Thứ bảy, 15/12/2012 - 20:55

Biến vàng mã, vỏ ốc, dù bạt thành triển lãm nghệ thuật

Dân trí

Emma Perrochon (sinh năm 1987) và Frédéric Sanchez (sinh năm 1983) là những nghệ sĩ còn rất trẻ của Pháp. Họ đều đã đến Việt Nam nhiều lần và trong mỗi lần viếng thăm đó, bộ sưu tập của họ về đất nước Việt Nam ngày càng nhiều.

Emma Perrochon (sinh năm 1987)  và Frédéric Sanchez (sinh năm 1983) là nhng ngh sĩ còn rt tr ca Pháp. H đu đã đến Vit Nam nhiu ln và trong mi ln viếng thăm đó, b sưu tp ca h v đt nước Vit Nam ngày càng nhiu. Ln này, sau 3 tháng làm vic Bui Arts Projects, h trưng bày nhng tác phm ca mình vi ch đ Điu mang thú v cho các hương hn ti Tadioto Gallery, 12 Trương Hán Siêu, Hà Ni.

Tri

Trin lãm Điu mang thú v cho các hương hn này không ch trin lãm riêng bit mt loi hình ngh thut nào, nó bo gm c tranh v, tranh trên vi, các tác phm điêu khc… T nhng vt dng tưởng chng như đơn gin như tm bin qung cáo tm b, v c, hay là nhng t giy vàng mã người Vit Nam thường đt đ cúng t tiên, ông bà cũng được h khai thác và biến hóa vào tác phm ca mình.

K vt Nha Trang là mt viên gch Frédéric Sanchez nht được Nha Trang, nơi bà c ca anh sinh ra. Viên gch được đt trên mt nn cát, th mà anh cho rng bt c nơi đâu trên khp đt nước này đu có th tìm thy. Anh cho rng, viên gch này có th tng nm trong căn nhà ca bà mình, gi b nước bin và mưa gió gt giũa, ra hình thù này. Anh mun gi gm thông đip, thiên nhiên làm li mi th mà con người to ra, chúng ta xây dng, ri li phá b, ri li xây dng,  c trin miên như vy, nhưng ri, bin s xóa đi hết.

Thang luân h

Thang luân hi được làm t thang tre, xi và giày. “Đeo” cho chiếc thang mt đôi giày cao gót.  Giày là mt biu tượng xu v ý thích tình dc, thang biu tượng cho ước mun đt được đa v cao trong xã hi. Tác phm mun truyn ti hình nh mt người ph n đang c leo lên các nc thang xã hi, đ ri, bên trên ch toàn là khong trng mà chng ai biết đó là nhng gì.

Có mt truyn thuyết cho rng hàng chc con c sên đã cu được Đc Pht khi ngài ngi thin, khi đến sng trên đu ca Ngài, nhng con c sên đó s bo v cho Ngài và hi sinh cuc sng ca bn thân mình. T truyn thuyết đó, tác phm Bo him tinh thn được ra đi, người ngh sĩ đã đem gn nhng con c lên chiếc mũ bo him vi hàm ý bo him c vt th ln tâm linh ca người đi nó.

Hai tác giả trẻ
Hai tác giả trẻ

Thc ăn dưới lòng đt được làm t than qung ca nhng người th m ti Hòn Gai, H Long. Trong thi gian rnh ri, nhng người th m này đã chm tr nhng viên than thành các tác phm ngh thut. Cái bát và nhng ht than tượng trưng cho s méo mó, đen ti gia công lao ca người th và đng lương ca h. Nhng ht than là nhng ht go, “ht gaojtrawngs mn trong bát, nhưng trong ming thì li đng chát khi nghĩ đến công lao người ta đã làm nên chúng” là ý tưởng ca hai ngh sĩ khi thc hin tác phm này.

Trin lãm tuy ch mang  nhng ý nghĩa và ch đích cá nhân ca hai người ngh sĩ nhưng không th ph nhn tình yêu, tâm huyết ca h đi vi đt nước Vit Nam, c nhng suy nghĩ, tư duy ca người nước ngoài v con người, đt nước Vit Nam na. 

Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm
Một số hình ảnh trong triển lãm

Bình Yên

Mới nhất