Bài thi giành HCV aerobic của bộ ba vận động viên Việt Nam

Bài thi giành HCV aerobic của bộ ba vận động viên Việt Nam tại SEA Games 30 (đọc thêm)