"ATM gạo tình thương" mang niềm vui cho người nghèo

Cựu học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP. Quảng Ngãi) chung sức mở "ATM gạo tình thương" giúp đỡ người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19. (đọc thêm)