Bạn đọc Dân trí tiếp tục chia sẻ đến 3 hoàn cảnh Làng Quỳnh

Ngày 9/1, PV Dân trí đã trao quà bạn đọc cho 3 hoàn cảnh xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. (đọc thêm)