Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 6 năm 2019

Dân trí Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,077,097,248 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   16 đến 22/6/2019

 

18/6

Bạn đọc (HN) Giúp Ms3374;MS3378; MS3376; Ms3379; MS3380; MS3381; MS3383; MS3384 (Mỗi h/c 200k)

1,600,000

19/6

Bạn Đọc (Phố cổ ) Giúp MS3379; MS3381; MS3376; Ms3384 (Mỗi h/c 2,000,000 đ"

8,000,000

21/6

Lê Huỳnh (Số 22 Hùng Vương - BĐ -HN) Giúp MS3389

200,000

 

Bạn đọc Giúp MS3389

300,000

 

Bạn đọc Giúp MS3388

200,000

22/6

Cháu Nguyễn Minh Khuyê (HN) Giúp Ms3389

100,000

 

Nguyễn Song Quỳnh Giúp MS3389

100,000

 

Đỗ Thị Minh Giúp MS3389

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 16 đến 22/6/2019

 

17/6

Bạn đọc giúp MS 3384, 3385 (1.000.000/MS); 3382, 3383 (500.000/MS)

3,000,000

 

Gia đình anh Sơn giúp MS 2990, 3302, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3377, 3378

5,000,000

18/6

Lê Quang Bảo Dương giúp MS 3381

200,000

 

Gia đình Bảo Bảo giúp MS 3362, 3367, 3368, 3369, 3370

1,000,000

 

Trần Thái Quang và Lê Thị Tỷ, quận 11, giúp MS 3387, 3380, 3381

600,000

21/6

Nguyễn Thị Lệ giúp MS 3379, 3381, 3382, 3383, 3385, 3386, 3387, 3388

1,600,000

 

Bùi Thị Tuyết Trinh giúp MS 3381, 3383, 3341, 3386, 3378, 3369, 3363

1,400,000

 

Đào Thị Vui giúp MS 3388

3,000,000

 

Các cháu ở cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận giúp MS 3388, 3387, 3376, 3378, 3371, 3372, 3374, 3369, 3367, 3365

10,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 16 đến 22/6/2019

 

16/6/2019

DUONG HAI HA GIUP MS 3383

1,000,000

16/6/2019

DUONG HAI HA GIUP MS 3381

1,000,000

16/6/2019

TVH GIUP MS 3384

500,000

16/6/2019

NGO THI ANH GIUP MS 3067

100,000

16/6/2019

TRAN THI LAN TRANG GIUP MS 3381

100,000

16/6/2019

TRAN THI LAN TRANG GIUP MS 3383

100,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3364

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3365

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3366

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3367

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3368

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3369

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3370

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3371

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3374

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3376

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3375

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3372

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3377

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3378

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3379

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3380

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3381

300,000

16/6/2019

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3382

300,000

16/6/2019

NGOC THU GIUP MS 3384

100,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3379 DEN 3384.

1,000,000

16/6/2019

NGUYEN MINH HANG IGUP MS 3381

50,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

200,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

500,000

16/6/2019

NGUYEN THI LUAN GIUP QNA

200,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3374

500,000

16/6/2019

LE LIEN HUONG GIUP QNA

100,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3368

100,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

100,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

500,000

16/6/2019

LE THI VIET GIUP MS 3383

100,000

16/6/2019

LE THI VIET GIUP MS 3384

200,000

16/6/2019

LE PHUOC THIEN GIUP MS 3384

200,000

16/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3382

200,000

16/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3383

200,000

16/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3384

200,000

16/6/2019

LE NGO QUYNH MINH GIUP MS 3381

100,000

16/6/2019

TRAN THI MAI GIUP MS 3201

500,000

16/6/2019

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3384

60,000

16/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3384

100,000

16/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3383

100,000

16/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3382

100,000

17/6/2019

LE THAI HUNG GIUP MS 3382

300,000

17/6/2019

LE HUY TRUONG GIUP MS 3372

500,000

17/6/2019

LE HUY TRUONG GIUP MS 3375

1,000,000

17/6/2019

LE HUY TRUONG GIUP MS 3381

1,000,000

17/6/2019

LE HUY TRUONG GIUP MS 3378

300,000

17/6/2019

PHAM THI NGOC GIUP MS 3381

300,000

17/6/2019

HA TRONG THANG GIUP MS 3383

50,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3380

200,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3384

100,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3383

100,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3382

100,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3375

100,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3379

100,000

17/6/2019

DUONG HUU THANH GIUP MS 3384

200,000

17/6/2019

NGUYEN THANH DUC GIUP MS 3384

25,000

17/6/2019

NGUYEN HAI YEN GIUP MS 3385

140,000

17/6/2019

DINH VAN NHIP GIUP MS 3385

50,000

17/6/2019

TUYET HANH GIUP MS 3383

100,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

300,000

17/6/2019

VO UU GIUP MS 3383

200,000

17/6/2019

VO UU GIUP MS 3376

300,000

17/6/2019

VO UU GIUP MS 3380

200,000

17/6/2019

NGUYEN THANH CHUNG GIUP MS 3384

500,000

17/6/2019

LE THI HA GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3368

200,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

DOAN NGOC KHANH GIUP MS 2990

200,000

17/6/2019

CO UT MUOI GIUP MS 3385

120,000

17/6/2019

PHAN VO MINH THU GIUP QNA

20,000

17/6/2019

TUE LAM GIUP MS 3385

1,000,000

17/6/2019

LAM NGUYEN NHAT VU GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

HOANG NGOC LINH GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

HOANG QUOC MINH GIUP MS 3379

300,000

17/6/2019

HOANG QUOC MINH GIUP MS 3374

500,000

17/6/2019

HOANG NGOC LINH GIUP MS 3364

300,000

17/6/2019

LINH GIUP QNA

500,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

500,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 2990

1,000,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

50,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

NHQ GIUP MS 3376

500,000

17/6/2019

NHQ GIUP MS 3384

500,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

250,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

250,000

17/6/2019

NGUYEN THI DUYEN GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

LE THAI HUNG GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

LE THAI HUNG GIUP MS 3383

300,000

17/6/2019

LE THAI HUNG GIUP MS 3384

300,000

17/6/2019

NGUYEN TIEN THANH GIUP MS 3382

200,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3347

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3343

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3342

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3352

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3354

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3355

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3356

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3357

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3359

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3360

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3361

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3369

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3370

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3373

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3375

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3380

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3377

20,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2370

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3172

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3195

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3205

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3211

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3236

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3240

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3245

1,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2608

3,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3284

3,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3292

3,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3293

3,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3316

3,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3353

3,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3374

3,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2346

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2497

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2505

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2531

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2521

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2518

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2601

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2547

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2848

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2852

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2884

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2887

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3164

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3167

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3185

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3192

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3213

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3261

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3300

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3307

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3321

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3326

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3328

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3340

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3348

2,000,000

17/6/2019

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3231

2,000,000

17/6/2019

TRAN THI MY LE GIUP MS 2990

500,000

17/6/2019

DUONG THI MY HANG GIUP MS 3363 DEN 3372.

3,000,000

17/6/2019

NGUYEN THI THUY GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

NGUYEN THI NHU LY GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

TO THI TUYET NHUNG GIUP MS 3366

100,000

17/6/2019

TO THI TUYET NHUNG GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

NGUYEN XUAN QUYNH GIUP MS 3349

200,000

17/6/2019

LE THANH THAO GIUP MS 3370

400,000

17/6/2019

NGUYEN PHONG AN GIUP MS 3373

400,000

17/6/2019

LE THANH THAO GIUP MS 3380

400,000

17/6/2019

LE THANH THAO GIUP MS 3363

400,000

17/6/2019

HOANG TRONG DUC GIUP MS 3378 DEN 3385.

800,000

17/6/2019

DAO HUY QUANG GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

LAI TRAN DONG GIUP MS 3384

1,000,000

17/6/2019

NQCHI GIUP MS 3380

1,000,000

17/6/2019

NQCHI GIUP MS 3381

1,000,000

17/6/2019

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

NGUYEN THI NGOC HANH GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

NQCHI GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

VU THU TRANG GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

HOANG TRUNG DINH GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

PHAM THI THUY GIUP MS 3374

300,000

17/6/2019

PHAM THI THUY GIUP MS 3383

500,000

17/6/2019

DANG THI HUE GIUP MS 2990

500,000

17/6/2019

LE THI DIEM HUONG GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

GD BI, SUNNY, MONEY VA BA NGOAI GIUP MS 3376

100,000

17/6/2019

GD BI, SUNNY, MONEY VA BA NGOAI GIUP MS 3351

100,000

17/6/2019

GD BI, SUNNY, MONEY VA BA NGOAI GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

GD BI, SUNNY, MONEY VA BA NGOAI GIUP MS 3366

100,000

17/6/2019

GD BI, SUNNY, MONEY VA BA NGOAI GIUP MS 3374

50,000

17/6/2019

GD BI, SUNNY, MONEY VA BA NGOAI GIUP MS 3373

50,000

17/6/2019

BE NAM ANH MINH ANH GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

TAT THU LAN GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

GD CUC KIET MINH GIUP MS 3385

1,000,000

17/6/2019

HO NGOC THANH GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

LE THI HONG NHUNG GIUP MS 3380

100,000

17/6/2019

HO THI HOANG DIEU GIUP MS 3376

500,000

17/6/2019

HO THI HOANG DIEU GIUP MS 3377

500,000

17/6/2019

HO THI HOANG DIEU GIUP MS 3380

500,000

17/6/2019

HO THI HOANG DIEU GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

HO THI HOANG DIEU GIUP MS 3382

500,000

17/6/2019

HO THI HOANG DIEU GIUP MS 3383

500,000

17/6/2019

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3381

50,000

17/6/2019

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3384

50,000

17/6/2019

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3368

50,000

17/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3380

100,000

17/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3382

100,000

17/6/2019

DO THI BICH THUY GIUP MS 3379

200,000

17/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3383

100,000

17/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3384

100,000

17/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

PHAN THI THANH HUYEN GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

DANG THI NGUYET GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

NGUYEN BAO TRUNG GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

DANG MY AN GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3383

100,000

17/6/2019

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3385

60,000

17/6/2019

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3368

100,000

17/6/2019

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3384

100,000

17/6/2019

NGUYEN PHUONG VY GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

NGUYEN THI HONG NHUNG IGUP MS 3384

200,000

17/6/2019

LE VAN NHUT GIUP MS 3232

300,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3376

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3377

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3379

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3380

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3381

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3382

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3383

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3384

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3385

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

NGUYEN VAN HUY GIUP MS 3385

200,000

18/6/2019

NGUYEN KIM NHAT GIUP MS 3381 DEN 3385.

1,000,000

18/6/2019

TINH GIAC GIUP MS 3385

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

18/6/2019

LE THI HA GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

TA HOANG KHOI GIUP MS 3386

50,000

18/6/2019

NGUYEN DANG KHOA GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

NGUYEN DANG KHOA GIUP MS 3380

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

50,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

1,000,000

18/6/2019

HOANG GIANG GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

50,000

18/6/2019

NGUYEN THU THUY GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

TINH GIAC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

NGUYEN VAN TU GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

300,000

18/6/2019

NGUYEN THI LE HANG GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

HOANG THU THUY GIUP MS 3381

100,000

18/6/2019

HOANG THU THUY GIUP MS 3380

100,000

18/6/2019

NGUYEN DUY LONG GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BUI TRUNG DUNG GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

HA DUY AN GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

FB PHUONG NGUYEN GIUP MS 3373

100,000

18/6/2019

PHAM THI YEN GIUP QNA

250,000

18/6/2019

OLALASHOP GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

NGUYEN VAN DUONG GIUP MS 3385

500,000

18/6/2019

HOANG TRONG DUC GIUP MS 3386

900,000

18/6/2019

HOANG LE THUY GIUP MS 3374

500,000

18/6/2019

HOANG LE THUY GIUP MS 3372

500,000

18/6/2019

HOANG LE THUY GIUP MS 3371

500,000

18/6/2019

HOANG LE THUY GIUP MS 2990

500,000

18/6/2019

HOANG LE THUY GIUP MS 3373

500,000

18/6/2019

BUI THANH VAN GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3385

200,000

18/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3385

50,000

18/6/2019

NGUYEN TRUNG HIEU GIUP QNA

100,000

18/6/2019

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 3369

500,000

18/6/2019

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 2990

500,000

18/6/2019

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

LE TRIEU THY THUY THY GIUP MS 3382

100,000

18/6/2019

LE TRIEU THY THUY THY GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

LE TRIEU THY THUY THY GIUP MS 3385

100,000

18/6/2019

LE TRIEU THY THUY THY GIUP MS 3383

100,000

18/6/2019

LE TRIEU THY THUY THY GIUP MS 3381

100,000

18/6/2019

PHAM VAN TANH GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

TRUONG THI HONG THUY GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

TRAN NGOC QUY GIUP MS 3386

350,000

18/6/2019

NGUYEN DUY LAM GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

DANG THI BICH GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

DANG MY AN GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3386

60,000

18/6/2019

LUU VAN QUY GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

NGUYEN PHUONG VY GIUP MS 3384

100,000

18/6/2019

NGUYEN NGOC PHUONG GIUP MS 3386

50,000

18/6/2019

NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 3385

300,000

18/6/2019

TRAN THI THU THUY GUP MS 3385

500,000

18/6/2019

NGUYEN HANH LINH GIUP MS 3385

300,000

19/6/2019

LE THI KIM HAI GIUP MS 3373

500,000

19/6/2019

LE THI KIM HAI GIUP MS 3359

500,000

19/6/2019

LE THI KIM HAI GIUP MS 2990

500,000

19/6/2019

BUI THI KIM LOAN GIUP QNA

200,000

19/6/2019

TA THU HANG GIUP MS 3264

100,000

19/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

LA NGOC HOA GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

DANG KHAI NGUYEN GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

LE MANH TUAN GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

BUI NGUYEN DONG NGHI GIUP MS 3387

250,000

19/6/2019

NGUYEN HUU MANH GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

400,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BINH GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

