Bình Định: Bất thường đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài đổ thải?

Gần 1 tháng nay, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải “tự do” ra vào Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định) khai thác đất sét vận chuyển ra ngoài nhưng không bị xử lý… (đọc thêm)