Bộ trưởng NN&PTNT nói về ngành tôm.

(Dân trí) - “Chúng ta cần coi trọng hơn thị trường trong nước. Chúng ta có khoảng 100 triệu dân, có 20 triệu khách du lịch, đây là thị trường khổng lồ…”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói về ngành tôm. (đọc thêm)