ANH GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

QUYNH KHUYEN GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

NGUYEN QUANG TUNG GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TVH GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

DAU HUY NGOC GIUP MS 3387

30,000

19/6/2019

NGUYEN HOAI LIEN GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

TRAN NGOC DIEP GIUP QNA

100,000

19/6/2019

THUY TRAN GIUP MS 3330

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

19/6/2019

TRAN KHAI GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NNM GIUP MS 3366

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

NNM GIUP MS 3324

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3232

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 2990

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

850,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3264

100,000

19/6/2019

DO TIEN DUC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

NGUYEN DUY KHANH GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3386

1,000,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3383

1,000,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3381

1,000,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3380

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3382

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3384

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3385

500,000

19/6/2019

NGUYEN NHAT ANH GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

THAI THUY THAO TIEN GIUP MS 3386

150,000

19/6/2019

THAI THUY THAO TIEN GIUP MS 3387

150,000

19/6/2019

LE THI THUY TRANG GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN THI LIEN GIUP MS 2990

200,000

19/6/2019

PHAM THI BIEN GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

TA VIET TAI GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

NGUYEN THANH HAI GIP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN THANH HAI GIP MS 3386

100,000

19/6/2019

TRUONG MINH THIN GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

DINH THI THU HUYEN GIUP MS 3373

100,000

19/6/2019

DINH THI THU HUYEN GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

DINH THI THU HUYEN GIUP MS 3369

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN TOI GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

DINH THI THU HUYEN GIUP MS 3387

150,000

19/6/2019

HA THI HOA GIUP MS 3368

100,000

19/6/2019

HA THI HOA GIUP MS 3384

100,000

19/6/2019

HA THI HOA GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

HA THI HOA GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

DANG THI PHUONG THAO GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

VU THI PHUONG NAM GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

LUU HOANG HONG VI GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

VU THI QUYEN GIUP MS 3384

150,000

19/6/2019

VU THI QUYEN GIUP MS 3387

150,000

19/6/2019

VU THI MAI GIUP MS 3381

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HUYEN GIUP MS 3387

5,000,000

19/6/2019

PHAM THI NGOC NHI GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TRUONG HUE LINH GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

TRUONG HUE LINH GIUP MS 3384

100,000

19/6/2019

TRUONG HUE LINH GIUP MS 3383

100,000

19/6/2019

TRUONG HUE LINH GIUP MS 3382

100,000

19/6/2019

TRUONG HUE LINH GIUP MS 3381

100,000

19/6/2019

TRUONG HUE LINH GIUP MS 3380

100,000

19/6/2019

PHAM THI KIM PHUONG GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

NGUYEN TUAN HUY GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

HA VAN TU GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

DINH THI CONG NUONG IGUP MS 3376

50,000

19/6/2019

DINH THI CONG NUONG IGUP MS 3380

100,000

19/6/2019

DINH THI CONG NUONG IGUP MS 3381

100,000

19/6/2019

DINH THI CONG NUONG IGUP MS 3383

50,000

19/6/2019

DINH THI CONG NUONG IGUP MS 3385

50,000

19/6/2019

NGUYEN LAN HUONG GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

LUU VAN DINH IUP MS 3387

300,000

19/6/2019

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 3373

50,000

19/6/2019

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3387

60,000

19/6/2019

NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 3381

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 3383

200,000

19/6/2019

DANG PHI SON GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

PHAM THI THU HUONG GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

NGUYEN THI HOANG THUY GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN PHUONG VY GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN ANH TUAN GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

KHUC LE HOA GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

NGUYEN THI ANH TUYET GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

NGUYEN HONG QUANG GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

TRAN TRONG KHAI GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

THUY NGUYEN A25 GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

20/6/2019

PHAM THI BICH DIEP IGUP MS 2990

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

5,000,000

20/6/2019

NGUYEN THI TU GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

HO TRUNG THANH GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

DO VAN CHUNG GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

DO DUC HIEU GIUP MS 3387

100,000

20/6/2019

PHAM NGOC TAN GIUP MS 2990

1,000,000

20/6/2019

CHAU NGOC DUC GIUP MS 3380 DEN 3388.

900,000

20/6/2019

NGUYEN NGOC HAN GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3380

200,000

20/6/2019

LUYEN THU ANH GIUP MS 3377

500,000

20/6/2019

LUYEN THU ANH GIUP MS 3379

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

TVH GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

TRAN THI PHUONG THANH GIUP QNA

100,000

20/6/2019

TRAN QUAN GIUP MS 3387

300,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 2990

1,000,000

20/6/2019

LUU VAN HUY GIUP MS 2990

200,000

20/6/2019

LUU VAN HUY GIUP MS 2990

500,000

20/6/2019

LUU VAN HUY GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

LUU VAN HUY GIUP MS 3387

300,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

20/6/2019

NGUYEN NGOC NGAN GIUP MS 3387

1,000,000

20/6/2019

PHAM HONG PHUONG GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

PHAM VAN TANH GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

NGUYEN THANH TUNG GIUP MS 3386

500,000

20/6/2019

HUYNH MY PHUNG GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

GD 2 BE THOC GAO GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

LE THU HANG GIUP MS 3388, 3373

100,000

20/6/2019

NGUYEN VAN DUONG GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

NGUYEN VAN HUNG GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

TA VAN THANG GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

NGUYEN THI DUNG GIUP MS 3374

200,000

20/6/2019

TRUONG THI THANH TRAM GIUP MS 3372

300,000

20/6/2019

TRUONG THI THANH TRAM GIUP MS 3374

300,000

20/6/2019

TRUONG THI THANH TRAM GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

DANG PHI SON GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

NGUYEN VAN LONG GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

PHAM NGOC TUAN ANH GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

NGUYEN HOAI ANH GIUP MS 3387

300,000

20/6/2019

NGUYEN HOAI ANH GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3388

60,000

20/6/2019

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3387, 3388

100,000

20/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

LE THI HONG NHUNG GIUP MS 3388

50,000

20/6/2019

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

5,000

20/6/2019

LE THI HONG NHUNG GIUP MS 3387

50,000

20/6/2019

NGUYEN PHUONG VY GIUP MS 3388

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

175,000

21/6/2019

BUI THI THU HUONG GIUP MS 2990

300,000

21/6/2019

PHAN THI DA SA GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

BE TRUNG GIUP MS 3386

300,000

21/6/2019

NGO THI ANH GIUP MS 3067

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

TRAN TIEN TAI GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

DUONG HAI LINH GIUP MS 3388

200,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

150,000

21/6/2019

NVTUAN GIUP MS 3383

200,000

21/6/2019

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 3389

50,000

21/6/2019

LE NHAT THUAN GIUP MS 2990

500,000

21/6/2019

TOI DEN HEBISU GIUP MS 3389

20,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

50,000

21/6/2019

NTLAN GIUP MS 3389

400,000

21/6/2019

NTLAN GIUP MS 3388

200,000

21/6/2019

NTLAN GIUP MS 3387

200,000

21/6/2019

NTLAN GIUP MS 3386

200,000

21/6/2019

DANG PHUONG NHUNG GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

500,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

21/6/2019

NGOC DIEP GIUP QNA

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

21/6/2019

NGUYEN THI NHU QUYNH GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN THI NHU QUYNH GIUP MS 3387

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

21/6/2019

TRINH THI THOM GIUP MS 2990

400,000

21/6/2019

NGUYEN THI NHU LY GIUP MS 3388

300,000

21/6/2019

NGUYEN THI THANH VAN GIUP MS 3384

300,000

21/6/2019

PHAM NGOC TUNG GIUP MS 3381

100,000

21/6/2019

DOAN NHAT DUONG GIUP MS 3384

500,000

21/6/2019

DOAN NHAT DUONG GIUP MS 3386

200,000

21/6/2019

DOAN NHAT DUONG GIUP MS 3387

500,000

21/6/2019

DOAN NHAT DUONG GIUP MS 3388

200,000

21/6/2019

DOAN NHAT DUONG GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

HUYNH TRONG BINH GIUP MS 3387

1,000,000

21/6/2019

HUYNH GIA TUE KHANH GIUP MS 3388

300,000

21/6/2019

NGUYEN THI PHUONG ANH GIUP MS 2990

500,000

21/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3386

100,000

21/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3387

100,000

21/6/2019

TRAN TRUNG KIEN GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN DUC THUAN GIUP MS 3387

200,000

21/6/2019

NGUYEN HONG QUAN GIUP MS 3389

50,000

21/6/2019

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN DAT TRI GIUP MS 3389

300,000

21/6/2019

PHAM NGOC HAN GIUP MS 3381

200,000

21/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3389

60,000

21/6/2019

DANG THANH SANG GIUP MS 3389

300,000

21/6/2019

NGUYEN PHUONG VY GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

CAO HA ANH GIUP QNA

100,000

21/6/2019

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3388

100,000

22/6/2019

LAM NGUYEN NHAT VU GIUP MS 3387

100,000

22/6/2019

TVH GIUP MS 3390

500,000

22/6/2019

DOAN THI THIEM GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

HOANG CONG LUAN GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

TRAN THI BICH THUY GIUP QNA

100,000

22/6/2019

THANH HUE GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

THANH HUE GIUP MS 3389

200,000

22/6/2019

THANH HUE GIUP MS 3340

200,000

22/6/2019

CTCP CONG NGHE GIA NGOC GIUP MS 3389

250,000

22/6/2019

VU LIEN GIUP QNA

100,000

22/6/2019

NGO THI THUY DUNG IGUP MS 3367

300,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

200,000

22/6/2019

HAI GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

LY VO DANG KHOA GIUP MS 3111

1,000,000

22/6/2019

NGUYEN LY VIET GIUP MS 3389

100,000

22/6/2019

LE PHUONG ANH GIUP QNA

100,000

22/6/2019

VU HONG VAN GIUP QNA

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

22/6/2019

DUONG NGOC ANH GIUP MS 2990

50,000

22/6/2019

NGUYEN QUANG HUY GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

LE NGO QUYNH MINH GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

NGUYEN THI VAN GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3389

200,000

22/6/2019

HA THI THUY VAN GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

NGUYEN CHIEN THANG GIUP MS 3388

500,000

22/6/2019

NGUYEN CHIEN THANG GIUP MS 3389

500,000

22/6/2019

NGHIEM MINH THANH GIUP S 3388, 3389, 3390

150,000

22/6/2019

TAT THU LAN GIUP MS 3387

200,000

22/6/2019

TAT THU LAN GIUP MS 3388

200,000

22/6/2019

NGUYEN HOANG DUNG GIUP MS 3387

100,000

22/6/2019

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3390

60,000

22/6/2019

TRAN NGOC CHAU GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

NGUYEN THI QUYEN GIUP MS 2990

1,000,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3314

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3313

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3312

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3311

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3310

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3309

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3308

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3307

100,000

22/6/2019

HANH KHACH DI XE TAXI PHAM VAN TANH GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3306

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3305

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3304

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3303

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3302

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3301

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3300

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3299

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3298

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3297

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3296

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3295

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3294

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3293

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3292

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3291

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3290

100,000

22/6/2019

LE KHANH DUC GIUP MS 3289

100,000

22/6/2019

DANG PHI SON GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

DANG PHI VAN GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

NGUYEN THI BICH THUY GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

NGUYEN THI DUONG CAM GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

NGUYEN HOANG YEN GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

NGUYEN CONG TRUNG GIUP MS 3381

100,000

22/6/2019

NGUYEN CONG TRUNG GIUP MS 3389

100,000

22/6/2019

TRAN LE THU GIUP MS 3389

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank điện tử từ ngày   16 đến 22/6/2019

 

16/6/2019

MAI THI TRANG GIUP MS 3382

300,000

16/6/2019

NGUYEN VU MAI UYEN GIUP QNA

300,000

16/6/2019

TRAN THI ANH THO GIUP MS 3381

100,000

16/6/2019

HA XUAN DUONG GIUP MS 3383

200,000

16/6/2019

HA XUAN DUONG GIUP MS 3375

200,000

16/6/2019

HA XUAN DUONG GIUP MS 3371

200,000

16/6/2019

HA XUAN DUONG GIUP MS 3354

200,000

16/6/2019

HA XUAN DUONG GIUP MS 3366

200,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

200,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

300,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

200,000

16/6/2019

HUYNH KIM HUU GIUP MS 3324 DEN 3328.

