9 phát minh y học mới đầy ấn tượng sẽ thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người!

Từ thiết bị hồi sức tim phổi tự động, hệ thống phẫu thuật thực tế ảo cho đến máy phát hiện thành phần gây dị ứng có trong thực phẩm, nhiều phát minh tiên tiến phục vụ cho sức khỏe của con người sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta! (đọc thêm)