"Bài ca người chiến sĩ áo trắng" - Tuyết Thanh và Tốp ca nữ Đài TNVN

Bài ca người chiến sĩ áo trắng của nhạc sĩ Hoàng Vân (đọc thêm)