100,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

300,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

1,000,000

16/6/2019

TRAN THI MAI GIUP MS 3384

200,000

16/6/2019

VU THI YEN GIUP MS 3365

200,000

16/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

200,000

16/6/2019

BUI MINH DUNG GIUP MS 3368

100,000

16/6/2019

DUONG THI THUY KIEU GIUP MS 3384

200,000

16/6/2019

TRAN THI MAI GIUPM S 3383

200,000

16/6/2019

TRAN THI MAI GIUPM S 3384

200,000

16/6/2019

TRAN THI MAI GIUPM S 3379

300,000

16/6/2019

DO THI HONG MY GIUP MS 3375

300,000

16/6/2019

TRAN THI THU HA GIUP MS 3383

100,000

17/6/2019

NGUYEN THI NHU LINH GIUP MS 3377

550,000

17/6/2019

VU TUAN NINH GIUP MS 3383

100,000

17/6/2019

PHAM PHU DUNG GIUP MS 3382

200,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

1,380,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

300,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

200,000

17/6/2019

NGUYEN VAN TAM GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3373

300,000

17/6/2019

NGO TAN VIET GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

NGUYEN THI NGOC DUNG GIUP MS 3383

500,000

17/6/2019

NGUYEN THI MINH THUY GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

NGUYEN THI THUY GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

TRAN THI NHI GIUP MS 3381

300,000

17/6/2019

TRAN VU MINH HIEU GIUP MS 3383

1,000,000

17/6/2019

NGUYEN THI BICH GIUP MS 3384

1,700,000

17/6/2019

DO ANH TAN GIUP MS 3380

1,000,000

17/6/2019

DAO NGOC CHIEN GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

PHAN THI LOAN GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

PHAN NGOC PHUONG LINH GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

NGUYEN DANH DUOC GIUP MS 3376

200,000

17/6/2019

CAO DINH TRONG GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

TRAN THI NGOC ANH GIUP MS 3384

150,000

17/6/2019

PHAN HONG THUY GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

THAI THI KIM THANH GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

NGUYEN THI MAI HANH GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

NGUYEN THI PHUONG THAO GIUP MS 3384

100,000

17/6/2019

NGUYEN LAN NGOC GIUP MS 3376

200,000

17/6/2019

LY QUANG MINH GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

NGUYEN QUOC TIEN GIUP MS 3373 DEN 3382.

5,000,000

17/6/2019

NGUYEN THANH VINH GIUP MS 3385

1,000,000

17/6/2019

LE TIEN NAM GIUP MS 3385

1,000,000

17/6/2019

DAO THI TAN GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

DAM TUAN ANH GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

LE PHUOC THO GIUP MS 3384

500,000

17/6/2019

LE PHUOC THO GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

MAI VIET HUNG GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

NGUYEN LAN ANH GIUP MS 3383

200,000

17/6/2019

DINH XUAN VINH GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

NGUYEN HUU YEN GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 3385

50,000

17/6/2019

DINH QUOC HUNG GIUP MS 3379

300,000

17/6/2019

DUONG THI LANH GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

HOANG THUY ANH GIUP MS 3380

200,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

50,000

17/6/2019

LUU NGOC KHANH GIUP MS 3381

300,000

17/6/2019

BUI MINH GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3379

300,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3359

2,000,000

17/6/2019

KIM LOAN GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

KIM LOAN GIUP MS 3384

500,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3368

200,000

17/6/2019

DANG THU THUY GIUP MS 3385

50,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3380

500,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

50,000

17/6/2019

TRAN THANH HUY GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

100,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

300,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

GD DIEM PHUC GIUP MS 3385

3,000,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

BANH TRAN TRUC QUYNH GIUP MS 3381

10,000,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3375

1,000,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3285

1,000,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3375

200,000

17/6/2019

NGUYEN HOANG TUNG GUP MS 3381

300,000

17/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

PHAM PHU DUNG IGUP MS 3383

400,000

17/6/2019

TRAN THI MY LE GIUP MS 3369

500,000

17/6/2019

TRAN THI MY LE GIUP MS 3372

500,000

17/6/2019

TRAN THI MY LE GIUP MS 3373

500,000

17/6/2019

VO MINH TAM GIUP MS 3372

300,000

17/6/2019

VO MINH TAM GIUP MS 3377

300,000

17/6/2019

DUONG TUAN NINH GIUP MS 3377

500,000

17/6/2019

DUONG TUAN NINH GIUP MS 3384

1,000,000

17/6/2019

TRAN THI MY LE GIUP MS 3324

5,000,000

17/6/2019

NGO VIET TUAN GIUP MS 3381

300,000

17/6/2019

DUONG HOA HUNG GIUP MS 3383

300,000

17/6/2019

DO VAN QUANG GIUP MS 3381

100,000

17/6/2019

LE THI CAM NHUNG GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

TRAN DUC SON GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

NGUYEN THI THU THUY GIUP MS 3385

1,000,000

17/6/2019

LE XUAN VINH GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

NGUYEN VAN HUNG GIUP MS 3383

500,000

17/6/2019

PHAM THI BICH NGOC GIUP MS 3384

300,000

17/6/2019

LE QUYNH ANH GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

PHAM TUAN NAM GIUP MS 3380

200,000

17/6/2019

NGUYEN THI MINH PHUONG GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

NGUYEN THI MINH PHUONG GIUP MS 3380

200,000

17/6/2019

PHAN THANH TAM IGUP MS 3376

500,000

17/6/2019

DINH TIEN THIET GIUP MS 3385

50,000

17/6/2019

NGUYEN THI MY DIEU GIUP MS 3381

300,000

17/6/2019

BUI DUC MINH GIUP MS 3384

500,000

17/6/2019

BUI DUC MINH GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

BUI DUC MINH GIUP MS 3380

500,000

17/6/2019

BUI DUC MINH GIUP MS 3376

500,000

17/6/2019

BUI DUC MINH GIUP MS 3377

300,000

17/6/2019

BUI DUC MINH GIUP MS 3385

300,000

17/6/2019

PHAM QUOC BAO GIUP MS 3376

200,000

17/6/2019

PHAM QUOC BAO GIUP MS 3377

200,000

17/6/2019

PHAM QUOC BAO GIUP MS 3379

200,000

17/6/2019

PHAM QUOC BAO GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

PHAM QUOC BAO GIUP MS 3381

200,000

17/6/2019

NGUYEN THI MY THUAN GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

NGUYEN THI MY THUAN GIUP MS 3384

200,000

17/6/2019

TO THI HUONG GIUP MS 3381

5,000,000

17/6/2019

LE THI THU HUONG GIUP MS 3384

200,000

17/6/2019

TO THI HAI YEN GUP MS 3385

100,000

17/6/2019

TO THI HAI YEN GUP MS 3384

100,000

17/6/2019

TRAN THI PHUONG KHANH GIUP MS 3385

200,000

17/6/2019

TRAN THI ANH HONG GIUP MS 3371

100,000

17/6/2019

LE MINH HIEU GIUP QNA

100,000

17/6/2019

LAI THANH TUAN GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

LE THAT GIUP MS 3385

500,000

17/6/2019

LE THAT GIUP MS 3379

500,000

17/6/2019

LE THAT GIUP MS 3381

500,000

17/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3385

50,000

17/6/2019

DAO HANH NGAN GIUP MS 3384

300,000

18/6/2019

CHI NGOC - HUE GIUP MS 3379

100,000

18/6/2019

CHI NGOC - HUE GIUP MS 3380

100,000

18/6/2019

NGUYEN TIEN GIANG GIUP MS 3384

500,000

18/6/2019

LE MINH THUC GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

NGUYEN THI THANH HAI GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

LE MINH DUC GIUP MS 3384

1,000,000

18/6/2019

NGUYEN DUC DUY GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

TRAN THI NGOC ANH GIUP MS 3386

150,000

18/6/2019

LY QUANG MINH GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BE QUYNH ANH GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

PHAM TRUNG HIEU GIUP MS 3310

200,000

18/6/2019

DAO THI HIEN GIUP MS 3386

1,000,000

18/6/2019

NGUYEN THE SIENG IGUP MS 3386

100,000

18/6/2019

LA THANH TRUNG GIUP MS 3386

1,000,000

18/6/2019

NGUYEN DUC HUNG GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

TONG NGUYEN TRUNG GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

MAI PHUONG THANH GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

DO THAI SON GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

NGUYEN HUU HUNG GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

CAO XUAN VIET GIU MS 3386

50,000

18/6/2019

LAM THANH VI NHAN GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

NGUYEN QUOC ANH GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

LE HUU QUYEN GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

TRINH THANH THIEN GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

NGUYEN THANH BINH GIUP MS 3386

2,000,000

18/6/2019

DAO THI HA GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

TRAN TIEN TUYEN GIU MS 3386

50,000

18/6/2019

TRAN THI VAN GIANG GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

HO MINH THANH GIUP MS 3302

100,000

18/6/2019

TRAN LE PHUOC THO GIUP MS 3386

1,000,000

18/6/2019

TRAN LE PHUOC THO GIUP MS 3382

500,000

18/6/2019

HOANG THI ANH VAN GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

250,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

50,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

50,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3368

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3376

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3362

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3366

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3373

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3378

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

HA TRANG GIUP MS 3379

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

400,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

HOANG KHOAI GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

100,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

500,000

18/6/2019

LE BA PHUC GIUP MS 3381

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

LE BA PHUC GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

18/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

NGUYEN DUY LINH GIUP MS 3381

100,000

18/6/2019

TRAN QUANG THONG GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

NGUYEN HONG LINH GIUP MS 3386

50,000

18/6/2019

NGUYEN VAN HONG GIUP MS 3381

200,000

18/6/2019

NGUYEN DUC TAM KIEN LAM GIUP MS 3385

100,000

18/6/2019

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3381

500,000

18/6/2019

LUU VAN CUONG GIUP MS 3385

200,000

18/6/2019

DO CAO CHIEN GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

PHAM CAO DUC GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

PHAM BA QUYET GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

NGUYEN THANH NHAN GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

NGUYEN THI MY HANH GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

TRAN THI MAI GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3379

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3380

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3381

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3382

200,000

18/6/2019

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3371

200,000

18/6/2019

PHAN THI HONG TRINH GIUP MS 3385

300,000

18/6/2019

DO HUU TAI GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

PHAN THI HONG TRINH GIUP MS 3386

300,000

18/6/2019

NGUYEN THI TRANG GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

PHAM QUOC HUNG GIUP MS 3386

200,000

18/6/2019

PHAM VAN NGOC GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

NGUYEN KHANH NGUYEN SON GIUP MS 3386

100,000

18/6/2019

PHUONG VAN NGHIA GIUP MS 3386

500,000

18/6/2019

NGUYEN NGOC AN GIUP MS 3386

3,000,000

18/6/2019

VUONG TAN GIUP MS 3384

100,000

18/6/2019

VUONG TAN GIUP MS 3384

100,000

18/6/2019

LAI MAI LY GIUP MS 3385

100,000

19/6/2019

NGUYEN QUANG KHANH GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN ANH TU GIUP MS 3381

200,000

19/6/2019

LE PHUONG LIEN GIUP MS 3381

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH NGUYET GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

CAO THI BICH LIEN GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

PHAM THI BICH CHI GIUP MS 3385

500,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3376

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3385

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3373

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3382

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3386

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3377

50,000

19/6/2019

TA NGOC HUYEN NGA GIUP MS 3375

100,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3383

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3381

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3380

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3375

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3379

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3384

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3374

50,000

19/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3378

50,000

19/6/2019

LY QUANG MINH GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

DUONG THI HONG ANH GIUP MS 3387

2,000,000

19/6/2019

LE DINH THANG GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN VAN LUONG GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

LE ANH TUAN GIUP MS 3386

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI CAM NHUNG GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

HOANG THI HANH GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN TIEN DUC GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

BUI XUAN DAM GIUP MS 3387

2,000,000

19/6/2019

NGUYEN TIEN DUC GIUP MS 3322

1,000,000

19/6/2019

TRINH THI PHUONG NHUNG GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TRAN NGOC HA GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN AN GIUP MS 3386

500,000

19/6/2019

NGUYEN HONG QUAN GIUP MS 3386

1,000,000

19/6/2019

LUONG TRUNG THIN GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

NGO VAN TUAN GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

HOANG DINH TINH GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

NGUYEN HUU TUAN GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

PHAM VAN VIET GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

VU PHI HUNG GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

VU NGOC LINH GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TA THI TUYET MAI GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

PHAM THI HANH GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

NGUYEN VAN KHUONG GIUP MS 3387

150,000

19/6/2019

PHAM QUOC VIET GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI THANH HUNG IGUP MS 3376

200,000

19/6/2019

CHAU GIA LIEM GIUP MS 3387

150,000

19/6/2019

TRAN THI HUE GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

MACH THI HIEN GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

PHI MINH KHOI GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

LUU TRAN SON TU GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TRAN LE PHUOC THO GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

DINH THI LAN HUONG GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TRAN DINH KHIEM GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

HA XUAN HONG GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

CAO XUAN VIET GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

NGUYEN VIET CUONG GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

TRAN HAI ANH GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

TRAN HAI ANH GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

TRAN HAI ANH GIUP MS 3385

100,000

19/6/2019

TRUONG CHINH GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3362

1,000,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

VU NGOC NGA GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

1,000,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3346

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3362

200,000

19/6/2019

NGUYEN THI HAI NAM GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

NGO VAN SON GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

250,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

250,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

150,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

TO THI BINH GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3375

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

TRAN BUU MAI GIUP MS 3329 DEN 3333.

