Bắt 4,2 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu vào Việt Nam

Bắt 4,2 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu và Việt Nam trên Vịnh Bắc Bộ (đọc thêm)