10 khu cách ly có phí ở Cần Giờ đã tiếp 122 trường hợp

Huyện Cần Giờ đã tiếp nhận 197 trường hợp cách ly, gồm khu cách ly tập trung tại BV Cần Giờ có 75 trường hợp, các khu cách ly có phí ở Cần Giờ đã đón122 trường hợp. (đọc thêm)