Các bác sĩ hội chẩn tìm phương án ghép tạng cho chị Hoa

Chiều ngày 21/2 các bác sĩ của 3 bệnh viện đã hội chẩn đưa ra phương án ghép tạng cho chị Hoa (đọc thêm)