Các ca Covid-19 tái dương tính ở Việt Nam: Chỉ là xác virus, không lây lan!

“Ca tái dương tính không phải là người lành mang trùng, chỉ là các mảnh virus trong người bệnh nhân, virus không còn sống và không có khả năng lây bệnh”, GS.TS Nguyễn Văn Kính khẳng định. (đọc thêm)