Cận cảnh “siêu máy bay” Boeing 787-10 Dreamliner đầu tiên về Việt Nam

Cận cảnh “siêu máy bay” Boeing 787-10 Dreamliner đầu tiên về Việt Nam (đọc thêm)