Anh Giỏi xúc động trước sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí

Nhận được 1,2 tỉ đồng giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, anh Giỏi xúc động (đọc thêm)