối cùng người chồng đã bỏ chị đi, đứa con trong bụng cũng theo cha sau cái chết. Đớn đau tột cùng trong đói nghèo, chiều chiều người phụ nữ lại đổ bóng trên những cánh đồng cùng 4 đứa con mót khoai ăn qua ngày.

Chủ nhật, 27/10/2019 - 01:08

Bé gái mang "u khủng" dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa!
Bé gái mang "u khủng" dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa!

(Dân trí) - Vừa qua, PV Dân trí đã trao hơn 180 triệu đồng của các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình bé gái đáng thương bị "u khủng" dị thường mọc choán hết gần nửa mặt. Đáng tiếc, cháu bé đã mãi mãi ra đi và gia đình xin dừng không nhận sự chia sẻ của bạn đọc.

Thứ bảy, 26/10/2019 - 09:39

Tuyên Quang: Người dân như "làm xiếc" trên dây mỗi khi lũ về
Tuyên Quang: Người dân như "làm xiếc" trên dây mỗi khi lũ về

(Dân trí) - Chỉ sau trận mưa lớn, nước lũ trên nguồn đổ về khiến con suối vốn dĩ hiền hoà trở nên hung dữ như muốn cuốn phăng đi tất cả. Mỗi lần lũ về như thế, tính mạng hàng trăm người dân xã Phú Bình lại đánh cược như diễn viên xiếc đi trên dây.

Thứ bảy, 26/10/2019 - 06:00

Xót thương gia đình 4 người gặp nạn vật vã trong bệnh viện
Xót thương gia đình 4 người gặp nạn vật vã trong bệnh viện

(Dân trí) - Trong vụ tai nạn chẳng may 4 người trong gia đình anh Hoàng Văn Tưởng bị một nam thanh niên đi xe máy tông phải khiến vợ chồng và 2 đứa con, người gãy tay, người gãy chân, chấn thương sọ não, nhập viện trong sự thiếu thốn đến khốn cùng.

Thứ bảy, 26/10/2019 - 03:01

Ông nội bán lúa non chữa bệnh ung thư cho cháu được giúp đỡ gần 2 tỉ đồng
Ông nội bán lúa non chữa bệnh ung thư cho cháu được giúp đỡ gần 2 tỉ đồng

(Dân trí) - Sau 1 tuần bài viết về hoàn cảnh của ông nội phải bán cánh đồng lúa non dắt cháu từ Quảng Bình ra Hà Nội chữa bệnh ung thư trong đói nghèo, bài viết đã gây xúc động mạnh đối với bạn đọc, qua đó các nhà hảo tâm đã hỗ trợ ông cháu gần 2 tỉ đồng.

Thứ sáu, 25/10/2019 - 08:49

Sản phụ nguy kịch từ Mù Cang Chải về Hà Nội nhập viện có 500 nghìn đồng
Sản phụ nguy kịch từ Mù Cang Chải về Hà Nội nhập viện có 500 nghìn đồng

(Dân trí) - Mang thai ở tuần thứ 31, vợ chồng nghèo người Mông mong ngóng từng ngày được gặp con, thậm chí tên của con cũng đã được chọn đặt. Nhưng nghiệt ngã thay, người mẹ lên cơn sốt khiến thai nhi chết lưu, còn tính mạng sản phụ "ngàn cân treo sợi tóc".

Thứ sáu, 25/10/2019 - 12:44

Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu "mạnh tay" giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn
Vượt qua tử thần nơi bệnh viện, 2 bà cháu "mạnh tay" giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Nhờ những tấm lòng nhân ái giúp đỡ Bảo Thy đã vượt qua tử thần, em chuẩn bị về nhà và tiếp tục cắp sách tới trường. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bà cháu cô bé đã trích 41 triệu đồng giúp đỡ lại các hoàn cảnh khác tại bệnh viện khiến nhiều người cảm động.

Thứ sáu, 25/10/2019 - 04:00

200 đứa trẻ họ "Hồ" lớn lên trong vòng tay của thầy trụ trì chùa Hồng Quang
200 đứa trẻ họ "Hồ" lớn lên trong vòng tay của thầy trụ trì chùa Hồng Quang

(Dân trí) - Lúc trời sẩm tối hoặc rạng sáng, khi tiếng kinh trong chùa vừa dứt, đó là thời điểm những người phụ nữ "lỡ dở" hay mang con bỏ nơi cổng chùa. Trụ trì Thích Thiện Thông kể, thấm thoắt 20 năm thầy đã nuôi trên 200 trẻ nhỏ, có đứa bị bỏ rơi còn nguyên cuống rốn, giờ đã vào đại học.

Thứ sáu, 25/10/2019 - 03:20

Cảm động rơi nước mắt người mẹ chia sẻ tình thương với bạn của con trai
Cảm động rơi nước mắt người mẹ chia sẻ tình thương với bạn của con trai

(Dân trí) - Dù chặng đường chạy chữa bệnh tật của con trai còn rất lâu dài và rất tốn kém, tuy nhiên vì quá xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, mẹ “cậu bé đến trường bằng tay” đã quyết định trích 10 triệu đồng để san sẻ với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ngôi trường mà con trai theo học.

Thứ năm, 24/10/2019 - 12:17

Xót xa quá Tuê ơi!
Xót xa quá Tuê ơi!

(Dân trí) - Sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức, cậu học trò Nguyễn Văn Tuê đã không thể vượt qua số phận. Em trút hơi thơ cuối cùng ở tuổi 17 trong sự tiếc thương của bạn đọc Dân trí, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đồng hành với em gần 2 tháng qua tại bệnh viện.

Thứ năm, 24/10/2019 - 11:24

Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai!
Mẹ mất sớm, 3 đứa trẻ thơ dại mờ mịt tương lai!

(Dân trí) - Người mẹ ra đi đột ngột vì căn bệnh ung thư gan, để lại chồng cùng 3 đứa con thơ dại. Nhìn những đứa con thơ đầu chít khăn tang, khóc ngằn ngặt bên linh cữu người mẹ vắn số ai cũng xót xa!

Thứ năm, 24/10/2019 - 11:08

Xót xa cảnh gia đình khánh kiệt vì 3 đứa con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Chị Huệ sinh được 3 người con nhưng cả 3 đều mắc bệnh nan y. 2 đứa con trai mắc bệnh rối loạn đông máu, đứa con gái thì bị u não, suốt ngày chạy chữa cho con khiến gia đình chị lâm cảnh kiệt cùng.