Ảnh vệ tinh cho thấy sự thay đổi 180 độ của thế giới vì đại dịch Covid-19

Qua những bức ảnh chụp vệ tinh, chúng ta có thể dễ dàng thấy được sự ảnh hưởng của Covid-19 đến mọi ngõ ngách trên thế giới. (đọc thêm)