Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020

“Doanh nghiệp phải tăng cường trách nhiệm khi mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm còn 0,3 %. Đồng thời cần quy định rõ về trường hợp tuổi nghỉ hưu cao hơn quy định..." (đọc thêm)