Thứ hai, 16/03/2020 - 10:38

Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà

Dân trí

Những ngày này, nhiều người đang làm việc ở nhà như một cách để tránh sự lây lan của dịch Covid-19. Nhiều người đã chia sẻ những bức ảnh hài hước về “đồng nghiệp mới” của họ ở nhà.

Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 1
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 2
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 3
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 4
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 5
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 6
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 7
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 8
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 9
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 10
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 11
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 12
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 13
Chùm ảnh hài: “Đồng nghiệp mới” trong những ngày làm việc ở nhà - 14

Bích Ngọc

Theo Daily Mail

Mới nhất

Đáng quan tâm