Câu chuyện phía sau nạn sáng hàn, tối phá trên cao tốc Nội Bài - Lào cai

Những người kinh doanh hàng quán trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết họ sẽ không tháo dỡ những hàng quán này vì nhiều lý do khác nhau, dù biết là đó là hành vi sai phạm. (đọc thêm)