10 bàn thắng đẹp nhất của Rooney ở Man Utd

10 bàn thắng đẹp nhất của Rooney ở Man Utd trong khoảng thời gian từ 2004 - 2017 (đọc thêm)