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 2990

200,000

19/6/2019

TA THANH SON GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

300,000

19/6/2019

PTL GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN THI PHUONG ANH GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

HA THI HUONG GIANG GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN ANH TU GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

LE THI BICH HANH GIUP MS 3384

500,000

19/6/2019

DO THI NGOC TU GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

NGUYEN ANH TU GIUP MS 3380

200,000

19/6/2019

NGUYEN LUONG GIUP MS 3387

600,000

19/6/2019

NGUYEN VIET BAC GIUP MS 3381

200,000

19/6/2019

BUI THI BICH VAN GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

TRIEU GIA PHONG GIUP MS 3386

500,000

19/6/2019

LINH NGA GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3379

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3377

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3376

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3375

150,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3378

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3374

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3373

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3372

100,000

19/6/2019

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3371

100,000

19/6/2019

LE QUOC HIEU GIUP MS 3387

5,000,500

19/6/2019

PHAM DUY TUAN GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI XUAN GIUP QNA

200,000

19/6/2019

NGO HIEN THUC GIUP MS 3387

2,000,000

19/6/2019

NGUYEN VAN DUNG GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

MAI THI THU HA GIUP MS 3385

1,400,000

19/6/2019

DUONG HONG THANH IUP QNA

500,000

19/6/2019

NGUYEN THI VIET HOA IGUP MS 3387

500,000

19/6/2019

PHAM HUNG GIUP MS 3387

1,000,000

19/6/2019

HOANG THU HUONG GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

NGUYEN HOANG LONG GIUP MS 3386

500,000

19/6/2019

VU THI MAI GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

TRAN THI NGOC ANH GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TRAN THI MY DUNG GIUP MS 3387

400,000

19/6/2019

TRAN THI MY DUNG GIUP MS 3364

400,000

19/6/2019

TO THI HAI YEN GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

VU QUOC HUNG GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

THAI VIET HAI GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

HANG THUY NHI GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

TRAN THI KHANH GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

TRUONG NAM HOA GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

NGUYEN THI MY HANH GIUP MS 3387

300,000

19/6/2019

TRAN NGOC MAI GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

HOANG ANH HUNG GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

BUI THIEN THU GIUP MS 3387

500,000

19/6/2019

MAI XUAN THAI IGUP MS 3387

200,000

19/6/2019

TRAN TUAN KHANH GIUP MS 3387

200,000

19/6/2019

DO THU HUONG GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3387

100,000

19/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3387

50,000

19/6/2019

TRAN HUU HUY GIUP MS 3386

200,000

19/6/2019

DUONG THI THU TRANG GIUP MS 3387

100,000

20/6/2019

VU DUONG PHU GIUP MS 3373

200,000

20/6/2019

VU DUONG PHU GIUP MS 3374

200,000

20/6/2019

HUYNH NGOC THE GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

DUONG VIET DUNG GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

KIEU HUY HOA GIUP MS 3387

1,000,000

20/6/2019

TRAN NGOC PHUC GIUP MS 3387

1,000,000

20/6/2019

CAO DINH TRONG GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

LE HUONG GIANG GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

NGUYEN TUAN NGHIA GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

VU THANH THAO IGUP MS 3388

1,000,000

20/6/2019

NGO TUAN ANH GIUP MS 3386

500,000

20/6/2019

TRAN THI TRA MY GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 3384

100,000

20/6/2019

DANG THE PHONG GIUP MS 3375

500,000

20/6/2019

TRAN QUOC CHIEN GIUP MS 3386

197,800

20/6/2019

TRAN LE PHUOC THO GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

NGUYEN DINH THIEN GIUP MS 3387

300,000

20/6/2019

NGUYEN DINH THIEN GIUP MS 3386

300,000

20/6/2019

NGUYEN DUC NGUYEN GIUP MS 3388

50,000

20/6/2019

TRAN THI THUY GIUP QNA

50,000

20/6/2019

VU THI HONG LOAN GIUP MS 3375

1,000,000

20/6/2019

DINH XUAN VINH GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

DAM TUAN ANH GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

TRAN TIEN TUYEN GIUP MS 3388

50,000

20/6/2019

NGO DUC THANG GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

VUONG DINH PHUC GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

NGO THI MINH THU GIUP MS 3388

20,000

20/6/2019

NGO THI MINH THU GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

NGUYEN NGOC TUAN ANH GIUP MS 3375

800,000

20/6/2019

NGUYEN TUAN TU GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

300,000

20/6/2019

PHAM THANH THUY GIUP MS 3387

300,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3385

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3379

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

E HIEP GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3380

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3379

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

500,000

20/6/2019

TRINH VAN DUC GIUP MS 3387

100,000

20/6/2019

PHAM VAN BAU GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

TRUONG TUAN NGHIA GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

NGUYEN NHO MINH GIUP MS 3386

500,000

20/6/2019

LE XUAN VINH GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

LE DAC THAI GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

LE DAC THAI GIUP MS 3384

300,000

20/6/2019

LE DAC THAI GIUP MS 3385

300,000

20/6/2019

LE DAC THAI GIUP MS 3381

300,000

20/6/2019

NGUYEN THU HONG GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

PHAN THI KIM NGOC GIUP MS 3375

200,000

20/6/2019

PHAM THUY ANH GIUP MS 3387

300,000

20/6/2019

NGUYEN KHAC GIA BAO GIUP MS 3387

250,000

20/6/2019

PHAM BA QUYET GIUP MS 3385

300,000

20/6/2019

HOANG NGOC LONG GIUP MS 3388

50,000

20/6/2019

TRAN ANH TUAN GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

VU THI TRANG NHUNG GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

DUONG MINH THONG GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

DAO QUOC DAT GIUP MS 3386

100,000

20/6/2019

DAO QUOC DAT GIUP MS 3388

100,000

20/6/2019

NGUYEN THI HUONG GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

MAI THI HOA GIUP MS 3388

300,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3360

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3361

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3362

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3363

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3366

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3374

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3373

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3372

20,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3365

20,000

20/6/2019

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3388

1,000,000

20/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3388

50,000

20/6/2019

PHAM ANH TU GIUP MS 3388

500,000

20/6/2019

TRANG GIUP MS 3386

200,000

20/6/2019

NGUYEN THI MINH XUAN GIUP MS 3386

300,000

20/6/2019

BA CON KDC THE SEASONS GIUP MS 3387

1,600,000

20/6/2019

DO QUANG TUNG GIUP MS 3388

200,000

20/6/2019

TRAN QUANG KHOI GIUP MS 3387

100,000

20/6/2019

PHAN HONG NHUNG IGUP MS 3387

400,000

20/6/2019

TRUONG NGOC DUY GIUP MS 3381

500,000

21/6/2019

TRAN NGOC DAN TAM GIUOP MS 3388

250,000

21/6/2019

TRAN NGOC DAN TAM GIUOP MS 3389

250,000

21/6/2019

HOANG HIEN GIUP MS 3388

300,000

21/6/2019

HOANG HIEN GIUP MS 3379

300,000

21/6/2019

HOANG HIEN GIUP MS 3387

300,000

21/6/2019

HOANG HIEN GIUP MS 3389

300,000

21/6/2019

LAM MY HAN GIUP MS 3387

100,000

21/6/2019

NGUYEN THI MAI HANH GIUP MS 3388

500,000

21/6/2019

NGUYEN TRAN DIEM QUYNH GIUP MS 3302

300,000

21/6/2019

NGUYEN THI NGOC DUYEN GIUP MS 3386

500,000

21/6/2019

NGUYEN TRUNG THANH GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

PHAM THI BICH CHI GIUP MS 3375

500,000

21/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3387

50,000

21/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3389

50,000

21/6/2019

KHONG DOAN DUY GIUP MS 3388

50,000

21/6/2019

PHAN THI THU GIUP MS 3388

200,000

21/6/2019

MAI NGOC TUAN GIUP MS 3383

450,000

21/6/2019

NGUYEN VAN THANG GIUP MS 3388

100,000

21/6/2019

PHAM VAN TRUNG GIUP MS 3388

500,000

21/6/2019

TRAN THIEN TRANG GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN NGOC KHANH TRAN GIUP MS 3375

2,000,000

21/6/2019

TRUONG SY TUNG HAI GIUP MS 3384

300,000

21/6/2019

NGUYEN ANH TAI GIUP MS 3375

500,000

21/6/2019

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3388

200,000

21/6/2019

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3387

200,000

21/6/2019

BUI THI LAN ANH GIUP MS 3387

200,000

21/6/2019

LE THI NGOC ANH GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN DINH KHOI GIUP MS 3389

1,500,000

21/6/2019

NGUYEN THI NGOC TU GIUOP MS 3387

200,000

21/6/2019

TRUONG QUYNH ANH GIUP MS 3379

100,000

21/6/2019

NGUYEN PHUC THO GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

NGUYEN PHUC THO GIUP MS 3388

200,000

21/6/2019

NGUYEN PHUC THO GIUP MS 3387

300,000

21/6/2019

NGUYEN THANH LUAN GIUP MS 3375

200,000

21/6/2019

NGUYENDUY TINH GIUP MS 3302

200,000

21/6/2019

NGO THI MAI GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

500,000

21/6/2019

NGUYEN PHUOC MINH DUC GIUP MS 3387

200,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN NGOC DIEP GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

150,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

150,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

200,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389, 3388

100,000

21/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3375

200,000

21/6/2019

DO DINH THUC GIUP MS 3388

100,000

21/6/2019

DO THUY TRUC QUYNH GIUP MS 3386

200,000

21/6/2019

NGO VIET TUAN GIUP MS 3388

200,000

21/6/2019

BUI TRIEU XA GIUP MS 3383

250,000

21/6/2019

BUI TRIEU XA GIUP MS 3384

250,000

21/6/2019

BUI TRIEU XA GIUP MS 3385

250,000

21/6/2019

BUI TRIEU XA GIUP MS 3386

250,000

21/6/2019

BUI TRIEU XA GIUP MS 3387

250,000

21/6/2019

BUI TRIEU XA GIUP MS 3388

150,000

21/6/2019

HO ANH TUAN GIUP MS 3389

100,000

21/6/2019

NGUYEN THI SUONG GIUP MS 3387

100,000

21/6/2019

HUYNH KIM NHUT GIUP MS 3389

500,000

21/6/2019

LUU TRIEN HAO GIUP MS 3387

1,000,000

21/6/2019

DO LENH DUNG GIUP MS 3387

500,000

21/6/2019

DAO LE HOA GIUP MS 3389

200,000

21/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3389

20,000

22/6/2019

LAI NGUYEN MINH HUNG GIUP MS 3389

200,000

22/6/2019

NGUYEN TRUNG BIEN GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

NGUYEN HOANG TUNG GIUP MS 3389

200,000

22/6/2019

NGUYEN THI ANH NGOC GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

LE DA LOI GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

TRAN VAN THANG GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

NGUYEN DANG TUAN GIUP MS 3390

550,000

22/6/2019

TRAN THIEN TRANG GIUP MS 3388

100,000

22/6/2019

NGUYEN THI BUOI GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

LUU VAN VU GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

TRAN LE PHUOC THO GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

NGUYEN HUY HOANG GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

LE THI TUONG LY GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3302

200,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3360

150,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3369

150,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3383

150,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3384

150,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

150,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3388

150,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

150,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

500,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3381

200,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3302

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP QNA

100,000

22/6/2019

MR Z GIUP MS 3387

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3351

1,000,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3389

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3386

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3387

900,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

200,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

500,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

BAN DOC GIUP MS 3390

150,000

22/6/2019

THANH NGUYEN GIUP MS 3383

100,000

22/6/2019

THANH NGUYEN GIUP MS 3380

50,000

22/6/2019

THANH NGUYEN GIUP MS 3382

50,000

22/6/2019

DUY HUY KHANH H ANH GIUP MS 3387

500,000

22/6/2019

NGOC TUAN GIUP MS 3387

2,400,000

22/6/2019

PHAM XUAN PHU GIUP MS 3353

500,000

22/6/2019

VU HONG ANH GIUP QNA

100,000

22/6/2019

NGUYEN TRAN SINH GIUP MS 3298

50,000

22/6/2019

TRINH VAN TIEN GIUP MS 3390

100,000

22/6/2019

TRINH VAN TIEN GIUP MS 3389

100,000

22/6/2019

TRINH VAN TIEN GIUP MS 3388

100,000

22/6/2019

TRINH VAN TIEN GIUP MS 3387

100,000

22/6/2019

TRINH VAN TIEN GIUP MS 3384

100,000

22/6/2019

VU THI MAI GIUP MS 3389

300,000

22/6/2019

VU THI MAI GIUP MS 3388

300,000

22/6/2019

VU THI MAI GIUP MS 3390

500,000

22/6/2019

NGUYEN THAI THANH GIUP MS 3389

300,000

22/6/2019

NGUYEN THAI THANH GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

VO HUYNH THIEN HUONG GIUP MS 3390

500,000

22/6/2019

DO QUANG HOP GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

DAO THI BICH NGOC GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

NGUYEN THI NGOC HUONG GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

VO THI NGOC GIUP MS 3338

100,000

22/6/2019

LY THANH LAM GIUP MS 3390

300,000

22/6/2019

TA VAN VIET GIUP MS 3390

20,000

22/6/2019

DANG THI CHAU PHA GIUP MS 3387

200,000

22/6/2019

DANG THI CHAU PHA GIUP MS 3383

200,000

22/6/2019

NGUYEN MINH DUC GIUP MS 3389

500,000

22/6/2019

NGUYEN HOAI PHUONG GIUP MS 3389

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 16 đến 22/6/2019

 

