50 giáo viên phổ thông nhảy vũ điệu rửa tay "Ghen Cô Vy" gây sốt

50 giáo viên trường phổ thông liên cấp Edison (Ecopark, Hưng Yên) vừa thực hiện clip vũ điệu rửa tay “Ghen Cô Vy” nhằm truyền cảm hứng tích cực, chuẩn bị đón học sinh trở lại. (đọc thêm)