Ca sĩ Tân Nhàn và Đình Cương gây xúc động với "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa"

Ca sĩ Tân Nhàn và Đình Cương gây xúc động với "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa" (đọc thêm)