Các cầu thủ Việt Nam đưa ra thông điệp giữa mùa dịch Covid-19

Các cầu thủ Việt Nam đã truyền đi thông điệp tới cộng đồng giữa mùa dịch Covid-19 (đọc thêm)