Thứ sáu, 17/06/2016 - 22:04

Thanh Hóa:

Phát hiện hình thức mộ táng tại di tích Đông Sơn

Dân trí

Qúa trình khai quật, các nhà nghiên cứu đã phát hiện tại di tích Đông Sơn một lớp văn hóa mộ táng, cùng với hơn 4.000 hiện vật gồm đồ sành sứ, gốm, gạch ngói, đá và đồ đồng. Đây là những tư liệu quan trọng phục vụ việc xây dựng hồ sơ đề nghị vinh danh di tích Đông Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Di tích Đông Sơn thuộc địa giới hành chính của phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay.

Hiện trường khai quật di tích Đông Sơn
Hiện trường khai quật di tích Đông Sơn

Ông Lê Hải Đăng - Phòng Tổ chức hành chính - Viện khảo cổ học cho biết: Từ ngày 20/4 đến 11/6, Viện khảo cổ học phối hợp với cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khai quật tại di tích Đông Sơn, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích Đông Sơn.

Qúa trình khai quật và đánh giá sơ bộ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một lớp văn hóa mộ táng (mộ gạch và mộ đất), cùng với hơn 4.000 hiện vật gồm đồ sành sứ, gốm, gạch ngói, đá và đồ đồng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện hàng nghìn hiện vật tại đây
Các nhà nghiên cứu phát hiện hàng nghìn hiện vật tại đây

Trong đó, hầu hết những di vật là những mảnh vỡ, chỉ còn một số lượng ít ỏi còn nguyên vẹn như: dọi se chỉ bằng đất nung, bàn mài đá, nồi gốm, bát sành, gạch…

Đây là những tư liệu quý thể hiện tính liên tục của sự phát triển văn hóa Đông Sơn suốt thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên cho đến những thế kỷ đầu sau Công nguyên. Đồng thời để làm cơ sở bổ sung tư tiệu xây dựng hồ sơ đề nghị vinh danh di tích Đông Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt và phục vụ phát triển du lịch.

Đây là cơ sở bổ sung tư tiệu xây dựng hồ sơ đề nghị vinh danh di tích Đông Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt và phục vụ phát triển du lịch.
Đây là cơ sở bổ sung tư tiệu xây dựng hồ sơ đề nghị vinh danh di tích Đông Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt và phục vụ phát triển du lịch.

Tại di tích Đông Sơn, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy những vết tích văn hóa thời kỳ đấu tranh chống xâm lược và thời phong kiến tự chủ Lý, Trần; phản ánh trình độ phát triển cao của người Việt cổ với các nghề thủ công chuyên ngành cao và sự phân hóa xã hội rõ nét.

Duy Tuyên

Mới nhất