Thứ năm, 18/05/2017 - 08:20

ĐH Sư phạm Đà Nẵng:

Tích cực chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Dân trí

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mặc dù còn phải bổ sung, chỉnh sửa, nhưng chắc chắn sẽ được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Để sẵn sàng vào cuộc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường ĐH Sư Phạm (ĐH Đà Nẵng) - một trong tám trường sư phạm trọng điểm quốc gia, đã tích cực chuẩn bị tốt nhằm đảm bảo tốt nhiệm vụ được phân công…

Xác định trọng tâm chuẩn bị

Tự đặt mình vào yêu cầu phải là đầu tàu cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị từ sớm mọi mặt: thường xuyên khuyến khích, nhắc nhở các giảng viên của trường tích cực tìm hiểu, viết bài trao đổi, nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình phổ thông tổng thể cấp học, đối chiếu với học phần mình phụ trách để từ đó cập nhật và bổ sung những nội dung phù hợp. Đồng thời yêu cầu các giảng viên tự đánh giá năng lực của mình, tham khảo đánh giá chất lượng giảng viên của sinh viên trong từng học kỳ để chủ động lập kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Để chương trình đào tạo giáo viên sát với thực tế, phù hợp với yêu cầu giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới vào thời gian tới, nhà trường đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thuộc các Sở Giáo dục - Đào tạo trong khu vực. Việc trao đổi đó không chỉ thông qua việc tổ chức các khóa bồi dưỡng giáo viên theo chương trình thường xuyên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, mà còn qua các đợt thực tập sư phạm của sinh viên nhằm nắm bắt những vướng mắc, hay nhu cầu của địa phương để điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với việc đào tạo giáo viên giảng dạy học sinh theo hướng phát triển năng lực.

Phát huy những “điểm mạnh”, khắc phục những “tồn tại” của kết quả kiểm định trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành số 06/VBHN-BGDĐT ngày 4/3/2014 được trường thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp áp dụng Bộ tiêu chuẩn theo ISO 9001:2015, nhằm không ngừng đảm bảo chất lượng hoạt động. Tiết kiệm và tìm các nguồn kinh phí, các dự án để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy học, bồi dưỡng trực tuyến và truyền thông cũng được Trường chủ động thực hiện.

Những thành tựu bước đầu

Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBVC, thời gian qua, trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nổi bật. Tiêu biểu là đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện 12 chương trình đào tạo giáo viên (khối ngành sư phạm), chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục theo hướng liên thông, thống nhất với các trường sư phạm trọng điểm.

Trường cũng đã tăng cường nghiên cứu khoa học giáo dục theo hướng đổi mới dạy và học, kiểm tra đánh giá, phát huy tính năng động, tích cực, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của trường cũng được chú trọng thông qua việc cử hàng loạt cán bộ đi đào tạo trong và ngoài nước các bậc học cao (tiến sĩ, sau tiến sĩ).

Một trong những kết quả nổi bật của trường là đã xây dựng được kế hoạch, chuẩn đầu ra, chương trình chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý căn cứ cách tiếp cận định hướng phát triển năng lực của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các chuẩn nghề nghiệp mới và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Cơ sở hạ tầng về CNTT của trường được hoàn thiện và nâng cấp, đáp ứng việc giảng tập của sinh viên. Thông qua hệ thống các trường vệ tinh đã đảm bảo được thường xuyên, chặt chẽ phối hợp giữa trường phổ thông với trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng để phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng.

Trong xu thế đổi mới mạnh mẽ của ngành giáo dục đào tạo, trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đã đang tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt để xứng đáng là cơ sở giáo dục nòng cốt đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

PGS.TS. Lưu Trang, PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng