Bức tường nilon phòng dịch Covid-19 có 1-0-2 của chủ tiệm tạp hóa

Để phòng dịch Covid-19, chủ 1 cửa hàng tạp hóa trên đường Hồng Mai (Hà Nội) đã tạo ra bức tường nilon để hạn chế tiếp xúc với người tiêu dùng. (đọc thêm)