16/6/2019

Thieu Duc Sinh ung ho QNA

150,000

16/6/2019

Nguyen Huu Duc giup MS 3381

220,000

17/6/2019

Thieu Duc Sinh ung ho QNA

300,000

17/6/2019

Le Van Chung giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Nguyen Truong Minh giup MS 3381

300,000

17/6/2019

Nguyen Huu Thai Bao giup MS 3384

300,000

17/6/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3385

50,000

17/6/2019

Le Phat An giup MS 3376

100,000

17/6/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3348

200,000

17/6/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3353

200,000

17/6/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3362

200,000

18/6/2019

Nguyen Duy Linh giup MS 2990

100,000

18/6/2019

Thieu Duc Sinh ung ho QNA

500,000

18/6/2019

Dinh Duc Thang giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Ngo Quang Hung giup MS 3386

500,000

19/6/2019

Ha Thu Phuong giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Ban doc TK 04101019947392 giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Nguyen Vo Thu Huong giup MS 3387

300,000

20/6/2019

Vu T Duoc giup MS 3388

200,000

20/6/2019

Ban doc TK 4221510296256020 giup MS 2990

200,000

20/6/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3381

500,000

21/6/2019

Hoang Minh Thai giup MS 3389

500,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3380

50,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3381

50,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3382

50,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3383

50,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3384

50,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3385

50,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3386

50,000

21/6/2019

Pham Gia Tu giup MS 3387

50,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Xanh ung ho QNA

200,000

22/6/2019

Truong T Trang giup cu Nguyen Lung 3232

100,000

22/6/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3390

50,000

22/6/2019

Nguyen T Nguyen giup MS 2990

50,000

22/6/2019

Nguyen T Luyen giup MS 2990

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank điện tử từ ngày 16 đến 22/6/2019

 

16/6/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3384

100,000

16/6/2019

Duong That Dung giup MS 3384

200,000

16/6/2019

Hoang T Kieu Oanh giup MS 3384

200,000

16/6/2019

Vo T Kim Ngan giup MS 3381

1,000,000

17/6/2019

Hoang Manh Nam giup MS 3384

100,000

17/6/2019

Duong That Dung giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Huynh Minh Thien Khiem giup MS 3381

300,000

17/6/2019

Nguyen Van Luong giup MS 3385

50,000

17/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3383

50,000

17/6/2019

Tran Toan Thang giup MS 3385

300,000

17/6/2019

Nguyen Hong Son giup MS 3384

100,000

17/6/2019

Le T Tuyet giup MS 3380

1,000,000

17/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3382

50,000

17/6/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3385

100,000

17/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3384

50,000

17/6/2019

Tran T Thu Hang giup MS 3381

100,000

17/6/2019

Dang Tien Dat giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3385

50,000

17/6/2019

Dinh Van Tai giup MS 3385

50,000

17/6/2019

Nguyen Oanh Vu giup M s3385

100,000

17/6/2019

Tran Van Giang giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Ha Minh Duc giup MS 3385

500,000

17/6/2019

Ha Minh Duc giup MS 3383

500,000

17/6/2019

Ban doc TK 190114849000199 giup MS 3385

100,000

17/6/2019

Ban doc TK 50110000572175 giup MS 3384

100,000

17/6/2019

Doan Minh Thuy giup MS 3385

300,000

17/6/2019

Nguyen Van Hiep giup MS 3385

50,000

17/6/2019

Le Nham Hung giup MS 3384

300,000

17/6/2019

Le Nham Hung giup MS 3379

300,000

17/6/2019

Le T Nhung giup MS 3375

500,000

17/6/2019

Pham T Thuy giup MS 3375

200,000

18/6/2019

Do Danh Hien giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3386

50,000

18/6/2019

Hoang Nhat Duong giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Bui Duc Khang giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Ban doc TK 85388778 giup MS 3386

1,000,000

18/6/2019

Ha Minh Duc giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Chu T Thu Hang giup MS 3386

20,000

18/6/2019

Truong Hong Duc giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Manh Tuan giup chau dan toc Thai chua ung thu va tim 3386

500,000

18/6/2019

Do Huu Luc giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Ban doc tai CN Ba Ria, Vung Tau, PGD Tan Thanh giup MS 3381

2,000,000

18/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3386

50,000

18/6/2019

Luong Hoang Diep giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Ngo T Lan Anh giup MS 3373

300,000

18/6/2019

Nguyen Van Tiep giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Nguyen Thanh Thuy giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Khuc Van Quang giup MS 3386

2,000,000

18/6/2019

Tran Duy Ninh giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Nghiem Dac Uyen giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Bui T Minh Thao giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Ba Duy giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Ban doc TK 19031154668008 giup MS 3386

1,000,000

18/6/2019

Vu Thanh Long giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Tran Van Tuan giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Nguyen T Phuong Thao giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Nguyen Thanh Huyen giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Phi Kim Phuc giup MS 3386

1,000,000

18/6/2019

Dieu T Tu Uyen giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Huu Linh giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Hoang Thuy giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Nguyen Trung Hieu giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Ban doc TK 190114849000199 giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Phan T Thuy Huong giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nghiem Bao Ngoc giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nghiem Bao Ngoc giup MS 3385

200,000

18/6/2019

Ma Van Chien giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Nguyen Dinh Hung giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Hoang Thai Nguyen giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Nguyen Quang Huy giup MS 3386

300,000

19/6/2019

Nguyen Phuc Quy giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Ha Minh Duc giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Nguyen Quynh Thoi giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Duong That Dung giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Nguyen T Hai giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Le Van Trang ung ho QNA

100,000

19/6/2019

Nguyen T Minh Vien giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Vu T Xuan giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Le Phuong Thinh giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Tran Dang Thien ung ho QNA

500,000

19/6/2019

Vu T Tuyet Mai giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Ban doc TK 190114849000199 giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Nguyen Tien Dung giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Hoang T Ly giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Phung Quang Khoa giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Band oc TK 19021188729019 giup MS 3386

200,000

19/6/2019

Do Danh Hien giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Luu Toan Thang giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Truong Duy Tam giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Nguyen Van Phuoc giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Hoang Cong Hieu giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Nguyen Minh Phuong giup MS 2990

200,000

19/6/2019

Ha Minh Duan giup MS 3387

1,000,000

19/6/2019

Cty Hiep Vuong giup MS 3385

1,000,000

19/6/2019

Nguyen T Minh Khue giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Nguyen T To Quyen giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Ta Vu giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Do The Long giup MS 3387

1,000,000

19/6/2019

Ban doc TK 060129697868 giup MS 3386

100,000

20/6/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3388

100,000

20/6/2019

Duong That Dung giup MS 3388

200,000

20/6/2019

Ha Minh Duc giup MS 3388

500,000

20/6/2019

Nguyen Trung Tin giup MS 3388

500,000

20/6/2019

Dang T Ngoc Lan giup MS 3384

500,000

20/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup M S3388

50,000

20/6/2019

Hoang T Nhung giup MS 3388

300,000

20/6/2019

Ban doc TK 19031593454014 giup MS 3388

200,000

20/6/2019

Khuc Van Quang giup MS 3388

1,000,000

20/6/2019

Duong Van Hoan giup MS 3387

100,000

20/6/2019

Nguyen T Lan Anh giup MS 3388

300,000

20/6/2019

Vu Hong Thuy giup MS 3388

100,000

20/6/2019

Ha Minh Duan giup MS 3388

500,000

21/6/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3389

50,000

21/6/2019

Ha Minh Duc giup MS 3389

500,000

21/6/2019

Huynh Minh Thien Khiem giup MS 3388

400,000

21/6/2019

Ban doc TK 060129687868 giup MS 3389

100,000

21/6/2019

Nguyen Ngoc Binh giup MS 3389

50,000

21/6/2019

Nguyen T Kim Tuyen ung ho QNA

200,000

21/6/2019

Nguyen T Thuy Van giup MS 3389

100,000

21/6/2019

Le Trung Hieu giup MS 3389

200,000

21/6/2019

Dang Trung Thanh giup MS 3362

200,000

21/6/2019

Doan Thanh Sang giup MS 3386

100,000

21/6/2019

Nguyen T Thanh Hien giup chi Vu T Hue QNA

300,000

21/6/2019

Nghiem Hai Ngoc giup MS 3389

200,000

21/6/2019

Trieu T Bach Yen giup MS 3389

100,000

21/6/2019

Hoang Manh Nam giup MS 3389

100,000

22/6/2019

Ha Minh Duc igup MS 3390

500,000

22/6/2019

Trang Thanh Getfly giup MS 3389

400,000

22/6/2019

Bui Minh Khue giup MS 3390

100,000

22/6/2019

Nguyen Bao Tran giup MS 3390

300,000

22/6/2019

Le Phuoc Thinh giup MS 3390

100,000

22/6/2019

Nguyen Truong Giang giup MS 3390

50,000

22/6/2019

Pham T Hong Anh giup MS 3390

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 16 đến 22/6/2019

 

16/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3383

1,000,000

16/6/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3384

10,000

16/6/2019

Dang Van Truong Chinh ung ho QNA

20,000

16/6/2019

Le Tuan Kiet ung ho QNA

3,948

16/6/2019

Tran Hoang Thi ung ho QNA

100,000

16/6/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

20,000

16/6/2019

Le Van Hoang ung ho QNA

10,000

16/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3383

3,000,000

16/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3384

2,000,000

17/6/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

20,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3366

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3367

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3368

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3369

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3370

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3371

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3372

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3373

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3374

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3375

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3376

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3377

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3378

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3379

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3380

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3381

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3382

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3383

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3384

200,000

17/6/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3384

300,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3383

300,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3381

300,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3376

300,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3374

300,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3373

300,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3380

300,000

17/6/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3377

300,000

17/6/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3385

10,000

17/6/2019

Ngo Hong Minh giup MS 3381

500,000

18/6/2019

Nguy Van Tuyen giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Vu Van The giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3386

10,000

18/6/2019

Nguyen Hoang Hai giup MS 3386

2,000,000

18/6/2019

Ha Thuc Hau giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Pham T Thanh Binh giup MS 3386

1,000,000

18/6/2019

Nguyen Quoc Khanh giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

18/6/2019

Luong Thanh Tung ung ho QNA

50,000

18/6/2019

Mach Huynh Anh Tuan giup MS 3386

50,000

18/6/2019

Nguyen Dinh Long giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Le T Huong ung ho QNA

200,000

19/6/2019

Nguyen Van Tien giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Nguyen Duc Duy giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Tran Trong Thang giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Hoang T Thu Duyen giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

19/6/2019

Nguyen Ba Thuc giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Vu T Hiep giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3387

10,000

19/6/2019

Le Khac Toan giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Tran T Mo giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen Huu Duc giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Pham T Ngoc Anh giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Nguyen Chi Thanh giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Nguyen Dang Khoa giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Hoang Bao Trung giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Le Khac Toan giup MS 3386

50,000

19/6/2019

Le Khac Toan giup MS 3385

50,000

19/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3387

1,000,000

19/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3385

1,000,000

19/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3386

1,000,000

19/6/2019

Nguyen Van Vinh giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3388

200,000

20/6/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3386

200,000

20/6/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3388

10,000

20/6/2019

Nguyen Van Cuong giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3379

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3380

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3381

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3382

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3383

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3384

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3385

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3386

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3387

500,000

20/6/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3388

500,000

20/6/2019

Tran Xuan Sy giup MS 3388

2,000,000

20/6/2019

Nguyen Viet Hoang giup MS 3371

50,000

20/6/2019

Nguyen Ha Thu giup MS 3372

300,000

20/6/2019

Dao Van Khuong giup MS 3388

30,000

20/6/2019

Duong Van Be Sau giup MS 3388

1,000,000

21/6/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3389

10,000

21/6/2019

Tran Huy Chuong giup MS 3389

200,000

21/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3388

1,000,000

22/6/2019

Nguyen Vu Nhi giup MS 3390

1,000,000

22/6/2019

Nguyen Vu Nhi giup MS 2990

500,000

22/6/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

22/6/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3390

10,000

22/6/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3390

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 16 đến 22/6/2019

 

