Bước sang năm 2019, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại.

Bước sang năm 2019, chuyên gia Đặng Hùng Võ cho biết thị trường có dấu hiệu chững lại, số lượng dự án ít hơn. (đọc thêm)