Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình chia sẻ tình trạng của cậu bé Phan Văn Trường

Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình chia sẻ tình trạng của bé Trường đã hoàn toàn khỏe mạnh sau ca ghép tế bào gốc (đọc thêm)