17/6/2019

Le Minh Khuong ung ho QNA

100,000

17/6/2019

Le Dinh Phong giup MS 3381

200,000

17/6/2019

Mai The Chuyen giup MS 3381

100,000

17/6/2019

Mai The Chuyen giup MS 3383

100,000

17/6/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3384

100,000

17/6/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3383

100,000

17/6/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3377

100,000

17/6/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3375

100,000

17/6/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3372

100,000

17/6/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3384

300,000

17/6/2019

Tran T Quy giup MS 2990

200,000

17/6/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3384

500,000

17/6/2019

Gia T Minh Thu giup MS 3378

500,000

17/6/2019

Gia T Minh Thu giup MS 3381

500,000

17/6/2019

Gia T Minh Thu giup MS 3383

500,000

17/6/2019

Gia T Minh Thu giup MS 3384

500,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3374

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3375

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3376

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3377

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3378

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3379

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3380

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3381

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3382

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3383

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3384

200,000

17/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Nguyen Duc Manh giup MS 3385

100,000

18/6/2019

Nguyen T Tinh giup MS 3380

300,000

18/6/2019

Vo Trong Hung giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Ban doc TK 055704060048688 giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Sunny giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Yen Tuan Hung giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Ban doc TK 26010000173758 giup MS 3384

200,000

18/6/2019

Ban doc TK 26010000173758 giup MS 3368

100,000

19/6/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Le Dinh Phong giup MS 3386

200,000

19/6/2019

Trieu Thanh Phong giup MS 3387

150,000

19/6/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Huynh T Hong Nhung giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Ngo Quang Sam giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Hoang T Loan giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Dinh Nho Liem giup MS 3387

300,000

20/6/2019

Nguyen Kien Trung giup MS 3387

500,000

20/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3386

200,000

20/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3388

50,000

20/6/2019

Vo T Thanh Thuy giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3388

50,000

20/6/2019

Nguyen Duy Bien giup MS 2990

200,000

20/6/2019

Nguyen T Kieu Lam giup MS 3387

100,000

20/6/2019

Vo Minh Tuan giup MS 2990

500,000

21/6/2019

Luong T Hong Vinh giup MS 2990

500,000

21/6/2019

Le T Minh Chau giup MS 2990

500,000

21/6/2019

Nguyen T Thu Hien giup MS 3387

300,000

21/6/2019

Huynh T Minh Hoa - Chau Le Minh Hieu giup MS 3389

30,000

21/6/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3388

1,000,000

21/6/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3387

1,000,000

21/6/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3384

1,000,000

21/6/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3383

1,000,000

21/6/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3382

1,000,000

21/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3388

200,000

21/6/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3389

200,000

22/6/2019

Ngo T Nhan giup MS 3389

300,000

22/6/2019

Le Tuan Anh giup MS 3390

500,000

22/6/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3390

300,000

22/6/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3390

100,000

22/6/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3390

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV điện tửtừ ngày 16 đến 22/6/2019

 

16/6/2019

Tran Hanh giup anh Loc

300,000

16/6/2019

Dang Quynh Anh giup MS 3377

100,000

16/6/2019

Dang Quynh Anh giup MS 3379

100,000

16/6/2019

Dang Quynh Anh giup MS 3383

100,000

16/6/2019

Do Dinh Luan giup MS 3384

100,000

16/6/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3384

100,000

16/6/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3382

100,000

16/6/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3383

100,000

16/6/2019

Phan T Hien giup MS 3384

300,000

16/6/2019

Ly Tran Phong giup MS 3383

250,000

16/6/2019

Ly Tran Phong giup MS 3381

250,000

16/6/2019

Bui Duc Tung giup MS 3283

1,000,000

16/6/2019

Pham Ngoc Quynh giup MS 3384

200,000

16/6/2019

Hoang Dung giup MS 3381

500,000

16/6/2019

Le Xuan Thanh - be Su Na giup MS 3363

500,000

16/6/2019

Bui T Hanh giup MS 3384

200,000

16/6/2019

Phung Van Nghia giup MS 3384

50,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3374

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3375

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3376

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3377

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3378

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3379

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3380

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3381

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3382

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3383

500,000

16/6/2019

Nguyen Dinh Kiem Tra giup MS 3384

500,000

17/6/2019

Nguyen Viet Thanh giup MS 3385

300,000

17/6/2019

Ban doc TK 06100014519817 giup MS 3384

300,000

17/6/2019

Nguyen T Cam Nhung giup MS 3381

200,000

17/6/2019

Nguyen Hoang Anh _ BS Hoang Phuong giup MS 3383

500,000

17/6/2019

Nguyen T Tam giup MS 3385

100,000

17/6/2019

Ngan Ba Dat giup MS 3381

1,500,000

17/6/2019

Vu T Chanh giup MS 3381

100,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3367

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3368

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3369

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3370

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3371

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3372

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3373

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3374

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3375

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3376

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3377

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3378

400,000

17/6/2019

Nguyen T Tham giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Nguyen Van Trang giup MS 3381

100,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3379

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3380

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3381

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3382

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3383

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3384

400,000

17/6/2019

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3385

400,000

17/6/2019

Nguyen Manh Hung giup MS 3364

200,000

17/6/2019

Nguyen Manh Hung giup MS 3367

200,000

17/6/2019

Nguyen Manh Hung giup MS 3381

200,000

17/6/2019

Nguyen T Thao giup MS 3345

50,000

17/6/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3379

200,000

17/6/2019

Tran T Quy giup MS 3385

400,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3355

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3356

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3357

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3358

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3359

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3360

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3361

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3362

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3363

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3364

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3365

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3366

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3367

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3368

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3369

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3370

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3371

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3372

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3373

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3374

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3375

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3376

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3377

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3378

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3379

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3380

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3381

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3382

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3383

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3384

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3385

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3386

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3387

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3388

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3389

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3390

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3391

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3392

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3393

50,000

17/6/2019

To Thanh Noi giup MS 3394

50,000

17/6/2019

Ho Trung Thanh giup MS 3379

300,000

17/6/2019

Nguyen T Ngat ung ho QNA

100,000

17/6/2019

Ha Hai Yen giup MS 3381

100,000

17/6/2019

Nguyen Linh San giup MS 3380

100,000

17/6/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3378

100,000

17/6/2019

Nguyen Van Loi giup MS 3375

100,000

17/6/2019

Nguyen T Tuyet giup MS 3373

100,000

17/6/2019

Pham Le Tuan giup MS 3374

500,000

17/6/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3383

50,000

17/6/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3384

50,000

17/6/2019

Bui Thanh Quy ung ho QNA

500,000

18/6/2019

Truong Son - Truong PTTH Cau Giay, Ha Noi giup MS 3381

500,000

18/6/2019

Thu Giang - Truong TH Dich Vong A giup MS 3380

500,000

18/6/2019

Nguyen Huu Quan giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Tran Xuan Truong giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Tran T Minh Huong giup MS 3375

500,000

18/6/2019

Phan Quang An giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Nguyen Duc Hanh giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Hoang Anh Tuan giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Ban doc TK 36210000085342 giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Pham Khuong Duy giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Bui Cong Toan giup MS 3386

1,000,000

18/6/2019

Nguyen Huu Hai giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Nguyen Hong Truong giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Ban doc TK 19033155824014 giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Thanh Son giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Vu The Giang giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Pham Anh Tuan giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Pham T Thanh Tam giup MS 3375

200,000

18/6/2019

Nguyen Cuong giup MS 3386

1,000,000

18/6/2019

Nguyen T Thuan giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Le T Hong giup MS 3381

3,000,000

18/6/2019

Ban doc TK 13210000164217 giup MS 3384

300,000

18/6/2019

Ban doc TK 13210000164217 giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Ban doc TK 45110000632002 giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Hoang Minh Thang giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Do Van Binh giup MS 3386

150,000

18/6/2019

Pham Dac Trung giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Do Nhu Y giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Vu T Chanh giup MS 3374

100,000

18/6/2019

Doan Van Quang giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Doan Van Quang giup MS 3384

100,000

18/6/2019

Trinh T Nguyet Anh - Bui Linh Nguyet Ha + Bui Linh Nguyet Thu giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Doan Van Quang giup MS 3381

100,000

18/6/2019

Trinh Duong Phi giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Tran T Kim Dung giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Ban doc TK 012704060094835 giup MS 3381

100,000

18/6/2019

Ban doc TK 012704060094835 giup MS 3380

100,000

18/6/2019

Nguyen Pham Hue My giup MS 3386

2,000,000

18/6/2019

Ta Huy Binh giup MS 3367

400,000

18/6/2019

Vu T Ngoc Anh giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Ban doc TK 0967616998 giup MS 3386

100,000

18/6/2019

Ban doc TK 062704060019335 giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Truong Son - Truong PTTH Cau Giay giup MS 3379

500,000

18/6/2019

Ban doc TK 9704035423516646 giup MS 3381

200,000

18/6/2019

Vuong Tri Hai giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Ban doc TK 11622392759010 giup MS 3386

300,000

19/6/2019

Nguyen T Thanh Phuong giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Tran Xuan Truong giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen T Bich Chien giup SM 3387

100,000

19/6/2019

Trinh T Xuan giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Dang Van Vien giup MS 3387

1,000,000

19/6/2019

Luong T Kim Phuong giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Nguyen T Phuong giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Nguyen Van Hon giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Ban doc TK 003704060121504 giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Nguyen T Le giup MS 3386

1,000,000

19/6/2019

Ban doc TK 02201983001 giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen Binh Son giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Do Danh Hien giup MS 3386

50,000

19/6/2019

Nguyen Thanh Nam giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Le Manh Cuong giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Hoang Phi Long giup MS 3386

300,000

19/6/2019

Do T Lan Huong giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Nguyen Luong Dung giup MS 3386

200,000

19/6/2019

Nguyen Thanh Dong giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Pham T Hong Hanh ung ho QNA

100,000

19/6/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Le T Hoai Thu giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Vo T Van giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen T Lan Huong giup em Pham T Huyen

300,000

19/6/2019

Phung Van Nghia giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen Ngoc Hoan giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Tran Nguyen Dinh Khai giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Ban doc TK 22210001259130 giup MS 3384

300,000

19/6/2019

Ban doc TK 22210001259130 giup MS 3373

200,000

19/6/2019

Le Anh Phuong giup MS 3386

500,000

19/6/2019

Nguyen Danh Dung giup MS 3384

500,000

19/6/2019

Nguyen T Kim Xoa giup MS 3386

200,000

19/6/2019

Nguyen T Huyen Trang giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Nguyen Van Ninh giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3384

100,000

19/6/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3383

100,000

19/6/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3381

100,000

19/6/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3373

100,000

20/6/2019

Nguyen T Thu Huong giup MS 3386

200,000

20/6/2019

Tran Minh Hoang giup MS 3387

300,000

20/6/2019

Tran T Xuyen giup MS 3387

300,000

20/6/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3388

100,000

20/6/2019

Pham T Gam giup MS 3375

200,000

20/6/2019

Do T Lan Huong giup MS 3388

300,000

20/6/2019

Vu Tran Phuong giup MS 3388

500,000

20/6/2019

Nguyen Thanh Bac giup MS 3387

100,000

20/6/2019

Le Duy Anh giup MS 3388

100,000

20/6/2019

Duong Van Thanh ung ho QNA

500,000

20/6/2019

Cua hang xe may Duong Dung Tuan Giao giup MS 3386

200,000

20/6/2019

Pham T Anh giup MS 3328

200,000

20/6/2019

Dang Tien Dat giup MS 3388

200,000

20/6/2019

Tran T Minh Tam giup MS 3388

500,000

20/6/2019

Vu T Toan giup MS 3388

500,000

20/6/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Ngo Xuan Loc giup MS 3388

200,000

20/6/2019

Le Cao Cuong giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Hoang Ngoc Hung giup MS 3388

500,000

21/6/2019

Nguyen Trung Dung giup MS 3389

300,000

21/6/2019

Trinh Quang Huy giup MS 3389

50,000

21/6/2019

Ban doc TK 040066397396 giup SM 3387

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3379

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3380

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3381

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3382

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3383

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3384

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3385

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3386

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3387

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3388

200,000

21/6/2019

Nguyen Thanh Van - Quy Dinh giup MS 3389

200,000

21/6/2019

Nguyen Anh Tuan giup MS 3386

300,000

21/6/2019

Dao Ha Lien giup MS 3389

200,000

21/6/2019

Dao T Khanh Van giup MS 3389

300,000

21/6/2019

Nguyen T Duyen giup MS 3389

200,000

21/6/2019

Tran Tuan Tu giup MS 3388

2,500,000

21/6/2019

Ban doc TK 1912128091019 giup MS 3382

100,000

22/6/2019

Nguyen T Tham giup MS 3390

200,000

22/6/2019

Le Van Son giup MS 3390

400,000

22/6/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3390

200,000

22/6/2019

Hoang T Loan giup MS 3368

300,000

22/6/2019

Nguyen Tan Thanh giup MS 3387

200,000

22/6/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3389

100,000

22/6/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3390

100,000

22/6/2019

Nguyen T Lan giup MS 3389

200,000

22/6/2019

Vu T Mai Anh giup MS 3390

100,000

22/6/2019

Tran Minh Phuong giup MS 3390

100,000

22/6/2019

Pham Duc An giup MS 3390

1,000,000

22/6/2019

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3390

200,000

22/6/2019

Vu Van Manh giup MS 3390

200,000

22/6/2019

Tran Van Long giup MS 3390

150,000

22/6/2019

Ngo Ha Bac giup MS 3390

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 16 đến 22/6/2019

 

