Ca khúc "Khúc ru trong đêm trực"

Nghe lại ca khúc "Khúc ru trong đêm trực" (đọc thêm)