Thứ năm, 07/01/2016 - 02:00

Giải mã loạt tranh “Đi tìm gấu trúc”

Dân trí

Bạn có tìm ra những chú gấu trúc ẩn mình trong 13 bức tranh của kỳ trước? Nếu có chú gấu trúc nào làm khó bạn, thì dưới đây là tất cả những đáp án giải mã.

Những chú gấu trúc đã ẩn mình rất kỹ trong các bức tranh thử tài tinh mắt, tuy vậy, nếu để ý một chút, bạn vẫn có thể tìm ra chú ta. Dưới đây là tất cả các đáp án:

Bức tranh số 1
Bức tranh số 1
Bức tranh số 2
Bức tranh số 2
Bức tranh số 3
Bức tranh số 3
Bức tranh số 4
Bức tranh số 4
Bức tranh số 5
Bức tranh số 5
Bức tranh số 6
Bức tranh số 6
Bức tranh số 7
Bức tranh số 7
Bức tranh số 8
Bức tranh số 8
Bức tranh số 9
Bức tranh số 9
Bức tranh số 10
Bức tranh số 10
Bức tranh số 11
Bức tranh số 11
Bức tranh số 12
Bức tranh số 12
Bức tranh số 13
Bức tranh số 13

Bích Ngọc
Theo Bored Panda