17/6/2019

Ho Thai Son: giup ma 3384

100,000

17/6/2019

Do Thi Minh phuong: ủng ho QNA

100,000

17/6/2019

Thai Binh Duong: giup ma 3383

100,000

17/6/2019

Thai Binh Duong: giup ma 3384

100,000

17/6/2019

Ho Thai Son: giup ma 3385

100,000

17/6/2019

Tran Thi Viet Anh: Giup Ma 3384

200,000

18/6/2019

Tran Tra My: giup ma 3385

100,000

18/6/2019

Tran Tra My: giup ma 3383

200,000

18/6/2019

Ho Thai son: giup ma 3386

100,000

18/6/2019

Le van Viet: Giup ma 3386

100,000

18/6/2019

Vo Khoi Quang: giup ma 2990

300,000

19/6/2019

Ho Thai Son: Giup ma 3387

100,000

19/6/2019

Do Thuy Loan: giup ma 3387

30,000

19/6/2019

Thai binh Duong: giup ma 3386

100,000

19/6/2019

Thai binh Duong: giup ma 3387

100,000

19/6/2019

Thai binh Duong: giup ma 3385

50,000

19/6/2019

Nguyen Tri Truong Giang: giup ma 2990

5,000,000

19/6/2019

Le Van Viet: giup ma 3387

100,000

19/6/2019

Hoang Duc Dung: giup ma 3387

50,000

20/6/2019

Bạn đọc ủng hộ ngày 20/6

100,000

21/6/2019

Thai Binh Duong: giup ma 3388

50,000

21/6/2019

Tran Thanh Trung: Giup ma 3389

50,000

21/6/2019

Thai Binh Duong: giup ma 3389

50,000

21/6/2019

Ho Thai Son: giup ma 3389

100,000

21/6/2019

Tran Tra My: giup ma 3388

200,000

22/6/2019

Ho Thai Son: giup ma 3390

100,000

22/6/2019

Thai Binh Duong: giup ma 3390

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội điện tử   từ ngày 16 đến 22/6/2019

 

17/6/2019

Nguyen Chau Hoang Truong: giup 3384

1,000,000

17/6/2019

Tran Phuong Ly: giup 3374

500,000

17/6/2019

Tran Phuong Ly: giup 3378

500,000

17/6/2019

Pham thi Oanh: giup 3372

300,000

17/6/2019

Nguyen Tien tung: giup 3384

100,000

17/6/2019

Pham thi Oanh: giup 3376

500,000

17/6/2019

Pham thi Oanh: giup 3381

300,000

17/6/2019

Ban doc dau ten: giup 3373

500,000

17/6/2019

Dang Thi Hai Yen: giup ma 3385

700,000

17/6/2019

Trinh Van Sinh: giup 3384

500,000

17/6/2019

Pham Thi Oanh: giup 3382

200,000

17/6/2019

Pham Thi Oanh: giup 3383

500,000

18/6/2019

Trinh Cuong: giup ma 3386

1,000,000

18/6/2019

Bui thi Mai Phuong: giup ma 3386

50,000

18/6/2019

Le Tran Thanh Thuong: giup ma 3386

200,000

18/6/2019

Bui Van Vinh: giup ma 3386

250,000

18/6/2019

Nguyen Trong Vien: giup ma 3386

200,000

18/6/2019

Phung Duc Cuong: giup ma 3386

100,000

18/6/2019

Nguyen Thi Hong Lien: giup ma 3302

500,000

18/6/2019

Tran Thi Minh Giang: giup ma 3386

200,000

19/6/2019

Ban doc dau ten: giup ma 3386

200,000

19/6/2019

Ha Thi Thanh huong: giup ma 3387

200,000

19/6/2019

Ha Thi Thanh huong: giup ma 3384

300,000

19/6/2019

Dang Thi Hai yen: giup ma 3387

600,000

19/6/2019

Hoang Minh Trinh: Giup ma 3387

500,000

19/6/2019

Nguyen Ngoc Cuong: Giup ma 3387

500,000

19/6/2019

Ban doc dau ten: Giup ma 3387

200,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3386

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3384

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3381

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3380

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3379

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3376

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3374

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3373

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3371

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3370

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3364

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3363

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3357

50,000

19/6/2019

Nguyen kim Dung: giup ma 3354

50,000

19/6/2019

Dinh Duy Phuong: giup ma 3387

50,000

19/6/2019

Le Van Anh: giup ma 3387

100,000

20/6/2019

Nguyen Thi Bich Lieu: giup ma 3387

200,000

20/6/2019

Tieu Thi Hong Cam: giup ma 3388

100,000

20/6/2019

Bui Thi To Hai: giup ma 3387

200,000

20/6/2019

Trinh Thi Mai: giup ma 3380

200,000

20/6/2019

Trinh Thi Mai: giup ma 3388

200,000

21/6/2019

Lai The Hien: giup ma 3389

100,000

21/6/2019

Ban doc dau ten: giup ma 3387

300,000

21/6/2019

Ha Thi Thanh huong: giup ma 3389

300,000

22/6/2019

Dao Thanh Nam Phuong: giup ma 3387

200,000

22/6/2019

Dao Thanh Nam Phuong: giup ma 3390

200,000

22/6/2019

Vu Van Chien: giup ma 3386

100,000

22/6/2019

Vu Van Chien: giup ma 3387

100,000

22/6/2019

Vu Van Chien: giup ma 3388

100,000

22/6/2019

Vu Van Chien: giup ma 3389

100,000

22/6/2019

Vu Van Chien: giup ma 3390

100,000

22/6/2019

Le Xuan Thanh: giup ma 3390

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 16 đến 22/6/2019

 

17/6/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3379

500,000

17/6/2019

Tran Thuy Ngoc Tu giup MS 3381

100,000

17/6/2019

Nguyen Huynh Loc giup ba Nguyen T Huong

200,000

17/6/2019

Nguyen T Hoa giup MS 3384

300,000

17/6/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3382

200,000

17/6/2019

Doan T Yen giup MS 3368

100,000

17/6/2019

Ta T Hong Them giup SM 3383

300,000

17/6/2019

Vu Van Bac giup MS 3380

100,000

17/6/2019

Vu Van Bac giup MS 3381

100,000

17/6/2019

Vu Van Bac giup MS 3382

100,000

17/6/2019

Vu Van Bac giup MS 3383

100,000

17/6/2019

Vu Van Bac giup MS 3384

100,000

17/6/2019

Nguyen Ngoc Tuyen giup MS 3384

200,000

17/6/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3384

200,000

17/6/2019

Nguyen Minh Tuan giup MS 3385

500,000

17/6/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3383

50,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3362

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3363

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3364

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3367

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3368

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3370

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3372

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3373

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3374

500,000

17/6/2019

Ngoc My giup MS 3375

500,000

17/6/2019

Vu T hue giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Tran T Hai Yen giup con gai anh Nhon, ung thu mau 3385

100,000

17/6/2019

Le T Minh Chau giup MS 3383

2,000,000

17/6/2019

Pham T Phuong Thao ung ho QNA

500,000

17/6/2019

Le Anh Tho giup MS 3380

200,000

17/6/2019

Tran Thanh Danh giup MS 3385

200,000

17/6/2019

Le T Sang giup MS 3385

150,000

17/6/2019

Le Thanh Tai giup MS 3375

500,000

17/6/2019

Le Thanh Tai giup MS 3385

500,000

17/6/2019

Pham T Van Anh giup MS 3381

200,000

18/6/2019

Nguyen Duc Quy giup MS 3385

300,000

18/6/2019

Tran Ngoc Bich giup MS 3385

200,000

18/6/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3385

100,000

18/6/2019

Pham Phu Tuc ung ho QNA

100,000

18/6/2019

Ngo Minh Hieu giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3383

50,000

18/6/2019

Tran Thanh Ngoc giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Minh Duc ung ho QNA

50,000

18/6/2019

Le Ngoc Vung giup MS 3386

300,000

18/6/2019

Truong T Thuy Mo giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Dang Khuong Duy giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Nguyen Van Ha giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Vu T Linh giup MS 3375

500,000

18/6/2019

To Quoc Thang giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Van Dung giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Da T Phuong giup MS 3386

500,000

18/6/2019

Nguyen Huynh Loc giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Bui T Kim Chi giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Phuc Loc ung ho QNA

200,000

18/6/2019

Nguyen Quang Doan ung ho QNA

100,000

18/6/2019

Phan T Hoa giup MS 3386

50,000

18/6/2019

Huynh T Cam Van giup MS 3386

200,000

18/6/2019

Nguyen Huynh Thanh Son giup MS 3381

300,000

18/6/2019

Lu Nguyen Minh Thao giup MS 3381

2,000,000

18/6/2019

Le Phuong Toan giup MS 3376

200,000

18/6/2019

Dang Cong Sam giup MS 3385

450,000

18/6/2019

Nguyen T Van giup bac Hai _ Linh 3375

200,000

19/6/2019

Nguyen T Thu Suong giup MS 3386

500,000

19/6/2019

Quang T Hong giup be Thien

200,000

19/6/2019

Phung T Thanh Hue igup MS 3386

300,000

19/6/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Nguyen Long Vy giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Nguyen Xuan Huan giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen T Huong giup MS 3386

100,000

19/6/2019

Vuong Tan Dat giup MS 3387

100,000

19/6/2019

Nguyen Ba Ninh giup chi Ha T Thuy 3386

200,000

19/6/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen Ngoc Dung giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Lien Minh Thanh Thuy giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Pham T Nhu Huyen giup MS 3387

500,000

19/6/2019

Tran Quang Thanh giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Tran Phuong Khanh giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Tran Nam Thang giup MS 3386

300,000

19/6/2019

Tran Ngoc Bich giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Trieu Van Than ung ho QNA

200,000

19/6/2019

Lo Van huu giup MS 3386

300,000

19/6/2019

Tran T Lan giup MS 3387

200,000

19/6/2019

Phuong Diana giup MS 3369

300,000

19/6/2019

Phuong Diana giup MS 3368

200,000

19/6/2019

Phuong Diana giup MS 3371

500,000

19/6/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3386

500,000

19/6/2019

Pham T Diep giup MS 3387

300,000

19/6/2019

Truong Quynh Anh giup MS 2323

100,000

19/6/2019

Bui T Chau giup MS 3386

200,000

19/6/2019

Dao T Ha giup MS 3381

50,000

19/6/2019

Dao T Ha giup MS 3387

50,000

19/6/2019

Nguyen Thanh Son giup MS 3387

500,000

20/6/2019

Pham Duy Dinh giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Le Van Thanh gup MS 3387

200,000

20/6/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3387

100,000

20/6/2019

Dang T Thu Thao ung ho QNA

400,000

20/6/2019

Nguyen T Hang giup MS 3369

100,000

20/6/2019

Dang Thuy Dung giup MS 3387

100,000

20/6/2019

Nguyen T Huong giup MS 3387

200,000

20/6/2019

Nguyen T Huong giup MS 3381

500,000

20/6/2019

Phan T Kim Chi giup MS 3388

300,000

20/6/2019

Huynh T Minh giup MS 3387

300,000

20/6/2019

Huynh T Minh giup MS 3356

300,000

20/6/2019

Huynh T Minh giup MS 3384

300,000

20/6/2019

Dang Chuc Anh giup MS 3386

200,000

20/6/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3388

500,000

20/6/2019

Nguyen Thanh Tien giup MS 3388

500,000

21/6/2019

Vu T Lien giup MS 3387

200,000

21/6/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3386

1,000,000

21/6/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3387

1,000,000

21/6/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3388

1,000,000

21/6/2019

Tran T Thuy Chi giup MS 3386

500,000

21/6/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3388

50,000

21/6/2019

Doan T Hoa Ly ung ho QNA

200,000

21/6/2019

Le T Thanh Van giup MS 3387

50,000

21/6/2019

Doan T Thanh giup MS 3387

500,000

21/6/2019

Doan T Thanh giup MS 3384

500,000

21/6/2019

Doan T Thanh giup MS 3382

500,000

21/6/2019

Doan T Thanh giup MS 3381

500,000

22/6/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3389

200,000

22/6/2019

Le Phuong Toan giup MS 3375

200,000

22/6/2019

Pham T Van Huyen giup MS3390

100,000

22/6/2019

Le Quang Hung giup MS 3385

300,000

22/6/2019

Le Quang Hung giup MS 3386

300,000

22/6/2019

Le Quang Hung giup MS 3387

300,000

22/6/2019

Le Quang Hung giup MS 3388

300,000

22/6/2019

Le Quang Hung giup MS 3389

300,000

22/6/2019

Le Quang Hung giup MS 3390

300,000

22/6/2019

Nguyen Minh Tien ung ho QNA

500,000

22/6/2019

Pham Manh Cuong giup MS 3390

50,000

22/6/2019

Pham T Van giup MS 3390

200,000

 

Tổng

       1,077,097,248

MỚI NHẤT
Gia đình người đàn ông dân tộc Tày bị bệnh trọng được bạn đọc giúp đỡ 80 triệu đồng
Gia đình người đàn ông dân tộc Tày bị bệnh trọng được bạn đọc giúp đỡ 80 triệu đồng

(Dân trí) - Vợ và các con đều bị bệnh hiểm nghèo khiến gia đình người đàn ông dân tộc Tày ở tỉnh Hòa Bình lâm vào cảnh bi đát. Sẻ chia với những khó khăn, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình anh tổng số tiền 80 triệu đồng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 06:57

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hai bé gái bị não chất trắng hơn 88 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hai bé gái bị não chất trắng hơn 88 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 10/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Nam Dong (huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) đã trao tặng số tiền 88.630.000 đồng đến với gia đình hai cháu bé bị não chất trắng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 06:48

Báo Dân trí trao "nóng" 20 triệu đồng cứu chữa 2 bà cháu sống sót trong vụ hoả hoạn
Báo Dân trí trao "nóng" 20 triệu đồng cứu chữa 2 bà cháu sống sót trong vụ hoả hoạn

(Dân trí) - Sáng nay 10/7, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trao "nóng" số tiền 20 triệu đồng để kịp thời cứu chữa 2 bà cháu sống sót trong vụ hoả hoạn qua bài viết “Đớn đau thảm cảnh gia đình 4 người bị thiêu sống: Hãy cứu tính mạng 2 bà cháu”.

