Biến hiểm họa Covid-19 thành cơ hội để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Hàng năm, số ca tử vong do lao còn cao hơn nhiều so với tai nạn giao thông. Từ cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 mọi người hãy chung tay tích cực hơn nữa trong công cuộc phòng, chống bệnh lao. (đọc thêm)