Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội

Tới đầu năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 86 triệu người, chiếm đến 90 % dân số. (đọc thêm)