Thứ tư, 10/07/2019 - 11:57

Đớn đau thảm cảnh gia đình 4 người bị thiêu sống: Hãy cứu tính mạng 2 bà cháu
Đớn đau thảm cảnh gia đình 4 người bị thiêu sống: Hãy cứu tính mạng 2 bà cháu

(Dân trí) - Những ánh mắt ngơ ngác, thất thần, đau đớn nhìn chiếc ô tô chuyển bánh đưa thi thể bé gái Linh Giang, (3 tuổi bị kẻ thủ ác phóng hoả đốt cả nhà em) về bản Nà Bó, xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La) làm đám tang cùng với mẹ. Tất cả mọi người trong Viện bỏng Quốc gia như chết lặng người và phẫn nộ về hành vi của kẻ thủ ác.

Thứ tư, 10/07/2019 - 06:59

Xót xa người đàn ông đành ở nhà chờ chết, quyết không để vợ con gánh nợ nần
Xót xa người đàn ông đành ở nhà chờ chết, quyết không để vợ con gánh nợ nần

(Dân trí) - Sợ vay mượn số tiền lớn để xạ trị và phẫu thuật đổi lại vài năm sự sống sẽ là gánh nặng cho vợ và hai con nhỏ những ngày về sau, anh Triều chấp nhận ở nhà cắn răng chịu đựng những cơn đau do bệnh ung thư trực tràng giày vò trong sự tuyệt vọng.

Thứ ba, 09/07/2019 - 05:10

Tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản phối hợp Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục tài trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản phối hợp Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục tài trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

(Dân trí) - Chiều nay 8/7, Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản đã có buổi làm việc với Quỹ Khuyến học Việt Nam (tại Hà Nội) về việc sử dụng nguồn kinh phí năm 2018 và tiếp tục hỗ trợ học bổng các em học sinh nghèo vượt khó, xây dựng phòng học tại một số điểm trường vùng sâu vùng xa.

Thứ hai, 08/07/2019 - 05:16

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ ông bà nằm liệt giường gần 200 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ ông bà nằm liệt giường gần 200 triệu đồng

(Dân trí) - Bà bị cây tre đập vào người chấn thương khiến bà Nõn nằm liệt 20 năm nay, cách đây 4 năm ông cũng bị ngã nên không đi lại được. Người con trai là trụ cột gia đình thì cũng đột ngột qua đời...cảm thông trước hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình, bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông bà gần 200 triệu đồng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 07:00

Tủi thân người phụ nữ cô đơn lần thứ 5 chống chọi với căn bệnh ung thư
Tủi thân người phụ nữ cô đơn lần thứ 5 chống chọi với căn bệnh ung thư

(Dân trí) - Chồng tật nguyền, các con đang tuổi ăn học, chị Bình phải nằm viện điều trị căn bệnh ung thư khoang miệng với những cơn đau do căn bệnh quái ác hành hạ mà không có người thân bên cạnh đỡ đần, đút cho thìa cháo...một mình chị phải tự xoay sở chăm sóc bản thân trong sự tủi hờn mà chúng tôi cũng cảm thấy xót xa.

Thứ hai, 08/07/2019 - 06:48

Xót xa cảnh người vợ bán vé số dạo kiếm từng cắc bạc chăm chồng bệnh "hiểm"
Xót xa cảnh người vợ bán vé số dạo kiếm từng cắc bạc chăm chồng bệnh "hiểm"

(Dân trí) - Là người đàn ông trụ cột lo miếng ăn cho cả gia đình, anh Công không may đổ bệnh hiểm nghèo khiến hoàn cảnh gia đình lâm cảnh khốn cùng, 2 con nhỏ nguy cơ phải bỏ học. Không cách nào khác, người vợ anh Công hàng ngày phải đi bộ hàng chục cây số để bán vé số kiếm đồng bạc lẻ chăm chồng con.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 07:38

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu bé dân tộc Vàng A Hưởng hơn 209 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu bé dân tộc Vàng A Hưởng hơn 209 triệu đồng

(Dân trí) - Cậu bé Vàng A Hưởng bị tụ cầu gây nhiễm khuẩn huyết nên phải đưa xuống bệnh viện Nhiệt Đới TW trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình cậu bé, bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp số tiền hơn 209 triệu đồng.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 07:23

Gần 165 triệu đồng đến với vợ chồng ung thư chia nhau suất cơm từ thiện
Gần 165 triệu đồng đến với vợ chồng ung thư chia nhau suất cơm từ thiện

(Dân trí) - Vợ bị ung thư vú, chồng bị ung thư thực quản đã đẩy cuộc sống vợ chồng ông bà Hải - Linh đến cùng cực khó khăn. Không có nổi cả tiền mua cơm, hàng ngày vợ chồng ông Hải phải nhường nhau cả suất cơm từ thiện ở bệnh viện để sống qua ngày.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 07:08

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 6/2019
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 6/2019

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,055,515,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.

Thứ bảy, 06/07/2019 - 03:16

ĐÁNG QUAN TÂM
Bố bị bò húc chết, mẹ lâm bệnh nặng, 3 đứa trẻ mịt mờ tương lai
Bố bị bò húc chết, mẹ lâm bệnh nặng, 3 đứa trẻ mịt mờ tương lai

(Dân trí) - Trong một lần đang cày đồng, anh Hậu bị chính bò nhà húc tử vong, để lại người vợ suy thận nặng, 3 đứa con thơ sống lay lắt nhờ những bữa mì tôm, rau khoai lót dạ. Mặc dù các em học rất giỏi nhưng tương lai mịt mờ không đoán định vì gia cảnh nghèo khó đến khốn cùng.

Thứ bảy, 06/07/2019 - 07:20

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chàng thanh niên bị suy thận hơn 86 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chàng thanh niên bị suy thận hơn 86 triệu đồng

(Dân trí) - Mẹ bị động kinh, chị gái mắc bệnh tâm thần, bản thân Hoà lại bị suy thận mãn, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bế tắc...Biết hoàn cảnh gia đình Hoà, các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 86 triệu đồng.

Thứ bảy, 06/07/2019 - 06:31

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não gần 120 triệu đồng
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não gần 120 triệu đồng

(Dân trí) - 8 năm chị Khuyên ôm 2 con song sinh bại não chạy chữa khắp các viện với đủ các khoản chi phí khiến hoàn cảnh gia đình chị khó khăn chồng chất khó khăn. Chia sẻ với chị Khuyên, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền gần 120 triệu đồng để 3 mẹ con vượt qua khó khăn.

Thứ bảy, 06/07/2019 - 06:17

Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết
Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết

(Dân trí) - Trên chiếc ghe cá chìm trên biển đêm 2/7 có 10 thuyền viên thì đến 8 người là anh em, chú cháu. Trong 5 người chết và mất tích có đến 3 người trong 1 gia đình. Họ mất đi, giờ nhà chỉ còn người già, vợ góa và trẻ con.

Thứ sáu, 05/07/2019 - 10:33

Xót xa cảnh người cha y sĩ quân đội kêu cứu cho con trai bị bệnh lao màng não
Xót xa cảnh người cha y sĩ quân đội kêu cứu cho con trai bị bệnh lao màng não

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, liệt 2 chân, tổn thương não do căn bệnh lao phổi AFB dương tính, lao màng não, đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng chàng trai 20 tuổi Vũ Đức Thái vẫn mê man bất tỉnh.

Thứ sáu, 05/07/2019 - 06:45

Trao hơn 58 triệu đồng tới gia đình có 2 người con ung thư não
Trao hơn 58 triệu đồng tới gia đình có 2 người con ung thư não

(Dân trí) - Ngày 3/7, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương đã tới thăm và trao số tiền hơn 58 triệu đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đến gia đình ông Bùi Trọng Đào, nhân vật trong bài viết “Bố mẹ già bất lực nhìn 2 con trai nằm chờ chết vì ung thư não”.

Thứ sáu, 05/07/2019 - 06:26

Sau loạt bài nhân ái, địa phương phê duyệt xây nhà bán trú 6 tỉ đồng cho học sinh dân tộc thiểu số
Sau loạt bài nhân ái, địa phương phê duyệt xây nhà bán trú 6 tỉ đồng cho học sinh dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Ngày 4/7, UBND huyện huyện Đắk G’Long đã phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà ở bán trú tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Quảng Hòa) để phục vụ các thế hệ học sinh dân tộc thiểu số. Dự kiến công trình trị giá 6 tỉ đồng.

Thứ sáu, 05/07/2019 - 06:21

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới
Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới

(Dân trí) - Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí cùng mạnh thường quân tại Phú Yên, anh Nguyễn Văn Đạt - người cha mắc bệnh lao nuôi 3 con thơ dại trong nhà tạm rách nát, đã xây dựng được nhà mới khang trang.

Thứ năm, 04/07/2019 - 12:47

Người đàn bà goá cùng 4 con thơ trong căn nhà "rách nát" với ký ức kinh hoàng!
Người đàn bà goá cùng 4 con thơ trong căn nhà "rách nát" với ký ức kinh hoàng!

(Dân trí) - Căn nhà đổ nát của 5 mẹ con chị Hiền chẳng có một tài sản gì đáng giá ngoài sách vở và những tấm giấy khen dán kín bờ tường. Trong suốt hai năm rưỡi sau khi chồng qua đời, một mình chị gồng gánh nuôi 4 đứa con, nợ chồng chất nợ, đêm không dám chợp mắt vì sợ hãi.

Thứ năm, 04/07/2019 - 06:57

Cậu học trò nghèo có bàn tay "dị" tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp sức đến trường
Cậu học trò nghèo có bàn tay "dị" tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp sức đến trường

(Dân trí) - Hà Thế Châu, cậu học trò nghèo lớp 10 có bàn tay "dị" tưởng như phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình bố mất sớm, anh trai thần kinh... Sau khi được báo Dân trí viết bài phản ánh, hàng ngàn bạn đọc đã ủng hộ tiếp sức Châu đến trường.

Thứ năm, 04/07/2019 - 06:33

Bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ 2 bé trai sinh đôi bị đủ thứ bệnh hơn 40 triệu đồng
Bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ 2 bé trai sinh đôi bị đủ thứ bệnh hơn 40 triệu đồng

(Dân trí) - Phóng viên Dân trí tại Khánh Hòa cùng với chính quyền địa phương đã trao đến chị Nguyễn Thị Minh Châu (thôn Trung, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) số tiền 40.930.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong tuần 1 tháng 6.

Thứ năm, 04/07/2019 - 06:18

Bạn đọc giúp hơn 96 triệu đồng cứu tính mạng bệnh nhân Ngọc Điệp
Bạn đọc giúp hơn 96 triệu đồng cứu tính mạng bệnh nhân Ngọc Điệp

(Dân trí) - Vay mượn tiền, cầm cố nhà cửa đã được gia đình bệnh nhân làm hết sức để giữ tính mạng cho cô gái Ngọc Điệp. Gia đình dường như đã kiệt sức thì bạn đọc Dân trí cùng cộng đồng xã hội dang tay ủng hộ với sự nỗ lực của các bác sĩ đã đưa cô gái Ngọc Điệp bình an về với gia đình.

Thứ năm, 04/07/2019 - 06:05

Người mẹ khóc nghẹn mong con trai "tha tội" vì...mẹ không còn khả năng cứu con

(Dân trí) - Sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh vào đúng ngày dẫn bạn gái đi đăng kí kết hôn, anh Biên trở thành chàng thanh niên tàn tật. Người mẹ nuốt nước mắt ra Toà xin được giải phóng cho cô con dâu "hụt". Và giờ bà lại khóc mong con "tha tội" vì nhà quá nghèo không thể cùng con ở lại nơi bệnh viện sau 2 năm ròng chữa trị.