Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Làm việc tại Đồng Tháp vào sáng 20/2, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cần chú trọng an sinh xã hội bên cạnh phát triển kinh tế, coi nguồn nhân lực là khâu đột phá. (đọc thêm)