Thứ sáu, 13/03/2020 - 06:16

Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh

Dân trí

Những hình ảnh dưới đây cho thấy cuộc sống của người dân Vũ Hán (Trung Quốc) trong những ngày cần hạn chế đi lại vì dịch Covid-19.

Bộ ảnh cho thấy cuộc sống của người dân thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) ở thời điểm hơn 50 ngày sau khi thành phố yêu cầu người dân ở trong nhà, hạn chế ra ngoài để tránh lây lan virus. Những bức ảnh cho thấy cuộc sống của người dân nơi đây đang diễn ra như thế nào đằng sau những ô cửa sổ, phía trên những ban công, hay trên sân thượng của những căn nhà...

Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 1
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 2
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 3
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 4
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 5
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 6
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 7
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 8
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 9
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 10
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 11
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 12
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 13
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 14
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 15
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 16
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 17
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 18
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 19
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 20
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 21
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 22
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 23
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 24
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi dù con người phải đương đầu với dịch bệnh - 25

Bích Ngọc

Theo Daily Mail